Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2012. Od 11.11.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 13.05.2021

od začiatku roka 9,02 %
za 1 mesiac -1,73 %
za 3 mesiace 3,22 %
za 6 mesiacov 11,89 %
za 1 rok 26,86 %
za 3 roky (p.a.) 6,83 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,44 %
Cena podielu 0,069151 EUR
NAV 60 791 486,54 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.04.2021

Akciové trhy v apríli nadviazali na mimoriadne úspešný marec. Z regionálneho hľadiska dominovali tentokrát americké akciové indexy. Stabilizujúci sa počet prípadov nákazy koronavírusu, rýchly priebeh očkovania a pozitívne správy z tamojšieho hospodárstva, či dobrá výsledková sezóna vytvárali priestor k ďalšiemu rastu valuácií a dosahovaniu nových vrcholov. Akciové indexy zo starého kontinentu naopak zaostávali, no napriek tomu si dokázali siahnuť na nové historické maximá. Dôvodom nižšej výkonnosti boli hlavne prebiehajúca tretia vlna pandémie, ktorá prinútila európske krajiny sprísniť protipandemické opatrenia a pomalšia vakcinácia obyvateľstva, čo vytváralo obavy o budúcnosť oživenia európskeho hospodárstva. Napriek tomu, že apríl ukončili svetové akciové indexy prevažne v pluse, nevyhli sa menším výkyvom. Stále rastúce valuácie viedli k menšej technickej korekcii a rizikovým apetítom zamávali tiež špekulácie o tom, že sa Joe Biden chystá zvýšiť daňové zaťaženie kapitálových výnosov z 20% na 40%. Obavy nakoniec nemali dlhé trvanie a už koncom mesiaca si akcie vytýčili jasný smer nahor. Počas apríla opäť rástli všetky sektory. Najviac sa darilo telekomunikačným službám, sektoru nehnuteľností a technológiam. Energetický sektor naopak výrazne zaostával.

Centrálne banky pokračovali v zmierňovaní obáv z rastúcej inflácie. Americký Fed trhy opäť uistil, že menovú politiku ponechá uvoľnenú. Európska centrálna banka dokonca signalizovala možnosť ďalšieho zníženia úrokových sadzieb.

V apríli sa tak hlavné svetové akciové indexy vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P500 +5,24%, DOW JONES +2,71%, NASDAQ +5,88%, RUSSELL2000 +2,07%, európske akciové indexy: EUROSTOXX50 +1,42%, STOXXEUROPE600 +1,81%, DAX +0,85%, FTSE100 +3,82%, ázijské akciové indexy: Nikkei225 -1,25%, HangSeng +1,22%, index rozvinutých trhov: MSCI World +4,52%, index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM +2,37%.

Euro na páre so slabnúcim americkým dolárom posilnilo o +2,47%.

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Perspektíva pokračoval v dosahovaní nových historických maxím hodnoty dôchodkovej jednotky a za mesiac si pripísal +1,25%. Od začiatku roka vzrástol o +10,60%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.