Blog

Najnovšie články

Zhodnotenie roku 2017 a výhľad na rok 2018

Či už máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v DSS Poštovej banky, v inej správcovskej spoločnosti alebo ste zatiaľ do II. piliera nevstúpili, stále platí, že ste súčasťou systému dôchodkového poistenia na Slovensku a máte možnosť slobodne si zvoliť, v ktorom pilieri budete sporiť...

Celý článok

Starobné dôchodkové sporenie z pohodlia domova už aj u nás

Od 3. 11. 2017 sme na našom webe spustili online formulár na uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení. Vďaka nemu vyplníte zmluvu o vstupe do II. piliera rýchlo a jednoducho, z pohodlia vášho domova.

Celý článok

Rok 2018 so sebou prinesie zmeny v odchode do dôchodku. O koľko sa predĺži dôchodkový vek?

Hranica odchodu do dôchodku sa od budúceho roka opäť zvyšuje. V porovnaní s minulým rokom, kedy hranica dôchodkového veku predstavovala 62 rokov aj 76 dní, sa táto hranica od roku 2018 zvýši na 62 rokov a 139 dní, čím sa dôchodkový vek predĺži o ďalších 63 dní! Ak by sa takýmto tempom pokračovalo...

Celý článok

Druhý dôchodkový pilier - dosiahol som dôchodkový vek, čo nasleduje ďalej?

Ste sporiteľom v druhom pilieri a dobre poznáte princíp fungovanie starobného dôchodkového sporenia.  No napriek tomu máte nezodpovedané otázky, čo sa bude diať v momente, keď dosiahnete dôchodkový vek? Ako požiadate o dôchodok z II. piliera  a aké možnosti vyplácania dôchodkov z II. piliera exis...

Celý článok

Starnutie populácie v Európe a na Slovensku. Ako sme na tom?

Starnutie populácie je jeden z najvýraznejších dôvodov, prečo odchádzame do dôchodku stále neskôr, a teda prečo dochádza k zvyšovanie vekovej hranice odchodu do dôchodku. Témou zvyšovania dôchodkového veku sa zaoberá čoraz viac krajín EU.  Paradoxom je, že aj keď odchádzame do dôchodku neskôr, a...

Celý článok

Zvyšovanie dôchodkov v roku 2017. Pocítime ho vôbec?

Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. O koľko sa v skutočnosti dôchodky zvýšia a prečo sa niektorí tešia zbytočne?   Budúcoročné zvýšenie má byť jedno z najvyšších za posledné...

Celý článok

Všetko, čo potrebujete vedieť o predčasnom dôchodku

Nedovŕšili ste dôchodkový vek a napriek tomu musíte riešiť odchod na dôchodok? Máte ale nárok na predčasný dôchodok? Povieme vám kedy, ako a za akých podmienok môžete požiadať o predčasný dôchodok. Účelom predčasného dôchodku je zabezpečiť váš príjem v starobe. O predčasný dôchodok však môžete p...

Celý článok

5 zásad správneho šetrenia si na dôchodok

Aj pre vás je finančná situácia dnešných dôchodcov odstrašujúca? Pýtate sa, čo môžete urobiť lepšie pre vašu dôstojnejšiu starobu?  Prvým a zásadným krokom je začať myslieť zodpovedne už dnes, pretože rozhodnutia, ktoré urobíte, môžu ovplyvniť, ako sa budeme mať na dôchodku.  5 základných rozh...

Celý článok

Patríme medzi najmladších dôchodcov. Ako sme na tom v porovnaní s Európou?

Dôchodkové systémy v jednotlivých krajinách fungujú odlišne, a preto má každá krajina stanovený iný dôchodkový vek. Slováci patria so súčasným dôchodkovým vekom 62 rokov k najmladším dôchodcom.   V štátoch strednej a východnej Európy sú zmeny v dôchodkovom systéme vyvolané politickými a ekonomi...

Celý článok

Ako to bude s dôchodkami v roku 2017? Vypočítajte si, kedy sa ho dočkáte

Časy, keď išli slovenskí muži do dôchodku ako 60-roční a ženy ešte skôr, podľa počtu vychovaných detí vo veku 53 až 57 rokov, sú dávno preč. Dokonca aj súčasný dôchodkový vek 62 rokov sa stane od roku 2017 minulosťou. Dôchodcovský vek sa začne postupne každoročne zvyšovať. Novela zákona spôsobila...

Celý článok