Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 08.06.2018