Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 29.09.2020

od začiatku roka 8,66 %
za 1 mesiac -1,64 %
za 3 mesiace 3,84 %
za 6 mesiacov 4,34 %
za 1 rok 4,99 %
za 3 roky (p.a.) 3,89 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,57 %
Cena podielu 0,049248 EUR
NAV 74 103 366,14 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.8.2020

Na akciových trhoch prevládal v auguste optimizmus. Akciové trhy zdraželi ešte viac ako pred koronakrízou, ich valuácie rapídne vzrástli. Akciovým trhom kraľovali najmä technologickí giganti. Za zmienku stojí aj výrobca elektro automobilov Tesla, ktorého akcie vzrástli za mesiac o 74,15% a od začiatku roka až o 495,61%. K rastu pomohlo aj augustové štiepenie akcií v pomere 5:1, aby sa k nim dostal aj bežný investor. Zastrašujúco pôsobilo americko-čínske napätie, tentokrát za ním stál napríklad dočasný zákaz transakcií známych čínskych aplikácií TikTok alebo WeChat. Trhy sa viac opierali o silné dáta predstihových indikátorov, ktoré naznačili rýchly návrat ekonomickej aktivity. Ekonomiky krajín však vplyvom koronakrízy ostávajú naďalej veľmi krehké. Počet nakazených vírusom SARS-CoV-2 vo svete rástol a s pohybom obyvateľstva počas letných mesiacov ešte zrýchlil. Nádej na vývoj očkovacej látky rástla. Jednotlivé krajiny a farmaceutické firmy sa až predbiehajú o prestíž, kto prinesie vakcínu ako prvý. Predpokladá sa, že celosvetová distribúcia vakcín na trh bude začiatkom budúceho roka, optimisti veria v skorší termín. Účinná vakcína na trhu bude dôležitá nielen zo zdravotných, ale aj ekonomických dôvodov. V testovacej fáze sa koncom mesiaca nachádzali už desiatky vakcín. Prvú vakcínu oficiálne schválilo Rusko.

Hlavné akciové indexy dosiahli za august nasledujúce zhodnotenie: americké akciové indexy: S&P 500 (+7,01%), DOW JONES (+7,57%), NASDAQ (+11,05%), európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (+3,09%), STOXXEUROPE 600 (+2,86%), DAX (+5,13%), FTSE 100 (+1,12%), ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (+6,59%), HangSeng (+2,37%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+6,53%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+2,09%).

Z komodít vedú od začiatku roka drahé kovy. Cena zlata počas augusta prvýkrát prekročila úroveň 2000 USD/oz., august nakoniec zlato uzavrelo s miernou stratou (-0,41%), keď investori čiastočne vyberali zisky. Naopak najviac získalo striebro s mesačným rastom o +15,39%. Darilo sa aj platine a paládiu.  

Centrálne banky v auguste nezasadali. Kľúčové úrokové sadzby americkej centrálnej banky Fed a Európskej centrálnej banky ostali na svojich doterajších hodnotách: 0-0,25% (Fed) a -0,5% (ECB).

Euro počas augusta prevažne posilnilo. Voči cudzím menám sa vyvíjalo nasledovne: EUR/USD (+1,34%), EUR/GBP (-0,82%), EUR/CHF (+0,27%), EUR/JPY (+1,33%).

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Prosperita vzrástol za august o +3,70%, čím prepísal nové historické maximum hodnoty dôchodkovej jednotky. Od začiatku roka dosiahol, ako jediný akciový dôchodkový fond na Slovensku, kladné zhodnotenie o +10,47%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.