Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 03.04.2020

od začiatku roka 5,22 %
za 1 mesiac -1,30 %
za 3 mesiace 3,79 %
za 6 mesiacov 1,33 %
za 1 rok 1,81 %
za 3 roky (p.a.) 3,28 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,44 %
Cena podielu 0,047688 EUR
NAV 69 484 735,67 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.3.2020

Akciové trhy sa v marci definitívne dostali do tzv. medvedieho trhu (poklesu o viac ako 20% od predchádzajúcich maxím). Môže za to nekontrolovateľné šírenie koronavírusu a ohrozenie verejného zdravia vo svete. V úvode marca akciové trhy odmietli nadviazať na februárový pokles. Upokojujúca sa situácia v Číne spolu s očakávanou pomocou centrálnych bánk umožnili trhom na krátku dobu nabrať dych. Imunitný systém svetových akciových trhov napokon v priebehu mesiacu podľahol rýchlemu šíreniu vírusu v okolitom svete a príchodu krízy, ktorá bude odlišná od recesií, aké poznáme. Pozitívnym faktorom ostáva možnosť, že ak sa svet úspešne a včas popasuje s koronavírusom, môžeme vidieť rýchly návrat do normálu. Zatiaľ však dáta tomu nenasvedčovali a prikláňame sa k scenáru, že zlepšenie bude postupné. Svetová zdravotnícka organizácia WHO označila Covid-19 za globálnu pandémiu. Prvú priečku v počte nakazených prebralo po Číne Taliansko a koncom marca USA. V krajinách vrátane Slovenska postupne pribúdali karanténne opatrenia, obmedzenia vo výrobe, cestovnom ruchu, doprave a zásobovaní. Nárast žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA bol rekordný. Trhy kapitulovali po šokujúcom poklese cien ropy k hranici 20 USD/barel.

Reakcie centrálnych bánk na seba nenechali dlho čakať. Americká centrálna banka Fed poskytla trhom dvojité zníženie úrokových sadzieb spolu o 1,5% do pásma 0-0,25% a zaviazala sa k neobmedzeného nákupu finančných aktív. Európska centrálna banka k zníženiu úrokovej sadzby síce nepristúpila, no zrušila limity pre nákup dlhopisov. Trend uvoľňovania menových politík nasledovali centrálne banky po celom svete. Pomoc za cenu narastajúcich deficitov poskytli aj vlády jednotlivých krajín. Nemecko sa po prvýkrát od roku 2014 vzdalo vyrovnaného štátneho rozpočtu a prisľúbilo podporu vo výške 750 mld. EUR. Únia zvažuje emitovanie tzv. koronabondov, na čom sa však nezhodujú všetci jej členovia. Americký senát schválil súbor opatrení na podporu ekonomiky v rekordnej sume 2,2 bilióna USD. Finančné trhy sa tak vplyvom doteraz nevídanej koordinovanej fiškálnej i monetárnej pomoci dotknutých krajín koncom marca mierne stabilizovali.

Z výpredajov na akciových trhoch profitovali prevažne americké štátne dlhopisy, no záujem bol aj o nemecké bondy. Cena 10 a 30-ročných amerických štátnych dlhopisov rástla, zatiaľ čo sa ich výnosy po akcii Fed-u dotkli historicky najnižších úrovní. Obľube sa tešilo tiež zlato. Zvýšená miera volatility vyvolaná panickými výpredajmi za účelom ochrany kapitálu, sa však v druhej polovici marca nevyhla ani týmto bezpečným prístavom.

Hlavné akciové indexy sa počas marca vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 (-12,51%), DOW JONES (-13,74%), NASDAQ (-7,66%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (-16,30%), STOXXEUROPE 600 (-14,80%), DAX (-16,44%), FTSE 100 (-13,81%), Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (-10,53%), HangSeng (-9,67%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-13,47%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-15,61%).

Z menových párov v portfóliu dominoval japonský jen. Euro sa vyvíjalo voči hlavným svetovým menám nasledovne: EUR/USD (+0,045%), EUR/GBP (+3,28%), EUR/CHF (-0,41%), EUR/JPY (-0,46%).

V zložení portfólia fondu nedošlo počas mesiaca k výrazným zmenám. Na pokles akciových trhov sme fond ešte v roku 2019 pripravili. Akciový fond Prosperita ukončil marec so stratou 1,54%. Vďaka aktívnej stratégii riadenia si fond od začiatku roka, ako jediný negarantovaný dôchodkový akciový fond, udržal kladnú výkonnosť vo výške +4,15% a vďaka aktívnemu manažmentu zmierňuje dopady poklesov akciových trhov na majetok sporiteľov.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.