Benefit

Dňa 8.12.2016  prišlo k zlúčeniu dôchodkového fondu BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (zanikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA, dlhopisový garantovaný d.f., (nástupnícky fond).

BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%

07.12.2016

0,00 %
1,32 %
1,18 %
4,65 %
-0,17 %
3,15 %
1,94 %
0,041573 EUR
15 572 450,90 EUR

Graf

-
-

Dokumenty na stiahnutie