Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 05.10.2018