Novinky

Prinášame Vám všetky dôležité informácie o systéme dôchodkového sporenia na Slovenku, druhom dôchodkovom pilieri a aktuality z DSS Poštovej banky.

Najnovšie články

Zmeny v dôchodku a II. pilieri v roku 2018

Ako každý rok, aj v roku 2018 nastali viaceré zmeny v dôchodkoch a II. pilieri. O zvyšovaní výšky príspevku na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) z 4,25 % na 4,5 %, sme vás už informovali v predchádzajúcom článku. Okrem toho však so sebou rok 2018 prináša aj ďalšie zmeny. Opäť sa zvyšuje...

Celý článok

Ročný výpis z osobného dôchodkového účtu - detailný popis

Prinášame vám detailnejší popis Výpisu z osobného dôchodkového účtu, vďaka ktorému ľahšie porozumiete jednotlivým bodom. 

Celý článok

Príspevok na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) sa zvýši zo 4,25 % na 4,5 %

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (resp. II. pilier) sa od tohto roku opäť zvyšuje z pôvodných 4,25 % na 4,50 % z vymeriavacieho základu. Daná sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 %, pričom bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Sporiteľo...

Celý článok

Predĺženie dôchodkového veku od roku 2018

Hranica dôchodkového veku sa od roku 2018 opäť zvyšuje. O koľko sa predĺži dôchodkový vek? Prečítajte si na našom blogu.

Celý článok
Staršie články