Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2012. Od 11.11.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 22.08.2019

od začiatku roka 15,36 %
za 1 mesiac -2,15 %
za 3 mesiace 2,84 %
za 6 mesiacov 3,94 %
za 1 rok 2,49 %
za 3 roky (p.a.) 7,91 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,37 %
Cena podielu 0,059841 EUR
NAV 34 463 536,34 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.07.2019

Po vysokých výkonnostiach na akciových trhoch priniesol vstup do druhej polovice roka zmiešané výsledky. Vyspelým akciovým trhom sa v júli darilo zväčša rásť. Pomohli k tomu najmä centrálne banky a dobrá výsledková sezóna. Americká centrálna banka Fed na konci mesiaca znížila úrokové sadzby o 25 bodov na 2,25%. Ide o prvé znižovanie od poslednej krízy, avšak podľa guvernéra Powella išlo skôr o reakciu na slabnúce dáta a neobáva sa nástupu dlhodobej fázy uťahovania menovej politiky. Na druhej strane nevylúčil, že k podobnému znižovaniu môže v priebehu tohto roka ešte dôjsť. Európska centrálna banka neprekvapila, nové opatrenia možno očakávať najskôr na septembrovom zasadnutí. ECB je v prípade potreby pripravená úrokové sadzby znižovať alebo pridať inú formu stimulov na hospodársky rast.

V júli sa darilo najmä americkým akciovým trhom. Index S&P500 rástol o 1,31% a prvýkrát v histórii prekonal hranicu 3000 bodov. Najvýraznejšie o 2,32% rástol index technologických akcií Nasdaq. Japonský index Nikkei225 si pripísal 1,15%. Z európskych akciových indexov sa darilo britskému FTSE100 s rastom o 2,17%. Nemecký DAX  klesol o 1,69% po ďalšom sklamaní z výrobných dát. Mierny vietor narobili akcie Deutsche Bank, ktorá spustila reštrukturalizáciu a plánuje prepustiť 18 tisíc zamestnancov. Neskôr počas mesiaca akcie nemeckej banky rástli na pôvodné úrovne. Rovnako o 1,69% klesol index rozvíjajúcich sa trhov MSCI emerging markets. Vyspelé trhy merané indexom MSCI World si pripísali len 0,42%.

Rizikami na trhu ostávajú geopolitické napätie v otázke obchodnej vojny. V Európe ostala stále nevyriešená otázka okolo brexitu. V júli bol do premiérskeho postu zvolený Boris Johnson. Krajina má čas na odchod z Únie do konca októbra, pričom stále nie je jasné, či odíde s dohodou alebo bez nej.

Euro voči americkému doláru oslabilo o 2,61% na úroveň 1,10766 EUR/USD. Za silnejším dolárom stálo najmä opatrnejšie sprísňovanie menovej politiky Fedu.

Fond Perspektíva rástol za júl o 3,14% a od začiatku roka dosiahol výkonnosť +17,86%. Fondu sa počas mesiaca darilo dosahovať nové historické maximá hodnoty dôchodkovej jednotky.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.