Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2012. Od 11.11.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 03.04.2020

od začiatku roka -20,16 %
za 1 mesiac -12,25 %
za 3 mesiace -20,00 %
za 6 mesiacov -17,26 %
za 1 rok -15,82 %
za 3 roky (p.a.) -2,16 %
od vzniku fondu (p.a.) 5,34 %
Cena podielu 0,050202 EUR
NAV 34 323 267,67 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.3.2020

Akciové trhy sa v marci definitívne dostali do tzv. medvedieho trhu (poklesu o viac ako 20% od predchádzajúcich maxím). Môže za to nekontrolovateľné šírenie koronavírusu a ohrozenie verejného zdravia vo svete. Akciové trhy odmietli v úvode marca nadviazať na februárový pokles. Upokojujúca situácia v Číne, spolu s očakávaným znížením úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou Fed, umožnili trhom na pár dní chytiť dych. Imunitný systém svetových akciových trhov napokon v priebehu marca podľahol obavám z dopadov na ekonomiku a príchodu krízy, ktorá bude odlišná od recesií, aké poznáme. Pozitívnym faktorom ostáva možnosť, že ak sa svet úspešne a včas popasuje s koronavírusom, môžeme vidieť rýchly návrat do normálu. Zatiaľ však dáta tomu nenasvedčovali a prikláňame sa k scenáru, že zlepšenie bude postupné. Svetová zdravotnícka organizácia WHO označila Covid-19 za globálnu pandémiu. Prvú priečku v počte nakazených prebralo po Číne Taliansko a koncom marca USA. Postupne pribúdali karanténne opatrenia, obmedzenia vo výrobe, cestovnom ruchu, doprave a zásobovaní. Nárast žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA bol rekordný. Trhy kapitulovali po šokujúcom poklese cien ropy k hranici 20 USD/barel. Tá sa vplyvom cenového konfliktu medzi Saudskou Arábiou a Ruskom ocitla na najnižšej úrovni od vojny v Perzskom zálive.

Reakcie vlád a centrálnych bánk na seba nenechali dlho čakať. Americký Fed po mimoriadnom zasadnutí v predstihu doručil očakávané zníženie úrokovej sadzby o 0,5% do pásma 1 - 1,25%. S postupnou vážnosťou ohľadom šírenia koronavírusu zrazil Fed sadzby k nule (0-0,25%) a zaviazal sa nakupovať aktíva v rozmere neobmedzeného tlačenia peňazí. Európska centrálna banka zrušila limity pre nákup dlhopisov. Trend uvoľňovania menových politík nasledovali centrálne banky po celom svete. Pomoc za cenu narastajúcich deficitov poskytli tiež vlády jednotlivých krajín. Nemecko sa po prvýkrát od roku 2014 vzdalo vyrovnaného štátneho rozpočtu a prisľúbilo podporu vo výške 750 mld. EUR. Únia zvažuje emitovanie tzv. koronabondov, na čom sa však nezhodujú všetci jej členovia. Americký senát schválil súbor opatrení na podporu ekonomiky v rekordnej sume 2,2 bilióna USD. Finančné trhy sa tak vplyvom doteraz nevídanej koordinovanej fiškálnej i monetárnej pomoci dotknutých krajín koncom marca mierne stabilizovali. Predchádzajúce straty však nevymazali.

Hlavné akciové indexy sa v marci vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 (-12,51%), DOW JONES (-13,74%), NASDAQ (-7,66%), európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (-16,30%), STOXXEUROPE 600 (-14,80%), DAX (-16,44%), FTSE 100 (-13,81%), ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (-10,53%), HangSeng (-9,67%), index rozvinutých trhov: MSCI World (-13,47%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (-15,61%).

Indexový fond Perspektíva, ktorý pasívne sleduje vývoj na akciových trhoch,  ukončil marec so stratou 12,05%, čo od začiatku roka predstavuje pokles o 17,67%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.