Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 22.03.2017

od začiatku roka 0,52 %
za 1 mesiac 0,25 %
za 3 mesiace 0,34 %
za 6 mesiacov -0,23 %
za 1 rok 1,91 %
za 3 roky (p.a.) 3,18 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,82 %
Cena podielu 0,046351 EUR
NAV 322 086 623,05 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 28.2.2017

 STABILITA

Vo februári vystúpila pred kongresom guvernérka americkej centrálnej banky (Fed) Janet Yellenová a uviedla, že očakáva niekoľko zvýšení sadzieb tento rok bez toho, aby priamo označila mesiac. Neurčitý termín ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb je ovplyvnený najmä tým, že  konkrétna podoba Trumpovej rozpočtovej politiky stále nie je známa, a dá sa len veľmi ťažko zakomponovať do makroekonomických prognóz. Podľa Fed funds futures bola na konci februára 50% pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb v marci. V USA rastú inflačné tlaky. Pozitívne prekvapila celková inflácia, ktorá v januári dosiahla svoje takmer štvorročné medziročné maximum na úrovni 2,5%. Za európsku menovú úniu bol vo februári potvrdený odhad inflácie CPI. Z decembrových 1,1% sa v januári zrýchlilo medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien na 1,8%. Ide tak o najvyšší rast cenovej hladiny za posledné 4 roky. Za týmto rastom sú najmä ceny energií, ktoré medziročne rástli o 8,1%. V decembri bolo ich tempo rastu 2,6%. V Európe sa do popredia začínajú dostávať francúzske voľby. Prieskumy favorizujú populistickú kandidátku Le Pen na víťazku prvého kola, avšak v druhom kole jej nedávajú veľké šance. Po skúsenostiach z Británie a USA sú finančné trhy opatrnejšie a výnosy francúzskych dlhopisov postupne zvyšujú rizikovú prémiu. Grécko sa už niekoľko mesiacov snaží dohodnúť so svojimi zahraničnými veriteľmi ohľadom reforiem a šetrenia, ktoré sú od neho požadované v rámci 3. programu núdzovej pomoci. V prípade dohody Grécko môže dostať ďalšie financie zo záchranného programu a môže byť aj zaradené do programu nákupov dlhopisov zo strany ECB. Kartel krajín vyvážajúcich ropu OPEC vo februári pokračoval v znižovaní ťažby. Podľa agentúry Reuters OPEC dosiahol 94% plnenie sľúbeného plánu z konca minulého roka. Cena ropy Brent sa vďaka tomu pohybuje nad 55 dolárov za barel.

Výnosy bezpečných nemeckých dlhopisov vo februári klesali z dôvodu blížiacich sa politických rizík v Európe.  Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov poklesli z 0,434% na 0,206%. Rozpätie medzi francúzskym a nemeckým výnosom tak počas mesiaca február zdolalo 4,5 ročné maximum. Výnosy 10-ročných slovenských dlhopisov mierne klesali a odpísali si 6 bázických bodov za február. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov zaznamenali pokles o 0,063 percentuálneho bodu.

Vo fonde Stabilita sme vypredali podnikové a bankové dlhopisy s nižším výnosom a následne sme dokúpili nové bankové dlhopisy. Fond Stabilita si pripísal za mesiac február 0,63% a v horizonte jedného roka dosiahol výnos 2,42%.

 

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.