Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 19.03.2019

od začiatku roka 13,86 %
za 1 mesiac 1,48 %
za 3 mesiace 11,12 %
za 6 mesiacov -3,45 %
za 1 rok -1,28 %
za 3 roky (p.a.) 6,10 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,28 %
Cena podielu 0,045493 EUR
NAV 59 473 054,23 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 28.02.2019

Na januárový rast nadviazal akciový trh rastom aj vo februári. Optimizmus na finančných trhoch pramenil najmä z priaznivého vývoja zahraničného obchodu medzi USA a Čínou. Predpoklad odloženia novej vlny ciel dokonca poslal čínske akciové indexy na nové lokálne maximá od júna 2018. Potešilo aj vyjadrenie šéfa americkej centrálnej banky Fed, Jeroma Powella, podľa ktorého je americký trh práce silný, inflácia sa drží blízko cieľa a výhľad hospodárstva považuje stále za pozitívny. Naopak, zhoršovanie ekonomických prognóz naprieč Európou viedlo k miernemu poklesu na európskych akciových trhoch v priebehu mesiaca. Nakoniec ale uzavreli február v zisku.. Najviac sa darilo americkým akciovým indexom (S&P 500 +2,97%, DowJones +3,67%, Nasdaq +2,76%). Najmenej zarobili rozvíjajúce sa trhy (MSCI Emerging Markets +0,10%). Medzi najvýraznejšie rastúce akciové tituly z portfólia patrili taktiež americké, ako napríklad Chipotle Mexican Grill, Xilinx alebo Fortinet a z európskych najvýraznejšie rástli akcie biotechnologickej firmy Argenx.

V Európe naďalej pretrvávala neistota ohľadom brexitu, pričom trhy strašila najmä možnosť tvrdého brexitu. Britská premiérka Mayová sa na začiatku mesiaca stretla s predstaviteľmi Európskej únie kvôli alternatívnemu riešeniu severoírskej otázky, ale britská Dolná snemovňa ju odmietla podporiť. Britský parlament bude s veľkou pravdepodobnosťou hlasovať o odklade brexitu. Pôvodný termín brexitu bol stanovený na 29. marca 2019.

Z makroekonomických dát karty zamiešali výsledky obchodných bilancií alebo inflácie. Zmenšujúci sa deficit obchodnej bilancie zaznamenalo USA (z 55,7 mld. na 49,3 mld. USD) aj Veľká Británia (z 3,6 mld. na 3,2 mld. GBP). Naopak výrazne klesal prebytok obchodnej bilancie Nemecka (z 20,4 mld. na 13,9 mld. EUR) aj Číny (z 57 mld. na 39 mld. USD). Inflácia v USA poklesla z 1,9% na 1,6%, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od júna 2017. Pokles inflácie zaznamenala aj Veľká Británia (z 2,1% na 1,8%) a v Číne z 1,9% na 1,7%. Pozitívne sa vyvíjal americký trh práce, kde sa zamestnanosť mimo poľnohospodárskeho sektora zvýšila o 304 tis. nových pracovných miest, pričom miesta sa objavili v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, doprava alebo stavebný priemysel. Zverejnené boli aj slabšie americké maloobchodné dáta z konca minulého roka, ktoré sa oneskorili v dôsledku uzavretia štátnych inštitúcií v USA. Európska komisia očakávane znížila prognózu ekonomického rastu v eurozóne na rok 2019 z 1,9% na 1,3%.

Na menových trhoch sa z hlavných menových párov opäť darilo britkej libre. Euro voči libre za február oslabilo o 1,81% na hodnotu 0,85739 EUR/GBP. Euro ťahalo za kratší koniec aj v súboji s americkým dolárom. Menový pár EUR/USD uzatváral mesiac na hodnote 1,1371, čo predstavuje oslabenie eura o 0,67%. Voči švajčiarskemu franku oslabilo euro iba mierne o 0,28% na úroveň 1,13494 EUR/CHF.

Fond Prosperita rástol vo februári 2019 v dôsledku pozitívneho vývoja na akciových trhoch o 3,54%. V portfóliu sme mierne navýšili región Severnej Ameriky a naopak znížil sa región Japonska. Zo sektorov sa zväčšil objem spotrebiteľského sektora vrátane tovarov, naopak o niečo klesol sektor zdravotníctva. Od začiatku roka k 28.2.2019 fond zaznamenal rast o 12,29%, čo predstavuje najsilnejší rast v konkurencii akciových dôchodkových fondov.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.