Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 17.07.2018

od začiatku roka 4,19 %
za 1 mesiac -1,36 %
za 3 mesiace 4,40 %
za 6 mesiacov 0,96 %
za 1 rok 11,92 %
za 3 roky (p.a.) 2,38 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,68 %
Cena podielu 0,047215 EUR
NAV 57 390 119,42 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 29.06.2018

Mesiac jún ovplyvňovali situáciu na kapitálových trhoch najvýznamnejšie centrálne banky a aj pokračujúce geopolitické napätie. Dňa 13.6. zdvihla Americká centrálna banka Fed sadzby o ďalších 0,25% do pásma 1,75%-2,00% a v tomto roku očakáva ešte ďalšie 2 zvyšovania, čo je o 1 viac ako pôvodne avizovala. Fed očakáva rýchlejší rast inflácie a verí v pretrvávajúci silný trh práce. Očividne nechce čakať na prehriatie ekonomiky, nakoľko tá je podporovaná fiškálnymi stimulmi presadenými americkým prezidentom D. Trumpom. Vrchol sadzieb vidí Fed podľa guvernéra Powella v roku 2020 v pásme 3,25-3,50%.

O deň neskôr sa konalo aj zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá ponechala úrokové sadzby podľa očakávaní bez zmeny. Oznámila však, akým spôsobom a kedy ukončí program kvantitatívneho uvoľňovania, ktorý prvýkrát spustila v roku 2015. Konkrétne do konca septembra bude ECB nakupovať aktíva v nezmenenom objeme 30 mld. EUR mesačne a od októbra do decembra tohto roku zníži objem nákupov o polovicu na 15 mld. Splatené dlhopisy alebo úroky bude ďalej reinvestovať. Hlavnou motiváciou pristúpiť k taperingu (postupné znižovanie podpory zo strany centrálnej banky) boli silné makroekonomické dáta, najmä podrobne sledovaná inflácia, ktorá postupne dosahuje strednodobý cieľ. Odhad rastu inflácie zvýšila ECB z 1,4% na 1,7%, kde sa odzrkadlil vplyv nárastu cien ropy. Rast HDP bol naopak revidovaný nadol z 2,4% na 2,1% vzhľadom aj na ochladenie predstihových indikátorov. Ekonomika eurozóny stále potrebuje podporu, preto si ECB nechala otvorené dvere k úprave nástrojov, ak ich bude potrebné využiť. S rétorikou o zdvíhaní sadzieb bude ECB ešte opatrná, nakoľko v súčasnom období nie je vyjasnený Brexit, nedávno eskalovalo politické napätie v Taliansku, vlády sú veľmi zadĺžené, mnoho dôležitých otázok ako napríklad migračná politika nie je vyriešená, čo poukazuje na krehkosť európskeho celku.

Kým v prvej polovici mesiaca sa akciám aj vďaka centrálnym bankám darilo, druhá polovica júna priniesla na trhy zvýšenú nervozitu. Práve vyššie spomínané riziká nabrali počas zvyšku mesiaca na intenzite. Názory na riešenie problému nekontrolovanej migrácie narušili stabilnosť nemeckej vlády, nielen samotné vládne krídla v Nemecku ale aj európske krajiny boli nútené nájsť v tejto otázke kompromis, čo sa koncom mesiaca nateraz podarilo. Ďalšou citlivou témou vo svete je narastajúci protekcionizmus, najmä zo strany najvýznamnejšej svetovej ekonomiky USA. Americký prezident Trump si s Čínou vymieňal sériu zavedení dovozných ciel na tovar, čo poznamenalo najmä ázijské akciové indexy náhlymi dočasnými výpredajmi. Okrem obchodnej vojny s Čínou sa Trump vyhrážal zvýšením ciel na automobily dovážané z Európy na 20%.

Americkým akciovým indexom sa darilo zmiešane. Najširší S&P500 si pripísal 0,48%, najviac sa darilo technologickému Nasdaq s výsledkom +1,05%, blue-chip index DowJones zaostal s poklesom o 0,59%. Európskym akciám sa celkovo a jún nedarilo, poznačila ich najmä druhá polovica mesiaca. EuroStoxx50 poklesol o 0,32%, nemecký DAX o 2,37%, technologický TecDAX po silnom raste z mája si odpísal 3,41%. Japonský Nikkei na mesačnom horizonte výkyvy ustál a jún ukončili s kladným výnosom 0,46%. Rozvíjajúcim sa trhom sa opäť nedarilo, v júni index MSCI Emerging markets klesol o 4,57%. Euro voči americkému doláru oslabilo len mierne o 0,08% na úroveň 1,1684 EUR/USD.

Fond Prosperita aj v júni pokračoval v dosahovaní nových maximálnych hodnôt dôchodkovej jednotky. Za posledný mesiac k 29.6.2018 si však vplyvom nervozity na akciových trhoch odpísal 2,14%. V horizonte jedného roka dosiahol kladný výnos +10,36% p.a.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.