Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 10.10.2019

od začiatku roka 7,05 %
za 1 mesiac -0,44 %
za 3 mesiace 2,21 %
za 6 mesiacov 4,96 %
za 1 rok 6,06 %
za 3 roky (p.a.) 2,09 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,79 %
Cena podielu 0,049529 EUR
NAV 392 803 441,46 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.09.2019

Začiatok septembra sa niesol v duchu zmiernenia nervozity na finančných trhoch, čo viedlo k výrazným výpredajom na dlhopisových trhoch v USA a EÚ. V Nemecku bol septembrový výpredaj dlhopisov dokonca najvýraznejší za posledné 4 roky.

Augustová nervozita na poli obchodnej vojny sa v priebehu septembra prevažne miernila vplyvom zníženia objemu amerických ciel z 300 mld. USD na 110 mld. USD, ako aj mierových gest v podobe colného oslobodenia časti amerických a  čínskych produktov. Hlavným spúšťačom dlhopisových výpredajov však bolo oznámenie čínskeho ministerstva obchodu, podľa ktorého sa ďalšie rokovania ohľadom obchodnej dohody budú konať už začiatkom októbra. Koncom mesiaca sa nervozita na trhy vrátila z dôvodu obáv ohľadom limitovania amerických kapitálových tokov smerujúcich do Číny, ako aj možného vyradenia čínskych firiem z amerických búrz.

Pravdepodobnosť tvrdého brexitu poklesla v reakcii na sériu neúspechov britského premiéra Borisa Johnsona. Parlament zamietol jeho návrh na vyhlásenie predčasných volieb, ako aj augustový návrh na rozpustenie parlamentu. Stiahnutie sa z nízkorizikových dlhopisov spôsobil aj novoprijatý zákon, ktorý v prípade nenájdenia novej dohody zaväzuje britského premiéra požiadať o odklad brexitu na január 2020.

Výrazne pozitívny signál poslala európskym dlhopisovým trhom Európska centrálna banka (ECB), ktorá sa svojimi novoprijatými opatreniami snaží bojovať proti postupnému hospodárskemu spomaľovaniu eurozóny a inflácii, ktorá sa dlhodobo nachádza pod cieľovou hodnotou 2%. Súbor opatrení obsahuje zníženie depozitnej úrokovej sadzby na – 0,5%, obnovu nákupu dlhopisov v objeme 20 mld. EUR mesačne a výhodnejšie dlhodobé pôžičky pre banky (TLTRO3). Podľa vyjadrení ECB budú úrokové sadzby nezmenené alebo v prípade potreby ďalej znižované až do doby, kým sa inflácia nezačne približovať k 2%. Dlhopisom naopak nepomohol Fed. Ten síce úrokové sadzby znížil o 0,25 bodov do pásma 1,5% – 1,75%, avšak Jerome Powell sa vyjadril, že ďalšie znižovanie príde iba v prípade, ak makroekonomické indikátory budú vykazovať výrazné spomalenie americkej ekonomiky.

Vyšší dopyt po štátnych dlhopisoch, najmä tých amerických, spôsobil v druhej polovici septembra útok na celosvetovo najväčší ropný areál nachádzajúci sa v Saudskej Arábii. Situáciu sa ku koncu septembra podarilo upokojiť a vďaka ropným rezervám Saudskej Arábie a ďalších krajín sa produkcia ropy rýchlo vrátila k pôvodným objemom.

Dlhopisový fond Stabilita si tak pod vplyvom septembrových udalostí odpisuje -0,81%. Od začiatku roka 2019 je aj napriek septembrovému poklesu Stabilita so svojou výkonnosťou 7,75% lídrom na slovenskom trhu s dlhopisovými dôchodkovými fondami v II. pilieri.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.