Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2014. Od 1.1.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 18.09.2018

od začiatku roka 6,58 %
za 1 mesiac -0,76 %
za 3 mesiace 1,56 %
za 6 mesiacov 7,99 %
za 1 rok 13,18 %
za 3 roky (p.a.) 9,83 %
od vzniku fondu (p.a.) 9,24 %
Cena podielu 0,058470 EUR
NAV 25 889 144,58 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2014
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.08.2018

Z akciových trhov sa v auguste darilo americkým indexom, ostatné regióny ťahali za kratší koniec najmä kvôli tlaku v zahraničnom obchode. Pozitívnym impulzom pre americké aktíva boli pozitívne dáta z rastu HDP a z trhu práce, kedy sa Spojeným štátom darilo tvoriť nové pracovné miesta. Zasadnutie Americkej centrálnej banky Fed neprinieslo nové prekvapenia, naďalej sa očakávajú 2 zvyšovania sadzieb v tomto roku, najbližšie v septembri. Záver výsledkovej sezóny potvrdil dobrú výkonnosť amerických firiem.

Obchodné napätie medzi USA a Čínou pretrvávalo. Okrem Číny uvalil Washington clá na Rusko za otravu ruského špióna novičokom. USA tiež pristúpilo k zdvojnásobeniu ciel na tureckú oceľ a hliník kvôli diplomatickému sporu o zadržiavaní amerického evanjelického pastora v Turecku obvineného z terorizmu. Prudký prepad tureckej líry znepokojil aj ECB, ktorá si všimla riziko európskych bánk pôsobiacich na tureckom trhu. Tureckej centrálnej banke sa podarilo situáciu stabilizovať, nové problémy ostali v rovine rizika. Americkej administratíve sa však podarilo urovnať vzťahy s Mexikom, keď našli kompromis v revízii Dohody o voľnom obchode NAFTA. Jej účastníkom je aj Kanada, ktorá smeruje k odobreniu úprav v tejto americkej aliancii. Trump opäť tweetoval svoje názory na clá aj menovú politiku EÚ a Číny a zámere odchodu USA zo svetovej obchodnej organizácie WTO. Jeho reputácia však utrpela po prevalení škandálu okolo podplácania žien za mlčanlivosť v sexuálnych aférach počas predvolebnej kampane.

Zo sektorov sa darilo najmä IT firmám, napríklad trhová hodnota firmy Apple prekročila 1 bilión dolárov. Americké akciové indexy rástli od 2-6%, najviac sa darilo technologickému Nasdaq-u, ktorý prvýkrát prekročil hranicu 8000 bodov. Európsky Eurostoxx50 s poklesom 3,76% takmer vymazal nárast z predchádzajúceho mesiaca. Nemecký DAX stratil 3,45%, strácal aj britský FTSE100 (4,08%) či čínsky HangSeng (2,43%). Japonský Nikkei225 pokles obišiel, keď si pripísal 1,38%. Celkovo rozvinuté trhy ukončili august v kladnom teritóriu (MSCI World +1,04%), rozvíjajúcim sa trhom sa vplyvom politického rizika na Blízkom východe a v Latinskej Amerike nedarilo (MSCI EM -2,90%).

Euro voči americkému doláru v medzimesačnom porovnaní oslabilo o 0,76% na úroveň 1,1602 EUR/USD. Dôvodom posilňovania doláru bol najmä útek investorov z rizikových aktív. Voči britskej libre si euro pripísalo 0,52%. Hoci centrálna banka Bank of England zvýšila v úvode mesiaca úrokové sadzby, výhľad pre britskú ekonomiku je menej jasný vzhľadom na prebiehajúcu prípravnú fázu na brexit. Výsledkom môže byť totiž odchod krajiny z Únie bez dohody, čo je považované za rizikovejší variant. EÚ v závere mesiaca naznačila ponuku na novú dohodu. Vyjednávania budú ešte veľmi náročné a odhadnúť dopad na britskú ekonomiku je o to náročnejšie, preto sa centrálne banky pripravujú na rôzne varianty.

Aj v auguste pokračoval indexový fond Perspektíva v dosahovaní nových maximálnych hodnôt dôchodkovej jednotky. Celkovo si Perspektíva za ôsmy mesiac pripísala 1,69%, v tomto roku k 31.8. získala 6,75% a v horizonte jedného roka dosiahla výnos 14,12% p.a.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.