Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 15.01.2019

od začiatku roka 0,19 %
za 1 mesiac -0,05 %
za 3 mesiace -0,76 %
za 6 mesiacov -1,61 %
za 1 rok -3,43 %
za 3 roky (p.a.) 1,19 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,45 %
Cena podielu 0,046356 EUR
NAV 353 860 334,43 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.12.2018

December bol pre dlhopisový trh zaujímavým mesiacom. Vzhľadom na strach zo zhoršujúceho sa zdravia globálnej ekonomiky sa investori presúvali do bezpečnejších aktív. Pozitívom bola taktiež klesajúca inflácia, tlačená nižšie ukončením kvantitatívneho uvoľňovania zo strany Európskej centrálnej banky a zvyšovaním úrokových sadzieb zo strany Americkej centrálnej banky Fed. Na trhu dlhopisov sme počas mesiaca videli pokles výnosov v jadre eurozóny ale aj v USA. Výnos 10-ročných amerických dlhopisov klesol na 2,68%, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od januára. Výrazne klesali aj výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov z 0,312% na 0,239% a slovenských 10-ročných dlhopisov z 0,898% na 0,789%. Situácia na periférii eurozóny sa upokojila, talianska vláda sa dohodla s Európskou komisiou na zodpovednejšom deficitnom financovaní na budúci rok, na čo riziková prirážka talianskych dlhopisov klesala a výnos 10-ročných talianskych dlhopisov sa znížil takmer o pol percenta na 2,742%. V snahe dosiahnuť nižší deficit svojej krajiny predstavila rumunská vláda prekvapivé opatrenia napr. v podobe dane na bankový sektor, čo nepotešilo zahraničné bankové domy pôsobiace na rumunskom trhu ako Erste, Raiffeisen alebo UniCredit.

V makroekonomickom kalendári boli na pláne vyhlásenia inflácie a obchodných bilancií. Inflácia v Japonsku klesala z 1,4% na 0,8% z dôvodu nižších nákladov na bývanie a pomaly rastúcich cien potravín a dopravy. Vo Veľkej Británii inflácia poklesla na najnižšie hodnoty od marca 2018, konkrétne na 2,3%, z dôvodu pomalšieho rastu cien dopravy, potravín a nápojov. V USA a v Číne inflácia poklesla rovnako, z 2,5% na 2,2%. Deficit obchodnej bilancie Japonska sa za november oproti minulému mesiacu zvýšil na 737 mld. JPY (6 mld. EUR), čo predstavuje najvyšší deficit od januára 2018. Naopak, obchodná bilancia Číny dosiahla najvyšší prebytok od decembra 2017, takmer 45 miliárd USD.

Vývoj hlavných menových párov bol ovplyvnený najmä zasadnutiami európskej centrálnej banky ECB, americkej centrálnej banky Fed a pretrvávajúcou neistotou ohľadom brexitu. Zasadnutie ECB podľa očakávaní neprinieslo zmenu úrokových sadzieb, euru ale neprospelo zhoršenie ekonomickej prognózy zo strany ECB, ktorá očakáva spomalenie rastu HDP. Zvýšenie úrokových sadzieb a ďalšie jastrabie vyhlásenia zo strany americkej centrálnej banky Fed vyvolali oslabovanie dolára. Euro voči doláru za mesiac december posilnilo o 1,33% na 1,1467 EUR/USD. S britskou librou opäť mávala politika. Britská premiérka Theresa Mayová sa rozhodla odložiť hlasovanie o brexite na január 2019. Tlak na libru vyvolal jej oslabenie a euro voči libre posilnilo o 1,3% na 0,89895 EUR/GBP.

Fond Stabilita zaznamenal za december zisk 0,21%. K nárastu prispelo navýšenie pozícií do amerických a nemeckých štátnych dlhopisov v predchádzajúcom mesiaci a taktiež upokojenie situácie okolo talianskej krízy. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde sa zvýšila na hodnotu 0,71. V horizonte jedného roka k 31.12.2018 bol fond v strate 3,31%. Výkonnosť fondu od jeho vzniku v roku 2005 však rovnakému dátumu dosiahla +39,40%, čo predstavuje rast 2,44% ročne (p.a.).

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.