Stabilita dlhopisový garantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 28.08.2015
od začiatku roka 0,54 %
za 1 mesiac -0,38 %
za 3 mesiace -1,11 %
za 6 mesiacov -1,33 %
za 1 rok 1,59 %
za 3 roky (p.a.) 3,00 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,78 %
Cena podielu 0,044173 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 31.07.2015

V júli bolo na trhoch horúco a nielen v obľúbenej dovolenkovej destinácii Grécko. Problémy pridala aj Čína, o ktorých sa dočítate nižšie. V úvode mesiaca grécki voliči odmietli v referende reformy, no s eurom by tak ďalej ťažko mohli počítať. Vláda s veriteľmi prijala určitý kompromis po odstúpení ministra financií Varoufakisa. Podmienkou na obnovenie rokovaní o finančnej pomoci bolo záväzné prijatie dohodnutých reforiem v parlamente. Potom, ako grécka kríza odznela a krajinu sa nateraz podarilo udržať v eurozóne, trhy prudšie rástli, no nie dlho. Pozornosť sa obrátila na Čínu a jej Šanghajský akciový index. Ten po nadpriemernom raste a nafúknutí tzv. bubliny začal prudko padať. Prudký nárast jeho hodnoty nebol dlhodobo udržateľný. V nedávnej minulosti rástol vďaka tomu, že obchodovanie bolo dostupné aj pre neskúsených investorov, ktorí obchodovali na úver. Takéto umelé pumpovanie malo pôvodne podporiť ekonomický rast, namiesto toho prišlo vytriezvenie. Pokles začal od polovice júna, kde následne za necelý mesiac stratil index cez -32%. Investorov vystrašil hlavne júlový jednodňový prepad vyše -8% a za júl si celkovo odpísal -14,34%. Znova musela zasahovať miestna vláda, aby prepady zastavila, keďže úspory sa hlboko znehodnotili. To ťahá spotrebu a aj celkové HDP nadol a ak vezmeme do úvahy Čínu ako globálneho hráča, následky mohli vyústiť do novej krízy, oproti ktorej by tá grécka tvorila len jej zlomok. Pomyselné zdvihnutie úrokových sadzieb Americkou centrálnou bankou Fed by prilialo len olej do ohňa, preto nepristúpil k júlovému zvyšovaniu sadzieb, čo trhy ani nečakali. Výsledok zo zasadnutia výboru FOMC nebol až tak smerodajný, naďalej je pomerne vysoko pravdepodobný prvý hike (nárast sadzieb centrálnej banky z aktuálnych 0-0,25%) na najbližšom septembrovom zasadnutí. Fed si vo svojom oficiálnom vyjadrení opäť nechal otvorené vráta s tým, že menovú politiku utiahne po zlepšení dát z trhu práce. Dáta o vývoji HDP v Spojených štátoch za druhý kvartál boli už priaznivejšie (počíta sa s nárastom ekonomiky o 2,3%) a revidované boli i údaje z minulosti smerom nahor.

Slovenský 10-ročný dlhopis sa vyvíjal podobne, jeho výnos klesol z 1,38% na 0,97%. Agentúra Standard&Poor´s zvýšila rating dlhodobých záväzkov Slovenska na A+ so stabilným výhľadom. S vyhrotením gréckej krízy stúpli prirážky dlhopisov periférie (Španielsko, Taliansko, Portugalsko). Výnos amerického dlhopisu klesol na 2,18%.

V zmiešaných portfóliách sme navýšili akciovú zložku so zameraním na európsky región a v dlhopisových zložkách sme dlhopisy s nízkym výnosom nahradili výnosnejšími.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.