Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2012. Od 11.11.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.11.2019

od začiatku roka 20,21 %
za 1 mesiac 2,10 %
za 3 mesiace 6,31 %
za 6 mesiacov 5,23 %
za 1 rok 11,04 %
za 3 roky (p.a.) 8,15 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,69 %
Cena podielu 0,062357 EUR
NAV 37 687 447,64 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.10.2019

Spomaľujúce dáta z ekonomiky a nové americké clá uvalené na európske lietadlá (10%) a poľnohospodárske tovary (25%) v celkovom objeme 7,5 mld. USD viedli začiatkom októbra k prepadu na akciových trhoch. V priebehu mesiaca sa však vývoj na finančných trhoch otočil. Pozitívnu náladu čerpali hlavne zo zmiernenia politických rizík. USA a Čína dosiahli v októbri prvú z troch fáz obchodnej dohody, ktorá by v novembri mala byť aj podpísaná. Britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi sa zas podarilo nájsť dohodu o brexite, ktorá vyhovuje nielen Európskej komisii, ale aj britskému parlamentu. Napriek tomu sa mu nepodarilo presadiť jej zrýchlenú implementáciu a pôvodný termín odchodu Veľkej Británie z EÚ sa z konca októbra presunul na január 2020.  Presnejší obraz o tom, kam sa celá brexitová sága posunie, nám s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie výsledok predčasných parlamentných volieb naplánovaných na 12. decembra.

Vyšší záujem o rizikovejšie aktíva bol tiež výsledkom pozitívnych trhových očakávaní ohľadom ďalšieho uvoľňovania menovej politiky. Americká centrálna banka Fed trhy nesklamala a na októbrovom zasadnutí znížila úrokové sadzby o 25 bodov do pásma 1,5%-1,75%. Ďalšie znižovanie už tento rok neplánuje. Európska centrálna banka ponechala svoju menovú politiku po septembrovom podpornom balíku nezmenenú.

Napriek slabému úvodu mesiaca si americké akciové indexy dokázali počas októbra siahnuť na svoje nové maximá. Hlavné akciové indexy sa počas októbra vyvíjali nasledovne: Americké akciové indexy: S&P 500 (+2,04%), DOW JONES (+0,48%), NASDAQ (+4,31%), Európske akciové indexy: EUROSTOXX 50 (+0,98%), STOXXEUROPE 600 (+0,92%), DAX (+3,53%), FTSE 100 (-2,16%), Ázijské akciové indexy: Nikkei 225 (+5,38%), HangSeng (+3,12%), index rozvinutých trhov: MSCI World (+2,45%), index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM (+4,09%).

Indexovému fondu Perspektíva sa počas mesiaca darilo dosahovať nové historické maximá dôchodkovej jednotky. Za október zaznamenal fond mierny pokles o 0,54%. Od začiatku roka 2019 dosiahol výkonnosť +18,37%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.