Rok 2018 so sebou prinesie zmeny v odchode do dôchodku. O koľko sa predĺži dôchodkový vek?

Predĺženie dôchodkového veku

Hranica odchodu do dôchodku sa od budúceho roka opäť zvyšuje. V porovnaní s minulým rokom, kedy hranica dôchodkového veku predstavovala 62 rokov aj 76 dní, sa táto hranica od roku 2018 zvýši na 62 rokov a 139 dní, čím sa dôchodkový vek predĺži o ďalších 63 dní! Ak by sa takýmto tempom pokračovalo aj v nasledujúcich rokoch, dnešný štyridsiatnik by sa do penzie dostal najskôr ako 65- ročný. 

Prečo sa každoročne zvyšuje dôchodkový vek?

Zvyšovanie dôchodkového veku je zapríčinené zvyšovaním priemernej strednej dĺžky života* spoločnej pre mužov a ženy, čo vyplýva z výsledkov Štatistického úradu SR. Pri daných predpokladoch by sme tak na Slovensku mali mať v roku 2050 dôchodkový vek až 67 rokov.

Podľa Ministerstva práce a sociálnych vecí, sa bude v budúcom roku zvýšenie dôchodkového veku týkať približne 37,3 tisíca osôb. „Poistenci, ktorí odídu do dôchodku v roku 2018, však strávia v priemere na dôchodku rovnaké obdobie ako poistenci, ktorí odišli do dôchodku v rokoch 2014 a 2015 a teda im bude vyplatený v priemere ten istý počet dôchodkov,“ tvrdí ministerstvo.

Rozdiel v odchode do dôchodku medzi ženami a mužmi naďalej pretrváva

Ak muž pracuje v bežnom zamestnaní, dôchodkový vek sa mu predĺži automaticky. Ak však vykonáva ťažkú, či nebezpečnú prácu, má znížený penzijný vek na 55 až 59 rokov. Konkrétny vek odchodu do dôchodku sa mu určí podľa toho, koľko rokov pracoval v I. alebo v II. kategórii pracovných funkcií. Radia sa sem napr. baníci, pracovníci jadrových elektrární, či členovia leteckých posádok.

Výnimkou sú tiež ženy, ktoré sa narodili v rozmedzí od 1. 1. 1955 do 31.12. 1961. U nich stále platí určenie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí. Ak chcete zistiť, koľko rokov vám ešte zostáva do dôchodku, Rada pre Rozpočtovú zodpovednosť vytvorila jednoduchú kalkulačku, pomocou ktorej zistíte, koľko rokov ešte musíte odpracovať, aby ste si mohli užívať v penzii.

Presnejší výpočet  ponúka aj Sociálna poisťovňa, ktorá v kalkulačke na výpočet dôchodkového veku taktiež zohľadňuje údaje o deťoch, či predchádzajúcich zamestnaniach.

V akom veku pôjdeme do dôchodku?

rok narodenia

zvýšenie, ktoré sa vzťahuje na súčasný dôchodkový vek

zvýšenie po zaokrúhlení

1955

62 rokov + 76 dní

62 rokov + cca 2,5 mesiaca

1956

62 rokov + (76 + 63) dní

62 rokov + cca 4,5 mesiaca

1957

62 rokov + 200 dní

62 rokov + cca 6,5 mesiaca

1958

62 rokov + 250 dní

62 rokov + cca 8 mesiacov

1959

62 rokov + 300 dní

62 rokov + cca 10 mesiacov

1960

62 rokov + 350 dní

62 rokov + cca 11,5 mesiaca

1961

62 rokov + 400 dní

63 rokov + cca 1 mesiac

1962

62 rokov + 450 dní

63 rokov + cca 3 mesiace

1963

62 rokov + 500 dní

63 rokov + cca 4,5 mesiaca

1964

62 rokov + 550 dní

63 rokov + cca 6 mesiacov

1965

62 rokov + 600 dní

63 rokov + cca 7 mesiacov

1966

62 rokov + 650 dní

63 rokov + cca 9,5 mesiaca

1967

62 rokov + 700 dní

63 rokov + cca 11 mesiacov

1968

62 rokov + 750 dní

64 rokov + cca 1 mesiac

1969

62 rokov + 800 dní

64 rokov + cca 2,5 mesiaca

1970

62 rokov + 850 dní

64 rokov a cca 4 mesiace

1975

62 rokov + 1 100 dní

cca 65 rokov

1980

62 rokov + 1 350 dní

65 rokov a cca 9 mesiacov

1985

62 rokov + 1 600 dní

cca 66 rokov a 4 mesiace

 Zdroj: Sociálna poisťovňa a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Predlžovanie dôchodkového veku súvisí tiež s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému.  Sociálna poisťovňa predĺžením dôchodkového veku ušetrí 22,6 milióna eur v roku 2018, 26,6 milióna eur v roku 2019 a 32,9 milióna eur v roku 2020. Penzista si zvýši dôchodok priemerne o 2,2 eura.

*stredná dĺžka života = počet rokov, ktoré v priemere ešte prežije osoba v príslušnom veku za predpokladu, že sa úmrtnostné pomery nezmenia.