Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 08.04.2021

od začiatku roka -2,90 %
za 1 mesiac 0,05 %
za 3 mesiace -2,68 %
za 6 mesiacov -2,35 %
za 1 rok 0,99 %
za 3 roky (p.a.) 1,05 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,51 %
Cena podielu 0,049412 EUR
NAV 418 251 552,92 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.03.2021

Dlhopisové trhy sa v marci vyvíjali zmiešane. Kým naprieč americkým kontinentom rástli, v Európe mierne klesali. Nárast výnosov spôsobili jednak vyššie inflačné očakávania a postupné hospodárske oživenie vďaka postupujúcej vakcinácii a vidiny skorého otvárania ekonomík. Optimizmus na trhoch upevnil prejav prezidenta USA Bidena, ktorý predstavil plánovaný balík reformných opatrení v hodnote 2,3 bilióna dolárov. Celkovo pôjde o ešte väčšiu injekciu, akými boli New Deal na podporu ekonomiky po Veľkej hospodárskej kríze v 30. rokoch, výstavba diaľničnej siete v 50. rokoch alebo vesmírny program v 60. rokoch. Nová reforma má byť financovaná prevažne z pôžičiek a zvýšením či zavedením nových daní. V marci trhy najviac zaujímali čerstvé dáta o inflácii. Medziročný rast cien v USA o 1,7% bol najprudší od januára predchádzajúceho roka. Za poklesom výnosov v eurozóne stála revízia rastu HDP nadol a podporné slová guvernérky ECB o opätovnom zrýchlení tempa nákupu dlhopisov a zlepšenie prognózy rastu HDP na tento rok, no pomalšie tempo rastu môžeme očakávať v roku 2022.

Výnosy na dlhopisoch z investičného pásma pokračovali v stúpaní a ceny inverzne klesali len v Amerike a Indonézii. Výnos do splatnosti 10-ročného štátneho dlhopisu USA vzrástol za marec o 33,55 bodov na úroveň 1,7404%. V Európe rástli iba dlhé výnosy nad 15 rokov, ostatné prevažne klesali. Výnosy krajín eurozóny so splatnosťou 10 rokov oscilujú okolo nuly, kým dlhšie splatnosti nesú už kladný výnos, avšak iba ojedinele nad 1% (Taliansko, Španielsko, Portugalsko). Výnos 10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu klesol za marec iba o 3,1 bodov na úroveň -0,293%. Výnos slovenského 10-ročného dlhopisu sa taktiež príliš nevzdialil predchádzajúcej hodnote a klesol o 4,1 bodov na úroveň -0,116%.

Euro výraznejšie oslabilo voči americkému doláru o -2,86% na úroveň 1,1730 EUR/USD. Silnejúci dolár odzrkadľoval vyššie inflačné očakávania a nárast amerických výnosov.

Dlhopisový fond Stabilita za marec poklesol o -0,04%, čím sa nám podarilo stabilizovať vývoj v prostredí rastúcich úrokových sadzieb. Vzhľadom na prudký nárast výnosov dosiahol od začiatku roka pokles o -3,06%, čo mu však neubralo na dlhodobej kvalite a naďalej dosahuje najvyššiu výkonnosť medzi garantovanými dôchodkovými fondmi. Počas mesiaca sme znížili citlivosť fondov voči pohybu trhových úrokových sadzieb.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.