Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2012. Od 11.11.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 26.11.2020

od začiatku roka 0,05 %
za 1 mesiac 7,79 %
za 3 mesiace 4,76 %
za 6 mesiacov 9,53 %
za 1 rok -0,34 %
za 3 roky (p.a.) 4,98 %
od vzniku fondu (p.a.) 7,72 %
Cena podielu 0,062910 EUR
NAV 49 952 362,67 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.10.2020

Svetovým akciovým trhom sa v úvode októbra vďaka pokračujúcemu ekonomickému oživeniu v USA, spoločne s nádejou na nový americký fiškálny stimul, podarilo vymazať časť septembrového poklesu. Rizikový apetít však následne v priebehu mesiaca potlačil nepriaznivý vývoj druhej vlny vírusového ochorenia COVID-19. Rekordné prírastky počtu nakazených spočiatku hlásili najmä európske krajiny, neskôr sa pridalo aj USA. Nutnosť prijatia nepopulárnych opatrení na zmiernenie šírenia nákazy vyvolala obavy o rýchlosť ekonomického zotavenia. V súvislosti s koronavírusovou krízou pôsobil na trhy znepokojujúco tiež výsledok britskej štúdie na protilátky proti COVID-19 poukazujúci na pravdepodobnú dočasnosť predtým nadobudnutej imunity. Závery výskumu o to viac zdôraznili potrebu vakcíny ako jedného z hlavných nástrojov na zvládnutie súčasnej krízy. V testovaní nových vakcín sú zatiaľ najďalej spoločnosti Moderna, AstraZeneca, Pfizer a Novavax. Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer dokonca oznámila, že by o schválenie vakcíny mohla požiadať už tento november, čo trhy prijali pozitívne. Negatívny vplyv šíriacej sa pandémie zintenzívnila neistota ohľadom očakávaného amerického fiškálneho balíku. Z dôvodu stále sa meniaceho postoja amerického prezidenta D. Trumpa sa o stimule bude s najväčšou pravdepodobnosťou hlasovať až po novembrových prezidentských voľbách. Očakáva sa, že boj o prezidentské kreslo bude napínavý a prípadná neochota akceptovať tesný výsledok bude viesť k prepočítavaniu hlasov, čím sa odovzdávanie mandátu môže predĺžiť.

V októbri zasadala Európska centrálna banka. Napriek rastúcim rizikám ponechala úrokové sadzby a tempo kvantitatívneho uvoľňovania nezmenené. Lepšie zhodnotenie situácie a nastavenie stimulov podľa ECB umožní až decembrová prognóza.

Októbrové udalosti doľahli, kvôli opätovnému zavádzaniu lockdownu väčšou silou na európsky región. Zo sektorového hľadiska utrpeli hlavne energetický sektor a informačné technológie. Hlavné akciové indexy ukončili október nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 (-2,77%), DOW JONES (-4,61%), NASDAQ (-3,20%), európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (-7,37%), STOXXEUROPE 600 (-5,19%), DAX (-9,44%), FTSE 100 (-4,92%), ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (-0,90%), HangSeng (+2,76%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-3,14%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+1,98%)

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva v októbri klesol o 1,79%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.