Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 16.08.2018

od začiatku roka -2,31 %
za 1 mesiac -0,74 %
za 3 mesiace -1,94 %
za 6 mesiacov -2,47 %
za 1 rok -0,79 %
za 3 roky (p.a.) 1,82 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,59 %
Cena podielu 0,046749 EUR
NAV 348 080 307,70 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.7.2018

Trhom sa počas prázdninového mesiaca júl uhorková nálada jednoznačne vyhýbala. Na programe bola výsledková sezóna firiem, zasadnutia centrálnych bánk a ani Donald Trump sa podľa počtu svojich prednesov na dovolenku nedostal. Zavedenie ciel začalo doliehať na amerických domácich farmárov, ktorým sa nepáčilo jednorazové zaplátanie výpadku tržieb sľúbenými dotáciami, a preto požadovali systémové riešenie. Okrem toho sa Trump pustil do domácej centrálnej banky Fed, čo je v zmysle zásady politickej nezávislosti neprípustné a stihol vyjadriť nespokojnosť s oslabovaním čínskej meny, či povyhrážať sa Iránu, aby neohrozovali USA. Pozitívnym krokom však bolo stretnutie s predsedom Európskej komisie Junckerom, na ktorom sa dohodli na odstraňovaní obchodných bariér. Z makroekonomických dát potešil výrazný rast americkej ekonomiky v druhom kvartáli o 4,10% anualizovane, kým ekonomika eurozóny dosiahla rast za druhý kvartál o 0,3%. Miera nezamestnanosti v USA sa vrátila na 4%, trh práce ostáva podľa ďalších indikátorov stále vo výbornej kondícii. V eurozóne miera nezamestnanosti klesla na 8,3%.

Výnos amerických 10-ročných dlhopisov vzrástol v júli o 10 bodov na 2,96% (cena inverzne klesala), nemecký bund s rovnakou splatnosťou vzrástol o 14 bodov na 0,44%. Výnos slovenských 10-ročných dlhopisov mierne klesol vplyvom vyššieho dopytu po slovenských bondoch z 0,87% na 0,83%. Výnos talianskych dlhopisov sa po vládnych peripetiách na prelome mája a júna postupne vracal smerom nadol, v závere mesiaca sa dostal mierne pod tlak kvôli obavám z rozpočtových výsledkov krajiny. Vo zvyšku krajín južnej či východnej periférie Európy bol priebeh podobný, keď výnos postupne klesal bez väčšieho kolísania. 

Euro voči americkému doláru v medzimesačnom porovnaní posilnilo len „kozmeticky“ o 0,06% na úroveň 1,1691 EUR/USD.

Počas mesiaca nedošlo v portfóliu k významným zmenám. Fond Stabilita zaznamenal za júl nárast o 0,95%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,53.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.