Zhodnotenie roku 2017 a výhľad na rok 2018

Či už máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v DSS Poštovej banky, v inej správcovskej spoločnosti alebo ste zatiaľ do II. piliera nevstúpili, stále platí, že ste súčasťou systému dôchodkového poistenia na Slovensku a máte možnosť slobodne si zvoliť, v ktorom pilieri budete sporiť a ktorú správcovskú spoločnosti si na to zvolíte.

Ak ste si ako správcu svojho dôchodku zvolili DSS Poštovej banky, veríme, že sme Vás kvalitou služieb a výkonnosťou našich fondov presvedčili o tom, že ste si vybrali správne. V prípade, že máte zmluvu s inou správcovskou spoločnosťou a uvažujte o zmene alebo sa ešte len chystáte vstúpiť do II. piliera, mali by ste mať kompletné informácie o svojich možnostiach a situácií na trhu správcovských spoločností.

PREČO SI VYBRAŤ DSS POŠTOVEJ BANKY?

   • máme dlhoročné skúsenosti so zhodnocovaním úspor našich sporiteľov na finančných, predovšetkým kapitálových trhoch doma aj v zahraničí
   • naše fondy spravuje tím profesionálnych portfólio manažérov
   • fondy DSS Poštovej banky dosahujú vysokú výkonnosť a konkurencieschopnosť
   • obchodné miesta Poštovej banky sú všade dostupné - všetko vybavíte pod jednou strechou (pobočková sieť, vybrané pošty)
   • sme slovenská DSS s dlhodobou tradíciou na trhu správcovských spoločností
   • naša DSS je flexibilná voči zmenám na trhu a požiadavkám našich sporiteľov
   • člen silnej skupiny Poštovej banky

Prinášame Vám podrobné informácie o zhodnotení našich fondov v roku 2017, spolu s výhľadom na rok 2018, podľa portfólia manažmentu Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a.s. 

Našou neustálou snahou je zabezpečiť Vám čo najlepšie výsledky vo výkonnostiach dôchodkových fondov. Všetkým spravovaným fondom sa v uplynulom roku podarilo dosiahnuť nové maximá hodnoty dôchodkovej jednotky a popredné priečky vo svojich kategóriách dôchodkových fondov.

VÝKONNOSTI DOCHODKOVÝCH FONDOV ZA ROK 2017

STABILITA – dlhopisový garantovaný fond

Fond STABILITA je dlhodobo najvýkonnejší fond na trhu medzi garantovanými dôchodkovými fondmi a opäť zaznamenal najvyššiu výkonnosť v tejto kategórii (+ 3,78 % za rok 2017). Výkonnosť sme dosiahli najmä vhodným výberom dlhopisov s rizikovou prirážkou z investičného pásma. Štátne dlhopisy prevyšovali korporátnu zložku a darilo sa výkonnostiam dlhopisov z rozvíjajúcich sa krajín. Kým na strane najvyspelejších ekonomík dochádzalo postupne k uťahovaniu menovej politiky a rastu úrokových sadzieb, dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín prinášali nárast ich cien. Na druhej strane sme chránili investície pred poklesom cien dlhopisov a aktívne sme pristupovali k riadeniu menového rizika.

PROSPERITA – akciový negarantovaný dôchodkový fond

Minulý rok sme upravili investičnú stratégiu fondu, čo prinieslo očakávaný výsledok. Fond PROSPERITA dosiahol najvyššiu výkonnosť spomedzi našich dôchodkových fondov a aj najvyššiu výkonnosť v kategórii akciových dôchodkových fondov všetkých dôchodkových správcovských spoločností (+ 8,83 % za rok 2017). Zamerali sme sa na technologické akcie, pričom prevládali americké a európske akcie. Akciové trhy sa potešili z konečného schválenia daňovej reformy v USA či nárastu globálnej ekonomiky. Európsky región ťažil z dobre komunikovanej menovej politiky Európskou centrálnou bankou, ktorá predĺžila kvantitatívne uvoľňovanie do septembra 2018. Dôležitým odkazom ECB (Európskej centrálnej banky) pre trhy bolo odvrátenie deflačných tlakov. Investori však reagovali na možné kroky po skončení kvantitatívneho uvoľňovania.

PERSPEKTÍVA – indexový negarantovaný dôchodkový fond

Indexový fond PERSPEKTÍVA, zaznamenal druhú najvyššiu výkonnosť v kategórii (+ 6,71 % za rok 2017). Bol najvýkonnejším fondom medzi indexovými dôchodkovými fondmi zameranými na globálne akciové indexy. Akciové trhy sa počas roka vyznačovali rekordne nízkou volatilitou. Všetky akciové regióny a sektory ukončili rok v kladných číslach. Americké akciové indexy dosahovali svoje historické maximá. Európske a japonské akciové indexy boli atraktívne vzhľadom na ich nižšie valuácie oproti tým americkým. Rozvíjajúce sa trhy prekonali vyspelé trhy, pričom viedol ázijský región. Zo sektorov sa darilo najmä informačným technológiám.

Porovnanie výkonnosti fondov dôchodkových správcovských spoločností na Slovensku nájdte tu: www.druhypilier.sme.sk

VÝHĽAD NA ROK 2018

V roku 2018 očakávame pokračovanie pozitívnej nálady na akciových trhoch. Výhľad ekonomického rastu najväčších ekonomík sveta sa o niečo zlepšil, trh práce je v dobrej kondícii a miera inflácie sa postupne približuje k cieľovým úrovniam na udržanie cenovej stability. Počas roka môže však dochádzať k častejším korekciám, aké sme videli v závere minulého roka.

Najväčší vplyv na akciové aj dlhopisové trhy budú mať opäť centrálne banky, ktoré by mali znižovať objem dodávanej likvidity a postupne v ďalšom období zvyšovať úrokové sadzby. Investori budú pozorne sledovať geopolitické riziká. Rizikami ostávajú Čína, politika amerického prezidenta Trumpa, rýchlejšie uťahovanie sadzieb Americkou centrálnou bankou Fed, rýchlejší nárast inflácie.

Európu čaká pokračovanie vyjednávaní o Brexite, talianske voľby, stabilizovanie nemeckého parlamentu a iné udalosti. Napriek tomu je pravdepodobnosť recesie v nasledujúcich 12 mesiacoch stále nízka a dôchodkovým fondom by sa preto malo dariť dosahovať kladné výkonnosti aj v roku 2018.