Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.06.2019

od začiatku roka 4,23 %
za 1 mesiac 1,63 %
za 3 mesiace 2,48 %
za 6 mesiacov 4,01 %
za 1 rok 2,78 %
za 3 roky (p.a.) 1,97 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,66 %
Cena podielu 0,048226 EUR
NAV 376 776 399,45 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.05.2019

Hlavnou udalosťou mája mala byť dlho očakávaná a avizovaná obchodná dohoda medzi Čínou a USA. Namiesto nej americký prezident Trump opäť prekvapil zvýšením ciel z 10% na 25% na čínsky tovar v objeme 200 mld. USD, čo nepotešilo najmä akciové trhy. Investori sa presúvali z rizikovejších aktív do bezpečných dlhopisov, ktoré majú najvyššie ratingy.

Udalosti nenechali chladnými ani predstaviteľov americkej centrálnej banky Fed. Pokiaľ sa obchodné vojny negatívne podpíšu na výkonnosti americkej ekonomiky, menová politika bude upravená. Podpísanie obchodnej dohody sa stalo nedohľadným a trh vsádza na znižovanie sadzieb Fed-u už v septembri tohto roka. Výnosy amerických dlhopisov prudko klesali, najviac 2 a 3-ročné splatnosti. Centrálne banky Fed a ECB budú zasadať najbližšie v júni.

Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov rástli o 37,72 bodov na úroveň 2,1246%. Podobne reagovali aj bezpečné nemecké dlhopisy najmä na dlhšom konci (10 a viacročné splatnosti). Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov klesli o 21,6 bodov a sa vrátili do záporného pásma na hodnotu -0,204%. Ceny bezpečných dlhopisov s vysokým ratingom inverzne rástli. Rovnako vysoký dopyt hnal ceny slovenských dlhopisov nahor. Výnos do splatnosti slovenských 10-ročných dlhopisov klesol na 0,377%, nižšie bol naposledy v septembri 2016.

Pokles ekonomických dát z eurozóny sa stabilizoval, analytici začali predpokladať mierne lepšie výsledky pre tento rok vďaka plánovanej fiškálnej stimulácii v jej jadre. Nemecko plánuje podporiť ekonomický rast znížením daňovej záťaže a vyššími vládnymi výdavkami, Francúzsko pod tlakom demonštrácií hnutia žltých hviezd taktiež predstavilo sériu fiškálnych stimulov. Talianska vláda už dlhšie avizovala vysoké výdavky na chod ekonomiky, v jeho prípade sa však upriamuje pozornosť na vysokú zadlženosť krajiny a prekračovanie mantinelov Maastrichtských kritérií. Taliansko je podľa posledných výsledkov zatiaľ stále technicky v recesii (pokles ekonomiky 2 po sebe nasledujúce štvrťroky).

Neschopnosť britskej premiérky dosiahnuť schválenie dohody o odchode krajiny z EÚ vyústil do jej rezignácie. Symbolicky práve v máji (end of May) ohlásila svoj koniec na čele britského parlamentu. Funkciu predsedníčky vlády definitívne opustí 7. júna. Pravdepodobnosť tvrdého brexitu sa zvýšila.

Euro voči americkému doláru oslabilo o 0,41% na úroveň 1,1169 EUR/USD. Počas mája dolár priblížil k hranici 1,11 EUR/USD, kde bol naposledy pred 2 rokmi v máji 2017.

Výmena dlhopisov s rizikovou prirážkou za bezpečné dlhopisy s vysokým ratingom a zvýšenie durácie pomohli fondu Stabilita rásť za máj o 1,20%. Od začiatku roka si Stabilita pripísala 3,52%, najviac spomedzi garantovaných dlhopisových dôchodkových fondov.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.