Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.12.2017

od začiatku roka 3,81 %
za 1 mesiac 0,56 %
za 3 mesiace 1,06 %
za 6 mesiacov 2,00 %
za 1 rok 3,72 %
za 3 roky (p.a.) 3,04 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,92 %
Cena podielu 0,047870 EUR
NAV 345 015 949,36 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.11.2017

V novembri bola zverejnená zápisnica z októbrového zasadnutia Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá ukázala veľkú dôveru v európsku ekonomiku, no opatrnosť pri raste inflácie a miezd. Ekonomika Európskej menovej únie zrýchlila, keď predbežné HDP bolo revidované smerom nahor na úroveň 2,5% medziročne, k čomu prispel z veľkej časti rast nemeckého HDP o 2,8% medziročne. Miera nezamestnanosti poklesla už k úrovni 8,8% a index spotrebiteľskej dôvery zaznamenal 16 ročné maximá. Pozitívne ekonomické výsledky podporili euro, ktoré zaznamenalo nárast voči doláru o 2,2% za mesiac november. Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov ostali takmer bez zmeny. V Nemecku sa zvýšila politická neistota, keď rokovania o zostavení novej nemeckej vlády boli neúspešné, a to najmä z dôvodu rozdielnych názorov politických strán v otázke migrácie a daní. V USA boli zverejnené inflačné dáta, ktoré skončili v súlade s odhadom na úrovni 2%, čo nebráni zdvíhaniu sadzieb na decembrovom zasadnutí Americkej centrálnej banky (Fed). Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov vzrástli z 2,38% na úroveň 2,40%. Novým guvernérom Fed-u sa od februára 2018 stane Jerome Powell, ktorý nahradí dosluhujúcu guvernérku Janet Yellenovú. Powell podporuje umiernený prístup k menovej politike a mohol by tak pokračovať v pozvoľnom zvyšovaní úrokových sadzieb.

Fond Stabilita vzrástol za mesiac november o +0,35% a dosiahol tak nové rekordné úrovne ceny dôchodkovej jednotky. Fond Stabilita v horizonte jedného roka dosiahol výnos +4,50%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.