Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 13.10.2017