Dôchodkové sporenie

Dôchodková reforma – príležitosť rozhodnúť o svojom dôchodku

Priebežný systém dôchodkového poistenia trpel dlhodobo neriešiteľným problémom – nedostatkom financií na výplatu dôchodkov. Ak by sa nereformoval, došlo by v budúcnosti k jeho kolapsu. Preto od 1. Januára 2005 vstúpila do platnosti reforma, ktorá dôchodkový systém doplnila o dôchodkové sporenie na kapitalizačnom princípe. V skratke to znamená, že polovica odvodov môže smerovať na osobný účet, ktorého zhodnocovanie zabezpečuje dôchodková správcovská spoločnosť (DSS). Každý, kto sa rozhodne pre vstup do systému dôchodkového sporenia, tak bude môcť aktívne ovplyvňovať výšku svojho dôchodku.


Ako sa zmenilo zabezpečenie na dôchodok?

Namiesto čisto priebežného systému sa dôchodkové zabezpečenie rozdelilo na 3 piliere.

I. PILIER – PRIEBEŽNÝ

Priebežný systém zostane funkčný v upravenej forme. Tým, ktorí nevstúpia do systému dôchodkového sporenia, sa bude z neho vyplácať celý dôchodok. Účastníci II. - kapitalizačného piliera budú do priebežného systému odvádzať polovicu odvodov. Sociálna poisťovňa, ktorá ho spravuje, im z neho bude hradiť základ budúcich dôchodkov.

II. PILIER – KAPITALIZAČNÝ

Ak sa rozhodnete pre vstup do systému dôchodkového sporenia, časť vašich odvodov bude smerovať na Váš osobný dôchodkový účet vo Vami vybranej DSS. Tá bude vaše peniaze zhodnocovať a po odchode do dôchodku si môžete sami určiť, ako ich budete čerpať. Práve II. pilier je pre Vás príležitosťou nasporiť si na hodnotný dôchodok. Nový systém Vás pritom nestojí nič navyše – odvody zostávajú rovnaké. Vami zvolená DSS sa bude snažiť efektívne zhodnocovať Váš budúci dôchodok – výsledky jej práce priamo ovplyvnia veľkosť Vášho budúceho dôchodku.

III. PILIER - DOPLNKOVÝ

V tomto pilieri si môžete dodatočne šetriť na dôchodok v súkromných doplnkových dôchodkových spoločnostiach. Ďalšou možnosťou, ako zhodnocovať vaše úspory na dôchodok, je napríklad investovanie do „klasických“ podielových fondov, sporenie pomocou bankových produktov, ako aj možnosť životného a investičného poistenia.

 Prví sporitelia mohli vstupovať do II. dôchodkového piliera od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2006. Tí, ktorí tak neurobili a mali záujem vybrať si svoju DSS, mohli využiť otvorenie Starobného dôchodkového sporenia od 1.1.2008 do 30.6.2008 a taktiež od 15.11.2008 do 30.6.2009. V súčasnosti je vstup do II. dôchodkového piliera možný len pre absolventov škôl, resp. pre  všetkých, ktorí neboli v čase od 1.1.2005 doposiaľ dôchodkovo poistení (napr. aj nezamestnaní a osoby pracujúce v zahraničí).

Dôvody, prečo sa oplatí vstúpiť do nového systému:

 • na dôchodok sporíte na vašom vlastnom osobnom účte
 • osobný dôchodkový účet je nedotknuteľný - do značnej miery o ňom rozhodujete vy sami
 • sami môžete ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku
 • dôchodková reforma vás nestojí nič navyše – výška odvodov zostáva zachovaná, pričom 4%  z nich pôjdu na váš osobný účet
 • budete mať neustály prehľad o svojich dôchodkových úsporách
 • peniaze v dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú vašim majetkom a bude možné ich dediť
 • nasporené prostriedky, ktoré presiahnu zákonom určenú minimálnu výšku doživotného dôchodku, možno čerpať v hotovosti ihneď po odchode do dôchodku
 • bezpečnosť budúcich dôchodkov je mnohonásobne poistená – silnou kontrolou Národnej banky Slovenska, základným imaním 12 mil. EUR (DSS ním ručí za svoju činnosť), kontrolou depozitára DSS (ručí za správnosť finančných operácií), externou audítorskou spoločnosťou

Ako na to?


Ak sa rozhodnete pre vstup do kapitalizačného dôchodkového sporenia, prvým krokom je výber dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Najdôležitejšími kritériami sú:

 • bohaté skúsenosti s investovaním na finančných trhoch na Slovensku aj v zahraničí
 • stabilita
 • tradícia

Štyri možnosti dôchodkového sporenia v DSS


Ak ste si vybrali DSS, musíte sa rozhodnúť pre jeden zo štyroch typov fondov, do ktorého vložíte dôchodkové odvody. Sú rozdelené podľa očakávanej miery výnosnosti a pravdepodobnosti jej kolísania.

 • dlhopisový fond – vaše odvody sú investované do dlhopisových a peňažných nástrojov finančného trhu a predstavujú najbezpečnejšiu formu investície, avšak pri nižšom očakávanom výnose

                 -> vhodný pre starších sporiteľov, ktorí uprednostnia stabilný výnos

 • zmiešaný fond – investuje maximálne polovicu prostriedkov do akciových a zvyšok do dlhopisových a peňažných nástrojov; predstavuje vyvážený pomer medzi mierou ziskovosti a stabilitou výnosu

                 -> vhodný pre mladších ľudí a sporiteľov v strednom veku, ktorí očakávajú 
                     vyšší výnos za cenu jeho menšej stability

 • akciový fond – ponúka najvyššie očakávané výnosy v dlhodobom horizonte investovania, avšak pri vyššej miere rizika

                -> vhodný pre mladých ľudí

 • indexový fond - fond je určený sporiteľom, ktorí spĺňajú podmienku minimálne 10-tich rokov sporenia a súčasne spĺňajú podmienku dosiahnutého veku podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

                 -> vhodný pre mladých ľudí

Zhodnotenie vašich dôchodkových úspor bude závisieť od fondu, ktorý si zvolíte. Každý z nich je viazaný zvolenou stratégiou – od dlhopisovej až po akciový. V každom z nich sa o vaše peniaze budú starať profesionáli. Počas sporenia môžete svoje úspory medzi fondmi presúvať.

Aké sú záruky, že dôchodkové sporenie bude stabilné a prinesie atraktívnejší dôchodok?

 • dlhodobé investovanie umožní dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie dôchodku
 • odbornosť a skúsenosti DSS pri správe aktív (kontrolované Národnou bankou Slovenska)
 • vysoké základné imanie, ktorým ručí DSS za svoju činnosť
 • ručenie nezávislého depozitára (banky) za hospodárenie DSS
 • oddelené účtovníctvo fondov a DSS – osobné účty sporiteľov sú nedotknuteľné
 • DSS doplatí zo svojho zisku sporiteľom výnosy, ak nedosiahne priemer výkonnosti trhu v medziach zákona
 • silná kontrola a sankcie Národnej banky Slovenska
 • neustály prehľad o stave osobného účtu
 • peniaze v dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú vaším majetkom a je možné ich dediť

Dizajn a programovanie: Millennium