Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 17.08.2017

od začiatku roka -0,89 %
za 1 mesiac -2,55 %
za 3 mesiace -1,84 %
za 6 mesiacov -3,97 %
za 1 rok 6,85 %
za 3 roky (p.a.) 1,01 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,77 %
Cena podielu 0,041268 EUR
NAV 47 102 287,79 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.07.2017

Počas siedmeho mesiaca tohto roka dominovala naďalej téma koordinovaného uťahovania menovej politiky centrálnych bánk. Ako prvá v mesiaci zasadala Európska centrálna banka (ECB), ktorá síce ponechala sadzby nezmenené, no trh si vyložili rôznym spôsobom slová M. Draghiho z tlačovej konferencie.  Draghi v prejave pochválil ekonomický progres v EMÚ, vyjadril nádej, že povedie skôr, či neskôr k nárastu inflácie, no zároveň sa vyslovil, že ECB musí byť opatrná vo vzťahu k znižovaniu ekonomických stimulov, aby krehké zotavovanie neudusila. Tiež uviedol, že ECB sa vyjadrí k budúcnosti kvantitatívneho uvoľňovania na zasadaní na jeseň, a v princípe je viac-menej jasné, že počas roka 2018 dôjde k postupnému ukončeniu európskeho programu nákupu aktív. Reakciou bolo výrazné posilnenie eura voči doláru, až na úrovne nad 1,18, kde sa naposledy tento menový pár nachádzal v januári 2015. Americká centrálna banka (Fed) na svojom zasadaní v júli nezmenila rétoriku zápisu zo zasadania, od ktorého sa neočakávala žiadna zmena sadzieb, avšak trhy striehli na bližšie detaily ohľadom začiatku znižovania jeho bilancie, ktorá je nafúknutá na rekordné rozmery už ukončeným kvantitatívnym uvoľňovaním. Fed vo vyjadrení jasne potvrdil zámer skorého začatia jej znižovania, termín však neupresnil, čo trhy mierne sklamalo, a dolár v reakcii oslabil.

V júli začala výsledková sezóna za druhý kvartál. Z amerického indexu S&P 500 zverejnilo výsledky za druhý štvrťrok zatiaľ 350 firiem z 500. Tržby v priemere rástli medziročne o takmer 6%, zisky o vyše 10%. Americký akciový index S&P500 vzrástol o 1,93% a akciový index Nasdaq 100 vzrástol o 2,54%. Na posilňovanie eura voči americkému doláru reagovali s nevôľou európske akcie, najmä akcie exportérov. Európsky akciový index Eurostoxx50 v júli iba mierne vzrástol o 0,2%. Menej sa už darilo nemeckému akciovému indexu DAX 30, ktorý poklesol o 1,68%. Britský akciový index FTSE 100 si aj napriek silnej britskej libre pripísal 0,81%. Globálne pozitívne ekonomické dáta podporili rast akciového indexu MSCI World, ktorý vzrástol o 2,33%. V júli rástli akcie rozvíjajúcich sa trhov (EM) rýchlejšie v porovnaní s vyspelými trhmi. Index MSCI EM využil slabší dolár a zaznamenal rast o 5,48%.

Korekcia európskych akciových trhov negatívne ovplyvnila aj výkonnosť fondu Prosperita. Fond Prosperita si odpísal za mesiac júl 0,57%. V horizonte jedného roka dosiahol výnos +6,99%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.