Rok 2020 bol pre našich klientov veľmi úspešný

Pred vyše rokom sme sporiteľov v DSS Poštovej banky vyzvali, aby presmerovali svoje úspory do aktívne riadených fondov. Ideálne do akciového, pre tých konzervatívnejších aj do dlhopisového garantovaného fondu. Všetci, ktorí tak spravili, si na konci roka 2020 pripísali vysoké zhodnotenie. V akciových fondoch dosiahlo vyše 14 percent a v dlhopisových takmer 5 percent. V oboch prípadoch to bolo viac než v indexových fondoch, ktoré sporiteľom zarábali po minulé roky najlepšie.

  • 21.01.2021
  • Blog
  • -
  • 5 min čítania

Prečo je tomu tak?

Už v roku 2019 sme videli, že sa blíži kríza. Tá totiž bola na dosah aj bez zásahu v podobe pandémie koronavírusu. A kým indexové fondy pasívne kopírujú vývoj na svetových akciových trhoch, v aktívne riadených – teda našich akciových a dlhopisových – fondoch môžeme rozhodovať, kedy a čo nakúpime. Pred príchodom krízy sme preto majetok aktívne spravovaných fondov preskupili do bezpečných štátnych dlhopisov s vysokým ratingom. Odpredali sme akcie a dlhopisy s rizikovou prirážkou. A nakúpili sme drahé kovy, ktoré spolu s bezpečnými štátnymi dlhopismi zvyknú počas krízy rásť. Keď začali trhy opäť stúpať, zareagovali sme aj my. Koncom mája sme sa postupne vrátili do akciových investícií a využili tým pokračujúci nárast ich cien. 

Skvelé výkonnosti našich dôchodkových fondov

Dlhopisový fond Stabilita je vo svojej kategórii stále jednotkou na trhu. No v dobrých časoch akciové a indexové fondy zhodnotia úspory klientov výrazne lepšie. Preto nie je dobré držať ich dlhodobo v dlhopisovom fonde. Dokazuje to aj fakt, že tisíce sporiteľov v dlhopisovom fonde Stabilita (po roku 2013 kvôli svojej pasivite presunutých do garantovaných dlhopisových fondov) zhodnotili svoje úspory len na úrovni 3,15 percenta ročne od jeho vzniku. Naproti tomu klienti v indexovom fonde Perspektíva dosiahli zhodnotenie na úrovni 8,16 percenta ročne. Pritom stále je v dlhopisových fondoch 59 % percent sporiteľov.

Čo by ste mali urobiť v roku 2021?

  •  Presuňte svoje doterajšie úspory do aktívne riadených fondov – ideálne do akciových (turbulentné časy sa ešte neskončili a na to reagujú aj trhy),
  • • nové príspevky dajte aj do pasívne riadených indexových fondov ( história nám ukazuje, že tie dokážu v dobrých časoch zarábať lepšie),
  • • v dlhopisových fondov držte čo najmenej peňazí.

Na dobrý dôchodok si nezarobíme svojou pasivitou.

Dobre si preto prečítajte výpis k účtu, ktorý ste prednedávnom dostali. Máte v ňom uvedenú aj predpokladanú výšku svojho dôchodku. Tri scenáre – pesimistický, realistický a optimistický. Vychádzajú z histórie vašich príspevkov ale aj z pravdepodobného zhodnotenia vašich úspor. A to zhodnotenie je vo veľkej miere na vás.

 

Martin Kaňa