Nečinnosť sa neopláca. Alebo ako získať čo najlepší dôchodok

  • 08.07.2020
  • Blog
  • -
  • 5 min čítania

Elektronická komunikácia nie je iba o šetrení lesov, času či vyhnutiu sa zbytočným osobným kontaktom napríklad v čase pandémie. V prvom rade zvyšuje pravdepodobnosť, že vaše dôchodky budú vyššie. Umožňuje vám totiž robiť rozhodnutia okamžite a znižuje pravdepodobnosť výhovoriek typu „nemal som čas ísť na pobočku“.

Preto by nemalo nikoho prekvapiť, že aj výpisy z účtu v druhom pilieri by sa už mali posielať v čo najväčšej miere elektronicky. Do konca roka 2020 pritom podľa zákona musí dôchodková správcovská spoločnosť všetkým, ktorí ešte od nej dostávajú výpisy z druhého piliera poštou, poslať výzvu, aby jej oznámili e-mailovú adresu.

Táto nečinnosť  z roku 2013  obrala sporiteľov o možnosť atraktívneho zhodnotenia svojich úspor. Vtedy mali návratku poslať všetci, ktorí nechceli, aby ich úspory boli presunuté do konzervatívnych garantovaných fondov. Mnohí tento krok neurobili a obrali sa o peniaze, keďže garantované fondy zarábali výrazne menej, než tie negarantované.

Práve koronakríza nás mohla naučiť, že elektronická (digitálna) starostlivosť o naše  dôchodkové úspory je veľmi efektívna. Ak totiž máme možnosť elektronickej komunikácie, môžeme aj ľahšie manažovať svoje peniaze v druhom pilieri. Môžeme ich presúvať v reálnom čase bez toho, aby sme vyšli z domu a aktívne sa podieľať na správe a zhodnocovaní našich dôchodkových úspor.

My sme už na jeseň 2019 upozorňovali našich klientov, aby svoje úspory presunuli do aktívne riadených fondov.  V našom prípade teda do garantovaných dlhopisových alebo akciových fondov. Tí, ktorí majú elektronickú komunikáciu, mohli po prečítaní SMS správy okamžite reagovať – sadnúť si k počítaču a presmerovať svoje peniaze do bezpečnejších vôd. Ak tak urobili, jednoznačne vyhrali.

Dlhopisový garantovaný fond Stabilita si za jún pripísal zhodnotenie +1,43%. Od začiatku roka dosahuje ako jediný dlhopisový garantovaný dôchodkový fond na Slovensku kladné zhodnotenie na úrovni +3,03%, čím výrazne prekonáva svoju konkurenciu Akciový fond Prosperita dosahuje od začiatku roka, ako jediný akciový dôchodkový fond na Slovensku, kladné zhodnotenie +4,61%.  Sporitelia, ktorí nás poslúchli, neprerobili. Dokonca tí, ktorí presunuli iba už našetrené peniaze ale nové príspevky ponechali v indexových fondoch, mohli na prepadoch trhov ešte aj zarobiť.

Nečinní budú totiž naďalej prerábať. Ak sa tak stane, budú ich budúce dôchodky nižšie primárne ich vinou a nebudú ju môcť zvaľovať na nikoho iného. Preto aj nečinnosť pri takej – niekto si povie – maličkosti, ako je oznámenie mailovej adresy, môže spôsobiť pre Vás  veľké straty do budúcnosti v podobe  nižšieho dôchodku. Váš e-mail nám môžete nechať na tomto odkaze.