Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 25.02.2021

od začiatku roka 4,53 %
za 1 mesiac 1,06 %
za 3 mesiace 6,46 %
za 6 mesiacov 7,46 %
za 1 rok 12,92 %
za 3 roky (p.a.) 6,00 %
od vzniku fondu (p.a.) 3,12 %
Cena podielu 0,054149 EUR
NAV 84 732 196,83 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.01.2021

Pomalšie očkovanie, rôzne mutácie koronavírusu a ďalšia vlna lockdownov spôsobovali obavy na finančných trhoch od začiatku nového roka. Svetlú výnimku tvorili napríklad Austrália alebo Nový Zéland, ktoré nateraz úspešne zlikvidovali komunitné šírenie pandémie a môžu si užívať aktuálne letné počasie na južnej pologuli. No iba málo krajín sa môže pochváliť počtom nakazených, ktorých zrátate na prstoch oboch rúk a stále pôjde o vynikajúce štatistiky, ak pridáme aj dolné končatiny. Napriek tomu sa celý svet snažil kapitolu s nočnou morou z roku 2020 uzavrieť a vstúpiť do nového roka s veľkou nádejou, že sa situácia bude postupne zlepšovať. Práve to hnalo akciové trhy na nové maximá. Jedným z dôvodov pohybu trhov nadol v druhej polovici januára bol nárast výnosov dlhopisov v očakávaní príchodu vyššej inflácie. Za možným rastom inflácie stojí na jednej strane vidina návratu dopytu po tovaroch a službách po vakcinácii väčšiny obyvateľstva, ktorá dovolí znovu rozprúdiť obchod a otvoriť ekonomiky. Ďalším faktorom, ktorý pravdepodobne podporí rast inflácie, je masívne pumpovanie peňazí od centrálnych bánk a fiškálne stimuly, ktoré enormne zvýšili peňažnú zásobu. Keď pandémiu svet prekoná, centrálne banky môžu začať normalizovať svoju politiku a obmedzovať likviditu, aby nedošlo k nezdravému prehriatiu. Inflácia sa v EÚ dostala koncom roka znova do záporného pásma (-0,3%), vidno však nárast v Nemecku (+1%) alebo USA, kde sa infláciu darilo postupne zvýšiť v súčasnosti na +1,4%. Mnohé firmy sa v tomto roku budú snažiť optimalizovať náklady a nevyhnú sa prepúšťaniu. Dopyt po pracovnej sile vzrastie len s návratom do normálu. Nezamestnanosť vyskočila ešte v prvej vlne šírenia koronavírusu, momentálne sa v EÚ drží na hodnote 8,3% a v USA klesla na 6,7%.

Akciové trhy v posledný januárový týždeň v USA zišli zo svojich maxím, európske klesali už od polovice mesiaca. Darilo sa sektoru energií v súvislosti s nárastom cien ropy a v USA vynikali tzv. small cap – akcie s nízkou trhovou kapitalizáciou. Z regiónov bola najsilnejšia rozvíjajúca sa Ázia.

Hlavné svetové akciové indexy vstúpili do nového roka zmiešane. Za január sa vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P500 -1,11%, DOW JONES -2,04%, NASDAQ +0,29%, RUSSELL2000 +5,00%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 -2,00%, STOXXEUROPE600 -0,80%, DAX -2,08%, FTSE100 -0,82%, ázijské akciové indexy: Nikkei225 +0,80%, HangSeng +3,87%, index rozvinutých trhov: MSCI World -1,05%, index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM +2,97%.

Drahé kovy s výnimkou striebra (+2,22%) a platiny (+0,55%) neoslnili. Cena zlata mierne klesla o -2,67%, paládium ubralo -8,76%.

Euro dokázalo počas januára posilniť voči jenu o +0,75%. Voči ostatným menám oslabilo nasledovne: EUR/USD -0,65%,  EUR/GBP -0,92%, EUR/CHF -0,02%.

Akciový fond Prosperita dokázal v priebehu januára niekoľkokrát prepísať nové maximá, celkovo si za prvý mesiac v roku pripísal +2,36%. Začiatkom januára sme znížili komoditnú zložku a nahradili ju akciovými investíciami. Zvýšil sa podiel najmä v sektore zdravotníctva, energií a informačných technológií. Vďaka aktívnemu riadeniu je Prosperita najvýkonnejším dôchodkovým fondom na Slovensku a poráža aj pasívne riadené indexové fondy.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.