Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 25.01.2021

od začiatku roka -0,11 %
za 1 mesiac -0,16 %
za 3 mesiace 0,10 %
za 6 mesiacov 0,69 %
za 1 rok 2,72 %
za 3 roky (p.a.) 1,74 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,73 %
Cena podielu 0,050835 EUR
NAV 427 632 453,51 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.12.2020

Prevažne pozitívna nálada prevládala na finančných trhoch aj v decembri. Postupne pribúdajúce žiadosti o registráciu vakcín spoločností Pfizer, BioNTech, Moderna, či Astrazeneca v USA a EÚ vyvolali vidinu možného víťazstva nad pandémiou koronavírusu. Rizikový apetít trhom nedokázala zobrať ani realita v podobe ďalšieho celosvetového nárastu počtu nakazených a potreby sprísňovania ochranných opatrení. Mierne turbulencie v inak pomerne pokojnom mesiaci spôsobovali riziká súvisiace s novým kmeňom koronavírusu šíriacim sa vo Veľkej Británii, logistická náročnosť distribúcie vakcín a blížiaci sa koniec roka bez brexitovej dohody medzi EÚ a Britániou, čím opäť ožil scenár tvrdého brexitu. Trhový optimizmus však napokon v závere mesiaca opäť podporili dobré správy z oboch strán Atlantického oceánu. Dosluhujúci americký prezident Donald Trump podpísal dlho očakávaný fiškálny stimul. Scenár tvrdého brexitu sa na poslednú chvíľu zažehnal, keď sa na Vianoce vyjednávacím tímom EÚ a Spojeného kráľovstva, po náročných rokovaniach, podarilo dosiahnuť dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov.

Decembrové zasadnutia centrálnych bánk boli holubičie. Európska centrálna banka predĺžila platnosť navýšeného programu nákupu dlhopisov najmenej do marca roku 2022. Americký Fed zas prisľúbil pokračovanie v poskytovaní finančnej hotovosti prostredníctvom programu nákupu dlhopisov a základnú úrokovú sadzbu blízko nuly až do doby, kým sa ekonomika USA úplne nezotaví.

Vo všeobecnosti sú z globálneho hľadiska v súčasnosti dlhopisové investície najdrahšie v histórií a rovnako rekordné úrovne dosahuje aj celkový podiel dlhopisov so záporným výnosom. Decembrový nárast optimizmu však viedol k miernemu nárastu dlhopisových výnosov a poklesu ich cien. V USA výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu prevažne rástol, pričom oproti koncu novembra pridal +7,43 bodov a ustálil sa na hodnote 0,9132%. V Európe pokračoval rovnaký trend ako po minulé mesiace. Najvýraznejší pokles výnosov zaznamenali krajiny južnej Európy, kde Portugalsko a Španielsko atakovali na 10-ročnej splatnosti výnosy blízko 0%. Výnos  10-ročného nemeckého štátneho dlhopisu sa v priebehu mesiaca pohyboval v rozpätí                                              -0,638% až -0,521%, december nakoniec ukončil bez zmeny na úrovni -0,5720%. Slovenský 10-ročný štátny dlhopis naopak svoj výnos do splatnosti prehĺbil po miernom poklese o 1,2 bodu na úroveň -0,5190%.

Euro na páre s oslabujúcim USD posilnilo v decembri o +2,42% na úroveň 1,2216 EUR/USD.

Dlhopisový fond Stabilita napriek miernemu decembrovému poklesu o 0,11% ukončil rok s celkovým nárastom o +4,82%, čím opäť potvrdil pozíciu trhovej jednotky. Aktívnym manažmentom sme aj v prostredí rekordne nízkych úrokových sadzieb znova dosiahli najvyšší výnos medzi garantovanými dlhopisovými fondmi.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.