Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.11.2019

od začiatku roka 6,10 %
za 1 mesiac -0,49 %
za 3 mesiace -2,42 %
za 6 mesiacov 3,53 %
za 1 rok 6,05 %
za 3 roky (p.a.) 2,32 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,71 %
Cena podielu 0,049090 EUR
NAV 391 947 011,78 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.10.2019

Dlhopisové výnosy začiatkom októbra nadviazali na klesajúci trend nastolený ešte v septembri. Dopomohli tomu spomaľujúce dáta z ekonomiky a nové americké clá uvalené na európske lietadlá (10%) a poľnohospodárske tovary (25%) v celkovom objeme 7,5 mld. USD. Takýto vývoj si dlhopisy dlho neudržali a vplyvom neskoršieho opadnutia politických rizík začali výnosy štátnych dlhopisov rásť.

USA a Čína dosiahli v októbri prvú z troch fáz obchodnej dohody, ktorá by mala byť podpísaná v priebehu novembra. Britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi sa zas podarilo nájsť dohodu, ktorá vyhovuje nielen Európskej komisii, ale aj britskému parlamentu. Napriek tomu sa mu nepodarilo presadiť jej zrýchlenú implementáciu a pôvodný termín odchodu Veľkej Británie z EÚ sa z konca októbra presunul na január 2020.  Presnejší obraz o tom, kam sa celá brexitová sága posunie, nám s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie výsledok predčasných parlamentných volieb naplánovaných na 12. decembra.

Sklamanie z klesajúcej inflácie a horších makroekonomických dát zvýšili očakávania investorov, že centrálne banky budú pokračovať v podporných nástrojoch. Americká centrálna banka Fed trhy nesklamala a na októbrovom zasadnutí opäť znížila úrokové sadzby o 25 bodov do pásma 1,5%-1,75%. Ďalšie znižovanie už tento rok neplánuje. Európska centrálna banka ponechala svoju menovú politiku po septembrovom podpornom balíku nezmenenú. V októbri sa skončil mandát guvernérovi Mariovi Draghimu a od novembra bude ECB viesť Christine Lagarde, ktorá je v prípade potreby ochotná pokračovať v ďalšom uvoľňovaní menovej politiky.

Vyššie uvedené skutočnosti podporili presun investorov do rizikovejších aktív a podpísali sa pod celkový októbrový nárast strednodobých a dlhodobých výnosov, čo viedlo k poklesu ich cien. Kým výnosy 10-ročných splatností amerických štátnych dlhopisov rástli iba o +2,64 bodov, nemecké stúpli o +16,4 a slovenské o +32,1 bodov. Napriek tomu ostali výnosy do splatnosti európskych štátnych dlhopisov blízko nuly alebo v zápornom pásme.

Americký dolár v reakcii na Fed oslaboval. Euro voči nemu posilnilo o +2,32% na úroveň 1,1152 EUR/USD.

Dlhopisový fond Stabilita si za október odpísal 1,02%. Od začiatku roka 2019 dosiahol kumulatívnu výkonnosť +6,65%, čím niekoľkonásobne prekonal konkurenciu a dlhodobo potvrdzuje svoje trhové prvenstvo.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.