Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.11.2018

od začiatku roka -2,98 %
za 1 mesiac -0,43 %
za 3 mesiace -0,63 %
za 6 mesiacov -2,70 %
za 1 rok -2,40 %
za 3 roky (p.a.) 1,15 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,49 %
Cena podielu 0,046430 EUR
NAV 350 850 210,96 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.10.2018

V mesiaci október boli trhy naďalej ovplyvňované septembrovým zvýšením hlavnej úrokovej sadzby zo strany Americkej centrálnej banky Fed, odhodlaním pokračovať v uťahovaní menovej politiky, rastúcimi výnosmi amerických 10-ročných dlhopisov alebo bankovým sektorom Európy spätým s problémami Talianska. Taliansky rozpočet počíta so zvýšeným deficitom 2,4% namiesto 0,8% HDP a nárastom výdavkov o 2,7% namiesto 0,1%. Európska komisia vrátila rozpočet Talianom na prerobenie, no tí neprejavili vôľu návrhy zmeniť, na čo rizikové prirážky talianskych dlhopisov rástli. Výnosy talianskych dlhopisov sa dostali na úroveň päťročných maxím a agentúra Moody’s znížila ich rating na najnižší investičný stupeň Baa3, ale ponechala im stabilný výhľad. Pravidelné zasadnutie Európskej centrálnej banky neprinieslo v októbri nové správy. ECB ponechala sadzby nezmenené a potvrdila, že do konca roka 2018 bude pokračovať v nákupe aktív vo výške 15 miliárd eur mesačne. Prezident ECB Mario Draghi sa tiež vyjadril, že ECB nemá dôvod pochybovať o tom, že sa inflácia blíži k  jej cieľu. Makroekonomické dáta priniesli pozitívne výsledky najmä spoza Atlantiku. Nezamestnanosť v USA sa znížila z 3,9% na 3,7%, čo predstavuje najnižšiu úroveň od roku 1969. Inflácia v USA sa znížila z 2,7% na 2,3%, podobne sa tak stalo vo Veľkej Británii s poklesom z 2,7% na 2,4%. Pokles rastu HDP v eurozóne z 2,2% na 1,7% ročne len potvrdil predchádzajúce dáta z predstihových indikátorov.

Výnosy 10-ročných dlhopisov rástli v prípade USA a Slovenska a naopak klesali v prípade Nemecka. Odhodlanosť Fed-u pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb posunul výnos 10-ročných amerických dlhopisov nahor na úroveň 3,1435%. Výnos nemeckých 10-ročných dlhopisov naopak klesol na 0,384%, čo bolo spôsobené nárastom rizikovej averzie na trhu pri turbulentnom vývoji na akciových trhoch. Výnos slovenských 10-ročných dlhopisov vzrástol za posledný mesiac iba mierne na úroveň 0,963%.

Čo sa týka vývoja hlavných menových párov, euro voči doláru výraznejšie oslabovalo o 2,52% na úroveň 1,1312 EUR/USD z dôvodu napätej situácie ohľadom talianskeho rozpočtu. Kurz britskej libry voči doláru sa počas októbra vyvíjal zmiešane, pričom v prvej polovici mesiaca libra posilňovala, ale v druhej polovici sa prepadla na nižšie hodnoty. Voči euru si libra dokázala pripísať polpercentný zisk. Za slabosťou libry stála naďalej nezodpovedaná otázka Brexitu, v ktorej októbrový summit Rady Európskej únie v Bruseli nepriniesol žiaden podstatný pokrok. Pre britskú ekonomiku je naťahovanie prechodného obdobia nevýhodné, pretože musí naďalej prispievať do rozpočtu únie a rešpektovať legislatívu bez možnosti ovplyvňovať dianie v EÚ.

Fond Stabilita zaznamenal za október pokles o 0,9%. V horizonte jedného roka fond Stabilita odpísal 2,45%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,35.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.