Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 08.02.2019