Stabilita dlhopisový garantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 17.12.2014
od začiatku roka 4,83 %
za 1 mesiac -0,57 %
za 3 mesiace 0,24 %
za 6 mesiacov 1,31 %
za 1 rok 4,86 %
za 3 roky (p.a.) 3,14 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,85 %
Cena podielu 0,043640 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

 k 28.11.2014

 

Americká centrálna banka Fed ukončila podľa plánov kvantitatívne uvoľňovanie – pravidelné nákupy dlhopisov. Ekonomika USA rástla podľa revidovaného odhadu za tretí štvrťrok tempom 3,9% q/q. Dekompozícia HDP odhalila pokles spotreby, ťahúňom rastu boli vládne výdavky a export. Globálny export však klesá kvôli poklesu svetového dopytu, spôsobeného spomalením ekonomiky v Číne, Japonsku a kvôli rusko-ukrajinskej kríze. Americký priemysel naberá na sile, rástli priemyselné objednávky, ceny a zásoby podľa posledných dát klesali. Inflácia spomalila na 1,7% (cieľ 2% bude pravdepodobne až na prelome rokov 2016/17). Trh práce USA je v expanzii, počet nových pracovných miest je už 7 mesiacov nad úrovňou 200 tis., miera nezamestnanosti klesla na 5,8%. Eurozóna mala za tretí štvrťrok upravený rast HDP mierne lepší ako pôvodný (0,2% q/q), najvyšší vplyv mala spotreba (reálne príjmy obyvateľstva narástli kvôli klesajúcej inflácii). Európska centrálna banka (ECB) z dôvodu obáv pred defláciou a upadnutím do recesie pokračuje v uvoľnenej menovej politike. K nákupu aktív krytých dlhopismi pridala začiatkom novembra aj nákup cenných papierov krytých aktívami (ABS). Podľa prezidenta ECB M. Draghiho je potrebné zvýšiť bilanciu o 1 bil. EUR, k čomu ale pravdepodobne nebudú stačiť spomínané druhy nákupov. Banková rada nebola úplne jednotná v otázke priameho kvantitatívneho uvoľňovania v štýle Fed-u, proti ktorému je hlavne Nemecko. Nemecké HDP za 3. štvrťrok rástlo o 0,1%, ukazovatele sú na hranici medzi expanziou a poklesom. Koncomesačné dáta boli mierne optimistickejšie (index ZEW sa odrazil od októbrového dna, IFO index vzrástol po 6 mesiacoch). Ekonomike by mohlo pomôcť slabšie euro a výrobným firmám nízka cena ropy, naopak recesia hrozí kvôli eskalácii zahraničnopolitického napätia. Európska komisia (EK) v novom zložení predstavila plán na podporu investícií zriadením fondu v objeme 21 mld. EUR, v ktorom má spolu so súkromnými investormi naakumulovať 315 mld. EUR. Slovenská ekonomika medzikvartálne rástla o 0,6% q/q (anualizovane 2,4%), evidovaná miera nezamestnanosti klesla na 12,35%.

 

V dlhopisovej zložke dôchodkových fondov neprebehli zásadnejšie zmeny.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.