Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 16.03.2018

od začiatku roka 2,34 %
za 1 mesiac 2,12 %
za 3 mesiace 1,85 %
za 6 mesiacov 9,07 %
za 1 rok 7,46 %
za 3 roky (p.a.) 1,20 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,61 %
Cena podielu 0,046379 EUR
NAV 55 061 123,81 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 28.02.2018

Začiatok februára bol poznačený najprudším výpredajom na európskych akciových trhoch od polovice roka 2016 a najväčším denným poklesom na amerických akciových trhoch od augusta 2011. Spúšťačom výpredajov bol paradoxne výborný výsledok z trhu práce v USA. Nárast počtu novovytvorených pracovných miest ako aj zrýchlenie tempa rastu amerických miezd vyvolali obavy investorov, že inflačné tlaky zosilnia a tým prinútia Americkú centrálnu banku (Fed), aby zvyšovala úrokové sadzby ráznejšie ako sa očakávalo. Ďalším dôvodom výpredajov bol prudký, až exponenciálny rast v januári, ktorý nasledoval po už aj tak silnom raste v roku 2017. Akciové trhy sa nevyvíjajú pramočiaro, ale zaznamenávajú korekcie (dočasný pokles) v rámci rastúceho trendu pomerne často. Korekcie sú prirodzenou súčasťou zdravého rastu akciových trhov v dlhom horizonte. Samotná korekcia preto nebola až tak prekvapivá, ako razancia poklesu trhov. Na prelome 5. a 6. februára prišla na americké burzy extrémne rýchla záplava príkazov na predaj, ktoré zrazili hlavné akciové indexy nadol. Tento „flash crash“ alebo „bleskový pád“ zapríčinili s veľkou pravdepodobnosťou automatizované stratégie riadené počítačmi, ktoré nadobúdajú stále väčší význam na trhu popri ľudských účastníkoch obchodovania. Aktuálna korekcia trhov bola na úrovni 10 percent a nesignalizovala príchod medvedích trhov. Pravdepodobnosť recesie ostáva v dohľadnom období podľa viacerých indikátorov stále nízka.

Ešte v prvej polovici februára akciové trhy začali vymazávať svoje poklesy. Americký akciový index S&P 500 skončil nakoniec mesiac v strate 3,89%. Aj napriek tomu index S&P 500 dosiahol kladný výnos 1,5% od začiatku roka 2018. Technologický akciový index Nasdaq 100 si odpísal za mesiac 1,38% a od začiatku roka dosiahol zisk 7,16%.Európske akciové indexy sa v úvode februára prepadli s podobnou intenzitou ako americké akcie, avšak európske akcie už nedokázali nadviazať pri odraze nahor na americké akcie. Z toho dôvodu zaostali vo výkonnosti na mesačnej báze aj od začiatku roka za americkými akciami. Európsky akciový index Eurostoxx 50 poklesol za mesiac o 4,72% a od začiatku roka dosiahol stratu 1,86%. Nemecký akciový index DAX 30 si odpísal za mesiac 5,71% a od začiatku roka stratil 3,73%. Výpredaje na akciových trhoch sa postupne rozšírili do všetkých regiónov. Globálny akciový index MSCI World poklesol za mesiac o 4,30%. Ešte menej sa darilo akciám rozvíjajúcich sa trhov (EM), keď index MSCI EM poklesol za mesiac  o 4,73%.

V závere mesiaca boli v Európskej menovej únii (EMÚ) zverejnené inflačné dáta za január. Spotrebiteľská inflácia spomalila medziročne na úroveň 1,3% a jadrová inflácia ostala medziročne na úrovni 1%, čo sú relatívne nízke úrovne. Avšak podľa guvernéra Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho by mala inflácia postupne zrýchľovať spolu s expandujúcou ekonomikou eurozóny. V USA nový guvernér Fed-u Jerome Powell vystúpil prvýkrát pred kongresom. Vo svojom prejave uviedol, že chce pokračovať v postupnom zvyšovaní sadzieb, pričom je pre neho dôležitá rovnováha medzi rizikom prehriatia ekonomiky a zvyšovaním inflácie. Zároveň sa Powell vyjadril pozitívne k expanzii americkej ekonomiky, ktorá je založená na silnom trhu práce, fiškálnej podpore a globálnom hospodárskom raste aj mimo USA. Americký dolár si vyložil jeho slová ako jastrabie a začal posilňovať najmä voči euru a britskej libre. Za mesiac február menový pár EURUSD poklesol o 1,77%.

Pokles akciových trhov zasiahol aj výkonnosť fondu Prosperita, napriek tomu výnos na ročnej báze ostáva na vysokých úrovniach. Fond Prosperita nepodľahol až takým poklesom, aké sme spomínali na akciových indexoch. Prosperita si odpísala za mesiac február 0,88%. Od začiatku roka fond vzrástol o 1,46% a v horizonte jedného roka dosiahol výnos 5,95% p.a.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.