Stabilita dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 04.05.2016
od začiatku roka 1,68 %
za 1 mesiac -0,12 %
za 3 mesiace 0,93 %
za 6 mesiacov 1,75 %
za 1 rok 1,90 %
za 3 roky (p.a.) 3,03 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,88 %
Cena podielu 0,045502 EUR
NAV 285 691 972,15 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 31.03.2016

Prvý štvrťrok máme za sebou, jeho prvá polovica bola pesimistická až chaotická, prelom nastal približne v polovici februára a v marci sa trhom darilo nadviazať na pozitívnu náladu. Podpora prišla najmä zo strany centrálnych bánk, mierne sa zlepšili niektoré ekonomické dáta. Pozornosť bola nasmerovaná na zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB). Tá priniesla ďalšie uvoľnenie menovej politiky, tento krát dokonca prekonala očakávania investorov, ktorí boli po predchádzajúcom decembrovom zasadnutí veľmi sklamaní. V marci došlo k zníženiu všetkých troch sadzieb, ECB navýšila objem nákupov dlhopisov zo 60 na 80 mld. eur mesačne, do okruhu nakupovaných aktív sa dostali aj korporátne dlhopisy s ratingom z investičného pásma. ECB taktiež oznámila, že spustí ďalšie 4 kolá TLTRO na podporu likvidity bánk, aby mohli rozprúdiť úverovanie domácností a nefinančných spoločností. Guvernér ECB Draghi však naďalej apeluje na vlády, aby ekonomiky podporili aj fiškálnymi stimulmi, nakoľko európska ekonomika čelí mnohým rizikám (dopad spomaľovania v Číne, geopolitické riziká, riziko brexitu). Čínsky priemysel spomaľuje, centrálna banka bude pravdepodobne ďalej používať menové nástroje na podporu transformujúcej sa ekonomiky. Japonská centrálna banka začiatkom marca oznámila, že neuvažuje v blízkej dobe o znižovaní úrokových sadzieb. Radšej bude sledovať dopad zavedenia záporných sadzieb na reálnu ekonomiku, čo sa bežne prejavuje aj s polročným oneskorením. Americká ekonomika je v dobrej kondícii, potvrdzujú to najmä solídne dáta z trhu práce. Ceny pomaly rastú a HDP sa blíži k vrcholu ekonomického cyklu. Slabšie správy z priemyslu prichádzajú v ťažobnom priemysle, ktorý postihujú nízke ceny ropy. V marci zasadala i Americká centrálna banka (Fed), ktorá ponechala sadzby bez zmeny, zároveň znížila počet očakávaných zvýšení sadzieb v tomto roku na 2, tzn. sadzby na konci roku môžu byť na úrovni 1% (aktuálne 0,25%-0,5%).

Euro voči doláru posilnilo v marci o 4,66% na úroveň 1,138 EUR/USD. Vplyv ECB na oslabenie eura bol iba krátkodobý, silnejší vplyv mal Fed a očakávania investorov, na čo dolár silno oslaboval. Taktiež výnosy európskych dlhopisov klesali až koncom mesiaca, celkovo sa za marec výnos nemeckého 10-ročného dlhopisu mierne zvýšil na 0,152%. ECB spôsobila väčšiu rally na korporátnych dlhopisoch, ich ceny vyrazili nahor (výnosy inverzne nadol). 

Fond STABILITA v marci dosiahol nové historické maximá a zároveň dlhodobo úspešne prekonáva konkurenčné dlhopisové garantované fondy. Vo fonde sme v úvode mesiaca dokúpili podnikové dlhopisy a koncom marca boli dlhopisy s nižším výnosom nahradené za výnosnejšie.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.