Bezpečnosť a druhý pilier

Vstupom do druhého piliera sa staráte o svoju budúcnosť na dôchodku a bezpečnosť Vášho budúceho dôchodku je mnohonásobne poistená.

Bezpečnosť vášho budúceho dôchodku je mnohonásobne poistená, a to 5 – stupňovou kontrolou druhého piliera:

 1. Národná banka Slovenska – najvyšší stupeň kontroly
 2. Depozitár – vedie účty dôchodkových fondov, taktiež vykonáva a kontroluje pokyny na investovanie z DSS
 3. Audítor – výber audítora podlieha schváleniu NBS
 4. Vnútorná kontrola
 5. Samotný sporiteľ – pravidelné informácie o stave na svojom osobnom dôchodkovom účte, a tiež možnosť  zmeny dôchodkového fondu alebo vybranej DSS

Stabilitu dôchodkového sporenia posilňuje:

 • odbornosť a skúsenosti DSS pri správe aktív
 • dlhodobé investovanie umožní dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie dôchodku
 • vysoké základné imanie DSS, ktorým DSS ručí za svoju činnosť
 • ručenie nezávislého depozitára (banky) za hospodárenie DSS
 • oddelené účtovníctvo dôchodkových fondov a DSS – osobné účty sporiteľov sú nedotknuteľné
 • silná kontrola a sankcie Národnej banky Slovenska
 • neustály prehľad o stave osobného účtu
 • bezpečnosť vášho budúceho dôchodku je pod neustálou kontrolou