Splnená zákonom stanovená podmienka

Spoločnosť ČSOB DSS si na trhu vybudovala stabilnú pozíciu. V tomto mesiaci sme počtom získaných klientov splnili zákonom stanovenú podmienku - 50 000 klientov.

(01. 04. 2005)

Archív noviniek

Dizajn a programovanie: Millennium