Dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie nazývané aj druhý pilier je systém, ktorý dáva svojim sporiteľom možnosť sporiť si sám pre seba, na svoj dôchodok, a tak si zabezpečiť dôstojnú starobu.

Spolu s prvým pilierom zabezpečuje príjem v starobe sporiteľovi, ako aj pozostalým v prípade úmrtia sporiteľa. V prípade vstupu do druhého piliera sa rozdelia povinné odvody v celkovej výške 18 % na dve časti, a to 12,75 %, ktoré ostávajú v I. pilieri a 5,25 %, ktoré Sociálna poisťovňa postupuje na dôchodkový účet v DSS.

Dôchodkový systém sporenia na Slovensku

Dôchodkový systém sporenia na Slovensku

Zistite viac o tom, ako v súčasnosti funguje dôchodkové sporenie a dôchodkový systém na Slovensku.

Vekové limity na zmenu dôchodkového fondu

Vekové limity na zmenu dôchodkového fondu

Novela zákona stanovuje povinné vekové hranice na zmenu dôchodkového fondu.

Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Aké sú legislatívne obmedzenia vstupu do druhého piliera? Kedy sa môžete stať jeho súčasťou?

Prečo vstúpiť do druhého piliera?

Prečo vstúpiť do druhého piliera?

Presvedčte sa o tom, aké sú skutočné výhody vstupu do II. piliera.

Bezpečnosť a druhý pilier

Bezpečnosť a druhý pilier

Vstupom do druhého piliera sa staráte o svoju budúcnosť na dôchodku a bezpečnosť Vášho budúceho dôchodku je mnohonásobne poistená.