Dokumenty na stiahnutie download

Dôchodková správcovská spoločnosť  Poštovej banky je správcovská spoločnosť, ktorej hlavnou úlohou je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, podľa zákona 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Kontaktné údaje
Obchodné meno: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava
IČO: 35 904 305
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3443/B

Akcionár so 100% podielom na hlasovacích právach a základnom imaní
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava
811 02 Slovenská republika

Základné imanie
11 949 810, 48 €

Predstavenstvo:
Predseda predstavenstva: Ing. Stanislav Žofčák
Člen predstavenstva: Mgr. Jaroslav Pilát
Člen predstavenstva: Ing. Vladimír Salkovič

Dozorná rada:
Ing. Andrej Zaťko
Ing. Slavomír Varcholík
Ing. Daniela Pápaiová

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

  • dlhoročné skúsenosti so zhodnocovaním úspor sporiteľov na finančných a kapitálových  trhoch doma aj v zahraničí
  • dostupnosť klientovi -prístupnosť obchodných miest (pobočková sieť, vybrané pošty)
  • elektronický prístup  k osobnému dôchodkovému účtu prostredníctvom www.dsspabk.sk
  • flexibilné riešenie požiadaviek – zodpovedanie otázok, žiadosť o mimoriadny výpis, kópia zmluvy, duplikát výpisu
  • neustále si získavame dôveru širokej verejnosti ako odborníka na oblasť investovania v rámci II. dôchodkového piliera a upevňujeme svoju pozíciu na trhu
  • predseda predstavenstva našej DSS Ing. Stanislav Žofčák je riadne zvoleným predsedom asociácie všetkých dôchodkových správcovských spoločností

 

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.