Infoservis

Neustále prinášame nové informácie o systéme dôchodkového sporenia na Slovensku, druhom dôchodkovom pilieri, či iné aktuality z DSS Poštovej banky, ktoré sú dôležité z oblasti dôchodkového sporenia. Medzi novinkami nájdete všetko dôležité, čo budete potrebovať pre svoje sporenie.

Najnovšie články

Zlúčenie dôchodkových fondov v správe Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a..s.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. informuje, svojich sporiteľov, že dňa 8.12.2016  prišlo k zlúčeniu dôchodkových fondov BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (zanikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA, dlhopisový garantovaný d.f., (nástupnícky fond). Sporitelia v...

Celý článok

Oznam o zlúčení dôchodkových fondov

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. informuje, svojich sporiteľov, že ku dňu 8.12.2016  zlúči dôchodkový fond BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (zanikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA, dlhopisový garantovaný d.f., (nástupnícky fond). Sporitelia v dôchodkovom...

Celý článok

Časopis správna investícia 3/2016

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Oznámenie o zmene dokumentov

Vážení sporitelia, Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. oznamuje, že dňa 10.11.2016 zverejnila nový štatút a informačný prospekt dôchodkového fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. Dokumenty nadobudnú účinnosť 24.11.2016.  

Celý článok

Uvažujete nad predčasným dôchodkom? Zistite, či sa vám oplatí.

Strata zamestnania pred dovŕšením dôchodkového veku často nedáva človeku na výber. Nezostáva mu nič iné, ako požiadať o predčasný dôchodok alebo poberanie dávky v nezamestnanosti. Čo je pre vás výhodnejšie a čo by ste mali vedieť pred tým, ako sa rozhodnete pre jednu z týchto možností? To, či je...

Celý článok

Myslite na budúcnosť. Ako vstúpiť do druhého piliera?

Každý z nás má vo svojom okolí niekoho, kto poberá dôchodok, aj keď sú to rozdielni ľudia, často majú jednu spoločnú črtu a to, že majú „hlboko do vrecka“. A preto práve situácia dnešných dôchodcov by mala byť pre nás hnacím motorom, aby sme pre svoje budúce „dôchodcovské ja“ urobili maximum. Prv...

Celý článok

Zlúčenie dôchodkových fondov v správe Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a..s.

Spoločnosť Dôchodková správcovská  spoločnosť Poštovej banky, d.s.s, a.s.  (ďalej len „Spoločnosť.") si dovoľuje informovať svojich sporiteľov o zámere zlúčiť dôchodkové fondy BENEFIT - zmiešaný negarantovaný d.f., a STABILITA - dlhopisový garantovaný d.f. . Zanikajúcim dôchodkovým fondom bude BE...

Celý článok

Dôchodkové fondy: Nenechajme za seba rozhodovať strach

Pri dôležitých otázkach je potrebné rozhodovať sa s rozvahou a rešpektom. Prehnaný strach nám však môže zabrániť rozhodnúť sa správne. „Strach môže byť dobrý priateľ, ale aj zlý pán.“ Pravdepodobne toto ľudové porekadlo poznáte v iných podobách, ale v tomto znení je najvhodnejšie pri otázke: „V a...

Celý článok

Prečo je dobré mať oba piliere?

Či už ste odporcovia, alebo obhajcovia dvojpilierového dôchodkového systému, neodškriepiteľným faktom je, že jednopilierový systém môže dobre fungovať iba vtedy, keď je pracujúcich oveľa viac ako dôchodcov. Toto už u nás o pár rokov platiť nebude. Demografický vývoj je neúprosný. Čo nám pracuj...

Celý článok

Časopis Správna investícia

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok
Ďalšie články