Dôchodkový systém sporenia na Slovensku

Zistite viac o tom, ako v súčasnosti funguje dôchodkové sporenie a dôchodkový systém na Slovensku.

Priebežný systém dôchodkového poistenia  bol výrazne zmenený reformou, ktorá vstúpila do platnosti  1. januára 2005 a doplnila dôchodkový systém o dôchodkové sporenie na kapitalizačnom princípe. V skratke to znamená, že časť odvodov môže smerovať na osobný dôchodkový účet, ktorého zhodnocovanie zabezpečuje dôchodková správcovská spoločnosť (DSS). Každý, kto sa rozhodne pre vstup do systému dôchodkového sporenia, tak bude môcť aktívne ovplyvňovať výšku svojho dôchodku.

Ako dnes funguje dôchodkový systém na Slovensku?

V súčasnom systéme sa dôchodkové zabezpečenie rozdelilo na 3 piliere:

  • I. PILIER (priebežný) Priebežný systém funguje aj naďalej. Ak ste sa rozhodli nevstúpiť do systému dôchodkového sporenia, teda II. piliera, bude sa vám práve z I. piliera vyplácať celý dôchodok. Sporitelia, ktorí vstúpia do II. piliera budú do I. piliera odvádzať len časť svojich povinných odvodov. V súčasnosti ide o pomer 13 % (I. pilier) : 5 % (II. pilier).
  • II. PILIER (kapitalizačný) Ak sa rozhodnete pre vstup do II. piliera, časť vašich odvodov bude smerovať na váš osobný dôchodkový účet vo vami vybranej DSS. Práve II. pilier je príležitosť nasporiť si na hodnotný dôchodok a pritom vás nestojí nič navyše – povinné odvody zostávajú rovnaké (18 %).
  • III. PILIER  (doplnkový) V III. pilieri si môžete dodatočne šetriť na dôchodok v súkromných doplnkových dôchodkových spoločnostiach.

AKO SA SPORITEĽ V II. PILIERI DOSTANE K DÔCHODKU - POSTUP V KROKOCH

Ako sa sporiteľ v II. pilieri dostane k dôchodku

Ďalšou možnosťou, ako sporiť či zhodnocovať úspory na dôchodok, je napr. investovanie do podielových fondov, sporenie pomocou bankových produktov, ako aj možnosť životného a investičného poistenia.