Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2012. Od 11.11.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 19.03.2019

od začiatku roka 12,27 %
za 1 mesiac 1,19 %
za 3 mesiace 9,39 %
za 6 mesiacov -0,39 %
za 1 rok 7,56 %
za 3 roky (p.a.) 8,68 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,48 %
Cena podielu 0,058240 EUR
NAV 30 638 472,52 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 28.02.2019

Na januárový rast nadviazal akciový trh rastom aj vo februári. Optimizmus na finančných trhoch pramenil najmä z priaznivého vývoja zahraničného obchodu medzi USA a Čínou. Predpoklad odloženia novej vlny ciel dokonca poslal čínske akciové indexy na nové lokálne maximá od júna 2018. Potešilo aj vyjadrenie šéfa americkej centrálnej banky Fed, Jeroma Powella, podľa ktorého je americký trh práce silný, inflácia sa drží blízko cieľa a výhľad hospodárstva považuje stále za pozitívny. Naopak, zhoršovanie ekonomických prognóz naprieč Európou viedlo k miernemu poklesu na európskych akciových trhoch v priebehu mesiaca. Nakoniec ale uzavreli február v zisku.. Najviac sa darilo americkým akciovým indexom (S&P 500 +2,97%, DowJones +3,67%, Nasdaq +2,76%). Najmenej zarobili rozvíjajúce sa trhy (MSCI Emerging Markets +0,10%). Medzi najvýraznejšie rastúce akciové tituly z portfólia patrili taktiež americké, ako napríklad Chipotle Mexican Grill, Xilinx alebo Fortinet a z európskych najvýraznejšie rástli akcie biotechnologickej firmy Argenx.

V Európe naďalej pretrvávala neistota ohľadom brexitu, pričom trhy strašila najmä možnosť tvrdého brexitu. Britská premiérka Mayová sa na začiatku mesiaca stretla s predstaviteľmi Európskej únie kvôli alternatívnemu riešeniu severoírskej otázky, ale britská Dolná snemovňa ju odmietla podporiť. Britský parlament bude s veľkou pravdepodobnosťou hlasovať o odklade brexitu. Pôvodný termín brexitu bol stanovený na 29. marca 2019.

Z makroekonomických dát karty zamiešali výsledky obchodných bilancií alebo inflácie. Zmenšujúci sa deficit obchodnej bilancie zaznamenalo USA (z 55,7 mld. na 49,3 mld. USD) aj Veľká Británia (z 3,6 mld. na 3,2 mld. GBP). Naopak výrazne klesal prebytok obchodnej bilancie Nemecka (z 20,4 mld. na 13,9 mld. EUR) aj Číny (z 57 mld. na 39 mld. USD). Inflácia v USA poklesla z 1,9% na 1,6%, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od júna 2017. Pokles inflácie zaznamenala aj Veľká Británia (z 2,1% na 1,8%) a v Číne z 1,9% na 1,7%. Pozitívne sa vyvíjal americký trh práce, kde sa zamestnanosť mimo poľnohospodárskeho sektora zvýšila o 304 tis. nových pracovných miest, pričom miesta sa objavili v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, doprava alebo stavebný priemysel. Zverejnené boli aj slabšie americké maloobchodné dáta z konca minulého roka, ktoré sa oneskorili v dôsledku uzavretia štátnych inštitúcií v USA. Európska komisia očakávane znížila prognózu ekonomického rastu v eurozóne na rok 2019 z 1,9% na 1,3%.

Na menových trhoch sa z hlavných menových párov opäť darilo britkej libre. Euro voči libre za február oslabilo o 1,81% na hodnotu 0,85739 EUR/GBP. Euro ťahalo za kratší koniec aj v súboji s americkým dolárom. Menový pár EUR/USD uzatváral mesiac na hodnote 1,1371, čo predstavuje oslabenie eura o 0,67%. Voči švajčiarskemu franku oslabilo euro iba mierne o 0,28% na úroveň 1,13494 EUR/CHF.

Fond Prosperita rástol vo februári 2019 v dôsledku pozitívneho vývoja na akciových trhoch o 3,54%. V portfóliu sme mierne navýšili región Severnej Ameriky a naopak znížil sa región Japonska. Zo sektorov sa zväčšil objem spotrebiteľského sektora vrátane tovarov, naopak o niečo klesol sektor zdravotníctva. Od začiatku roka k 28.2.2019 fond zaznamenal rast o 12,29%, čo predstavuje najsilnejší rast v konkurencii akciových dôchodkových fondov.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.