Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.11.2018

od začiatku roka -3,35 %
za 1 mesiac -1,73 %
za 3 mesiace -7,77 %
za 6 mesiacov -6,74 %
za 1 rok -1,48 %
za 3 roky (p.a.) 0,85 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,05 %
Cena podielu 0,043800 EUR
NAV 55 450 289,84 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.10.2018

Akciové trhy prešli v októbri turbulentným vývojom. Americké akcie zažili v prvej polovici mesiaca najväčší pokles od tohtoročného februára – indexy odpisovali v priemere 3-4% za deň. Pokles amerického akciového trhu bol nasledovaný výpredajom aj na ostatných svetových akciových trhoch, v červených číslach sa ocitla väčšina akciových indexov. Americký index S&P500 uzavrel mesiac v strate 6,94%, technologický Nasdaq poklesol za október o 8,66%, hlavný akciový index Nemecka DAX stratil 6,53% a britský FTSE100 si odpísal 5,09%. Správanie investorov a vývoj akciových trhov ovplyvnilo odhodlanie Americkej centrálnej banky Fed po septembrovom zvyšovaní sadzieb pokračovať v uťahovaní menovej politiky.  Fed následne skritizoval prezident USA Donald Trump, ktorý by sa nemal miešať do nezávislosti inštitúcie. Sklamaním pre investorov boli slabšie ako očakávané hospodárske výsledky niekoľkých technologických gigantov, ktoré zatienili o niečo lepšie výsledky známych bankových domov. Pozitívne dáta priniesol americký pracovný trh s poklesom nezamestnanosti na 3,7% - najnižšiu úroveň od roku 1969. Trhy sa pri výborných výsledkoch obávali schopnosti prinášať lepšie výsledky aj v budúcnosti, keďže sa ekonomika nachádza v neskorej fáze rastu. Ďalším impulzom k výpredajom na akciách bol nárast výnosov amerických 10-ročných dlhopisov alebo bankový sektor Európy spätý s problémami Talianska. Európsky región nepotešilo ani spomalenie rastu HDP v eurozóne z 2,2% na 1,7% ročne, čo naznačovali už predchádzajúce dáta z predstihových indikátorov. K neistote prispeli očakávané novembrové voľby do amerického senátu.

Nedarilo sa ani rozvíjajúcim sa ekonomikám, ktoré sleduje index MSCI emerging markets. Index za október zaznamenal pokles o 8,78%. Za negatívnymi výsledkami stálo najmä spomalenie ekonomického rastu v Číne na 6,5%, čo predstavuje najpomalšie tempo od roku 2009, alebo problémy Turecka. Turecko podľa prieskumu agentúry Reuters medzi analytikmi smeruje do recesie, pričom ho trápi vysoká inflácia, výrazné tohoročné oslabenie tureckej líry a predpoklad poklesu HDP v nadchádzajúcich kvartáloch.

Napriek poslednému negatívnemu vývoju akciových trhov recesia vo vyspelých trhoch nie je indikovaná a pohyb akciových trhov smerom nadol je limitovaný, preto v najbližších týždňoch sa očakáva skôr upokojenie situácie.

Čo sa týka vývoja hlavných menových párov, euro voči doláru výraznejšie oslabovalo o 2,52% na úroveň 1,1312 EUR/USD z dôvodu napätej situácie ohľadom talianskeho rozpočtu. Kurz britskej libry voči doláru sa počas októbra vyvíjal zmiešane, pričom v prvej polovici mesiaca libra posilňovala, ale v druhej polovici sa prepadla na nižšie hodnoty. Voči euru si libra dokázala pripísať polpercentný zisk. Za slabosťou libry stála naďalej nezodpovedaná otázka Brexitu, v ktorej októbrový summit Rady Európskej únie v Bruseli nepriniesol žiaden podstatný pokrok. Pre britskú ekonomiku je naťahovanie prechodného obdobia nevýhodné, pretože musí naďalej prispievať do rozpočtu únie a rešpektovať legislatívu bez možnosti ovplyvňovať dianie v EÚ.

Fond Prosperita zaznamenal za október stratu 7,35%. V tomto roku Prosperita poklesla k 31.10. o 3,7% a v horizonte jedného roka stratila 3,36% p.a.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.