Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 11.08.2017