Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 17.07.2018

od začiatku roka -1,54 %
za 1 mesiac 0,58 %
za 3 mesiace -1,75 %
za 6 mesiacov -1,85 %
za 1 rok 0,50 %
za 3 roky (p.a.) 2,10 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,66 %
Cena podielu 0,047115 EUR
NAV 349 389 002,89 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 29.06.2018

Mesiac jún ovplyvňovali situáciu na kapitálových trhoch najvýznamnejšie centrálne banky, ale aj pokračujúce geopolitické napätie. Dňa 13.6. zasadala Americká centrálna banka Fed, ktorá zdvihla sadzby o ďalších 0,25% do pásma 1,75%-2,00% a v tomto roku očakáva ešte ďalšie 2 zvyšovania, čo je o 1 viac, ako pôvodne Fed avizoval. Ekonomický cyklus v USA napreduje pomerne rýchlo a dostáva sa do neskorej fázy rastu. Fed očakáva rýchlejší rast inflácie a verí v pretrvávajúci silný trh práce. Očividne nechce čakať na prehriatie ekonomiky, nakoľko tá je podporovaná fiškálnymi stimulmi presadenými americkým prezidentom D. Trumpom. Vrchol sadzieb vidí Fed v roku 2020 v pásme 3,25-3,50%.

O deň neskôr sa konalo aj zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá ponechala úrokové sadzby podľa očakávaní bez zmeny. Oznámila však, akým spôsobom a kedy ukončí program kvantitatívneho uvoľňovania, ktorý prvýkrát spustila v roku 2015. Konkrétne do konca septembra bude ECB nakupovať aktíva v nezmenenom objeme 30 mld. EUR mesačne a od októbra do decembra tohto roku zníži objem nákupov o polovicu na 15 mld. Splatené dlhopisy alebo úroky bude ďalej reinvestovať. Hlavnou motiváciou pristúpiť k taperingu (postupné znižovanie podpory zo strany centrálnej banky) boli silné makroekonomické dáta, najmä podrobne sledovaná inflácia, ktorá postupne dosahuje strednodobý cieľ. Odhad rastu inflácie zvýšila ECB z 1,4% na 1,7%, kde sa odzrkadlil vplyv nárastu cien ropy. Rast HDP bol naopak revidovaný nadol z 2,4% na 2,1% vzhľadom aj na ochladenie predstihových indikátorov. Ekonomika eurozóny stále potrebuje podporu, preto si ECB nechala otvorené dvere k úprave nástrojov, ak ich bude potrebné využiť. S rétorikou o zdvíhaní sadzieb bude ECB ešte opatrná, nakoľko v súčasnom období nie je vyjasnený Brexit, nedávno eskalovalo politické napätie v Taliansku, vlády sú veľmi zadĺžené, mnoho dôležitých otázok ako napr. migračná politika nie je vyriešená, čo poukazuje na krehkosť európskeho celku.

Práve vyššie spomínané riziká nabrali v druhej polovici júna na intenzite. Rôzne názory na riešenie problému nekontrolovanej migrácie narušili stabilnosť nemeckej vlády, nielen samotné vládne krídla v Nemecku ale aj európske krajiny boli nútené nájsť v tejto otázke kompromis, čo sa koncom mesiaca nateraz podarilo. Ďalšou citlivou témou vo svete je narastajúci protekcionizmus, najmä zo strany USA. Americký prezident Trump sa okrem obchodnej vojny s Čínou vyhrážal zvýšením ciel na automobily dovážané z Európy na 20%.

Bezpečným dlhopisom sa v júni darilo zmiešane – kým výnos amerických 10-ročných dlhopisov vzrástol v júni z 2,859% na 2,860% (cena inverzne klesala), výnos 10-ročných nemeckých dlhopisov klesol z 0,338% na 0,300%. Výnos slovenských 10-ročných dlhopisov vzrástol z 0,816% na 0,873%. Euro voči americkému doláru oslabilo len mierne o 0,08% na úroveň 1,1684 EUR/USD.

Počas júna nedošlo v portfóliu k významným zmenám. Fond Stabilita zaznamenal k 29.6.2018 za mesiac mierny pokles o 0,14%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,55.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.