Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 15.01.2020

od začiatku roka 0,50 %
za 1 mesiac 0,05 %
za 3 mesiace -1,08 %
za 6 mesiacov 0,17 %
za 1 rok 5,01 %
za 3 roky (p.a.) 1,87 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,63 %
Cena podielu 0,048788 EUR
NAV 391 166 713,06 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.12.2019

Finančnými trhmi v úvode decembra otriasli správy amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom možného obnovenia ciel na dovoz hliníka z Brazílie a Argentíny, ako aj plánovaného zvýšenia ciel na čínske tovary v prípade, ak do 15. decembra nedôjde k uzavretiu prvej fázy obchodnej dohody. Z nárastu neistoty profitovali hlavne americké štátne dlhopisy, ktorých výnosy klesali na všetkých splatnostiach. Najväčší záujem o bezpečné prístavy však počas decembra vyvolalo až Trumpovo vyhlásenie, že k obchodnej dohode medzi USA a Čínou môže dôjsť až po prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 3. novembra 2020. Vzniknutý pesimizmus v priebehu decembra zahnala séria pozitívnych správ. Clá pre Brazíliu a Argentínu nakoniec obnovené neboli a USA sa dohodli s Čínou na finálnych podmienkach prvej z troch fáz obchodnej dohody. V Spojenom kráľovstve vyhrala predčasné parlamentné voľby Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona. Absolútna väčšina kresiel tejto strany dala trhom nádej na odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ s dohodou, čím opadli obavy z tvrdého brexitu. Úniu by Spojené kráľovstvo malo opustiť koncom januára 2020.

Výnosy štátnych dlhopisov s vysokým ratingom reagovali na dobré správy rastom. Vo väčšine krajín eurozóny sa výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov dostali do kladného teritória, kde sa udržali až do konca decembra. V Nemecku výnos 10-ročného štátneho dlhopisu ostal aj napriek nárastu o 17,40b s výnosom -0,1880% v zápornom pásme. Na Slovensku vzrástol výnos 10-ročného dlhopisu o 13,40b na 0,1920%. V prípade oboch krajín naopak poklesli výnosy na kratších splatnostiach. V USA bol scenár podobný. Výnosy štátnych dlhopisov s 10-ročnou splatnosťou narástli o 14,17 bodov na 1,9175%. Na kratších splatnostiach naopak klesali. Výnosová krivka USA sa tak počas decembra ešte výraznejšie vzdialila inverznému tvaru, ktorý nadobudla počas augusta.

K nárastu výnosov amerických štátnych dlhopisov prispelo aj vyjadrenie americkej centrálnej banky Fed, ktorá už ďalšie znižovanie úrokových sadzieb v roku 2020 zatiaľ neplánuje. Naopak Fed očakáva, že bude môcť sadzby zvýšiť najskôr v roku 2021 a následne v ďalšom roku. Európska centrálna banka je naopak stále naklonená k uvoľnenej menovej politike, pričom priestor má aj na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb.

Dlhopisový fond Stabilita zakončil posledný mesiac poklesom o 1,35%. Rok 2019 ukončil s celoročnou kumulatívnou výkonnosťou +4,93%, čím opäť dosiahol najvyššiu výkonnosť medzi garantovanými dlhopisovými dôchodkovými fondmi na Slovensku.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.