Stabilita dlhopisový garantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 30.09.2014
od začiatku roka 4,89 %
za 1 mesiac 0,43 %
za 3 mesiace 1,40 %
za 6 mesiacov 3,20 %
za 1 rok 5,95 %
za 3 roky (p.a.) 3,20 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,92 %
Cena podielu 0,043665 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 28.08.2014

 

V auguste pokračovala ukrajinská kríza zavedením tretieho kola sankcií voči Ruskej federácii, ktoré sa týkali aj obmedzení pre ruské banky na kapitálových trhoch. Odpoveďou na ne boli odvetné sankcie Ruska obmedzujúce dovoz hospodárskych produktov na jeden rok. Eskalácia napätia koncom mesiaca smeruje k ďalším sankciám proti Rusku, čo môže výraznejšie poškodiť aj našu ekonomiku. Zastavenie exportu energetických komodít do EÚ sa zatiaľ nepredpokladá, pretože exportné dane sú významnou položkou príjmu do ruského štátneho rozpočtu.

Vo vývoji ekonomík USA a EMÚ sa roztvárajú nožnice, ekonomikám v Európe sa nedarí. Vplyvom sankcií export klesá, vyhliadky pre rast ekonomiky sú zhoršené aj v donedávna silnom Nemecku. Miera rastu HDP eurozóny je na nule, a inflácia klesla na 0,3%, nezamestnanosť ostáva na 11,5%. Naopak na druhej strane Atlantiku je situácia priaznivejšia, či už na trhu práce (nezamestnanosť USA 6,2%) alebo realitnom trhu, ktorý sa postupne dostáva do normálu. Paralelne k tomu pokračuje rozdielny vývoj v menových politikách oboch krajín. Európska centrálna banka je nútená reagovať na slabšiu ekonomiku a pokles inflácie v eurozóne uvoľnenou menovou politikou.

Geopolitické napätie a rastúca pravdepodobnosť kvantitatívneho uvoľňovania ECB posúvajú výnosy európskych dlhopisov stále nižšie na nové historické minimá a ich ceny teda rastú. Aktuálny výnos 10-ročného štátneho dlhopisu Nemecka je na úrovni 0,875%, pri splatnosti 2 roky sa nemecké, belgické, fínske, írske aj české štátne dlhopisy dostali do záporného výnosu.

Vplyvom rozdielnych menových politík ECB a Fed-u pokračoval dolár v posilňovaní voči euru na úroveň 1,31632 EURUSD a pripísal si tak 1,93%. Na zlato pôsobí dianie na trhoch protichodne, vzhľadom na geopolitickú situáciu by mala jeho cena rásť, posilnenie dolára a vyjadrenia o zvýšení sadzieb v USA vyvolávajú tlak na jeho pokles. Jeho cena je aktuálne 1287,32 USD/oz.

 

V rámci mesiaca august sme v portfóliách dôchodkových fondov mierne zvýšili duráciu dlhopisovej časti (citlivosť na pohyb úrokových mier). Ostatné zložky portfólia ostali bez zásadnejších zmien.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.