Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 03.04.2020

od začiatku roka 1,44 %
za 1 mesiac -3,28 %
za 3 mesiace 0,66 %
za 6 mesiacov -1,45 %
za 1 rok 4,43 %
za 3 roky (p.a.) 1,91 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,66 %
Cena podielu 0,049246 EUR
NAV 399 737 247,04 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.3.2020

V priebehu marca došlo k výraznému rozšíreniu koronavírusu vo svete. Po upokojení situácie v Číne prebralo prvú priečku v počte nakazených Taliansko a koncom marca ho vystriedalo USA. Svetová zdravotnícka organizácia WHO označila Covid-19 za globálnu pandémiu. Postupne pribúdajúce karanténne opatrenia, obmedzenia vo výrobe, cestovnom ruchu, doprave a zásobovaní, spolu s rekordným nárastom žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA, vyvolali odôvodnené obavy. Správa o šokujúcom poklese cien ropy z dôvodu cenového konfliktu medzi Saudskou Arábiou a Ruskom následne podlomila už tak oslabené finančné trhy.

Reakcie centrálnych bánk na seba nenechali dlho čakať. Americká centrálna banka Fed poskytla trhom dvojité zníženie úrokových sadzieb spolu o 1,5% do pásma 0-0,25% a zaviazala sa k nákupom bez obmedzenia. Európska centrálna banka ECB k zníženiu úrokovej sadzby síce nepristúpila, pretože sadzby sú už dlhodobo na bode mrazu, no po vzore Fed-u zrušila limity pre nákup dlhopisov. Trend uvoľňovania menových politík nasledovali aj ďalšie centrálne banky. Pomoc za cenu narastajúcich deficitov poskytli aj vlády jednotlivých krajín. Nemecko sa po prvýkrát od roku 2014 vzdalo vyrovnaného štátneho rozpočtu a prisľúbilo podporu vo výške 750 mld. EUR. Únia zvažuje emitovanie tzv. koronabondov, na čom sa však nezhodujú všetci jej členovia. Americký senát schválil súbor opatrení na podporu ekonomiky v rekordnej sume 2,2 bilióna USD.

Zo vzniknutého napätia a výpredajov na akciových trhoch profitovali v prvej polovici marca hlavne bezpečné štátne dlhopisy s vysokým investičným ratingom. V reakcii na zníženie sadzieb Fed-om dosiahli výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov novú historicky najnižšiu hodnotu 0,3137%, kde sa však neudržali a denný pohyb uzavreli na úrovni 0,5407%. Zvýšená miera volatility vyvolaná panickými výpredajmi za účelom ochrany kapitálu sa v druhej polovici marca nevyhla ani týmto bezpečným prístavom. 10-ročné americké štátne dlhopisy ukončili marec s poklesom výnosov do splatnosti o 47,91 bodov na úrovni 0,6695%. V Nemecku výnosy dlhopisov medzimesačne vzrástli na všetkých splatnostiach, 30-ročná splatnosť nachvíľu prešla do kladného teritória. 10-ročný nemecký štátny dlhopis sa v rámci dňa dostal na úroveň -0,91%, marec ukončil s poklesom ceny a nárastom výnosu do splatnosti o 13,5 bodov na úrovni -0,474%. V kladnom teritóriu sa tiež ocitol slovenský 10-ročný štátny dlhopis, ktorý vzrástol o 60,4 bodov na úroveň 0,515%.

Zvýšená volatilita sa nevyhla ani eurodoláru, keď kurz kolísal z poslednej februárovej hodnoty do oboch smerov o viac ako 3%. Marec napokon euro voči doláru uzavrelo posilnením len o 0,05% na úrovni 1,1031 EUR/USD.

Dlhopisový fond Stabilita ukončil marec s mesačným poklesom o 2,41%. Od začiatku roka dosiahol ako jediný vo svojej kategórii kladné zhodnotenie, konkrétne +1,59%, čím zvýšil náskok v pozícii trhovej jednotky medzi garantovanými dlhopisovými dôchodkovými fondmi.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.