Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2014. Od 1.1.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 23.05.2017

od začiatku roka 2,29 %
za 1 mesiac -0,78 %
za 3 mesiace -1,99 %
za 6 mesiacov 4,97 %
za 1 rok 14,68 %
za 3 roky (p.a.) 5,96 %
od vzniku fondu (p.a.) 9,47 %
Cena podielu 0,052584 EUR
NAV 17 915 829,10 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2014
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

K 28.4.2017

Hlavnou témou pre investorov v apríli boli francúzske prezidentské voľby. Výsledky tento krát dopadli podľa volebných prieskumov a do druhého kola postúpil proeurópsky E. Macron, spolu s populistickou kandidátkou Marine Le Pen.  Riziko sa po prvom kole volieb podstatne zmenšilo, čo sa prejavilo zúžením rozdielu medzi 10 ročnými výnosmi nemeckých a francúzskych dlhopisov. Aj v prípade, že Le Penová vyhrá celé prezidentské voľby, stále potrebuje na presadenie svojich radikálnych návrhov súhlas parlamentu. Z toho dôvodu bude záležať aj na tom, ako dopadnú francúzske parlamentné voľby v júni. V júni by sa mali konať aj predčasné parlamentné voľby vo Veľkej Británii. Premiérka T. Mayová si od nich sľubuje získanie väčšieho počtu hlasov pre svoju Konzervatívnu stranu a tým silnejší mandát pri vyjednávaní dohody o odchode z Európskej Únie. V apríli z hlavných centrálnych bánk zasadala Japonska centrálna banka (BoJ) a Európska centrálna banka (ECB). Obidve centrálne banky podľa očakávaní ponechali uvoľnenú menovú politiku bez zmeny. ECB tak bude pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní v objeme 60 mld. EUR mesačne do konca tohto roka. Mierna zmena prišla v rétorike guvernéra ECB Maria Dragiho, ktorý teraz vníma  riziká pre rast ekonomiky ako vyrovnané, predtým ich vnímal skôr na strane poklesu. Inflácia v Európskej menovej únii podľa odhadov v apríli medziročne vzrástla o 1,9 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti marcovému rastu na úrovni 1,5 %. Začala rásť aj jadrová inflácia (očistená o volatilné zložky ako potraviny a energie), ktorá poskočila na 1,3 %. Pokiaľ inflačné tlaky ešte viac zosilnia, môže sa na pôde ECB zintenzívniť debata medzi nemeckým krídlom, ktoré by chcelo začať viac uťahovať politiku a južným krídlom, ktoré by chcelo ponechať menovú politiku ešte nejaký čas uvoľnenú. Trump v apríli predstavil dlho očakávaný návrh novej daňovej reformy. Nová daňová reforma zahŕňa výrazné zníženie korporátnej dane zo súčasných 35 % na 15 %, čo je pozitívna správa pre amerických podnikateľov. Zároveň Trump navrhol, aby firmy mohli presúvať svoje zisky zo zahraničia do USA pri oveľa nižšej daňovej sadzbe. Na konci mesiaca  boli zverejnené výsledky amerického HDP za prvý kvartál, ktoré dopadli pod konsenzom na úrovni 0,7 %. Ak sa pozrieme na zložky, ktoré najviac prispeli k spomaleniu ratu HDP, tak zistíme, že HDP bolo ťahané dole najmä poklesom vládnej spotreby (- 1,7 %), čo je ale pravdepodobne len dočasná záležitosť.

Akciové indexy v Európskej menovej únii naviazali na úspešný marec a zaznamenali rast aj v apríli. Európsky akciový index Eurostoxx50 v apríli vzrástol o 1,68 % a nemecký akciový index DAX 30 o 1,02 %. Už menej sa darilo britskému akciovému indexu FTSE 100, ktorý si odpísal 1,62 %, najmä kvôli silnejúcej libre a predčasným voľbám vo Veľkej Británii. Európu čaká ešte niekoľko rizikových udalostí zmienených vyššie, ktoré môžu určiť ďalšie smerovanie Európskych akcií. Americkým akciám v raste pomohla dobrá výsledková sezóna ako aj Trumpov návrh daňovej reformy. Americký akciový index S&P500 vzrástol o 0,91 % a akciový index Nasdaq 100 vzrástol o 2,30 %. V apríli rástli akcie rozvíjajúcich sa trhov (EM) rýchlejšie v porovnaní s vyspelými trhmi. Index MSCI EM zaznamenal nárast o 2,04 %. Tento trend trvá už viac ako rok.  EM si svoju výkonnosť dokázali udržať aj napriek poklesu cien komodít, čo ukazuje, že spoločnosti nie sú až tak závislé od komodít ako boli pred niekoľkými rokmi.

Fond Perspektíva v mesiaci apríl poklesol o 0,7 % a v horizonte jedného roka dosiahol výnos 18,53 %.

 

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.