Vyberáme pre vás

Prinášame Vám všetky dôležité informácie o systéme dôchodkového sporenia na Slovenku, druhom dôchodkovom pilieri a aktuality z DSS Poštovej banky.

Najnovšie články

Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 10.08.2018

Porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 10.08.2018 História výkonnosti dôchodkových fondov

Celý článok

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2018

Prinášame vám aktuálny prehľad platenia jednotlivých druhov poistného, kde nájdete aj percentuálne rozdelenie príspevkov do II. dôchodkového piliera.  Podrobnú tabuľku nájdete tu.

Celý článok

DSS Poštovej banky láme svoje rekordy

DSS Poštovej banky sa už od minulého roku skutočne darí. V hodnotení výkonnosti dôchodkových fondov sa nachádzame na prvých priečkach a porážame tak konkurenčné dôchodkové správcovské spoločnosti. Údaje k 15.3.2018, zdroj: https://druhypilier.sme.sk/ Ing. Matej Varga, PhD., CFA, vedúci úseku...

Celý článok

Časopis Správna investícia 1/2018

Prinášame vám prvé vydanie investičného newslettera Správna investícia v tomtu roku. Časopis PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., vám prináša aktuálne témy z diania na finančnom trhu, in...

Celý článok

Zmena štatútu dôchodkového fondu PROSPERITA

Predstavenstvo spoločnosti  15.11.2017 schválilo zmenu štatútu dôchodkového fondu PROSPERITA v časti príloha, ktorá sa doplnila o ďalšie finančné indexy. Aktuálne zverejnené znenie štatútu nadobudne účinnosť  01.12.2017.   Štatút fondu PROSPERITA platný od 01.12.2017

Celý článok

Časopis správna investícia 1/2017

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Časopis správna investícia 3/2016

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Časopis Správna investícia

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Časopis Správna investícia

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám budeme raz za štvrťrok prinášať aktuálne...

Celý článok

Znížte si daňový základ za rok 2015

Môžete tak urobiť vďaka dobrovoľným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie.  Sporitelia si môžu z daňového základu odpočítať príspevok, iba za predpokladu, že bude na príslušný účet DSS PABK pripísaný najneskôr do 31.12.2015. Daňové zvýhodnenie je ohraničené 2% z ročného základu dane sporiteľ...

Celý článok
Staršie clánky