Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2014. Od 1.1.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 24.04.2017

od začiatku roka 3,24 %
za 1 mesiac 1,89 %
za 3 mesiace 4,18 %
za 6 mesiacov 8,83 %
za 1 rok 15,08 %
za 3 roky (p.a.) 7,62 %
od vzniku fondu (p.a.) 9,83 %
Cena podielu 0,053073 EUR
NAV 17 677 269,83 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2014
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

K 31.3.2017

Hlavnými udalosťami v marci boli holandské parlamentné voľby, zvyšovanie sadzieb v USA a oficiálny začiatok Brexitu. V holandských voľbách zvíťazila strana súčasného premiéra Marka Rutteho. Sledovala sa najmä možnosť nárastu populizmu v Holandsku, no výsledky neboli nijak dramatické a trhy ostali pokojné.

Výsledok holandských volieb teda zďaleka neprekvapil tak, ako to bolo minulý rok v referende o Brexite. Britská vláda koncom marca aktivovala čl. 50 Lisabonskej zmluvy. Británia má 2 roky na vyjednanie dohôd s EÚ o odchode z Únie. Problémom môže byť Škótsko, ktoré môže iniciovať vlastné referendum, či sa prikloní k Británii alebo EÚ. Po marcových udalostiach sa pozornosť presunula na aprílové prezidentské voľby vo Francúzsku. Rizikovým scenárom pre Európu by bola výhra Marine Le Penovej, ktorá presadzuje vystúpenie krajiny z EÚ. Podľa prieskumov by sa mohla dostať do 2. kola volieb (v máji), agentúry jej celkové víťazstvo nepredpokladajú. 

Americká centrálna banka Fed na marcovom zasadnutí v súlade s očakávaniami zvýšila sadzby na úroveň 0,75-1%. Fed dôveruje americkej ekonomike a sadzby chce zvyšovať radšej postupne a častejšie, ako by tak mala robiť skokovito. Marcová makroekonomická prognóza z dielne ECB bola pozitívnejšia, čo podporilo európske akciové trhy. Európskej ekonomike sa darilo pozvoľne rásť, inflácia napreduje najmä vďaka výpadku prepadu cien energií a rastu cien potravín. ECB sa zatiaľ nechystá v blízkej dobe meniť nastavenie menovej politiky. Od apríla začne nakupovať nižší objem aktív (z 80 mld. na 60 mld. mesačne).

Euro voči doláru posilnilo o 0,72% na úroveň 1,0652 EUR/USD. Posilneniu eura pomohol zvýšený optimizmus v Európe. Napriek zvýšeniu sadzieb Fed-u a plánu pokračovať v postupnom uťahovaní menovej politiky v USA, americký dolár sa dostal pod tlak najmä po nevydarenom rušení Obamovej reformy zdravotníctva (Obamacare). Trhy tak zapochybovali aj o schopnosti Trumpa splniť ďalšie svoje predvolebné sľuby, najmä v oblasti daňovej reformy. Zrušenie Obamacare malo podľa pôvodných plánov financovať navrhované zníženie daní pre podniky.

Svetový akciový index MSCI World vzrástol v marci o 0,82%. Z regiónov sa najviac darilo Európe (EuroStoxx50 +5,46%, nemecký DAX +4,04%) a Emerging Markets (MSCI EM +2,35%. Americké akciové indexy sa vyvíjali zmiešanie, počas marca dosahovali nové historické maximá, no celkovo mierne strácali (S&P500 -0,04%.)

Fond Perspektíva vzrástol od začiatku roka o 4,01%.

 

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.