Stabilita dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 24.08.2016
od začiatku roka 3,69 %
za 1 mesiac 0,78 %
za 3 mesiace 1,83 %
za 6 mesiacov 2,97 %
za 1 rok 5,44 %
za 3 roky (p.a.) 4,21 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,97 %
Cena podielu 0,046403 EUR
NAV 296 912 319,63 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 29.07.2016

V júli odznievali emócie z výsledku britského referenda. Situáciu upokojilo rýchle odstúpenie premiéra D. Camerona a zvolenie novej premiérky T. Mayovej, ktorá v kampani pred referendom bola zástankyňou  zotrvania Británie v EÚ, avšak podľa jej vyjadrení bude rešpektovať výsledok hlasovania. V novej vláde vznikla funkcia ministra pre Brexit. K aktivovaniu čl. 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý určuje procedúru vystúpenia členskej krajiny z EÚ, tento rok zatiaľ nedôjde. Brexit môže trvať pomerne dlho a jednotlivé kroky a dohody sa budú rodiť pomaly a rozvážne. Bank of England (centrálna banka VB) dodala v júli likviditu na trh, no znižovanie sadzieb si nechala na ďalšie zasadnutie. Na Brexit však reagovali aj ratingové agentúry - S&P Global Ratings znížila dlhodobý emisný rating EÚ z AA+ na AA so stabilným výhľadom. Odchod silného člena ovplyvní totiž aj rozpočet Únie, keďže celkový „koláč“ a prerozdelenie medzi štátmi sa zmenší.

Ďalšou vplyvnou udalosťou v júli bol zmarený turecký puč. Rýchle potlačenie prevratu pred otvorením finančných trhov pomohli k zmierneniu reakcie. Kroky tureckého prezidenta Erdogana však čoraz viac pripomínajú diktátorské správanie, politické čistky naprieč celým spektrom štátnych funkcií zneisťujú investorov v prípade smerovania krajiny, na politickej scéne sa pochybuje o dodržiavaní demokratických princípov. Turecku sa tak zamykajú dvere do EÚ.

Dlhopisy celkovo nadviazali v júli na predchádzajúci rast (výnosy klesali). Investori pokračovali v presune do tzv. bezpečných aktív. V prípade USA výnos  10-ročné dlhopisu klesol na 1,4531%. Vyčkávanie americkej centrálnej banky Fed s ďalším zdvíhaním sadzieb tlačí výnosy nadol. Ak však bude americká ekonomika vykazovať zlepšujúce dáta (rast cenovej hladiny, trh práce, atď.), Fed pristúpi k tomuto kroku. Otázne je, či sa tak stane ešte tento rok. Výnos nemeckého 10-ročného dlhopisu ostal v medzimesačnom porovnaní v zápore (-0,121%).

Fond Stabilita pokračoval v dosahovaní nových historických maxím hodnoty dôchodkovej jednotky podielového listu. Od začiatku roka 2016 dosiahol výnos 2,99% a v horizonte jedného roka až 4,17%.

 

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Pobočky
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.