Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 13.05.2021

od začiatku roka -5,43 %
za 1 mesiac -10,36 %
za 3 mesiace -15,43 %
za 6 mesiacov -2,10 %
za 1 rok 2,19 %
za 3 roky (p.a.) 1,34 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,44 %
Cena podielu 0,048989 EUR
NAV 77 603 500,97 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.04.2021

Akciové trhy v apríli nadviazali na mimoriadne úspešný marec. Z regionálneho hľadiska dominovali tentokrát americké akciové indexy.  Stabilizujúci sa počet prípadov nákazy koronavírusu, rýchly priebeh očkovania a pozitívne správy z tamojšieho hospodárstva, či dobrá výsledková sezóna za prvý kvartál vytvárali priestor k ďalšiemu rastu valuácií a dosahovaniu nových vrcholov. Akciové indexy zo starého kontinentu naopak zaostávali, no napriek tomu si dokázali siahnuť na nové historické maximá. Dôvodom nižšej výkonnosti boli hlavne prebiehajúca tretia vlna pandémie, ktorá prinútila európske krajiny sprísniť protipandemické opatrenia a pomalšia vakcinácia obyvateľstva, čo vytváralo obavy o budúcnosť oživenia európskeho hospodárstva. Napriek tomu, že apríl ukončili svetové akciové indexy prevažne v pluse, nevyhli sa menším výkyvom. Stále rastúce valuácie viedli k menšej technickej korekcii a rizikovým apetítom zamávali tiež špekulácie o tom, že sa Joe Biden chystá zvýšiť daňové zaťaženie kapitálových výnosov z 20% na 40%. Obavy nakoniec nemali dlhé trvanie a už koncom mesiaca si akcie vytýčili jasný smer nahor. Počas apríla opäť rástli všetky sektory. Najviac sa darilo telekomunikačným službám, sektoru nehnuteľností a technológiam. Energetický sektor naopak výrazne zaostával.

Centrálne banky pokračovali v miernení obáv z rastúcej inflácie. Americký Fed trhy opäť uistil, že menovú politiku ponechá uvoľnenú. Európska centrálna banka dokonca signalizovala možnosť ďalšieho zníženia úrokových sadzieb.

V apríli sa tak hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P500 +5,24%, DOW JONES +2,71%, NASDAQ +5,88%, RUSSELL2000 +2,07%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 +1,42%, STOXXEUROPE600 +1,81%, DAX +0,85%, FTSE100 +3,82%, ázijské akciové indexy: Nikkei225 -1,25%, HangSeng +1,22%, index rozvinutých trhov: MSCI World +4,52%, index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM +2,37%.

Euro na páre so slabnúcim americkým dolárom posilnilo o +2,47%. Voči ostatným menám sa v apríli vyvíjalo nasledovne: EUR/CAD +0,23%, EUR/GBP +2,24%, EUR/CHF -0,83%, EUR/JPY +1,19%.

Drahým kovom sa oproti marcu darilo výrazne lepšie. Zlato si pripísalo +3,60%, striebro +6,14%, paládium +11,95% a platina +1,34%.

Akciový fond Prosperita poklesol počas apríla o -5,03%. Tematické akciové investície do inovatívnych technológií, genetického inžinierstva, zdravotníckych inovácií, zelenej energie a ďalšie sú už od februára v stálej korekcii. Tieto investície však majú vysoký potenciál rastu a veríme preto, že zameškané opäť dobehnú. Od začiatku roka dosiahol fond výkonnosť +3,33%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.