Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 16.03.2018

od začiatku roka -0,11 %
za 1 mesiac -0,42 %
za 3 mesiace -0,10 %
za 6 mesiacov 0,91 %
za 1 rok 3,38 %
za 3 roky (p.a.) 2,01 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,85 %
Cena podielu 0,047803 EUR
NAV 348 719 094,22 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 28.02.2018

Začiatok februára bol poznačený výpredajmi na dlhopisových a následne aj akciových trhoch. Spúšťačom výpredajov bol paradoxne výborný výsledok z trhu práce v USA. Nárast počtu novovytvorených pracovných miest, ako aj zrýchlenie tempa rastu amerických miezd vyvolali obavy investorov, že inflačné tlaky zosilnia a tým prinútia Americkú centrálnu banku (Fed), aby zvyšovala úrokové sadzby ráznejšie ako sa očakávalo. Na uvedené fakty reagovali dlhopisoví investori predajom štátnych dlhopisov najmä s dlhšou splatnosťou, čo spôsobilo rast ich výnosov do splatnosti. Výnos 10-ročného amerického dlhopisu sa dostal nad úroveň 2,95%, kde bol naposledy začiatkom roka 2014. Koncom mesiaca bol prudký rast výnosov mierne korigovaný. Naopak zvýšil sa dopyt po bezpečných nemeckých dlhopisoch. Výnos na 10-ročnom nemeckom dlhopise mierne poklesol o 0,04% na úroveň 0,653%.

V závere mesiaca boli v Európskej menovej únii (EMÚ) zverejnené inflačné dáta za január. Spotrebiteľská inflácia spomalila medziročne na úroveň 1,3% a jadrová inflácia ostala medziročne na úrovni 1%, čo sú relatívne nízke úrovne. Avšak podľa guvernéra Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho by mala inflácia postupne zrýchľovať spolu s expandujúcou ekonomikou eurozóny.

V USA nový guvernér Fed-u Jerome Powell vystúpil prvýkrát pred kongresom. Vo svojom prejave uviedol, že chce pokračovať v postupnom zvyšovaní sadzieb, pričom je pre neho dôležitá rovnováha medzi rizikom prehriatia ekonomiky a zvyšovaním inflácie. Zároveň sa Powell vyjadril pozitívne k expanzii americkej ekonomiky, ktorá je založená na silnom trhu práce, fiškálnej podpore a globálnom hospodárskom raste aj mimo USA. Americký dolár si vyložil jeho slová ako jastrabie a začal posilňovať najmä voči euru a britskej libre. Za mesiac február menový pár EURUSD poklesol o 1,77%.

Vo fonde Stabilita sme vzhľadom na turbulentnejší vývoj na dlhopisových trhoch mierne znížili duráciu portfólia. Do fondu Stabilita sme počas februára nakúpili jeden korporátny dlhopis z regiónu východnej Európy a dokúpili sme štátny dlhopis emitovaný Portugalskom. Pokles dlhopisových trhov zasiahol aj výkonnosť fondu Stabilita, napriek tomu výnos na ročnej báze ostáva na vysokých úrovniach. Fond Stabilita poklesol za mesiac február o 0,60%. V horizonte jedného roka dosiahol výnos 3,34% p.a.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.