Fondy s ukončeným predajom

Benefit

 • BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -75,95 % | -75,95 % | -7,12 %
  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%