Benefit

Dňa 8.12.2016  prišlo k zlúčeniu dôchodkového fondu BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (zanikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA, dlhopisový garantovaný d.f., (nástupnícky fond).

BENEFIT zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%

Výkonnosť k 07.12.2016

od začiatku roka 0,00 %
za 1 mesiac 1,32 %
za 3 mesiace 1,18 %
za 6 mesiacov 4,65 %
za 1 rok -0,17 %
za 3 roky (p.a.) 3,15 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,94 %
Cena podielu 0,041573 EUR
NAV 15 572 450,90 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, obdobných cenných papierov a  dlhových cenných papierov, akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v strednodobom časovom horizonte.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.11.2016

Najsledovanejšou udalosťou tohto mesiaca boli prezidentské voľby v USA, ktoré sa konali 8. novembra. Podobne ako pred hlasovaním o Brexite, trh si bol pred výsledkami volieb takmer istý, že výsledok dopadne podľa očakávaní. Avšak, prišlo ďalšie prekvapenie a po Trumpovom víťazstve americké akciové indexy dosiahli historické maximá. Trumpové megalomanské plány na výstavbu infraštruktúry, či zníženie korporátnej dane zvýšili inflačné očakávania, ktoré by mali podporiť aj ekonomický rast.  Americká centrálna banka (Fed) a Britská centrálna banka (BoE) tento mesiac žiadne prekvapenie pre trhy nepripravili a v súlade s očakávaniami ponechali úrokové sadzby bez zmeny. K zvýšeniu úrokových sadzieb v USA by malo dôjsť na poslednom tohtoročnom zasadnutí Fed-u v decembri. V dôsledku blížiaceho sa dvíhania sadzieb v USA a inflačných očakávaní výnosy na amerických, ale aj svetových vládnych dlhopisoch rástli. Americký dolár od zvolenia Trumpa zaznamenal pomerne silný rast a oproti euru za november vzrástol o 3,57 %. Britskej libre v ďalšom poklese pretrvávajúceho od referenda oBrexite pomohlo roz­hodnutie britského súdu, podľa ktorého vláda Veľkej Británie nemôže aktivovať proces vystúpenia z Európskej únie bez súhlasu parlamentu. Očakáva sa, že rozhodnutie súdu prinajmenšom oddiali proces vystúpenia Británie z EÚ, alebo zmenší schopnosť britskej vlády presadiť takzvaný tvrdý Brexit. Začiatkom decembra sa bude v Taliansku konať  referendum o ústavných zmenách, v prípade výsledku ,,áno” to znamená zachovanie status quo. Avšak, voľba ,,nie” by mala viesť k rezignácii talianskeho predsedu vlády Mattea Renziho. Vzhľadom na to sú kreditné prirážky na talianskych dlhopisoch s dlhšou splatnosťou už na najvyššej úrovni od roku 2012. Rast nemeckého HDP v 3. kvartáli tohto roka mierne spomalil. Celkovo by nemecký rast ako aj rast eurozóny mali aj naďalej pokračovať dobrým tempom.

Aj napriek oslabujúcemu euru, dobrým dátam z nemeckej ekonomiky a všeobecne dobrej nálade na amerických akciách sa nepodarilo európskym akciám uzavrieť mesiac v zisku. Eurostoxx50 poklesol o 0,12%, nemecký DAX o 0,23% a britský FTSE 100 o 2,45%. Výnosy amerických 10-ročných vládnych dlhopisov za tento mesiac vzrástli o 56 bázických bodov. Nárast zaznamenali aj 10-ročné nemecké dlhopisy, ktoré vzrástli o 0,11 percentuálneho bodu.

Posledný deň v mesiaci sa organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) prvýkrát po ôsmych rokoch dohodla na znížení produkcie. Dennú ťažbu  znížili o 1,2 milióna barelov ropy, aby zmiernila prebytok na trhu a podporila rast cien ropy. Dohoda nadobudne platnosť v januári 2017 a bude platiť po dobu 6 mesiacov a v prípade potreby môže byť predĺžená. Ropa Brent zaznamenala mesačný nárast o 4,49 %.

Vo fonde Prosperita sa správnym načasovaním v období zvýšenej volatility doinvestovali voľné finančné prostriedky na výhodných úrovniach z regionálneho hľadiska je v najväčšej miere zastúpená Severná Amerika. Fond Prosperita v mesiaci november pripísal výnos vo výške 4,24 %. Za posledných 6 mesiacov fond dosiahol výnos 6,84 %.

 

 

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.