Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 22.08.2019

od začiatku roka 8,06 %
za 1 mesiac 2,35 %
za 3 mesiace 5,24 %
za 6 mesiacov 6,90 %
za 1 rok 6,69 %
za 3 roky (p.a.) 2,52 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,88 %
Cena podielu 0,049998 EUR
NAV 393 816 404,09 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.07.2019

Dlhopisovým trhom aj v júli pomáhali najmä centrálne banky. Americká centrálna banka Fed na konci mesiaca znížila úrokové sadzby o 25 bodov na úroveň 2,25%. Ide o prvé znižovanie od poslednej krízy, avšak podľa guvernéra Powella išlo skôr o reakciu na slabnúce dáta a nie začiatok dlhodobého cyklu uťahovania menovej politiky. Na druhej strane nevylúčil, že k podobnému znižovaniu môže v tomto roku ešte dôjsť. Fed zároveň ukončil reštriktívne predaje dlhopisov zo svojej bilancie.

Európska centrálna banka sadzby na júlovom zasadnutí nezmenila, avšak zintenzívnila holubičí tón. Podľa jej guvernéra je v prípade potreby pripravená úrokové sadzby znižovať. Záležať to bude najmä od miery spomaľovania ekonomiky a vývoja inflácie, ktorá sa aktuálne drží na nízkych hodnotách. V reakcii na to klesli výnosy dlhopisov v eurozóne na nové historické minimá, ceny inverzne rástli. Okrem periférie eurozóny dosahovali 10-ročné dlhopisy záporné výnosy do splatnosti. Prvýkrát v histórii to platilo aj pre slovenské dlhopisy, ich výnos klesol za júl o 26,2 bodov na úroveň -0,107%. Výnos nemeckých 10-ročných dlhopisov klesol o 11,3 bodov na -0,442%. Výnos amerických dlhopisov s rovnakou splatnosťou vzrástol iba kozmeticky na úroveň 2,0144%.

Euro voči americkému doláru oslabilo o 2,61% na úroveň 1,10766 EUR/USD. Za silnejším dolárom stálo najmä opatrnejšie sprísňovanie menovej politiky Fedu.

Fond Stabilita si za júl pripísal 0,81%. Fondu sa počas mesiaca darilo dosahovať nové historické maximá hodnoty dôchodkovej jednotky. Od začiatku roka dosiahol fond výkonnosť 5,88%, čím niekoľkonásobne prekonal výkonnosti ostatných garantovaných dlhopisových fondov.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.