Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 16.09.2020

od začiatku roka 3,94 %
za 1 mesiac 0,13 %
za 3 mesiace 1,24 %
za 6 mesiacov 4,22 %
za 1 rok 1,94 %
za 3 roky (p.a.) 2,15 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,74 %
Cena podielu 0,050460 EUR
NAV 417 821 544,13 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.8.2020

Trhový optimizmus a chuť investorov staviť na riziko priali akciovým trhom. Dlhopisové trhy sa v auguste dostali do úzadia. Obavy o nárast inflácie a nízke výnosy na dlhopisových trhoch favorizovali aj drahé kovy. Ekonomika Európskej únie klesla v druhom štvrťroku o rekordných 11,7%. Jej motor, nemecká ekonomika, poklesla o 9,7%. Podľa prieskumu očakávajú nemecké firmy návrat do normálu v priemere o 11 mesiacov. V recesii oficiálne skončila aj britská ekonomika. Téma brexitu sa vplyvom koronakrízy dostala úplne do úzadia. Z geopolitických udalostí zaujal snáď len prijatie kandidatúry z radov demokratov Joa Bidena na post prezidenta v nadchádzajúcich voľbách v USA. Nie je prekvapením, že za republikánov sa pokúsi obhájiť mandát súčasný prezident Donald Trump. Eskalácia napätia v Bielorusku po prezidentských voľbách mala iba regionálny vplyv, dopad na svetové trhy nepriniesla.

Na dlhopisových trhoch došlo k nárastu výnosov do splatnosti a miernemu poklesu cien štátnych dlhopisov. Výnos 10-ročných amerických dlhopisov vzrástol o 17,66 b. na úroveň 0,7048%. Podobným smerom sa vyvíjali európske štátne dlhopisy. Desaťročné nemecké aj slovenské dlhopisy si udržali výnosy do splatnosti v zápornom pásme (-0,398% a -0,159%).

Centrálne banky v auguste nezasadali. Kľúčové úrokové sadzby americkej centrálnej banky Fed a Európskej centrálnej banky ostali na svojich doterajších hodnotách: 0-0,25% (Fed) a -0,5% (ECB).

Euro na páre s USD v auguste posilnilo o +1,34% na úroveň 1,1936 EUR/USD.

Dlhopisový garantovaný fond Stabilita zaznamenal za august mierny pokles o 0,83%. Od začiatku roka však spoľahlivo dosiahol kladné zhodnotenie na úrovni +3,24%, čím naďalej výrazne prekonáva ostatné garantované fondy.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.