Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2014. Od 1.1.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 19.10.2017

od začiatku roka 3,23 %
za 1 mesiac 2,83 %
za 3 mesiace 2,07 %
za 6 mesiacov 0,31 %
za 1 rok 9,58 %
za 3 roky (p.a.) 7,89 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,92 %
Cena podielu 0,053069 EUR
NAV 19 737 888,66 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2014
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

K 29.09.2017

V septembri sa výnosy 10-ročných dlhopisov vrátili o tri mesiace späť, keď sa začalo hovoriť o globálnom zvyšovaní sadzieb. Mohli za to lepšie výsledky inflácie z USA, Veľkej Británie a Číny. Centrálni bankári tak znova začali hovoriť o postupnom znižovaní úrovne stimulov menovej politiky. Americká centrálna banka (Fed) podľa očakávaní oznámila, že začne proces znižovania svojej bilancie v októbri a väčšina členov FOMC vyjadrila podporu pre ďalšie zvyšovanie sadzieb do konca roka. V Európe sme mohli pozorovať zlepšujúcu sa spotrebu ako aj lepšie výsledky z trhu práce, ktoré podporovali aj spotrebiteľskú dôveru. Oživenie ekonomického rastu a nižšie riziko deflácie v Európskej menovej únii zvýšilo očakávania, že prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi oznámi už v októbri ďalšie znižovanie tempa kvantitatívneho uvoľňovania. Vo Veľkej Británii stále dominuje téma Brexitu. Theresa Mayová naznačila, že si želá prechodnú obchodnú dohodu s EÚ, ale neposkytla žiadny dátum jej trvania. Politické vyhliadky tak ostávajú vo Veľkej Británii neisté. Taktiež sa znova obnovila diskusia o daňovej reforme v USA, ktorej hlavným bodom je zníženie zdanenia podnikov z 35% na 20%. Avšak Trump čelí kritike, že výpadok príjmov vo výške $1,5 bilióna na najbližších 10 rokov nebude vykompenzovaný odhadovaným hospodárskym rastom. Dolár voči euru v septembri mierne posilňoval, keď menový pár EURUSD uzavrel mesiac okolo úrovne 1,18.

September bol dobrý mesiac pre globálne akciové trhy. Geopolitické napätie postupne vyprchalo, pričom ekonomické dáta naďalej ukazujú, že globálna ekonomika je zdravá. Rast globálnych akcií bol ťahaný rozvinutými trhmi a to najmä nemeckým akciovým trhom. Nemecký akciový index DAX 30 vzrástol v septembri o 6,41%. Rastúce očakávania zvyšovania sadzieb posilňovali britskú libru, ktorá vysvetľuje relatívne nízku výkonnosť britských akcií. Britský akciový index FTSE 100 si odpísal 0,78%. Širší Európsky index Stoxx 600 zaznamenal nárast o 3,82%. Americké akciové trhy pokračovali v dosahovaní svojich maxím, ako investori vnímajú slušný rast ziskov spoločnosti s malým náznakom blížiacej sa recesie. Americký akciový index S&P500 skončil mesiac s nárastom o 1,93% a zaznamenal šiesty rastový mesiac za sebou. Na druhej strane posilnenie dolára nepomáhalo akciám rozvíjajúcich sa trhov (EM). Index MSCI EM zaznamenal pokles o 0,55%.

Fond Perspektíva zaznamenal za mesiac september nárast o 1,98% a v horizonte jedného roka dosiahol výnos +9,37%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.