Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 22.06.2017

od začiatku roka 1,69 %
za 1 mesiac 0,21 %
za 3 mesiace 1,12 %
za 6 mesiacov 1,54 %
za 1 rok 2,51 %
za 3 roky (p.a.) 2,85 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,86 %
Cena podielu 0,046890 EUR
NAV 329 219 338,45 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.05.2017

V úvode mája bola pozornosť venovaná druhému kolu francúzskych prezidentských volieb. Emmanuel Macron podľa predpokladov porazil Marine Le Penovú a prebral prezidentské kreslo po F. Hollandovi. Výsledok potešil najmä proeurópskych politikov a v eurozóne sa načrtla silná dvojica Macron-Merkelová pri presadzovaní budúcej užšej spolupráci jadra menovej únie.  To bude možné, ak sa v jesenných voľbách podarí nemeckej kancelárke Merkelovej minimálne udržať svoj mandát a Macronovmu hnutiu preraziť aj v júnových parlamentných voľbách. Euro reagovalo voči USD ďalším posilňovaním. Vodou na mlyn mu boli taktiež zvýšené očakávania investorov od Európskej centrálnej banky, že v blízkej budúcnosti zmení rétoriku smerom k jej sprísňovaniu. Aktuálne ECB stále udržiava extrémne uvoľnenú menovú politiku, vďaka čomu sú výnosy bezpečných štátnych dlhopisov na nízkych úrovniach. Napriek tomu, že riziká v EMÚ sa znížili a ekonomika napreduje, posledné inflačné očakávania a krehkosť periférie eurozóny držali smerovanie ECB zatiaľ nezmenené. Americký dolár strácal s politickými otrasmi v USA po odvolaní šéfa FBI a skloňovaní Trumpovho impeachmentu (trestné konanie voči verejnému činiteľovi). To nachvíľu opäť zneistelo trhy v téme presadzovania sľubovaných fiškálnych reforiem. Od americkej centrálnej banky Fed sa očakáva zvyšovanie sadzieb na júnovom zasadnutí. Otáznym sa stal počet ďalších zvyšovaní v tomto roku, keď pôvodne si Fed avizoval 3 zvyšovania.

Výnos amerického 10-ročného dlhopisu v máji celkovo klesol o 8 bázických bodov z 2,28% na úroveň 2,20%. Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov poklesli o 1,3 b.b. z 0,315% na 0,302%. Výnosy 10-ročných slovenských dlhopisov sa po odpísaní 13,6 b.b. dostali opäť pod 1%. Rizikové prirážky Talianska či Španielska klesali. Ceny talianskych dlhopisov sa dostali pod tlak po avizovaní skoršieho termínu predčasných parlamentných volieb a kvôli potrebe riešiť problémy niektorých talianskych bánk. Rástli však ceny korporátov aj dlhopisov Emerging markets. (Pozn.: medzi výnosom a cenou dlhopisov je inverzný vzťah).

Pod vplyvom vyššie spomínaných udalostí sa euro voči USD dosiahlo 6-mesačné maximum a dostalo sa na úroveň spred amerických prezidentských volieb. V máji posilnilo o 3,2% a mesiac uzatváralo na úrovni 1,1244 EUR/USD.

Vo fonde Stabilita sme počas mesiaca vymenili kratšiu splatnosť štátneho dlhopisu Rumunska za dlhšiu splatnosť a dokúpili sme podnikové dlhopisy. Priemerná modifikovaná durácia portfólia mierne vzrástla na hodnotu 1,59. Fond Stabilita pokračoval v dosahovaní historických maxím, za máj si pripísal 0,32%. Od začiatku roka sa fond zhodnotil o 1,34% a v horizonte jedného roka dosiahol výnos 2,47%. 

 

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.