Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 15.06.2021

od začiatku roka -3,12 %
za 1 mesiac 0,33 %
za 3 mesiace -0,10 %
za 6 mesiacov -3,57 %
za 1 rok -1,00 %
za 3 roky (p.a.) 1,72 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,47 %
Cena podielu 0,049300 EUR
NAV 425 450 583,76 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.04.2021

Situácia na akciových trhoch bola v máji naďalej prevažne priaznivá. Globálna ekonomika po koronašoku rástla, EÚ však zaostáva za USA. Pozitívne dáta prichádzali z predstihových ukazovateľov PMI, či už vo výrobe alebo službách. V polovici mesiaca však trhy znervózneli, čo pomohlo zmierniť predchádzajúci tlak na dlhopisy s vysokým ratingom. Opakovane sa na trhy vracala téma inflácie. Z USA a neskôr aj Európy prichádzali dáta o rastúcich spotrebiteľských aj výrobných cenách. Podľa prudkého rastu peňažného agregátu M2 v USA (hotovosť a krátkodobé vklady v bankách) je vidno, že masívna podpora od centrálnej banky Fed aj fiškálne stimuly zafungovali, na druhej strane možno očakávať ešte vyššiu infláciu. Inflačné očakávania stúpali, no americká centrálna banka Fed ostala voči vyššej inflácii zatiaľ chladná. Fed bude akceptovať aj krátkodobo prestrelenú infláciu, ktorá bola v minulých rokoch hlboko pod cielenou úrovňou. Dobré dáta prišli aj z trhu práce v USA, keď počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol najnižšiu hodnotu od marca 2020. O uťahovaní menovej politiky zatiaľ centrálne banky nehovorili, avšak rozbehnutá diskusia medzi investormi pôsobila na rizikové aktíva negatívne.

Výnosy na dlhopisoch z investičného pásma sa vyvíjali zmiešane, no až na výnimky nepriniesli za máj výrazné pohyby. Výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu poklesol o 3,16 bodov na úroveň 1,5943%. Len o 1,5 bodu stúpol nemecký 10-ročný výnos na úroveň -0,188%. O 25,5 bodov stúpol výnos 10-ročného slovenského štátneho dlhopisu a po roku sa dostal do kladného teritória s výnosom na konci mesiaca 0,174%. Kratšie splatnosti si zachovali negatívny výnos. Z EÚ klesali výnosy a rástli ceny štátnych dlhopisov z periférnych krajín (Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Grécko). Z ázijských krajín sa rovnakým smerom vyvíjali dlhopisy Číny a Indonézie.

Euro na páre so slabnúcim americkým dolárom posilnilo o +1,72% na úroveň 1,2227 EUR/USD.

Vývoj dlhopisového fondu Stabilita sa za máj takmer nezmenil (-0,08%). Vzhľadom na tohoročný prudký pokles cien na dlhopisových trhoch ubral od začiatku roka z hodnoty -3,27%. Tento pokles sme zastavili a naďalej chránime portfólio pred prudkými výkyvmi, preto dovtedy nemožno očakávať výrazne pohyby fondu. To však fondu neuberá na dlhodobej kvalite a od svojho vzniku dosahuje najvyššiu výkonnosť medzi garantovanými dôchodkovými fondami. Vo fonde sme vymenili niektoré ETF v prospech ETF sledujúcich výkonnosť inflačne zabezpečených dlhopisov.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.