Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 06.12.2018

od začiatku roka -3,54 %
za 1 mesiac -0,98 %
za 3 mesiace -1,33 %
za 6 mesiacov -1,80 %
za 1 rok -3,69 %
za 3 roky (p.a.) 0,95 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,43 %
Cena podielu 0,046159 EUR
NAV 349 078 712,20 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.11.2018

Na dlhopisovom trhu sme videli zmeny výnosov v USA aj v jadre eurozóny. Po varovaní z Európskej únie, ktorá môže v najhoršom prípade voči Taliansku uplatniť sankcie, výraznejšie rástli výnosy talianskych dlhopisov, avšak na konci mesiaca sa výnos 10-ročných talianskych dlhopisov pohyboval v porovnaní s októbrom na nižších úrovniach. Čo sa týka amerických 10-ročných dlhopisov, ich výnos klesol v novembri pod 3%. Výnosová krivka sa na svojom krátkom konci začala splošťovať, pričom sa priblížili výnosy 2-ročných, 3-ročných a 5-ročných amerických dlhopisov. Výnosy 10-ročných dlhopisov klesali tiež v Nemecku na 0,312% a na Slovensku pod úroveň 0,9%.

V makroekonomickom kalendári boli na programe vyhlásenia rastu HDP a tiež americká a japonská inflácia. Ročný rast HDP Nemecka spomalil v novembri z 2% na 1,1%, medzikvartálne ide o prvý pokles HDP od roku 2015, spôsobený klesajúcou spotrebou domácností a čistým exportom. Spomalil aj rast HDP eurozóny z 2,2% na 1,7%. HDP Japonska dokonca zaznamenalo pokles o 1,2%, najmä z dôvodu klesajúceho súkromného aj verejného dopytu. V prípade Veľkej Británie, HDP hnané spotrebou domácností a exportom, rástlo z 1,2% na 1,5%. Inflácia výraznejšie rástla v Japonsku z 1,2% na 1,4% z dôvodu zvyšujúcich sa cien jedla a tiež sa zvýšila v USA z 2,3% na 2,5%.

Zaujímavý vývoj zaznamenali hlavné menové páry, na ktoré vplývali očakávania ohľadom brexitu, americké voľby do kongresu alebo nezhody v talianskej koalícii ohľadne procesného práva a taliansky rozpočet. Kurz eurodolára dosiahol počas novembra najnižšie hodnoty od júna 2017. V druhej polovici mesiaca sa ale dokázal vrátiť na októbrové hodnoty a kurz eura voči doláru v novembri posilnil len kozmeticky, o 0,04%. Kurz libry voči euru prešiel v novembri turbulentným vývojom pričom na začiatku mesiaca libra posilňovala, ale po schválení dohody o brexite britskou vládou a následnom odstúpení niekoľkých ministrov, výrazne oslabila. Medzimesačne libra voči euru oslabila o 0,14%. Na euro a libru bude aj naďalej vplývať situácia súvisiaca s brexitom. Na summite európskej únie síce došlo k schváleniu textu dohody o vystúpení Británie z EÚ, ale dohodu bude potrebné „pretlačiť“ aj v britskom parlamente.

Vo fonde počas mesiaca nedošlo k zásadným zmenám. Koncom novembra sme voľné prostriedky investovali do európskych a amerických dlhopisov s dlhšou splatnosťou. Fond Stabilita zaznamenal za november pokles o 0,74%. V horizonte jedného roka bol fond Stabilita v strate 3,48%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde sa zvýšila na hodnotu 0,64.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.