Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2014. Od 1.1.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 16.03.2018

od začiatku roka -1,10 %
za 1 mesiac 1,78 %
za 3 mesiace -1,41 %
za 6 mesiacov 4,74 %
za 1 rok 1,90 %
za 3 roky (p.a.) 1,96 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,69 %
Cena podielu 0,054256 EUR
NAV 21 979 138,59 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2014
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

K 28.02.2018

Začiatok februára bol poznačený najprudším výpredajom na európskych akciových trhoch od polovice roka 2016 a najväčším denným poklesom na amerických akciových trhoch od augusta 2011. Spúšťačom výpredajov bol paradoxne výborný výsledok z trhu práce v USA. Nárast počtu novovytvorených pracovných miest ako aj zrýchlenie tempa rastu amerických miezd vyvolali obavy investorov, že inflačné tlaky zosilnia a tým prinútia Americkú centrálnu banku (Fed), aby zvyšovala úrokové sadzby ráznejšie ako sa očakávalo. Ďalším dôvodom výpredajov bol prudký, až exponenciálny rast v januári, ktorý nasledoval po už aj tak silnom raste v roku 2017. Akciové trhy sa nevyvíjajú pramočiaro, ale zaznamenávajú korekcie (dočasný pokles) v rámci rastúceho trendu pomerne často. Korekcie sú prirodzenou súčasťou zdravého rastu akciových trhov v dlhom horizonte. Samotná korekcia preto nebola až tak prekvapivá, ako razancia poklesu trhov. Na prelome 5. a 6. februára prišla na americké burzy extrémne rýchla záplava príkazov na predaj, ktoré zrazili hlavné akciové indexy nadol. Tento „flash crash“ alebo „bleskový pád“ zapríčinili s veľkou pravdepodobnosťou automatizované stratégie riadené počítačmi, ktoré nadobúdajú stále väčší význam na trhu popri ľudských účastníkoch obchodovania. Aktuálna korekcia trhov bola na úrovni 10 percent a nesignalizovala príchod medvedích trhov. Pravdepodobnosť recesie ostáva v dohľadnom období podľa viacerých indikátorov stále nízka.

Ešte v prvej polovici februára akciové trhy začali vymazávať svoje poklesy. Americký akciový index S&P 500 skončil nakoniec mesiac v strate 3,89%. Aj napriek tomu index S&P 500 dosiahol kladný výnos 1,5% od začiatku roka 2018. Technologický akciový index Nasdaq 100 si odpísal za mesiac 1,38% a od začiatku roka dosiahol zisk 7,16%.Európske akciové indexy sa v úvode februára prepadli s podobnou intenzitou ako americké akcie, avšak európske akcie už nedokázali nadviazať pri odraze nahor na americké akcie. Z toho dôvodu zaostali vo výkonnosti na mesačnej báze aj od začiatku roka za americkými akciami. Európsky akciový index Eurostoxx 50 poklesol za mesiac o 4,72% a od začiatku roka dosiahol stratu 1,86%. Nemecký akciový index DAX 30 si odpísal za mesiac 5,71% a od začiatku roka stratil 3,73%. Výpredaje na akciových trhoch sa postupne rozšírili do všetkých regiónov. Globálny akciový index MSCI World poklesol za mesiac o 4,30%. Ešte menej sa darilo akciám rozvíjajúcich sa trhov (EM), keď index MSCI EM poklesol za mesiac  o 4,73%.

V závere mesiaca boli v Európskej menovej únii (EMÚ) zverejnené inflačné dáta za január. Spotrebiteľská inflácia spomalila medziročne na úroveň 1,3% a jadrová inflácia ostala medziročne na úrovni 1%, čo sú relatívne nízke úrovne. Avšak podľa guvernéra Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho by mala inflácia postupne zrýchľovať spolu s expandujúcou ekonomikou eurozóny. V USA nový guvernér Fed-u Jerome Powell vystúpil prvýkrát pred kongresom. Vo svojom prejave uviedol, že chce pokračovať v postupnom zvyšovaní sadzieb, pričom je pre neho dôležitá rovnováha medzi rizikom prehriatia ekonomiky a zvyšovaním inflácie. Zároveň sa Powell vyjadril pozitívne k expanzii americkej ekonomiky, ktorá je založená na silnom trhu práce, fiškálnej podpore a globálnom hospodárskom raste aj mimo USA. Americký dolár si vyložil jeho slová ako jastrabie a začal posilňovať najmä voči euru a britskej libre. Za mesiac február menový pár EURUSD poklesol o 1,77%.

Pokles globálnych akciových trhov zasiahol aj výkonnosť fondu Perspektíva. Fond Perspektíva si odpísal za mesiac február 1,08%. Od svojho vzniku v roku 2012 dosiahol fond ročný výnos 8,68% p.a.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.