Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 19.02.2020

od začiatku roka 2,48 %
za 1 mesiac 1,52 %
za 3 mesiace 1,28 %
za 6 mesiacov -0,78 %
za 1 rok 6,49 %
za 3 roky (p.a.) 2,48 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,75 %
Cena podielu 0,049752 EUR
NAV 402 031 854,33 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.01.2020

V januári sa investori opäť doplavili do bezpečných vôd štátnych dlhopisov s vysokým ratingom. Prvý záujem o defenzívne aktíva vyvolal americký letecký útok na vysokopostaveného iránskeho generála G. Solejmániho. Citeľne začali rásť ceny dlhopisov v krajinách eurozóny a USA. Konflikt sa nakoniec podarilo pomerne rýchlo upokojiť v dôsledku čoho začali investori opäť plniť svoje portfólia rizikovejšími aktívami. Oporu našli hlavne v uvoľnenej menovej politike, dobrom začiatku výsledkovej sezóny a doznievajúcej eufórii z podpisu prvej z troch fáz obchodnej dohody. Koncom januára sa však objavilo riziko, s ktorým nikto nepočítal. V čínskom meste Wu-chan prepukol vírus. Trh premohol strach z jeho dopadu na už tak spomaľujúcu čínsku ekonomiku a ďalšieho vplyvu na svetové hospodárstvo. Výnosy štátnych dlhopisov začali rapídne klesať na všetkých splatnostiach. Konkrétne pri 10-ročných štátnych dlhopisoch išlo o najhlbší pokles výnosov (a nárast cien) od októbra 2019. Dopyt po najbezpečnejších dlhopisoch, ktoré nesú záporný výnos, bol podľa odhadov dokonca najvyšší za posledné 3 roky.

Výnosy 10-ročných amerických vládnych dlhopisov klesli o 41,07 bodov na úroveň 1,5068%, čím sa dostali na najnižšiu hodnotu od augusta 2019. V Nemecku sa výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov držali v zápornom pásme už 9. mesiac, pričom v januári sa prepadli o  24,80 bodov na úroveň -0,4360%.  Do záporného pásma sa opäť dostali aj 10-ročné dlhopisy Slovenska. Tie v januári poklesli o 20 bodov na úroveň -0,0080%.

Centrálne banky tento mesiac dlhopisovým trhom príliš nepomohli, ale ani neuškodili. Úrokové sadzby v eurozóne a USA ostali na nezmenených úrovniach. Rétorika guvernéra Fedu, Jeroma Powella, ostala taktiež nezmenená. Guvernérka ECB, Christine Lagarde, naopak oznámila začiatok revízie súčasnej stratégie menovej politiky. Naposledy sa tak stalo pred 17 rokmi. S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude týkať úpravy inflačného cieľa, nakoľko sa už roky nachádzame v prostredí rekordne nízkej inflácie a nízkych úrokových sadzieb. ECB chce posúdiť kvantitatívnu formuláciu cenovej stability a nástroje menovej politiky, ktorými má svoje ciele dosahovať. Zameria sa aj na finančnú stabilitu a zamestnanosť v prostredí starnúcej populácie pričom nezabudne ani na environmentálnu udržateľnosť. Rovnako sa budú analyzovať  negatívne dopady dlhodobo uvoľnenej menovej politiky.

Dlhopisový fond Stabilita vstúpil do nového roku s výkonnosťou +2,51%.

 

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.