Spoločnosť ČSOB d.s.s., a.s. začala zasielať do Sociálnej poisťovne zmluvy na registráciu

Spoločnosť ČSOB d.s.s., a.s. začala zasielať do Sociálnej poisťovne zmluvy na registráciu

Prvým januárom sa zmluvy o budúcej zmluve zmenili na zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa zaevidovala prvých sporiteľov. Od 1.2.2005 si začnú sporiť na svoje osobné dôchodkové účty. Podľa platných právnych predpisov má Sociálna poisťovňa povinnosť poslať príspevky na osobné dôchodkové účty do 45 dní od ich prijatia. Z tohto dôvodu očakávame, že klienti, ktorých zmluvu Sociálna poisťovňa zaregistrovala v januári 2005, dostanú prvé príspevky z februárovej mzdy najskôr v druhej polovici apríla.