Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 15.01.2020

od začiatku roka 1,22 %
za 1 mesiac 0,65 %
za 3 mesiace -0,53 %
za 6 mesiacov 2,42 %
za 1 rok 10,13 %
za 3 roky (p.a.) 3,32 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,21 %
Cena podielu 0,045873 EUR
NAV 65 317 099,36 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.12.2019

Akciové indexy si v úvode decembra prešli miernou korekciou. Zozačiatku nimi otriasli správy z USA ohľadom možného obnovenia ciel na dovoz hliníka z Brazílie a Argentíny, ako aj plánovaného zvýšenia ciel na čínske tovary v prípade, ak do 15. decembra nedôjde k uzavretiu prvej fázy obchodnej dohody. Akciové trhy dosiahli decembrové minimá po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že k obchodnej dohode medzi USA a Čínou môže dôjsť až po prezidentských voľbách v USA plánovaných 3. novembra 2020. Z nárastu neistoty profitovali hlavne americké štátne dlhopisy, ktorých výnosy klesali na všetkých splatnostiach. Korekcia ale netrvala dlho. Clá pre Brazíliu a Argentínu nakoniec neboli obnovené a USA sa s Čínou dohodli na finálnych podmienkach prvej z troch fáz obchodnej dohody. Akciové trhy prijali tieto kroky s nadšením, čo viedlo k ich odhodlaniu vystúpiť na nové vrcholy. Pozitívne správy priniesla aj britská scéna. Predčasné parlamentné voľby vyhrala Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona. Absolútna väčšina kresiel tejto strany dala trhom nádej na odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ s dohodou, čím opadli obavy z tvrdého brexitu. Úniu by Spojené kráľovstvo malo opustiť koncom januára 2020.

Spolu s akciami rástli aj výnosy štátnych dlhopisov. Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov sa vo väčšine krajín eurozóny počas decembra dostali do kladného teritória. Výnosová krivka USA sa v decembri vplyvom nárastu rozdielu medzi výnosom na 10 a 2-ročnej splatnosti ešte viac vzdialila inverznému tvaru, ktorý nadobudla počas augusta.

Posledné zasadnutie centrálnych bánk v roku 2019 trhy neprekvapilo. Americká centrálna banka Fed úrokové sadzby nezmenila a zmenu neplánuje ani v roku 2020. K prvému zvýšeniu by podľa jej prognóz malo prísť v roku 2021, k druhému v roku 2022. Bez zmeny ponechala úrokové sadzby aj Európska centrálna banka. V prípade potreby sa však ich ďalšiemu zníženiu nebráni.

Hlavné akciové indexy sa počas decembra vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 (+2,86%), DOW JONES (+1,74%), NASDAQ (+3,92%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (+1,12%), STOXXEUROPE 600 (+2,06%), DAX (+0,10%), FTSE 100 (+2,67%), Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (+1,56%), HangSeng (+7,00%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+2,89%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (7,17%).

Menové páry sa vyvíjali nasledovne: EUR/USD (+1,77%), EUR/GBP (-0,70%), EUR/CHF (-1,48%), EUR/JPY (+0,96%).

Fond Perspektíva zakončil posledný mesiac poklesom o 1,74%. Rok 2019 ukončuje s celoročnou kumulatívnou výkonnosťou +13,43%.  

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.