Infoservis

Neustále prinášame nové informácie o systéme dôchodkového sporenia na Slovensku, druhom dôchodkovom pilieri, či iné aktuality z DSS Poštovej banky, ktoré sú dôležité z oblasti dôchodkového sporenia. Medzi novinkami nájdete všetko dôležité, čo budete potrebovať pre svoje sporenie.

Najnovšie články

Starobné dôchodkové sporenie z pohodlia domova už aj u nás

Od 3. 11. 2017 sme na našom webe spustili online formulár na uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení. Vďaka nemu vyplníte zmluvu o vstupe do II. piliera rýchlo a jednoducho, z pohodlia vášho domova.

Celý článok

Zmena štatútu dôchodkového fondu PROSPERITA

Predstavenstvo spoločnosti  15.11.2017 schválilo zmenu štatútu dôchodkového fondu PROSPERITA v časti príloha, ktorá sa doplnila o ďalšie finančné indexy. Aktuálne zverejnené znenie štatútu nadobudne účinnosť  01.12.2017.   Štatút fondu PROSPERITA platný od 01.12.2017

Celý článok

Starobné dôchodkové sporenie z pohodlia domova

Vstup do II. piliera nikdy nebol jednoduchší. Starobné dôchodkové sporenie uzatvorí klient online už aj v DSS Poštovej banky.  Od 3. 11. 2017 sme na našom webe spustili online formulár na uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení. Vďaka nemu môžete vstúpiť do II. piliera rýchlo a jednodu...

Celý článok

Rok 2018 so sebou prinesie zmeny v odchode do dôchodku. O koľko sa predĺži dôchodkový vek?

Hranica odchodu do dôchodku sa od budúceho roka opäť zvyšuje. V porovnaní s minulým rokom, kedy hranica dôchodkového veku predstavovala 62 rokov aj 76 dní, sa táto hranica od roku 2018 zvýši na 62 rokov a 139 dní, čím sa dôchodkový vek predĺži o ďalších 63 dní! Ak by sa takýmto tempom pokračovalo...

Celý článok

Zistite už dnes, koľko peňazí môžete mať na dôchodku

Predstavujeme vám novú podstránku Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky venovanú téme dobrovoľných príspevkov k II.pilieru. Dozviete sa tam, ako si môžete navýšiť svoj dôchodok z II. piliera a sporiť si tak ešte viac pre lepšiu budúcnosť. Okrem toho,  na stránke nájdete aj šikovnú...

Celý článok

Druhý dôchodkový pilier - dosiahol som dôchodkový vek, čo nasleduje ďalej?

Ste sporiteľom v druhom pilieri a dobre poznáte princíp fungovanie starobného dôchodkového sporenia.  No napriek tomu máte nezodpovedané otázky, čo sa bude diať v momente, keď dosiahnete dôchodkový vek? Ako požiadate o dôchodok z II. piliera  a aké možnosti vyplácania dôchodkov z II. piliera exis...

Celý článok

Časopis správna investícia 1/2017

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Starnutie populácie v Európe a na Slovensku. Ako sme na tom?

Starnutie populácie je jeden z najvýraznejších dôvodov, prečo odchádzame do dôchodku stále neskôr, a teda prečo dochádza k zvyšovanie vekovej hranice odchodu do dôchodku. Témou zvyšovania dôchodkového veku sa zaoberá čoraz viac krajín EU.  Paradoxom je, že aj keď odchádzame do dôchodku neskôr, a...

Celý článok

Zvyšovanie dôchodkov v roku 2017. Pocítime ho vôbec?

Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. O koľko sa v skutočnosti dôchodky zvýšia a prečo sa niektorí tešia zbytočne?   Budúcoročné zvýšenie má byť jedno z najvyšších za posledné...

Celý článok

Všetko, čo potrebujete vedieť o predčasnom dôchodku

Nedovŕšili ste dôchodkový vek a napriek tomu musíte riešiť odchod na dôchodok? Máte ale nárok na predčasný dôchodok? Povieme vám kedy, ako a za akých podmienok môžete požiadať o predčasný dôchodok. Účelom predčasného dôchodku je zabezpečiť váš príjem v starobe. O predčasný dôchodok však môžete p...

Celý článok
Ďalšie články