Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 22.05.2018

od začiatku roka 4,30 %
za 1 mesiac 5,57 %
za 3 mesiace 3,92 %
za 6 mesiacov 3,82 %
za 1 rok 11,49 %
za 3 roky (p.a.) 1,34 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,72 %
Cena podielu 0,047268 EUR
NAV 56 795 661,35 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.04.2018

Apríl priniesol na finančné trhy upokojenie. Akciové trhy sa posledný mesiac postupne vracali k úrovniam, ktoré dosiahli na konci roka 2017. Hroziaca obchodná vojna medzi Čínou a USA ustúpila do pozadia. Negatívne dáta z európskej ekonomiky boli kompenzované dobrou výsledkovou sezónou firiem.

Po turbulentnom prvom kvartáli, kde sme videli korekcie na akciových indexoch, sa vyspelým trhom darilo v apríli rásť. Rástli najmä európske a japonské akciové trhy. Európsky index Eurostoxx50 vzrástol o 5,21%, nemecký DAX o 4,26% a britský FTSE100 o 6,42%. Japonský Nikkei225 si pripísal 4,72%. Americké akciové indexy zaostávali, pripísali si menej ako 0,5% (S&P500 +0,27%, blue-chip index DowJones +0,25%, technologický index Nasdaq 0,37%). Výnimkou bol small-cap index Russell2000 so ziskom 0,81%. Americké akcie boli brzdené najmä poklesom rozpätia medzi dlhšou a kratšou splatnosťou amerických dlhopisov na úroveň predkrízového roku 2007.  Výnos 10-ročného amerického dlhopisu sa v druhej polovici apríla dostal nad 3%, kde bol naposledy v decembri roku 2013. Americký prezident Trump opäť mierne prispel k zvýšeniu politickej neistoty podporovaním obchodnej vojny medzi USA a jej obchodnými partnermi. USA a Čína si vymieňali rozširujúci zoznam tovarov, ktorých by sa mali týkať vyššie clá. Téma protekcionizmu sa napokon dostala do úzadia vďaka prísľubu Číny zlepšiť podnikateľské prostredie pre zahraničné firmy. Taktiež sa aspoň slovne upokojovali vzťahy medzi Severnou a Južnou Kóreou, resp. USA.

V Európe prichádzali počas mesiaca negatívne prekvapenia v podobe nižších predstihových ukazovateľov. Horšie dáta možno považovať za dočasné, keďže posledné obdobie boli výsledky v priemere viac než dobré. Európska centrálna banka na posledné dáta reagovala upokojujúco, keďže nešlo o prekvapenia, ktoré by vyvolávali obavy z recesie v blízkej dobe. Napriek tomu sa očakávania trhu o skoršom zdvíhaní sadzieb posunuli na neskôr. ECB bude musieť najskôr okolo leta oznámiť spôsob a termín ukončenia ešte stále prebiehajúceho kvantitatívneho uvoľnenia.

Euro voči americkému doláru oslabilo o 2% na úroveň 1,2078 EUR/USD, keď menový pár konečne odzrkadľoval rozširujúce sa rozpätie medzi výnosmi štátnych dlhopisov USA a eurozóny.

Fond Prosperita si pripísal za apríl 2,29%. V horizonte jedného roka dosiahol výnos 4,97%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.