5 zásad správneho šetrenia si na dôchodok

Aj pre vás je finančná situácia dnešných dôchodcov odstrašujúca? Pýtate sa, čo môžete urobiť lepšie pre vašu dôstojnejšiu starobu?

 Prvým a zásadným krokom je začať myslieť zodpovedne už dnes, pretože rozhodnutia, ktoré urobíte, môžu ovplyvniť, ako sa budeme mať na dôchodku.

 5 základných rozhodnutí pre váš lepší dôchodok

 1.     VSTÚPTE DO II. DÔCHODKOVÉHO PILIERA 

V budúcnosti to znamená, že budete poberať dôchodok z 2 nezávislých zdrojov  fungujúcich na odlišných princípoch, čo je ideálny spôsob ako rozložíte riziko. Prvý a druhý pilier si navzájom nekonkurujú, práve naopak ideálne sa dopĺňajú.

Výška príjmu z prvého piliera závisí od výšky príjmov aktívneho obyvateľstva (netreba zabúdať na alarmujúci demografický vývoj).

Výška príjmu z druhého piliera závisí od nasporenej sumy a jej zhodnotenia.

 2.     ZAČNITE SPORIŤ ČO NAJSKÔR

Keďže výška príjmu z II. piliera závisí od nasporenej sumy a jej zhodnotenia, platí pravidlo, koľko si nasporíte, toľko sa vám bude zhodnocovať.

Ak si budete sporiť menej ako 10 rokov, nebudete mať na dôchodok z 2. piliera nárok. Nasporené prostriedky však budú predmetom dedenia alebo pripadnú osobe (osobám), ktorú určíte vo vašej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Navyše dôležitosť dlhodobého sporenia je zjavná aj v kontexte výkyvov na akciových trhoch. Aj keď prípadné výkyvy môžu na vás pôsobiť negatívne, z dlhodobého hľadiska nemajú zásadný vplyv. Z tohto dôvodu je potrebné hodnotiť výkonnosť fondov až z dlhodobého pohľadu.

 3.     VYBRTE SI SPRÁVNY FOND príp. INVESTOVANIE DO 2 FONDOV

Počúvajte odborníkov a vyberte si dôchodkový fond  podľa životnej fázy, v ktorej sa nachádzate. Väčšina Slovákov totiž vstupuje do II. piliera, v čase kedy im zostáva do odchodu na dôchodok viac ako 30 rokov, a napriek tomu sú pri výbere dôchodkového fondu prehnane konzervatívni.

Fakty, ktoré by ste mali poznať:

  • Sporenie na dôchodok je dlhodobá záležitosť.
  • Konzervatívnosť je opodstatnená pri krátkych investičných horizontoch.
  • Pri investičných horizontoch presahujúcich 10 až 15 rokov, sú vhodné indexové a akciové fondy .
  • Práve dlhé investičné horizonty umožňujú investovať odvážnejšie.
  • Paradoxne je konzervatívne riešenie pri dlhom investičnom horizonte rizikovejšie, ako investícia s vyššou mierou rizika
  • S blížiacim dôchodkovým vekom je vaša dôchodková správcovská spoločnosť povinná automaticky  zabezpečiť postupný presun vášho majetku do konzervatívnejších investícii, a preto pri dlhých investičných horizontoch nemusíte mať strach z  investovania do indexových či akciových fondov.

 

Sporiť si môžete v jeden dôchodkovom fonde alebo súčasne v dvoch fondoch, pričom ak si sporíte v dvoch fondoch, jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

 4.     SŇAŽTE SA ZVÝŠIŤ SVOJE ZDROJE Z II. PILIERA NA MAXIMUM

Využite dobrovoľné príspevky.Máte tak nielen jedinečnú možnosť zvýšiť si svoj budúci dôchodok, ale navyše vám štát uzná 2% zo základu dane ako daňovú úľavu. Ide o daňovo uznateľný náklad.

5.     VYBERTE SI SPRÁVNU DÔCHODKOVÚ SPRÁVCOVSKÚ SPOLOČNOSŤ

Jednou z významných dôchodkových správcovských spoločností na Slovensku je aj DSS Poštovej banky, ktorá má dlhoročné skúsenosti so zhodnocovaním úspor sporiteľov na finančných a kapitálových trhoch doma aj v zahraničí.

Neustále si získavame dôveru širokej verejnosti ako odborníka na oblasť investovania v rámci II. dôchodkového piliera a upevňujeme svoju pozíciu na trhu.

Môže sa pochváliť svojou výraznou dostupnosťou klientovi (veľké množstvo obchodných miest ). Viac informácií nájdete na www.dsspabk.sk.