Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 11.12.2019

od začiatku roka 6,09 %
za 1 mesiac 0,40 %
za 3 mesiace -1,15 %
za 6 mesiacov 2,04 %
za 1 rok 5,92 %
za 3 roky (p.a.) 2,12 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,69 %
Cena podielu 0,049087 EUR
NAV 391 927 425,76 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.11.2019

Výpredaj na dlhopisových trhoch pokračoval aj v novembri. Záujem o štátne dlhopisy s vysokým ratingom klesal vďaka nádeji na rýchle vyriešenie obchodných sporov. Finančné trhy sú v súčasnosti natoľko nastavené na uzatvorenie prvej fázy obchodnej dohody, že ani nedodržanie plánovaného novembrového termínu jej podpisu nedokázal investorov odradiť od rizikových aktív. Mierna nervozita sa na trhy vrátila po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa po podpísaní zákonu podporujúceho demonštrantov v Hongkongu. Tento krok znamená riziko pre dosiahnutie prvej fázy obchodnej dohody, nakoľko protesty sú pre Čínu citlivou záležitosťou. Vzniknuté napätie nakoniec potlačilo oznámenie čínskych predstaviteľov o zámere sprísniť tresty za porušenie práv duševného vlastníctva, ktorých problematika je pre USA jedným z kľúčových bodov súčasnej dohody.

K odlivu z dlhopisov do rizikovejších aktív tentokrát pomohli aj makroekonomické dáta. Nemecku a Spojenému kráľovstvu sa v treťom kvartáli iba tesne podarilo vyhnúť očakávanej recesii. Potešili pozitívne dáta z trhu práce USA i v európskych krajinách. Pokles inflácie sa po niekoľkých mesiacoch zastavil, v eurozóne vzrástla na 1% a v USA na 1,8%. Pozitívne správy naznačili stabilizáciu globálnej ekonomiky. Optimizmus z dát však netreba preháňať, nakoľko mnoho faktorov nedáva priaznivý výhľad pre rast, na aký sme boli v predchádzajúcich rokoch zvyknutí. Nárast obchodného protekcionizmu, znížený rast produktivity práce, starnúca populácia a výrazne slabnúci priemysel sú stále prítomnými rizikami a uvoľnená menová politika nemusí byť dostatočne silnou vakcínou na spomaľovanie rastu globálnej ekonomiky.

Výnosy vo väčšine splatností rástli za oceánom, ako aj na starom kontinente. Na 10-ročných splatnostiach amerických štátnych dlhopisov rástli výnosy o 8,48 bodov na 1,7758%, nemeckých o 4,7 b. na -0,3620% a slovenských o 3 b. na 0,0580%. Ceny v reakcii na nárast dlhopisových výnosov naopak klesali.

Fond Stabilita si napriek poklesom na dlhopisových trhoch za november odpísal len miernych 0,27%. Od začiatku roka 2019 dosiahla Stabilita kumulatívnu výkonnosť +6,37%, čím niekoľkonásobne prekonala konkurenciu a dlhodobo potvrdzuje svoje trhové prvenstvo.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.