Finančné informácie

Získajte prehľad o dôležitých informáciách v dokumentoch ako výročná správa, ročná správa a polročná správa.

Dňa 31.1.2011 podpísala Československá obchodná banka, a.s. ako jediný akcionár ČSOB d.s.s., a.s. zmluvu o predaji spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s. s Poštovou bankou, a.s.. Transakcia predaja bola uzavretá 17. 5. 2011 prepisom akcií na nového vlastníka. V súvislosti s tým sa zmenilo obchodné meno spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s. na Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Výročné správy

Polročné správy

Ročné správy