Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2012. Od 11.11.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 10.10.2019

od začiatku roka 16,88 %
za 1 mesiac -1,30 %
za 3 mesiace 0,29 %
za 6 mesiacov 2,13 %
za 1 rok 9,34 %
za 3 roky (p.a.) 8,56 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,40 %
Cena podielu 0,060632 EUR
NAV 35 860 078,05 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.09.2019

Začiatok septembra sa niesol v duchu zmiernenia nervozity na finančných trhoch, z ktorého profitovali predovšetkým akciové trhy atakujúce svoje maximá.

Augustová nervozita na poli obchodnej vojny sa v priebehu septembra prevažne miernila vplyvom zníženia objemu amerických ciel z 300 mld. USD na 110 mld. USD, ako aj mierových gest v podobe colného oslobodenia časti amerických a  čínskych produktov. Pozitívne trhové očakávania ohľadom dosiahnutia obchodnej dohody vyvolalo oznámenie čínskeho ministerstva obchodu, podľa ktorého sa ďalšie rokovania budú konať už začiatkom októbra. Miernu nervozitu na akciových trhoch vyvolala koncom septembra len správa ohľadom limitovania amerických kapitálových tokov smerujúcich do Číny, ako aj možného vyradenia čínskych firiem z amerických búrz.

Pravdepodobnosť tvrdého brexitu poklesla v reakcii na sériu neúspechov britského premiéra Borisa Johnsona. Parlament zamietol jeho návrh na vyhlásenie predčasných volieb, ako aj augustový návrh na rozpustenie parlamentu. Pozitívnej nálade na akciových trhoch dopomohol novoprijatý zákon, ktorý v prípade nenájdenia novej dohody zaväzuje britského premiéra požiadať o odklad brexitu na január 2020.

Výrazne pozitívny signál poslala na finančné trhy Európska centrálna banka (ECB), ktorá sa svojimi novoprijatými opatreniami snaží bojovať proti postupnému hospodárskemu spomaľovaniu eurozóny a inflácii, ktorá sa dlhodobo nachádza pod cieľovou hodnotou 2%. Súbor opatrení obsahuje zníženie depozitnej úrokovej sadzby na – 0,5%, obnovu nákupu dlhopisov v objeme 20 mld. EUR mesačne a výhodnejšie dlhodobé pôžičky pre banky (TLTRO3). Podľa vyjadrení ECB budú úrokové sadzby nezmenené alebo v prípade potreby ďalej znižované až do doby, kým sa inflácia nezačne približovať k 2%. Pomerne neutrálny signál prišiel na americké akciové trhy po zasadnutí amerického Fedu. Ten síce úrokové sadzby znížil o 0,25 bodu do pásma 1,5% – 1,75%, avšak Jerome Powell sa vyjadril, že ďalšie znižovanie príde iba v prípade, ak makroekonomické indikátory budú vykazovať výrazné spomalenie americkej ekonomiky.

Americkými akciovými indexami výraznejšie otriasol v druhej polovici septembra útok na celosvetovo najväčší ropný areál nachádzajúci sa v Saudskej Arábii. Situáciu sa ku koncu septembra podarilo upokojiť a vďaka ropným rezervám Saudskej Arábie a ďalších krajín sa produkcia ropy rýchlo vrátila k pôvodným objemom.

V reakcii na spomenuté udalosti sa hlavné akciové indexy vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 (1,72%), DOW JONES (1,95%), NASDAQ (0,76%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (4,16%), STOXXEUROPE 600 (3,6%), DAX (4,09%), FTSE 100 (2,79%), Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (5,08%), HangSeng (1,43%), Svetový index: MSCI World (1,94%), Index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (1,69%).

Indexový fond Perspektíva si tak pod vplyvom septembrových udalostí pripisuje kladný výnos 2,01%, čo od začiatku roka 2019 predstavuje kumulatívnu výkonnosť 19,01%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.