Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 17.04.2019

od začiatku roka 17,84 %
za 1 mesiac 4,46 %
za 3 mesiace 13,03 %
za 6 mesiacov 5,63 %
za 1 rok 3,98 %
za 3 roky (p.a.) 7,37 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,51 %
Cena podielu 0,047082 EUR
NAV 62 153 883,46 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 29.03.2019

Zo začiatku mesiaca panovala na finančných trhoch dobrá nálada, ktorú priniesol pozitívny vývoj rokovaní medzi Washingtonom a Pekingom alebo britským parlamentom odsúhlasený odklad brexitu, ku ktorému malo pôvodne dôjsť 29. marca. V priebehu mesiaca sa situácia na akciovom trhu otočila keď Európska centrálna banka (ECB) zverejnila aktuálnu prognózu rastu ekonomiky eurozóny. ECB po novom očakáva, že ekonomika eurozóny v tomto roku vzrastie len o 1,1 % (pôvodne odhadovala rast o 1,7 %) a smerom nadol upravila aj infláciu (pod inflačný cieľ). Pod pomalší ekonomický výhľad rastu sa podpísala neistota vyplývajúca z brexitu a obchodnej vojny, ale aj spomalenie globálnej a čínskej ekonomiky. ECB v marci sadzby nezvýšila a tiež vyhlásila, že ich v roku 2019 meniť nebude. Zároveň, s platnosťou od septembra 2019 do marca 2021 zaviedla ďalšie kolo lacných úverov pre banky v podobe TLTRO III. Marcové zasadnutie americkej centrálnej banky Fed neprinieslo žiadne prekvapenia, sadzby v USA zostali nezmenené a rovnako aj v prognóze na tento rok sa nepočíta so zmenou sadzieb. Fed tiež znížil svoje odhady pre rast ekonomiky USA a inflácie. Akciové indexy sa v marci vyvíjali rôzne. Americké indexy rástli v priemere len o 0,88% pričom najvýkonnejší bol technologický NASDAQ, ktorý posilnil o 3,96% a najslabší Russell, ktorý stratil 2,27%. Zo zvyšných svetových akciových indexov sa najviac darilo britskému FTSE 100, ktorý si pripísal 2,89%. Európske indexy rástli v priemere o 1,65% a index rozvíjajúcich sa trhov posilnil o miernych 0,68%. Medzi akciové tituly z nášho portfólia, ktorým sa v marci darilo najlepšie, patrili najmä tie americké ako Accenture (informačné technológie), Take-Two Interactive Software (multimédiá), Chipotle Mexican Grill (reštaurácie) alebo Lululemon Athletica (textil).

Menové trhy boli ovplyvnené najmä zasadnutiami hlavných svetových centrálnych bánk. Európska mena výrazne oslabovala po upravení prognózy vývoja ekonomiky zo strany ECB. Euru ani libre nepridáva na sile ani neprehľadná situácia okolo brexitu. Menový pár EUR/USD uzatváral mesiac na hodnote 1,1218, čo predstavuje oslabenie eura o 1,35%. Menový pár EUR/GBP posilnil o 0,38% na hodnotu 0,86064.

Fond Prosperita narástol v marci 2019 o 1,28%. Od začiatku roka k 29.3.2019 fond zaznamenal rast o 14,21%. Z geografického hľadiska sme v portfóliu mierne znížili podiel regiónu Severnej Ameriky. Zo sektorov sa zväčšil objem priemyslu, spotrebného tovaru a materiálov a naopak mierne poklesol sektor zdravotníctva, financií a informačných technológií.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.