Myslite na budúcnosť. Ako vstúpiť do druhého piliera?

Každý z nás má vo svojom okolí niekoho, kto poberá dôchodok, aj keď sú to rozdielni ľudia, často majú jednu spoločnú črtu a to, že majú „hlboko do vrecka“. A preto práve situácia dnešných dôchodcov by mala byť pre nás hnacím motorom, aby sme pre svoje budúce „dôchodcovské ja“ urobili maximum. Prvý a zásadný krok je vstúpiť do II. dôchodkového piliera.

Mlady Par (1)

Pre nás, budúcich dôchodcov, je vstup do II. piliera dôležitý najmä z pohľadu demografického vývoja na Slovensku. Nelichotivé demografické údaje o sile jednotlivých vekových ročníkov, o počte súčasných dôchodcov, o dnešnom počte platiteľov odvodov či o klesajúcom počte narodených detí nám nedávajú priestor polemizovať nad potrebou II. piliera.

Čo pre nás znamená vstup do II. piliera?

Vstupom do II. piliera budeme v budúcnosti poberať dôchodok z 2 nezávislých zdrojov fungujúcich na odlišných princípoch, čo je ideálny spôsob, ako rozložiť riziko.
Výška príjmu z I. piliera závisí od výšky príjmov aktívneho obyvateľstva.
Výška príjmu z II. piliera závisí od nasporenej sumy a jej zhodnotenia. Takže, koľko si nasporíte, toľko sa vám bude zhodnocovať.

Prvý a druhý pilier si navzájom nekonkurujú, práve naopak, ideálne sa dopĺňajú. Ich spoločným cieľom je znižovať riziko, aby sme raz na dôchodku neskončili bez príjmov.

7 hlavných dôvodov, prečo vstúpiť do II. piliera

 1. Peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte sú vaším majetkom.
 2. Dlhodobé pravidelné mesačné sporenie vám umožní dosiahnuť zaujímavý dôchodok.
 3.  Môžete si vybrať garantovaný či negarantovaný dôchodkový fond alebo ich kombináciu , v ktorých si budete zhodnocovať svoje dôchodkové úspory.
 4. Dôchodkové úspory z II. piliera je možné dediť.
 5.  Máte neustály prehľad o vašich dôchodkových úsporách prostredníctvom bezplatného elektronického prístupu k vášmu osobnému dôchodkovému účtu.
 6.  Starobné dôchodkové sporenie na Slovensku patrí medzi najlacnejšie vďaka nízkym poplatkom za správu majetku v dôchodkovom fonde.
 7. Bezpečnosť vášho budúceho dôchodku je mnohonásobne poistená (najvyšší stupeň kontroly – Národná banka Slovenska).
  Rozhodli ste sa pre vstup do II. piliera, ale neviete, ako na to?

Postup na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení  je veľmi jednoduchý:

 1. Navštívte ktorúkoľvek pobočku vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
 2. Uzatvorte zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.