Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 24.04.2017

od začiatku roka 1,10 %
za 1 mesiac 0,45 %
za 3 mesiace 0,95 %
za 6 mesiacov 0,03 %
za 1 rok 2,42 %
za 3 roky (p.a.) 3,22 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,85 %
Cena podielu 0,046617 EUR
NAV 324 954 147,03 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.3.2017

Hlavnými udalosťami v marci boli holandské parlamentné voľby, zvyšovanie sadzieb v USA a oficiálny začiatok Brexitu. V holandských voľbách zvíťazila strana súčasného premiéra Marka Rutteho. Sledovala sa najmä možnosť nárastu populizmu v Holandsku, no výsledky neboli nijak dramatické a trhy ostali pokojné.

Výsledok holandských volieb teda zďaleka neprekvapil tak, ako to bolo minulý rok v referende o Brexite. Britská vláda koncom mesiaca aktivovala čl. 50 Lisabonskej zmluvy. Británia má 2 roky na vyjednanie dohôd s EÚ o odchode z Únie. Problémom môže byť Škótsko, ktoré môže iniciovať vlastné referendum, či sa prikloní k Británii alebo EÚ. Po marcových udalostiach sa pozornosť presunula na aprílové prezidentské voľby vo Francúzsku. Rizikovým scenárom pre Európu by bola výhra Marine Le Penovej, ktorá presadzuje vystúpenie krajiny z EÚ. Podľa prieskumov by sa mohla dostať do 2. kola volieb (v máji), agentúry jej celkové víťazstvo nepredpokladajú. 

Dlhopisové trhy pokračovali v pozvoľnom raste výnosov (poklesov ich cien). Výnos 10-ročného amerického dlhopisu sa takmer nezmenil a udržal sa pri 2,39% (mesačný rozdiel -0,0025 percentuálneho bodu). V prípade nemeckého generického bondu výnos stúpol na 0,325%, slovenský niesol k 31. marcu 1,085%. Hlavným vplyvom nárastu európskych výnosov boli zvýšené ekonomické a inflačné očakávania, ktoré priniesla marcová makroekonomická prognóza. Inflácia sa postupne dostáva k cieľu ECB (blízko pod 2%). Celková inflácia je ťahaná najmä nárastom cien energií a potravín. Inflačné tlaky v periférii eurozóny sú však slabšie. Nemecké ohlasy k ECB sú v prospech skoršieho ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania (QE). Skloňoval sa scenár, že ECB by mohla zdvihnúť sadzby ešte pred ukončením QE. ECB sa však zatiaľ nechystá v blízkej dobe meniť nastavenie menovej politiky. Od apríla začne nakupovať nižší objem aktív (z 80 mld. na 60 mld. mesačne).

Americká centrálna banka Fed neprekvapila, keď na marcovom zasadnutí zvýšila sadzby na úroveň 0,75-1%. Fed dôveruje americkej ekonomike a sadzby chce zvyšovať radšej postupne a častejšie, ako by tak mala robiť skokovito.

Euro voči doláru posilnilo o 0,72% na úroveň 1,0652 EUR/USD. Posilneniu eura pomohol zvýšený optimizmus v Európe a žiaden šok z výsledku holandských volieb. Napriek zvýšeniu sadzieb Fed-u a plánu pokračovať v postupnom uťahovaní menovej politiky v USA, americký dolár sa dostal pod tlak najmä po nevydarenom rušení Obamovej reformy zdravotníctva (Obamacare), keď súčasný prezident Trump narazil na republikánov v Snemovni reprezentantov a hlasovanie bolo odložené. Trhy tak zapochybovali aj o schopnosti Trumpa splniť ďalšie svoje predvolebné sľuby, najmä v oblasti daňovej reformy. Zrušenie Obamacare malo podľa pôvodných plánov financovať navrhované zníženie daní pre podniky.

Fond Stabilita vzrástol od začiatku roka o 0,72%, príspevok v 3. mesiaci roku bol 0,25%. Napriek poklesu cien dlhopisov sme pozitívnu výkonnosť dosiahli obmenením časti portfólia. Vypredali sme menej výnosné štátne dlhopisy (Slovinsko, Poľsko, Estónsko) a nakúpili dlhopisy Bulharska, Mexika, či navýšili pozíciu v Rumunsku, Taliansku a Španielsku. Priemerná modifikovaná durácia fondu sa mierne zvýšila na 1,39.

 

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.