Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 15.01.2019

od začiatku roka 3,77 %
za 1 mesiac 1,27 %
za 3 mesiace -6,66 %
za 6 mesiacov -12,19 %
za 1 rok -11,35 %
za 3 roky (p.a.) 2,01 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,62 %
Cena podielu 0,041459 EUR
NAV 53 480 166,81 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.12.2018

December bol pre akciové trhy ťažkým mesiacom, z hľadiska ich výkonnosti išlo o najhorší december od roku 1931. Zo začiatku mesiaca sa o pozitívnu náladu postaralo posunutie zavedenia nových colných opatrení medzi USA a Čínou o 90 dní, súhlas Číny s odstránením ciel na dovoz osobných áut z USA alebo vyhlásenie predstihových dát o výrobe PMI v USA, ktoré prekonali očakávania. Počas mesiaca sa nálada obrátila vplyvom obáv zo spomaľovania HDP, klesania firemných ziskov a zmätku ohľadne brexitu. Medzi udalosti s najvýraznejším vplyvom na trhy patrilo zvýšenie sadzieb zo strany Americkej centrálnej banky Fed do pásma 2,25% – 2,5%. Predseda Fedu Jerome Powell zároveň vyhlásil, že v roku 2019 plánuje sadzby zvýšiť ešte dvakrát. Zvýšenie sadzieb spolu s následnou kritikou Fedu z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa priniesli výrazný pokles akciových indexov, pričom americké indexy sa prepadli na úrovne z pred jedného roka a európske indexy na najnižšie úrovne za posledné dva roky. Americké indexy DowJones, S&P500 a NASDAQ v priemere stratili 8,91%. Európske akcie sa vyvíjali o niečo lepšie, Eurostoxx50 poklesol o 5,41%, nemecký DAX zaznamenal stratu 6,2% a britský FTSE100 stratil 3,61%. Zo sledovaných indexov najmenej stratil index rozvíjajúcich sa trhov MSCI emerging markets, konkrétne 2,92%.

V makroekonomickom kalendári boli na pláne vyhlásenia inflácie a obchodných bilancií. Inflácia v Japonsku klesala z 1,4% na 0,8% z dôvodu nižších nákladov na bývanie a pomaly rastúcich cien potravín a dopravy. Vo Veľkej Británii inflácia poklesla na najnižšie hodnoty od marca 2018, konkrétne na 2,3%, z dôvodu pomalšieho rastu cien dopravy, potravín a nápojov. V USA a v Číne inflácia poklesla rovnako z 2,5% na 2,2%. Deficit obchodnej bilancie Japonska sa za november oproti minulému mesiacu zvýšil na 737 mld. JPY (6 mld. EUR), čo predstavuje najvyšší deficit od januára 2018. Naopak, obchodná bilancia Číny dosiahla najvyšší prebytok od decembra 2017, takmer 45 miliárd USD.

Vývoj hlavných menových párov bol ovplyvnený najmä zasadnutiami Európskej centrálnej banky ECB, Americkej centrálnej banky Fed a pretrvávajúcou neistotou ohľadom brexitu. Zasadnutie ECB podľa očakávaní neprinieslo zmenu úrokových sadzieb, euru ale neprospelo zhoršenie ekonomickej prognózy zo strany ECB, ktorá očakáva spomalenie rastu HDP. Zvýšenie úrokových sadzieb a ďalšie jastrabie vyhlásenia zo strany Americkej centrálnej banky Fed vyvolali oslabovanie dolára. Euro voči doláru za december posilnilo o 1,33% na 1,1467 EUR/USD. S britskou librou opäť mávala politika. Britská premiérka Theresa Mayová sa rozhodla odložiť hlasovanie o brexite na január 2019. Tlak na libru vyvolal jej oslabenie pričom euro voči libre posilnilo o 1,3% na 0,89895 EUR/GBP.

Fond Prosperita zaznamenal za december pokles o 8,08%. Práve výrazný pokles akciových trhov v poslednom mesiaci roka prispel k poklesu fondu od začiatku roka k 31.12.2018 o 11,84%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.