Ako investovať aj bez peňazí

  • 18.08.2020
  • Blog
  • -
  • 5 min čítania

Chceli by ste investovať na svetových burzách, ale nevynaložiť z vlastného vrecka ani euro... Znie to ako utópia, no predsa sa to dá!

Pravidelné investovanie len z povinných odvodov

Pokiaľ ešte nemáte založené dôchodkové sporenie v druhom pilieri, každý mesiac sa dobrovoľne vzdávate svojich odvodov vo výške 5 % z hrubej mzdy, ktoré ste mohli na vlastnom dôchodkovom účte investovať na svetových burzách.

Do roku 2024 sa podľa aktuálne platnej legislatívy dokonca tento odvod každoročne bude zvyšovať o 0,25 % až kým nedosiahne úroveň 6 %.

Ide pritom iba o presmerovanie časti vašich povinných odvodov na váš osobný dôchodkový účet v druhom pilieri, ktoré by inak smerovali do Sociálnej poisťovne - teda do prvého piliera.

Tieto peniaze vás teda nestoja ani cent navyše z vášho vlastného vrecka. Naopak, kumulujúce sa úspory v druhom pilieri sú vaše a stávajú sa aj predmetom dedenia, kým v prvom pilieri sú peniazmi v rukách štátu a nepatria vám. Slúžia na financovanie dôchodkov súčasných dôchodcov. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení si v DSS Poštovej banky môžete vyplniť aj online https://www.dsspabk.sk/online. 

Ako investovať v druhom pilieri?

Sporenie na dôchodok je beh na dlhú trať. Zvyčajne v dĺžke niekoľkých dekád, nezriedka aj viac ako 40 rokov. Takto dlhý investičný horizont vám umožňuje byť odvážny. A nielen to, ale dokonca je riskantné investovať konzervatívne. Prečo? Pretože inflácia na nič nečaká, a každý rok si odkrojí z vašich úspor 2-3 %. Potrebujete preto zarábať na úsporách viac ako si vezme inflácia.

Optimálnym riešením sa preto zdá byť aktívne riadený akciový fond, prípadne pasívne riadený indexový fond. Aký je medzi nimi rozdiel, a ktorý si vybrať?

Akciový fond má širšie možnosti, môže profitovať z akcií, drahých kovov a dlhopisov. V akciovom fonde môže správca aktívne obmieňať zloženie majetku fondu, a prispôsobovať ho aktuálnej situácii na trhu. Robí tak prácu za klienta, ktorý sa môže pohodlne usadiť, a nechať správu a výber aktív profesionálom. Nie je potrebné teda zaoberať sa situáciou na trhoch a v ekonomike, a aktívne preskakovať medzi fondmi napríklad počas krízy z indexového na dlhopisový a pod...

Indexový fond môže investovať iba do akcií, a to len v takom pomere ako sú obsiahnuté v akciovom indexe, ktorý reprezentuje vybraný akciový trh. Indexový fond vývojom pasívne nasleduje vývoj vybraného indexu. Tu správca nezasahuje podľa trhovej situácie do zloženia majetku fondu.

Dlhopisový fond slúži skôr pre stabilizáciu hodnoty úspor, než pre dlhodobé investovanie. A to je dané práve jeho konzervatívnym zameraním. Čím konzervatívnejší fond, o to menší potenciálny výnos. Tesne pred dôchodkom je však nutné, aby úspory boli zastabilizované, a na to tento fond aj slúži.

Ako sa jednotlivým dôchodkovým fondom darilo?

Koronavírus priniesol na trhy začiatkom roka výkyvy, a do ekonomiky hlbokú celosvetovú recesiu. Vďaka včasným varovným signálom o príchode ekonomickej recesie, ktoré sme registrovali v DSS Poštovej banky už pred vypuknutím pandémie koronavírusu sme v aktívne spravovaných fondoch – v akciovom i dlhopisovom prispôsobili zloženie majetku tak, aby sme ho ochránili pred výraznými poklesmi, a prípadne profitovali z nárastu bezpečných aktív počas recesie.

V akciovom fonde sme znížili pomer akcií na minimum, zvýšili pomer drahých kovov (zlato, striebro...) a pridali bezpečné štátne dlhopisy (USA, GER, SVK...). V dlhopisovom fonde sme odpredali podnikové dlhopisy a dlhopisy krajín s nižším ratingovým hodnotením na úkor štátnych dlhopisov s vysokým ratingom. Tieto opatrenia priniesli našim sporiteľom zjavné benefity v podobe najvyššej výkonnosti od začiatku roka medzi dôchodkovými fondmi.

Kým dlhopisový fond STABILITA na začiatku augusta dosahoval zhodnotenie +4,21 %, konkurenčné fondy sa pohybovali v rozmedzí -0,55 % až +1,32 %.

Graf č.1

Akciový fond PROSPERITA vďaka prijatým opatreniam dosahoval výkonnosť +10,28 %, kým konkurenčné akciové fondy mali výkonnosť od -4,69 % do -1,64 %.

Graf č.2

Indexové fondy mali všetky negatívnu výkonnosť, od -12,61 % do -5,16 %. To naznačuje rozdiel medzi aktívnou a pasívnou správou fondov v kritických okamihoch na trhu.

Graf č.3

V akciovom fonde sme po obrate trendu na akciových trhoch postupne zvyšovali pomer akcií v majetku fondu. Momentálne obsahuje zhruba 80 % akcií. No pozorne sledujeme vývoj akciových trhov a rizík, z dôvodu možného návratu výkyvov.

Aký rozdiel je medzi odvážnym a konzervatívnym investovaním v dlhom horizonte?

To si môžeme ukázať na jednoduchom príklade. Ak by sme pre konzervatívne orientovaný fond  (dlhopisový) predpokladali dlhodobé zhodnotenie na úrovni 2,5 % p.a. a pre dynamicky orientovaný fond (akciový) povedzme 6,5 % p.a., dobu sporenia 40 rokov a pravidelnú mesačnú investíciu z odvodu z hrubej mzdy na úrovni 50 eur, potom výsledkom je rozdiel na konci doby sporenia až 59,7 tisíc eur. V dlhodobom horizonte buďte preto odvážny!

Tabulka