Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 10.10.2019

od začiatku roka 16,43 %
za 1 mesiac -0,33 %
za 3 mesiace 4,67 %
za 6 mesiacov -0,42 %
za 1 rok 6,76 %
za 3 roky (p.a.) 6,53 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,34 %
Cena podielu 0,046517 EUR
NAV 64 490 932,29 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.09.2019

Začiatok septembra sa niesol v duchu zmiernenia nervozity na finančných trhoch, z ktorého na úkor dlhopisových titulov profitovali predovšetkým akciové trhy atakujúce svoje maximá.

Augustová nervozita na poli obchodnej vojny sa v priebehu septembra prevažne miernila vplyvom zníženia objemu amerických ciel z 300 mld. USD na 110 mld. USD, ako aj mierových gest v podobe colného oslobodenia časti amerických a  čínskych produktov. Hlavným spúšťačom dlhopisových výpredajov a orientácie investorov na rizikovejšie akcie bolo oznámenie čínskeho ministerstva obchodu, podľa ktorého sa ďalšie rokovania ohľadom obchodnej dohody budú konať už začiatkom októbra. Miernu nervozitu na akciových trhoch vyvolala koncom septembra len správa ohľadom limitovania amerických kapitálových tokov smerujúcich do Číny, ako aj možného vyradenia čínskych firiem z amerických búrz.

Pravdepodobnosť tvrdého brexitu poklesla v reakcii na sériu neúspechov britského premiéra Borisa Johnsona. Parlament zamietol jeho návrh na vyhlásenie predčasných volieb, ako aj augustový návrh na rozpustenie parlamentu. Výraznejší presun investorov z dlhopisov do akcií napokon spôsobil novoprijatý zákon, ktorý v prípade nenájdenia dohody zaväzuje britského premiéra požiadať o odklad brexitu na január 2020.

Výrazne pozitívny signál poslala na finančné trhy Európska centrálna banka (ECB), ktorá sa svojimi novoprijatými opatreniami snaží bojovať proti postupnému hospodárskemu spomaľovaniu eurozóny a inflácii, ktorá sa dlhodobo nachádza pod cieľovou hodnotou 2%. Súbor opatrení obsahuje zníženie depozitnej úrokovej sadzby na – 0,5%, obnovu nákupu dlhopisov v objeme 20 mld. EUR mesačne a výhodnejšie dlhodobé pôžičky pre banky (TLTRO3). Podľa vyjadrení ECB budú úrokové sadzby nezmenené alebo v prípade potreby ďalej znižované až do doby, kým sa inflácia nezačne približovať k 2%. Pomerne neutrálny signál poslal na finančné trhy americký Fed. Ten síce úrokové sadzby znížil o 0,25 bodu do pásma 1,5% – 1,75%, avšak Jerome Powell sa vyjadril, že ďalšie znižovanie príde iba v prípade, ak makroekonomické indikátory budú vykazovať výrazné spomalenie americkej ekonomiky.

Americkými akciovými indexami výraznejšie otriasol v druhej polovici septembra útok na celosvetovo najväčší ropný areál nachádzajúci sa v Saudskej Arábii. Situáciu sa ku koncu septembra podarilo upokojiť a vďaka ropným rezervám Saudskej Arábie a ďalších krajín sa produkcia ropy rýchlo vrátila k pôvodným objemom.

V reakcii na spomenuté udalosti sa hlavné akciové indexy vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 (1,72%), DOW JONES (1,95%), NASDAQ (0,76%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (4,16%), STOXXEUROPE 600 (3,6%), DAX (4,09%), FTSE 100 (2,79%), Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (5,08%), HangSeng (1,43%), Svetový index: MSCI World (1,94%), Index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (1,69%).

Akciový fond Prosperita pod vplyvom septembrových udalostí odpisuje -0,81%, a to aj napriek tomu, že sa akciovým trhom v septembri výrazne darilo. Môže za to aktívna stratégia riadenia fondu, vďaka ktorej je majetok v súčasnosti výraznejšie alokovaný v dlhopisových tituloch, ktoré aj napriek lepšiemu záveru mesiaca po väčšinu septembra strácali. Nová stratégia riadenia fondu bola prijatá z dôvodu prítomných rizík v podobe obchodnej vojny, brexitu a výrazného spomaľovania globálneho hospodárskeho rastu. Napriek miernej septembrovej strate dosahuje fond od začiatku roka výkonnosť 17,46%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.