Zvyšovanie dôchodkov v roku 2017. Pocítime ho vôbec?

Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. O koľko sa v skutočnosti dôchodky zvýšia a prečo sa niektorí tešia zbytočne?

 

Budúcoročné zvýšenie má byť jedno z najvyšších za posledné roky.

V roku 2016 sa starobné dôchodky zvyšovali o 1,90 €, v roku 2015 o 5,20 € a rok 2014 priniesol zvýšenie o 8,80 €.

 Podľa navrhnutej novely zákona o sociálnom poistení sa od 1.1.2017 starobné dôchodky zvýšia o sumu vypočítanú ako 2% z priemerného starobného dôchodku, a teda približne o 8,20 Eur.

 Na účely určenia pevnej sumy zvýšenia dôchodkov v roku 2017 Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke zverejnila priemerné mesačné sumy dôchodkov k 30. júnu 2016.

Pevné sumy jednotlivých druhov dôchodkov určí až opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré by malo vychádzať z novely zákona o sociálnom poistení, a ministerstvo ho vydá najneskôr do 31. októbra 2016.

 

Koho sa zvyšovanie dôchodkov nedotkne?

 Paradoxne sa zvyšovanie dôchodkov nebude týkať ľudí, ktorí poberajú tzv. minimálny dôchodok. V preklade, ľudí s najnižšími dôchodkami.

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera, si treba uvedomiť, že minimálne dôchodky sa samy o sebe nevalorizujú. Vždy sa valorizuje ich základ, a teda starobný dôchodok, ktorý by človek dostával, ak by mu minimálny dôchodok nepriznali.

Vysvetlime si to na príkladoch:

Pr. 1:

Ak ste v roku 2015 poberali starobný dôchodok 240 € a mali ste odpracovaných 30 rokov kvalifikovaného obdobia, prišlo vám rozhodnutie, že vám bude starobný dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok, a to vo výške 269,50€ (vysvetlenie výšky minimálneho dôchodku, si podrobne pozrite na webovej stránke Sociálnej poisťovne).V tom prípade môžete na valorizáciu v roku 2017 zabudnúť.

PREČO?

Sumu 8,20 € mesačne, o ktorú bude štát valorizovať starobné dôchodky, Sociálna poisťovňa pripočíta k pôvodnému starobnému dôchodku, a teda k sume 240 €. Výsledná suma 248,20 € je nižšia ako minimálny dôchodok, ktorý v súčasnosti dostávate – 269,50 eura, a preto dôchodok zostane nezmenený.

Pr. 2:

Ak bol v roku 2015 váš pôvodný starobný dôchodok 265 € a mali ste odpracovaných 30 rokov kvalifikovaného obdobia, zvýšil sa vám starobný dôchodok na minimálny vo výške 269,50 €.

Vo vašom prípade sa vás valorizácia od januára 2017 bude týkať.

PREČO?

Po pripočítaní 8,20 € k 265 € je výsledná suma 273,20 €, čo je viac ako je váš súčasný minimálny dôchodok 269,50€. Od januára sa tým pádom váš dôchodok zvýši o 3,70 € (273,20 – 269,50).

 

Čo robiť, ak má byť váš dôchodok od 1. januára zvýšený?

Nerobte nič, o zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky automaticky, bez žiadosti poberateľa dôchodku. O tom o koľko a na akú sumu sa váš dôchodok zvýši dostanete písomné rozhodnutie.