Infoservis

Neustále prinášame nové informácie o systéme dôchodkového sporenia na Slovensku, druhom dôchodkovom pilieri, či iné aktuality z DSS Poštovej banky, ktoré sú dôležité z oblasti dôchodkového sporenia. Medzi novinkami nájdete všetko dôležité, čo budete potrebovať pre svoje sporenie.

Najnovšie články

Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 08.06.2018

Porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 08.06.2018 História výkonnosti dôchodkových fondov

Celý článok

Živnostníci a dôchodok. Ako si zabezpečiť dôstojnú penziu?

Živnostníci, ktorí si platia nízke poistné, žiaľ nemôžu rátať s vysokým dôchodkom. Čo im však zostáva, ak im ich profesia neumožňuje zamestnať sa a zvýšenie odvodov neprichádza po finančnej stránke do úvahy?  Existuje viac ciest, akými si aj živnostníci môžu sporiť na lepší dôchodok. Sporenie v...

Celý článok

DSS Poštovej banky láme svoje rekordy

DSS Poštovej banky sa už od minulého roku skutočne darí. V hodnotení výkonnosti dôchodkových fondov sa nachádzame na prvých priečkach a porážame tak konkurenčné dôchodkové správcovské spoločnosti. Údaje k 15.3.2018, zdroj: https://druhypilier.sme.sk/ Ing. Matej Varga, PhD., CFA, vedúci úseku...

Celý článok

Časopis Správna investícia 1/2018

Prinášame vám prvé vydanie investičného newslettera Správna investícia v tomtu roku. Časopis PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., vám prináša aktuálne témy z diania na finančnom trhu, in...

Celý článok

Zmeny v dôchodku a II. pilieri v roku 2018

Ako každý rok, aj v roku 2018 nastali viaceré zmeny v dôchodkoch a II. pilieri. O zvyšovaní výšky príspevku na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) z 4,25 % na 4,5 %, sme vás už informovali v predchádzajúcom článku. Okrem toho však so sebou rok 2018 prináša aj ďalšie zmeny. Opäť sa zvyšuje...

Celý článok

Zhodnotenie roku 2017 a výhľad na rok 2018

Či už máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v DSS Poštovej banky, v inej správcovskej spoločnosti alebo ste zatiaľ do II. piliera nevstúpili, stále platí, že ste súčasťou systému dôchodkového poistenia na Slovensku a máte možnosť slobodne si zvoliť, v ktorom pilieri budete sporiť...

Celý článok

Ročný výpis z osobného dôchodkového účtu - detailný popis

Prinášame vám detailnejší popis Výpisu z osobného dôchodkového účtu, vďaka ktorému ľahšie porozumiete jednotlivým bodom. 

Celý článok

Príspevok na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) sa zvýši zo 4,25 % na 4,5 %

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (resp. II. pilier) sa od tohto roku opäť zvyšuje z pôvodných 4,25 % na 4,50 % z vymeriavacieho základu. Daná sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 %, pričom bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Sporiteľo...

Celý článok

Predĺženie dôchodkového veku od roku 2018

Hranica dôchodkového veku sa od roku 2018 opäť zvyšuje. O koľko sa predĺži dôchodkový vek? Prečítajte si na našom blogu.

Celý článok
Ďalšie články