Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 07.12.2018