Stabilita dlhopisový garantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 28.07.2015
od začiatku roka 0,78 %
za 1 mesiac 0,81 %
za 3 mesiace -1,94 %
za 6 mesiacov -0,68 %
za 1 rok 2,51 %
za 3 roky (p.a.) 3,19 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,82 %
Cena podielu 0,044276 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 30.06.2015

Napriek predošlým špekuláciám a vyjadreniam Gréci neuhradili splátku Medzinárodnému menovému fondu (MMF) ani na začiatku mesiaca, ani 30.6. naakumulovanú čiastku 1,6 mld. €. Grécka vláda sa nedohodla so zahraničnými veriteľmi, záchranný program sa teda nepodarilo predĺžiť. Drámu sa vláde „podarilo“ predĺžiť vyhlásením referenda, ktoré sa bude konať prvú júlovú nedeľu. V ňom budú grécki občania hlasovať o tom, či súhlasia s návrhom reformných opatrení veriteľov a nepriamo tým vyjadria svoj názor o zotrvaní v eurozóne. Grécke banky zažívali masívny odlev depozít, na čo boli nútené vyhlásiť bankové prázdniny a zaviesť obmedzenia na denné výbery vo výške 60 €/osoba. Na pokraji solventnosti ich drží podpora od ECB, ktorá im dodáva núdzovú likviditu (ELA). Referendová odpoveď „nie“ - odmietnutie reforiem - pošle krajinu bližšie k bankrotu a k nárastu pravdepodobnosti, že sa vráti k drachme. Medzitým EÚ predĺžila platnosť sankcií voči Rusku, ktoré reagovalo predĺžením embarga na dovoz niektorých potravín zo Západu. Problémy Ukrajiny sa dostali na okraj záujmu investorov. Krajina sa zatiaľ vyhla bankrotu vďaka pomoci od MMF. Problémy s úhradami za plyn opäť spôsobili uzatvorenie kohútikov toku z Ruska do Ukrajiny. USA sa po slabších dátach z mája darilo o niečo lepšie. Prosperoval najmä trh nehnuteľností a práce. Pôvodná revízia HDP za prvý kvartál bola sklamaním (-0,7%), konečná bola málo priaznivejšia (-0,2%). MMF odporučil Americkej centrálnej banke Fed odložiť zdvíhanie sadzieb. Koncom júna prevažovali jastrabie vyhliadky a nebude prekvapením, ak Fed dvihne sadzby v tomto roku až dvakrát. Eurozónu potešil pokles rizika deflácie a mierne zrýchľujúca inflácia v Nemecku na 0,7% (cielené optimum je 2%). Za euroskupinu júnová inflácia spomalila medziročne na 0,2%.  HDP EMÚ rástlo iba mierne +0,4%, a to vďaka osobnej spotrebe a investíciám. 

Euru v raste pomáhali lepšie ekonomické výsledky a odklon od deflácie, americký dolár zas posilňoval kvôli hroziacemu grexitu, silnejšom trhu práce a nehnuteľností a očakávanému zvyšovaniu sadzieb. Celkovo za jún si euro voči doláru pripísalo +1,47%, pár ukončil mesiac na úrovni 1,1147 EUR/USD. Komodity stále nie sú atraktívne (rástli iba poľnohospodárske plodiny). Ropa opäť mierne zlacnela, jej cenu na nízkych úrovniach v súčasnosti drží prebytok na trhu a hromadenie zásob. Cena zlata klesla o -1,53% na 1172,35USD/unca.

V portfóliu dôchodkového fondu STABILITA neprišlo počas mesiaca jún k významným zmenám.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.