BENEFIT

Fond s ukončeným predajom

Dňa 8.12.2016  prišlo k zlúčeniu dôchodkového fondu BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (zanikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA, dlhopisový garantovaný d.f., (nástupnícky fond).

Ročné správy

2018

2015

2014

2013

2012

2011

Polročné správy

2015

2014

2012

Mesačné správy

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Štatúty a informačné prospekty

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008