Vyberáme pre vás

Prinášame Vám všetky dôležité informácie o systéme dôchodkového sporenia na Slovenku, druhom dôchodkovom pilieri a aktuality z DSS Poštovej banky.

Najnovšie články

Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 13.10.2017

Porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 13.10.2017 História výkonnosti dôchodkových fondov.

Celý článok

Časopis správna investícia 1/2017

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Časopis správna investícia 3/2016

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Časopis Správna investícia

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Časopis Správna investícia

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám budeme raz za štvrťrok prinášať aktuálne...

Celý článok

Znížte si daňový základ za rok 2015

Môžete tak urobiť vďaka dobrovoľným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie.  Sporitelia si môžu z daňového základu odpočítať príspevok, iba za predpokladu, že bude na príslušný účet DSS PABK pripísaný najneskôr do 31.12.2015. Daňové zvýhodnenie je ohraničené 2% z ročného základu dane sporiteľ...

Celý článok

Časopis Správna investícia

Prinášame vám druhé číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na finan...

Celý článok

Časopis Správna investícia

Prinášame vám prvé číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám budeme raz za štvrťrok prinášať aktuálne t...

Celý článok

Garantovaný či negarantovaný?

Pomôcka pre výber správneho dôchodkového fondu.

Celý článok

Stanovisko Asociácie DSS k letáku Sociálnej poisťovne

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností upozorňuje, že leták, ktorý zasiela Sociálna poisťovňa, obsahuje nesprávne informácie. Leták neinformuje korektne o priemernom ročnom zhodnotení úspor v 2.pilieri. Celková výkonnosť meraná štandardným spôsobom za obdobie 22.3.2005 - 27.2.2015 pred...

Celý článok
Staršie clánky