Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 18.09.2018

od začiatku roka -1,72 %
za 1 mesiac 0,46 %
za 3 mesiace 0,40 %
za 6 mesiacov -1,66 %
za 1 rok -0,83 %
za 3 roky (p.a.) 1,99 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,62 %
Cena podielu 0,047030 EUR
NAV 351 783 368,14 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.8.2018

Dlhopisové trhy sa vyvíjali zmiešane. Presun investorov z rizikovejších dlhopisov tlačil ceny dlhopisov z krajín s vysokým ratingom (USA, jadro EÚ) nahor. Spôsobili to najmä obchodné a politické konflikty. Prvým problémom v auguste bola eskalácia napätia v Turecku a Rusku. Washington uvalil clá na Rusko za otravu ruského špióna a jeho dcéry novičokom. USA tiež zdvojnásobilo clá na tureckú oceľ a hliník kvôli diplomatickému sporu okolo zadržiavania amerického evanjelického pastora v Turecku obvineného z terorizmu. Prudký prepad tureckej líry znepokojil aj ECB, ktorá si všimla riziko európskych bánk pôsobiacich na tureckom trhu. Tureckej centrálnej banke sa podarilo situáciu stabilizovať, ďalšia eskalácia napätia ostala v rovine rizika.

Ďalším problémom bolo pretrvávajúce obchodné napätie medzi USA a Čínou. Americkej administratíve sa však podarilo urovnať vzťahy s Mexikom, keď našli kompromis v revízii Dohody o voľnom obchode NAFTA. Jej účastníkom je aj Kanada, ktorá smeruje k odobreniu úprav v tejto americkej aliancii. USA však zarylo aj do Svetovej obchodnej organizácie WTO, keď americký prezident Trump vyjadril zámer zoskupenie opustiť.

V neposlednom rade investorov znepokojovalo Taliansko, ktoré bude musieť zapracovať na znížení rozpočtového deficitu, inak sa mu nepodarí dodržať jeho 3-percentný limit na deficit vyplývajúci z maastrichtských kritérií. Vyzerá však, že talianski politici s s týmto limitom ťažkú hlavu nerobili. Plno práce mali však s tragédiou po spadnutí mosta v Janove.

Výnos amerických 10-ročných dlhopisov za august klesol takmer o 10 bodov na 2,86%, nemecký bund s rovnakou splatnosťou klesol o 11,7 bodu na 0,325%. Rovnakým smerom sa hýbal aj výnos slovenského 10-ročného dlhopisu, ktorý klesol o 7,5 bodu na 0,753%. Rizikovejšie dlhopisy najmä z krajín rozvíjajúcich sa trhov sa hýbali opačným smerom. Ovplyvnené boli najmä rastúcim politickým napätím v Turecku, či ekonomickou krízou vo Venezuele a Argentíne, ktoré síce nepatria do investičného pásma, no prispeli k zvýšeniu rizikovej averzie a presunu investorov do bezpečnejších aktív. Zo štátnych dlhopisov periférie Európy ostali pod tlakom spomínané talianske dlhopisy, ktorých výnos so splatnosťou 10 rokov dosiahol v závere augusta 3,24%. Potešilo však Grécko, ktoré definitívne opustilo program pomoci. Grécke dlhopisy sú stále mimo investičného pásma, postupne vylepšujú svoje ratingové hodnotenie.

Euro voči americkému doláru v medzimesačnom porovnaní oslabilo o 0,76% na úroveň 1,1602 EUR/USD. Dôvodmi posilňovania doláru boli útek investorov z rizikových aktív, prekvapivý kvartálny rast HDP, zámer Americkej centrálnej banky Fed pokračovať v ďalšom zvyšovaní sadzieb a rozpätie medzi americkým a nemeckým výnosom, ktoré sa aj napriek poklesu výnosov udržalo na vysokej úrovni.

Počas mesiaca nedošlo v portfóliu k významným zmenám. Z voľných peňažných prostriedkov sme dokúpili štátny dlhopis Portugalska. Fond Stabilita zaznamenal za júl pokles o 0,98%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,43.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.