Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2014. Od 1.1.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.12.2017

od začiatku roka 6,72 %
za 1 mesiac 1,66 %
za 3 mesiace 5,91 %
za 6 mesiacov 2,30 %
za 1 rok 5,53 %
za 3 roky (p.a.) 8,03 %
od vzniku fondu (p.a.) 9,31 %
Cena podielu 0,054863 EUR
NAV 21 152 864,47 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2014
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

K 30.11.2017

V novembri ekonomika Európskej menovej únie (EMÚ) zrýchlila, keď predbežné HDP bolo revidované smerom nahor na úroveň 2,5%, k čomu prispel z veľkej časti nárast nemeckého HDP o 2,8%. Miera nezamestnanosti v EMÚ poklesla k úrovni 8,8% a index spotrebiteľskej dôvery zaznamenal 16-ročné maximá. Pozitívne ekonomické výsledky podporili euro, ktoré zaznamenalo nárast voči doláru o 2,2% za november. V Nemecku sa zvýšila politická neistota potom, čo zlyhali rokovania o zostavení novej nemeckej vlády kvôli rozdielnym názorom v otázke migrácie a daní. To bol pravdepodobne kľúčový dôvod poklesov na európskom akciovom trhu. Nemecký akciový index DAX 30 za november poklesol o 1,55%. Ešte menej sa darilo európskemu akciovému indexu Eurostoxx50, ktorý si odpísal 2,83%. Britská centrálna banka (BoE) zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu po viac ako dekáde. Guvernér BoE M. Carney oznámil, že ďalšie zvyšovanie sadzieb bude iba pozvoľné v dôsledku obáv z Brexitu čo viedlo k oslabeniu britskej libry. Progres v rokovaniach s EÚ o Brexite v posledných dňoch novembra však pomohol vymazať britskej libre časť strát voči euru a menový kurz EURGBP posilnil iba o 0,37%. Britský akciový index FTSE 100 uzavrel mesiac s poklesom o 2,2%.  V USA boli zverejnené inflačné dáta, ktoré skončili v súlade s odhadom na úrovni 2%, čo nebráni zdvíhaniu sadzieb na decembrovom zasadnutí Americkej centrálnej banky (Fed). Novým guvernérom Fed-u sa od februára 2018 stane Jerome Powell, ktorý nahradí dosluhujúcu guvernérku Janet Yellenovú. Powell podporuje umiernený prístup k menovej politike a mohol by tak pokračovať v pozvoľnom zvyšovaní úrokových sadzieb. Americké akciové trhy na začiatku mesiaca mierne poklesli, no solídne ekonomické dáta v závere mesiaca znova naštartovali ich rast. Americký akciový index S&P 500 uzavrel mesiac so ziskom 2,81% a technologický akciový index Nasdaq 100 vzrástol o 1,87%. Akciovým trhom v Ázii sa v novembri tiež darilo. V Japonsku ekonomické prieskumy poukazujú na pozitívny sentiment, nezamestnanosť je na historicky nízkych úrovniach. Japonský akciový index Nikkei 225 nárastol o 3,24%. Čínsky bankový regulátor oznámil nové nariadenia pre sprísňovanie úverov kvôli obávam o kreditné riziko. Napriek neistote z Číny makroekonomické vyhliadky pre rozvíjajúce sa trhy (EM) ostávajú  stabilné. Index MSCI EM v novembri mierne vzrástol o 0,15%.

Fond Perspektíva zaznamenal za mesiac november nárast o +0,50%. V horizonte jedného roka dosiahol výnos +8,65%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.