Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.06.2019

od začiatku roka 10,02 %
za 1 mesiac -3,88 %
za 3 mesiace -3,08 %
za 6 mesiacov 5,06 %
za 1 rok -8,91 %
za 3 roky (p.a.) 5,85 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,99 %
Cena podielu 0,043958 EUR
NAV 58 891 429,19 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.05.2019

Hlavnou udalosťou mája mala byť dlho očakávaná a avizovaná obchodná dohoda medzi Čínou a USA. Namiesto nej americký prezident Trump opäť prekvapil zvýšením ciel z 10% na 25% na čínsky tovar v objeme 200 mld. USD, čo akciové trhy nepotešilo. Navyše USA zaradilo čínsku technologickú firmu Huawei (druhý najväčší výrobca smartfónov) na čiernu listinu kvôli podozreniam zo špionáže. Huawei  tak čelí zákazu používania americkými federálnymi úradmi a obmedzeniam v obchodovaní s firmou.

Akcie za máj poklesli k tohoročným marcovým príp. aprílovým úrovniam. Americký akciový index S&P500 klesol za máj o 6,58%, technologický Nasdaq o 8,4%. Európske akciové indexy ubrali v priemere o 5 až 6%, ich pokles mierne vyvažovali očakávania o budúcej fiškálnej podpore naprieč európskymi štátmi. Čínsky akciový index HangSeng poklesol o 9,42%. Svetový akciový index vyspelých krajín MSCI World poklesol o 6,08%, index rozvíjajúcich sa trhov MSCI Emerging markets o 7,53%.

Predstavitelia americkej centrálnej banky Fed sa vyjadrili, že pokiaľ sa obchodné vojny negatívne podpíšu na výkonnosti americkej ekonomiky, menová politika bude upravená. Podpísanie obchodnej dohody sa stalo nedohľadným a trh vsádza na znižovanie sadzieb Fed-u už v septembri tohto roka. Výnosy amerických dlhopisov prudko klesali, najviac 2 a 3-ročné splatnosti. Podobne reagovali aj bezpečné nemecké dlhopisy, najmä na dlhšom konci (10 a viacročné splatnosti). Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov sa vrátili do záporného pásma. Ceny bezpečných dlhopisov s vysokým ratingom inverzne rástli. Rovnako vysoký dopyt hnal ceny slovenských dlhopisov nahor.

Neschopnosť britskej premiérky dosiahnuť schválenie dohody o odchode krajiny z EÚ vyústil do jej rezignácie. Symbolicky práve v máji (end of May) ohlásila svoj koniec na čele britského parlamentu. Funkciu predsedníčky vlády definitívne opustí 7. júna. Pravdepodobnosť tvrdého brexitu sa zvýšila. To nepomohlo britskej libre, ktorá voči euru oslabila o 2,69% s kurzom k 31.5. na úrovni 0,88414 EUR/GBP. Euro voči americkému doláru oslabilo o 0,41% na úroveň 1,1169 EUR/USD.

Nárast nervozity na trhu pomohol cene zlata rásť o 1,72% na úroveň 1305,58 USD za uncu. Ropa silno oslabovala jednak z obáv o globálny rast, aj po zvýšenom objeme zásob v USA.

Pokles na akciových trhoch sa podpísal na májovej výkonnosti fondu Prosperita o 8,01%. Od začiatku roka k 31.5.2019 si však udržal kladnú výkonnosť +9,20%, čím prekonal výkonnosť väčšiny aktívne riadených akciových dôchodkových fondov. Počas mesiaca sme vo fonde redukovali akciovú zložku.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.