Patríme medzi najmladších dôchodcov. Ako sme na tom v porovnaní s Európou?

Dôchodkové systémy v jednotlivých krajinách fungujú odlišne, a preto má každá krajina stanovený iný dôchodkový vek. Slováci patria so súčasným dôchodkovým vekom 62 rokov k najmladším dôchodcom.

 Dss _17

V štátoch strednej a východnej Európy sú zmeny v dôchodkovom systéme vyvolané politickými a ekonomickými zmenami.

V západnej Európe a USA ovplyvňuje zmeny v dôchodkovom systéme najmä demografický vývoj, ktorý sa prejavuje v celkovom starnutí populácie.

Práve zvyšovanie sa strednej dĺžky života je jednou z hlavných príčin zlého stavu dôchodkových systémov väčšiny štátov vyspelého sveta.

Trendom, ako sa pokúsiť stabilizovať dôchodkový systém, je zvyšovať dôchodkový vek. Zvýšenie dôchodkového veku znamená menej dôchodcov a kratšiu dobu vyplácania dôchodku, z čoho vyplýva menšia záťaž pre štátny dôchodkový systém.

 Slováci so súčasným dôchodkový vekom 62 rokov patria k najmladším dôchodcom v Európe. Väčšina Európanov pracuje dlhšie ako my. Tento dôchodkový vek sa však začne od 1. 1. 2017 každoročne zvyšovať v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života.

V roku 2017 bude dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní. Predĺženie dôchodkového veku o 76 dní je spôsobené výrazným zvýšením strednej dĺžky života v rokoch 2009 až 2014.

Ako sú na tom ostatné európske krajiny s odchodom do dôchodku

Krajina

Muži

Ženy

Krajina

Muži

Ženy

Írsko

66r.

66r.

Nemecko

65r.3m.

65r.3m.

Taliansko

66r.

63r.

Rakúsko

65r.

60r.

Poľsko

65r.8m.

60r.8m.

Česko

62r.10m.

61r.8m.

Francúzsko

65r.4m.

65r.4m.

Maďarsko

62r.

62r.

Holandsko

65r.3m.

65r.3m.

Švédsko

61-67r.

61-67r.

Zdroj: Ministerstvo práce 

Prehľad dôchodkového veku v krajinách Európskej únie

Členská krajina

Dôchodkový vek pre mužov/ženy v roku 2014

Belgicko

65/65

Bulharsko

64/61

Česká republika

62r10m/61r8m

Cyprus

65/65

Dánsko

65/65

Estónsko

63/61

Fínsko

65/65*,63-68

Francúzsko

65r4m/65r4m

Grécko

65/65

Holandsko

65r3m/65r3m

Chorvátsko

65/61

Írsko

66/66

Litva

63/61

Lotyšsko

62r3m/62r3m

Luxembursko

65/65

Maďarsko

62/62

Malta

62/62

Nemecko

65r3m/65r3m

Poľsko

65r8m/60r8m

Portugalsko

65/65

Rakúsko

65/60

Rumunsko

64r9m/60

Slovensko

62/61r6m

Slovinsko

64/62

Španielsko

65r2m/65r2m

Švédsko

65/65*,61-67

Taliansko

66/63

Veľká Británia

65/60

Odporúčaný dôchodkový vek Európskou komisiou je 70 rokov.