dôchodok je
druhá mladosť

čím skôr si ho naplánujete,
tým skôr si ho užijete

Chcete si sporiť na dôchodok u nás?

Nechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

uveďte meno a priezvisko s veľkými
začiatočnými písmenmi a s diakritikou

zadajte číslo bez medzier
a bez predvoľby, v tvare 09xxxxxxxx

zadajte platnú e-mailovú adresu
malými písmenami a bez medzier,
v tvare meno@priklad.pripona

* Povinné pole

Beriem na vedomie a súhlasím, že vyplnením a odoslaním tohto formulára budú moje osobné údaje spracované Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou Poštovej banky, d.s.s., a.s., len za účelom môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb. Údaje budú uchovávané počas 3 mesiacov od ich poskytnutia.

prečo vstúpiť do 
II. piliera?
pozrite si video

Vyberte si DSS Poštovej banky

  • Naše aktívne riadené dôchodkové fondy patrili predchádzajúci rok k najvýkonnejším na trhu.
  • Spravuje ich tím profesionálnych portfólio manažérov.
  • Rýchle a jednoduché online vyplnenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
  • Aktívny online prístup k informáciám o vašom dôchodkovom sporení – e-sporiteľ.
  • Vďaka vysokej dostupnosti obchodných miest nás máte stále k dispozícii.
  • Verí nám viac ako 100 tisíc sporiteľov.
neplatíte nič navyše
máte vždy prehľad
o svojich úsporách
máte vždy prehľad
o svojich úsporách
čakali
aktívny manažment majetku fondu

aktívny manažment
majetku fondov

možnosť reagovať na vývoj akciových trhov

dôchodkové fondy s atraktívnou minulou výkonnosťou

aktívne riadenie menového rizika

viac ako 400 miliónov eur vo fondoch

v čase krízy možnosť zamedziť prudkému pádu hodnoty fondu

akciový, indexový a dlhopisový fond v správe

Vypočítajte si zhodnotenie vašich úspor v ponúkaných
dôchodkových fondoch

váš vek
rokov
vaša hrubá mesačná mzda
váš mesačný
dobrovoľný príspevok

Každý sporiteľ v II. pilieri má možnosť
dobrovoľne si prispievať na svoj
osobný dôchodkový účet formou
dobrovoľných príspevkov

Každý sporiteľ v II. pilieri má možnosť
dobrovoľne si prispievať na svoj
osobný dôchodkový účet formou
dobrovoľných príspevkov

Zvoľte si jeden alebo kombináciu dvoch fondov, kedy jeden z nich musí byť Stabilita dlhopisový garantovaný d. f.

PROSPERITA
Akciový negarantovaný dôchodkový fond.
Vhodný pre sporiteľov, ktorí akceptujú o
niečo vyššie riziko. Akciová zložka: 50 –
80%. Miera rizika poklesu investície:
stredná.

PERSPEKTÍVA
Indexový negarantovaný dôchodkový
fond. Vhodný pre sporiteľov, ktorí
akceptujú pomerne vysoké riziko. Akciová
zložka: 100 %. Miera rizika poklesu investície:
vysoká.

STABILITA
Dlhopisový garantovaný dôchodkový
fond. Vhodný pre konzervatívnych
sporiteľov. Zhodnotenie: nižšie. Akciová
zložka: bezakciové riešenie. Miera rizika
poklesu investície: minimálna.

Stabilita
dlhopisový
garantovaný d.f.
%
Prosperita
akciový
negarantovaný d.f.
%

suma na vašom dôchodkovom účte po dosiahnutí 62 rokov

Výpočet zhodnotenia má informatívny charakter, očakávaná výkonnosť je konzervatívnym odhadom strednej hodnoty výkonnosti pre nasledujúcich 12 mesiacov.

Uvedený výpočet zhodnotenia sa vzťahuje na sporenie v jednom dôchodkovom fonde do dosiahnutia 52 roku života sporiteľa. Od 52 roku života sa majetok sporiteľa zo zákona presúva do garantovaného fondu STABILITA, čo nie je zohľadnené v uvedenom výpočte.

U nás môžete vyplniť zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení aj online

1 vyberiete si dôchodkový fond

vyberiete si
dôchodkový fond

2 nastavíte si percentuálny pomer sporenia

nastavíte si percentuálny
pomer sporenia

3 vyplníte osobné údaje

vyplníte osobné údaje

(potrebný je občiansky preukaz
a tiež mobilný telefón pre potvrdzujúcu sms)

Online
vyplnenie zmluvy

Ako prestúpiť do DSS Poštovej banky?

1

Požiadajte o vydanie tzv. akceptačného listu na ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Akceptačný list vám bude vystavený na počkanie.

2

Po obdržaní akceptačného listu už môžete jednoducho vstúpiť do našej DSS.

3

Zmluvu môžete vyplniť cez náš online formulár, kde zadáte číslo z akceptačného listu, alebo navštívte ktorékoľvek obchodné miesto Poštovej banky, kam prinesiete originál akceptačného listu.

4

V prípade vypĺňania zmluvy cez online formulár zmluvu vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu sídla našej spoločnosti.

vy ste si
ešte
nedohodli
stretnutie?

online chat

Napíšte svoju otázku priamo
nášmu poradcovi

Online chat

kontaktný formulár

Napíšte nám
a my sa vám ozveme

Kontaktujte ma

v pobočke

Navštívte nás
v najbližšej pobočke
alebo na ktorejkoľvek pošte

Vyhľadať pobočku

Infolinka

Každý deň od 7.00 hod.
do 22.00 hod.
(okrem štátnych sviatkov)

0850 00 6500