Študenti a druhý pilier

Zmeň povinné odvody do druhého piliera na svoje úspory! Začni si sporiť na dôchodok už ako študent.

Aj vy ste už súčasťou systému dôchodkového poistenia

Využite šancu:

 • Postarať sa o svoju budúcnosť
 • Mať svoje úspory pod kontrolou
 • Nenechať rozhodovať o svojom dôchodku iných

Študuješ a popri tom pracuješ?

- na dohodu o brigádnickej práci študentov:

 • si žiak alebo študent strednej či vysokej školy
 • si mladší alebo starší ako 18 rokov


POZOR:

Od 01.01.2013 ti vznikla povinnosť odvádzať povinné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 18 % (spolu s príspevkom zamestnávateľa), čo znamená, že sa stávaš súčasťou systému dôchodkového poistenia na Slovensku, a začínaš si sporiť na dôchodok.

Od 1. januára 2015 sa zvýšila hranica zárobku, do ktorej nebudeš platiť odvody, a to na jednotnú sumu 200 eur.*

*Od 1.1.2015 prestali existovať dve kategórie študentov, pri ktorých sú stanovené mzdové limity pre neplatenie poistného na dôchodkové poistenie.

Končíš štúdium a chystáš sa zamestnať?

a) nedovŕšil si 35 rokov

b) v minulosti ti už vzniklo jedno dôchodkové poistenie (bol si zamestnaný na riadny pracovný pomer, samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistený)

V oboch prípadoch máš možnosť stať sa sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri a časťou z povinných odvodov (4%) si sporiť na svojom osobnom dôchodkovom účte.

Zmeň povinné odvody na svoje úspory!

Povinné odvody môžeš odvádzať len do Sociálnej poisťovne, alebo ich rozdeliť medzi Sociálnu poisťovňu 14% a svoj osobný dôchodkový účet v DSS t.j. 4% z povinných odvodov, kde si už dnes začneš sporiť a starať sa o svoju budúcnosť!

Prečo je dobré mať oba piliere?

Jednopilierový systém môže dobre fungovať iba vtedy, ak je pracujúcich oveľa viac ako dôchodcov, a toto už o pár rokov platiť nebude. Demografický vývoj je neúprosný.

II. pilier ti dáva:

 • možnosť odkladať si časť povinných odvodov na osobnom dôchodkovom účte a teda sporiť si sám pre seba,
 • jedinečnú šancu poberať dôchodok z 2 zdrojov, s cieľom zabezpečiť si spoločne s I. pilierom dôstojnú starobu.

Prečo sa oplatí vstúpiť do II. dôchodkového piliera?

 • Sporenie na osobnom dôchodkovom účte nestojí nič navyše  - sú to peniaze, ktoré si povinný odvádzať
 • Viac zdrojov poberania dôchodku v starobe – vieme, že iba I. pilier už na naše dôchodky nebude stačiť
 • Nízke poplatky
 • Možnosť garancie  - možnosť zhodnocovať svoje peniaze v garantovanom fonde
 • Všetky uložené peniaze sú po celý čas tvojím majetkom
 • Dôchodkové úspory sa môžu dediť
 • Možnosť vybrať si investičnú stratégiu – prispôsobiť sa vlastnej miere rizika
 • K dispozícií máš vždy aktuálny prehľad o vývoji hodnoty úspor  (webová stránka DSS)
 • Bezplatný elektronický prístup k svojmu osobnému dôchodkovému účtu
 • 5-stupňový systém kontroly: najvyšší – dohľad NBS