Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 19.02.2020

od začiatku roka 5,69 %
za 1 mesiac 3,44 %
za 3 mesiace 4,02 %
za 6 mesiacov 2,11 %
za 1 rok 6,68 %
za 3 roky (p.a.) 3,19 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,49 %
Cena podielu 0,047899 EUR
NAV 69 398 313,80 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.01.2020

Akciové trhy odštartovali prvý mesiac v roku 2020 pozitívne. Reagovali tak na správu o podporných opatreniach čínskej centrálnej banky PBOC. Pozitívny sentiment však trhom dlho nevydržal. Americký letecký útok na vysokopostaveného iránskeho generála G. Solejmániho vyvolal strach z možného vojenského konfliktu. Reakcia zo strany Iránu na seba nenechala dlho čakať. Prvé prišlo odstúpenie od jadrovej dohody, neskôr odvetný raketový útok na americké základne v Iraku. Konflikt sa nakoniec podarilo pomerne rýchlo upokojiť, v dôsledku čoho si akciové trhy nestihli prejsť hlbšou korekciou. Nasledoval ďalší rast akciových indexov podporený uvoľnenou menovou politikou, dobrým začiatkom výsledkovej sezóny a doznievajúcou eufóriou z podpisu prvej z troch fáz obchodnej dohody. Na druhú fázu si s najväčšou pravdepodobnosťou bude trh musieť počkať až do doby po amerických prezidentských voľbách. Koncom januára sa akciové indexy opäť začervenali. Nový vírus s epicentrom v čínskom meste Wu-chan viedol k najvýraznejším prepadom amerických akciových indexov od októbra 2019. Trhy znervózňoval hlavne vplyv víru na spomaľujúcu sa čínsku ekonomiku, ktorá už dlhšiu dobu stráca dych a môže mať dopad na spomalenie svetového hospodárstva. Januárový nárast napätia a neistoty spôsobil, že dopyt po najbezpečnejších dlhopisoch dosiahol podľa odhadov najvyššiu úroveň za posledné 3 roky. Komoditné trhy reagovali zmiešane. Zlato zaznamenalo nárast ceny až na úroveň 1 589,16 USD, cena ropy naopak výrazne poklesla z dôvodu obáv zo zníženia dopytu.

V Európe 31.1.2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska definitívne opustilo EÚ. Trhy na túto udalosť reagovali len minimálne. Británia ostáva do konca roka v prechodnom období, počas ktorého sa budú vyjasňovať nové vzťahy s Úniou.

Centrálne banky trhu v priebehu januára smer neudávali. Úrokové sadzby v eurozóne a USA ostali neznemené, rétorika v prípade amerického Fedu taktiež. Európska centrálna banka oznámila začiatok prvej revízie stratégie svojej menovej politiky po 17 rokoch. Revízia by sa mala zaoberať prevažne úpravou inflačného cieľa a analýzou negatívnych dopadov dlhodobo uvoľnenej menovej politiky.

Hlavné akciové indexy sa počas januára vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 (-0,16%), DOW JONES (-0,99%), NASDAQ (+2,96%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (-2,78%), STOXXEUROPE 600 (-1,23%), DAX (-2,02%), FTSE 100 (-3,40%), Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (-1,91%), HangSeng (-6,66%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-0,68%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-4,69%).

Euro oslabovalo  voči ostatným hlavným svetovým menám nasledovne: EUR/USD (-1,07%), EUR/GBP (-0,70%), EUR/CHF (-1,54%), EUR/JPY (-1,31%).

Indexový fond Prosperita vstúpil do roka 2020 s januárovou výkonnosťou +4,31%, ktorá je výsledkom aktívneho riadenia fondu.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.