Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 30.06.2020

od začiatku roka 4,65 %
za 1 mesiac -0,41 %
za 3 mesiace 0,48 %
za 6 mesiacov 4,65 %
za 1 rok 6,25 %
za 3 roky (p.a.) 4,14 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,36 %
Cena podielu 0,047427 EUR
NAV 70 119 669,82 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.5.2020

Návrat neistoty ohľadom nedoriešeného obchodného sporu medzi USA a Čínou vystavil v úvode mája akciovým trhom stopku. Negatívne reagovali hlavne americké akciové indexy. Tie sa v reakcii na eskalujúci konflikt opäť ocitli na krátku dobu v červených číslach. Donald Trump obvinil Čínu v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 z „celosvetového masového zabíjania“. USA sprísnilo sankcie voči čínskemu technologickému gigantovi Huawei, na čo plánuje Čína reagovať odvetnými sankciami voči americkým spoločnostiam Cisco, Apple a Boeing. Americký senát schválil zákon umožňujúci stiahnutie akcií čínskych firiem z amerických búrz. Krátkodobá averzia voči riziku sa však neprejavila na zvýšenom záujme o bezpečné americké a nemecké štátne dlhopisy. Tie naopak počas mája zaznamenali pokles cien a nárast výnosov do splatnosti. Záujem bol skôr o zlato, ktorého cena vzrástla v máji o +2,60%. Ani ohrozenie obchodnej dohody nakoniec nedokázalo výraznejšie podlomiť piliere súčasného silného rastového trendu akciových trhov, ktorý začal na prelome marca a apríla. Prevažnú časť mája tak svetové akciové trhy rástli pod vplyvom správ o sľubnom vývoji vakcíny spoločnosti Moderna, prísľubu centrálnych bánk a vlád o ochote vynaloženia všetkých dostupných prostriedkov na podporu zasiahnutých ekonomík, ako aj postupného celosvetového uvoľňovania prísnych karanténnych opatrení.

V USA bol schválený balíček pomoci v bezprecedentnej výške 3 bil. USD. Krajiny EÚ sa rozhodli vytvoriť fond na podporu hospodárskeho oživenia v celkovom objeme 500 mld. EUR, pričom na podporu zamestnancov ohrozených výpadkom ekonomickej aktivity v dôsledku koronavírusu vyčlenili dodatočných 100 mld. EUR.

Hlavné akciové indexy sa v máji vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 (4,53%), DOW JONES (4,26%), NASDAQ (6,17%), európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (4,18%), STOXXEUROPE 600 (3,04%), DAX (6,68%), FTSE 100 (2,97%), ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (8,34%), HangSeng (-6,83%), index rozvinutých trhov: MSCI World (4,63%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (0,58%).

Euro v máji posilňovalo voči hlavným svetovým menám nasledovne: EUR/USD (+1,33%), EUR/GBP (+3,41%), EUR/CHF (+0,92%), EUR/JPY (+2,00%).

Akciový negarantovaný fond Prosperita ukončil máj s miernym poklesom o -0,48%. Od začiatku roka dosahuje, ako jediný aktívne riadený akciový dôchodkový fond, kladné zhodnotenie +5,20%. V máji sme využili silný rastový trend akciových trhov a navýšili akciovú zložku portfólia. Riziká však nepominuli, pre prudkú recesiu svetových ekonomík, rapídne narastajúcu nezamestnanosť a ďalšie negatívne faktory ostávame v riadení fondu defenzívni.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.