Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2012. Od 11.11.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 16.09.2020

od začiatku roka -5,63 %
za 1 mesiac 0,48 %
za 3 mesiace 2,63 %
za 6 mesiacov 24,76 %
za 1 rok -3,27 %
za 3 roky (p.a.) 4,82 %
od vzniku fondu (p.a.) 7,16 %
Cena podielu 0,059338 EUR
NAV 45 146 010,41 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.8.2020

Na akciových trhoch prevládal v auguste optimizmus. Akciové trhy zdraželi ešte viac ako pred koronakrízou, ich valuácie rapídne vzrástli. Akciovým trhom kraľovali najmä technologickí giganti. Za zmienku stojí aj výrobca elektro automobilov Tesla, ktorého akcie vzrástli za mesiac o 74,15% a od začiatku roka až o 495,61%. K rastu pomohlo aj augustové štiepenie akcií v pomere 5:1, aby sa k nim dostal aj bežný investor. Zastrašujúco pôsobilo americko-čínske napätie, tentokrát za ním stál napríklad dočasný zákaz transakcií cez známe čínske aplikácie TikTok alebo WeChat. Trhy sa viac opierali o silné dáta predstihových indikátorov, ktoré naznačili rýchly návrat ekonomickej aktivity. Ekonomiky krajín však vplyvom koronakrízy ostávajú naďalej veľmi krehké. Počet nakazených vírusom SARS-CoV-2 vo svete rástol a s pohybom obyvateľstva počas letných mesiacov ešte zrýchlil. Nádej na vývoj očkovacej látky rástla. Jednotlivé krajiny a farmaceutické firmy sa až predbiehajú o prestíž, kto prinesie vakcínu ako prvý. Predpokladá sa, že celosvetová distribúcia vakcín na trh bude začiatkom budúceho roka, optimisti veria v skorší termín. Účinná vakcína na trhu bude dôležitá nielen zo zdravotných, ale aj ekonomických dôvodov. V testovacej fáze sa koncom mesiaca nachádzali už desiatky vakcín. Prvú vakcínu oficiálne schválilo Rusko.

Akciové regióny dosiahli prevažne kladné zhodnotenie. Nedarilo sa iba Latinskej Amerike, ktorá za august prehlbovala straty. Zo sektorov sa najviac darilo výrobcom tovarov dlhodobej spotreby (tzv. diskrečný trh). Mierne strácal iba sektor verejných služieb.

Hlavné akciové indexy dosiahli za august nasledujúce zhodnotenie: americké akciové indexy: S&P 500 (+7,01%), DOW JONES (+7,57%), NASDAQ (+11,05%), európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (+3,09%), STOXXEUROPE 600 (+2,86%), DAX (+5,13%), FTSE 100 (+1,12%), ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (+6,59%), HangSeng (+2,37%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+6,53%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+2,09%).

Indexový fond Perspektíva dosiahol za august zhodnotenie o +4,02% a postupne odkrajoval z tohoročného poklesu spôsobeného prepadom akciových trhov.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.