Prečo vstúpiť do druhého piliera?

Presvedčte sa o tom, aké sú skutočné výhody vstupu do II. piliera.

Jednopilierový systém môže dobre fungovať iba vtedy, ak je pracujúcich oveľa viac ako dôchodcov, a toto už o pár rokov platiť nebude. Demografický vývoj je neúprosný a sporenie na dôchodok sa stáva nevyhnutnosťou.

Druhý pilier vám dáva:

 • možnosť odkladať si časť povinných odvodov na osobnom dôchodkovom účte, a teda sporiť si sám pre seba,
 • jedinečnú šancu poberať dôchodok z 2 zdrojov, s cieľom zabezpečiť si spoločne s I. pilierom dôstojnú starobu.

 Výhody druhého piliera:

 • sporenie na osobnom dôchodkovom účte vás nestojí nič navyše - sú to peniaze, ktoré ste povinný odvádzať
 • sami môžete ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku
 • máte možnosť vybrať si vlastnú investičnú stratégiu – prispôsobiť sa vlastnej miere  rizika (garantované/negarantované fondy)
 • sporenie na osobnom dôchodkovom účte vás nestojí nič navyše – sú to peniaze, ktkoré ste zo zákona povinný odvádzať. Výška odvodov zostáva zachovaná, pričom 5%  z nich pôjde na váš osobný dôchodkový účet
 • dlhodobé investovanie umožní dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie dôchodku
 • viac zdrojov poberania dôchodku v starobe –iba I. pilier už na naše dôchodky nebude stačiť
 • k dispozícií vám je vžy aktuálny prehľad o svojich dôchodkových úsporách
 • peniaze na vašom dôchodkovom účte sú po celý čas vašim majetkom a je možné ich dediť
 • osobný dôchodkový účet je nedotknuteľný - do značnej miery o ňom rozhodujete vy sami
 • II. pilier má 5-stupňový systém kontroly: najvyšší - dohľad NBS

Prečo si vybrať DSS Poštovej banky? 

 • sme slovenská DSS pôsobiaca na trhu už 13 rokov
 • máme viac ako 100 000 sporiteľov
 • vo fondoch spravujeme viac ako 420 miliónov Eur
 • všetky naše fondy dosiahli  v roku 2017 nové maximá hodnoty dôchodkovej jednotky a popredné priečky vo svojich kategóriách dôchodkových fondov
 • zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte jednoducho online
 • naše fondy spravuje tím profesionálnych portfólio manažérov