Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2014. Od 1.1.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.11.2018

od začiatku roka 2,95 %
za 1 mesiac 0,55 %
za 3 mesiace -3,85 %
za 6 mesiacov -0,13 %
za 1 rok 5,63 %
za 3 roky (p.a.) 5,26 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,43 %
Cena podielu 0,056477 EUR
NAV 26 321 972,80 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2014
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.10.2018

Akciové trhy prešli v októbri turbulentným vývojom. Americké akcie zažili v prvej polovici mesiaca najväčší pokles od tohtoročného februára – indexy odpisovali v priemere 3-4% za deň. Pokles amerického akciového trhu bol nasledovaný výpredajom aj na ostatných svetových akciových trhoch, v červených číslach sa ocitla väčšina akciových indexov. Americký index S&P500 uzavrel mesiac v strate 6,94%, technologický Nasdaq poklesol za október o 8,66%, hlavný akciový index Nemecka DAX stratil 6,53% a britský FTSE100 si odpísal 5,09%. Správanie investorov a vývoj akciových trhov ovplyvnilo odhodlanie Americkej centrálnej banky Fed po septembrovom zvyšovaní sadzieb pokračovať v uťahovaní menovej politiky.  Fed následne skritizoval prezident USA Donald Trump, ktorý by sa nemal miešať do nezávislosti inštitúcie. Sklamaním pre investorov boli slabšie ako očakávané hospodárske výsledky niekoľkých technologických gigantov, ktoré zatienili o niečo lepšie výsledky známych bankových domov. Pozitívne dáta priniesol americký pracovný trh s poklesom nezamestnanosti na 3,7% - najnižšiu úroveň od roku 1969. Trhy sa pri výborných výsledkoch obávali schopnosti prinášať lepšie výsledky aj v budúcnosti, keďže sa ekonomika nachádza v neskorej fáze rastu. Ďalším impulzom k výpredajom na akciách bol nárast výnosov amerických 10-ročných dlhopisov alebo bankový sektor Európy spätý s problémami Talianska. Európsky región nepotešilo ani spomalenie rastu HDP v eurozóne z 2,2% na 1,7% ročne, čo naznačovali už predchádzajúce dáta z predstihových indikátorov. K neistote prispeli očakávané novembrové voľby do amerického senátu.

Nedarilo sa ani rozvíjajúcim sa ekonomikám, ktoré sleduje index MSCI emerging markets. Index za október zaznamenal pokles o 8,78%. Za negatívnymi výsledkami stálo najmä spomalenie ekonomického rastu v Číne na 6,5%, čo predstavuje najpomalšie tempo od roku 2009, alebo problémy Turecka. Turecko podľa prieskumu agentúry Reuters medzi analytikmi smeruje do recesie, pričom ho trápi vysoká inflácia, výrazné tohoročné oslabenie tureckej líry a predpoklad poklesu HDP v nadchádzajúcich kvartáloch.

Napriek poslednému negatívnemu vývoju akciových trhov recesia vo vyspelých trhoch nie je indikovaná a pohyb akciových trhov smerom nadol je limitovaný, preto v najbližších týždňoch sa očakáva skôr upokojenie situácie.

Čo sa týka vývoja hlavných menových párov, euro voči doláru výraznejšie oslabovalo o 2,52% na úroveň 1,1312 EUR/USD z dôvodu napätej situácie ohľadom talianskeho rozpočtu. Kurz britskej libry voči doláru sa počas októbra vyvíjal zmiešane, pričom v prvej polovici mesiaca libra posilňovala, ale v druhej polovici sa prepadla na nižšie hodnoty. Voči euru si libra dokázala pripísať polpercentný zisk. Za slabosťou libry stála naďalej nezodpovedaná otázka Brexitu, v ktorej októbrový summit Rady Európskej únie v Bruseli nepriniesol žiaden podstatný pokrok. Pre britskú ekonomiku je naťahovanie prechodného obdobia nevýhodné, pretože musí naďalej prispievať do rozpočtu únie a rešpektovať legislatívu bez možnosti ovplyvňovať dianie v EÚ.

Fond Perspektíva poklesol za október o 4,45%. V tomto roku k 31.10. si udržal kladnú výkonnosť so ziskom 2,17% a v horizonte jedného roka dosiahol výnos 3,56% p.a.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.