Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2012. Od 11.11.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 15.01.2020

od začiatku roka 1,37 %
za 1 mesiac 1,59 %
za 3 mesiace 4,03 %
za 6 mesiacov 4,85 %
za 1 rok 16,84 %
za 3 roky (p.a.) 7,53 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,80 %
Cena podielu 0,063740 EUR
NAV 39 779 175,15 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.12.2019

Akciové indexy si v úvode decembra prešli miernou korekciou. Zozačiatku nimi otriasli správy z USA ohľadom možného obnovenia ciel na dovoz hliníka z Brazílie a Argentíny, ako aj riziko zvýšenia ciel na dovoz čínskych tovarov v prípade, ak do 15. decembra nedôjde k uzavretiu prvej fázy obchodnej dohody. Akciové trhy dosiahli decembrové minimá po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že k obchodnej dohode medzi USA a Čínou môže dôjsť až po prezidentských voľbách v USA plánovaných 3. novembra 2020. Korekcia ale netrvala dlho. Clá pre Brazíliu a Argentínu nakoniec neboli obnovené a USA sa dohodli s Čínou na finálnych podmienkach prvej z troch fáz obchodnej dohody. Akciové trhy prijali tieto kroky s nadšením, čo viedlo k ich odhodlaniu vystúpiť na nové vrcholy. Pozitívne správy priniesla aj britská scéna. Predčasné parlamentné voľby vyhrala Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona. Absolútna väčšina kresiel tejto strany dala trhom nádej na odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ s dohodou, čím opadli obavy z tvrdého brexitu. Úniu by Spojené kráľovstvo malo opustiť koncom januára 2020.

Posledné zasadnutie centrálnych bánk v roku 2019 trhy neprekvapilo. Americká centrálna banka Fed úrokové sadzby nezmenila a zmenu neplánuje ani v roku 2020. K prvému zvýšeniu by podľa jej prognóz malo prísť v roku 2021, k druhému v roku 2022. Bez zmeny ponechala úrokové sadzby aj Európska centrálna banka. V prípade potreby sa však ich ďalšiemu zníženiu nebráni.

Hlavné akciové indexy sa počas decembra vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 (+2,86%), DOW JONES (+1,74%), NASDAQ (+3,92%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (+1,12%), STOXXEUROPE 600 (+2,06%), DAX (+0,10%), FTSE 100 (+2,67%), Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (+1,56%), HangSeng (+7,00%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+2,89%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (7,17%).

Indexový fond Perspektíva zakončil posledný mesiac miernym poklesom o 0,01%, čím tak prerušil dvojmesačnú rastovú sériu. Rok 2019 ukončil s celoročnou kumulatívnou výkonnosťou +21,21%. 

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.