Infoservis

Neustále prinášame nové informácie o systéme dôchodkového sporenia na Slovensku, druhom dôchodkovom pilieri, či iné aktuality z DSS Poštovej banky, ktoré sú dôležité z oblasti dôchodkového sporenia. Medzi novinkami nájdete všetko dôležité, čo budete potrebovať pre svoje sporenie.

Najnovšie články

Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 09.03.2018

Porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 09.03.2018 História výkonnosti dôchodkových fondov

Celý článok

Časopis Správna investícia 1/2018

Prinášame vám prvé vydanie investičného newslettera Správna investícia v tomtu roku. Časopis PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., vám prináša aktuálne témy z diania na finančnom trhu, in...

Celý článok

Zmeny v dôchodku a II. pilieri v roku 2018

Ako každý rok, aj v roku 2018 nastali viaceré zmeny v dôchodkoch a II. pilieri. O zvyšovaní výšky príspevku na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) z 4,25 % na 4,5 %, sme vás už informovali v predchádzajúcom článku. Okrem toho však so sebou rok 2018 prináša aj ďalšie zmeny. Opäť sa zvyšuje...

Celý článok

Zhodnotenie roku 2017 a výhľad na rok 2018

Či už máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v DSS Poštovej banky, v inej správcovskej spoločnosti alebo ste zatiaľ do II. piliera nevstúpili, stále platí, že ste súčasťou systému dôchodkového poistenia na Slovensku a máte možnosť slobodne si zvoliť, v ktorom pilieri budete sporiť...

Celý článok

Ročný výpis z osobného dôchodkového účtu - detailný popis

Prinášame vám detailnejší popis Výpisu z osobného dôchodkového účtu, vďaka ktorému ľahšie porozumiete jednotlivým bodom. 

Celý článok

Príspevok na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) sa zvýši zo 4,25 % na 4,5 %

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (resp. II. pilier) sa od tohto roku opäť zvyšuje z pôvodných 4,25 % na 4,50 % z vymeriavacieho základu. Daná sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 %, pričom bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Sporiteľo...

Celý článok

Predĺženie dôchodkového veku od roku 2018

Hranica dôchodkového veku sa od roku 2018 opäť zvyšuje. O koľko sa predĺži dôchodkový vek? Prečítajte si na našom blogu.

Celý článok
Ďalšie články