Stabilita dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 09.02.2016
od začiatku roka 0,18 %
za 1 mesiac 0,12 %
za 3 mesiace 0,47 %
za 6 mesiacov 1,02 %
za 1 rok 0,64 %
za 3 roky (p.a.) 3,08 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,80 %
Cena podielu 0,044831 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 29.01.2016

Nový rok priniesol na trhy nové situácie, no viac v negatívnom zmysle. V úvode januára došlo na akciových trhoch k výplachu podobnému zo septembra minulého roka. Išlo tak o jeden z najhorších vstupov do roka v histórii akciových trhov. Dôvodom bolo ďalšie oslabovanie čínskeho yüanu a veľké denné poklesy na čínskych akciových trhoch. Nepomohlo ani automatické zastavenie obchodovania po 7%-tnom poklese, skôr naopak, táto brzda poklesov bola až kontraproduktívna. Negatívna nálada sa preliala aj na svetové trhy, ktorá bola ešte vystupňovaná ďalším poklesom cien ropy. Veľkí producenti ropy sú už pomerne nervózni z negatívnych dopadov na ich ekonomiku, pretože produkcia pri aktuálnych cenách je pre nich nerentabilná. Týka sa to napr. aj Ruska, pre ktoré bol minulý rok pomerne náročný aj vzhľadom na sankcie a ukrajinský konflikt. Naopak spotrebiteľov pokles cien teší, keďže nakupujú ropu lacnejšie.

Impulzom na obrat smerom nahor na akciových trhoch boli centrálne banky. Guvernér M. Draghi na januárovom zasadnutí povedal, že v marci ECB prehodnotí svoju menovú politiku. Je to potrebné vzhľadom na zhoršenie ekonomických dát v eurozóne (zníženie inflačných očakávaní) a zvýšenie negatívnych rizík. Koncom januára zasadala aj americká centrálna banka Fed, ktorá tiež ponechala sadzby bez zmeny. V tomto roku Fed pôvodne očakával zvyšovanie sadzieb až štyrikrát, čo znamená uťahovanie menovej politiky, no všetko bude závisieť od ekonomického vývoja, ktorý bude Fed pozorne vyhodnocovať.  Japonská centrálna banka (BoJ) naopak prekvapivo znížila depozitnú sadzbu po vzore ECB do záporného pásma, čím tak ďalej uvoľnila menové podmienky, na čo japonský jen oslabil a akcie smerovali nahor. V sumáre sa za január najmenej darilo ázijským akciovým trhom, čínsky HangSeng poklesol o -10,18%, japonský Nikkei225 korigoval pokles o -7,96%. Nemecký akciový index DAX ubral -8,8% a európsky EuroStoxx50 -6,81%. Americké akciové indexy si odpísali cez 5% (S&P500 -5,07%). Pokles na akciách zatraktívnil jednak samotnú valuáciu trhov, nedôvera v akciách presunula investorov najmä do kratších cenných papierov (tresuries) a dlhopisov. Výnosy štátnych dlhopisov so splatnosťou 10 rokov klesali (americký na 1,92%, nemecký na 0,32% a slovenský na 0,59%), tým pádom ich ceny rástli.

Do Stability sme dokúpili poľské dlhopisy, ktoré boli zlacnené kvôli zníženiu ich ratingu s tendenciou návratu cien k pôvodnej úrovni.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.