Stabilita dlhopisový garantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 02.03.2015
od začiatku roka 1,91 %
za 1 mesiac 0,38 %
za 3 mesiace 1,78 %
za 6 mesiacov 2,97 %
za 1 rok 6,33 %
za 3 roky (p.a.) 3,85 %
od vzniku fondu (p.a.) 3,05 %
Cena podielu 0,044773 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 30.01.2015

 

Prvý mesiac v roku vo veľkej miere ovplyvňovalo geopolitické a ekonomické dianie v Európe. Na východe Ukrajiny sa obnovili boje, v dôsledku čoho bola predĺžená platnosť sankcií voči Rusku do septembra 2015. Teroristické útoky islamských radikálov upriamili pozornosť na Paríž. Finančné trhy reagovali negatívne na výhru Syrizy v gréckych parlamentných voľbách. Nový premiér Tsipras predstavil nereálne ciele, odmieta úsporné opatrenia Grécka a snaží sa vyjednať reštrukturalizáciu, resp. odpustenie časti dlhu krajiny. Proti takémuto scenáru je najmä Nemecko, ktoré sa obáva, že by sa situácia mohla opakovať aj v ostatných vysoko zadlžených krajinách periférie EÚ. Naopak pozitívnym impulzom pre trhy bolo oznámenie Európskej centrálnej banky (ECB) o spustení kvantitatívneho uvoľňovania. ECB bude od marca nakupovať vládne dlhopisy vo výške 60 mld. € mesačne, v predpokladanom celkovom objeme 1,2 bil. €. Začiatkom roka prekvapila aj Švajčiarska národná banka, ktorá zrušila kurzové naviazanie franku na euro (1,20 EUR/CHF), čo spôsobilo problémy niekoľkým finančným domom a zahraničným dlžníkom, ktorým banky poskytli úvery vo frankoch. Americká centrálna banka Fed sa pomaly pripravuje na uťahovanie menovej politiky, s dvíhaním sadzieb však ostáva trpezlivá. Ekonomika USA rastie relatívne solídnym tempom, miera nezamestnanosti klesla na 5,6%, v eurozóne na 11,4%. Pokles cenovej hladiny sa prejavil už aj v Amerike, s defláciou sa však viac trápi Európa (inflácia EMÚ -0,6%, nemecká inflácia klesla na -0,3%). K poklesu cenovej hladiny prispel prepad cien ropy, čo spôsobuje problémy korporáciám energetického priemyslu aj krajinám závislým od príjmov zo suroviny. Na druhej strane prináša zníženie nákladov na inputy, čo spolu s opatreniami ECB a rastom konkurencieschopnosti meny môže priniesť oživenie ekonomickej aktivity v Európe.

 

K poklesu výnosov dlhopisov na historické minimá (a teda k rastu ich cien) sa pridalo aj Slovinsko, ktorého rating sa vďaka úspešným reformám posunul do investičného pásma. Naopak rating Ruska agentúry znížili do špekulatívneho pásma s negatívnym výhľadom. Zníženie ratingu hrozí aj Grécku, výpredaje stlačili ceny bondov nadol a výnos 10-ročného gréckeho dlhopisu stúpol na 11,172%. Výnos nemeckého 10-ročného vládneho bondu klesol na 0,302%, slovenský na úroveň 0,775%, výnos amerického taktiež klesol na 1,6407%. Euro voči doláru pokračovalo v poklese, eurodolár oslabil o -6,67%, koncom mesiaca konsolidoval a január uzavrel na hodnote 1,1320 EUR/USD.  Cena zlata po dlhšej dobe stúpla o +8,93% na úroveň 1283,79 USD/unca, ropa sa obchodovala pod 50 USD/barel.

 

V portfóliách sme vypredali ruské a bulharské dlhopisy.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.