Stopercentným vlastníkom ČSOB d.s.s. sa stala Poštová banka

Stopercentným vlastníkom ČSOB d.s.s. sa stala Poštová banka

Vážení klienti,
dňa 17. 5. 2011 sa uskutočnil predaj akcií spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s. Poštovej banke, a.s. Transakcia bola zavŕšená na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
V súvislosti s tým sa zmení obchodné meno spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s. na Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. Vaše úspory budú aj naďalej zhodnocované v niektorom z dôchodkových fondov, ktorý ste si zvolili pri vstupe do druhého piliera. Rovnako ostávajú v platnosti aj všetky zmluvné vzťahy.
Novými kontaktnými miestami sa pre vás týmto dňom stávajú všetky pobočky Poštovej banky. Potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.pabk.sk.
V mene ČSOB Finančnej skupiny si vám dovoľujeme zároveň poďakovať za dôveru, ktorú ste nám doteraz prejavovali.

S úctou

ČSOB d.s.s., a.s.