Stabilita dlhopisový garantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 03.07.2015
od začiatku roka 0,22 %
za 1 mesiac -0,33 %
za 3 mesiace -2,32 %
za 6 mesiacov 0,11 %
za 1 rok 2,15 %
za 3 roky (p.a.) 3,06 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,79 %
Cena podielu 0,044030 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 29.05.2015

V máji tohto roku neplatilo staré porekadlo: „Sell in May and go away“, teda voľne preložené: vypredaj svoje pozície v máji a odíď z trhu. Napriek tomu vývoj trhov v máji pripomínal jazdu na horskej dráhe. Zvýšené výkyvy vychádzali na jednej strane zo zmiešaných makroekonomických údajov a z nich odvodené očakávania ohľadom termínu zvyšovania sadzieb v USA, ale tiež z nervozity prameniacej z nepriechodnosti dohody Grécka s medzinárodnými veriteľmi a blížiacim sa termínom splátok dlhu. Rokovania Grécka a neustále vyhlasovanie blízkosti dosiahnutia technickej dohody gréckymi predstaviteľmi a dementovanie týchto správ ich veriteľmi už pripomína tragikomédiu, ktorá však dostáva v súčasnosti európske akciové trhy opäť pod tlak.

Okrem nestáleho vývoja akciových trhov, prešli podobným vývojom aj európske dlhopisy. Koncom apríla a začiatkom mája zaznamenali najmä nemecké dlhopisy pomerne prudkú korekciu. Investori prehodnotili svoje očakávania, ktoré takmer pri nulovom výnose 10 ročného nemeckého dlhopisu znamenali defláciu, čo však v tak dlhom období a vzhľadom na prijaté opatrenia ECB nebolo celkom racionálne. Výnos 10 ročného dlhopisu vzrástol z nulovej úrovne až nad 0,7%, v súčasnosti sa pohybuje okolo 0,5%. Vývoj výnosov zvrátil zámer ECB urýchliť objem nákupu dlhopisov pred letom a sezónou dovoleniek a nízkej likvidity. Dlhopisy európskej periférie zas reagovali poklesom na zmeny výnosov ale aj na rozšírenie rizikových prirážok vplyvom nervozity z možného krachu Grécka. Americký 10 ročný výnos počas mája neudržal svoj nárast k úrovniam 2,3% a mesiac zakončil oproti aprílu o necelých 0,09% vyššie na úrovni 2,12%.

Vrtkavým vývojom prešlo v uplynulom mesiaci aj euro, ktoré sa odrazilo od úrovne 1,15 v menovom páre s USD späť pod hladinu 1,10. Za týmto vývojom stálo okrem rozdielneho tempa nárastu výnosov dlhopisov aj očakávania ohľadom menovej politiky a prichádzajúce makroekonomické údaje z USA, ktoré vo viacerých prípadoch vykazovali slabšie čísla. Vývoj eura zvrátili až údaje o americkej inflácii a komentáre predstaviteľov oboch centrálnych bánk.

V portfóliu dôchodkového fondu STABILITA neprišlo počas mesiaca apríl k významným zmenám.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.