STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 18.01.2017
od začiatku roka 0,10 %
za 1 mesiac -0,08 %
za 3 mesiace -0,86 %
za 6 mesiacov 0,35 %
za 1 rok 3,39 %
za 3 roky (p.a.) 3,28 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,83 %
Cena podielu 0,046157 EUR
NAV 318 044 705,89 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 30.12.2016

STABILITA

V decembri boli hlavnou udalosťou zasadania najdôležitejších centrálnych bánk a taktiež sa odohralo talianske referendum. Americká centrálna banka v decembri zvýšila bez prekvapenia sadzby o 0,25 %. Prekvapením pre trh bolo zvýšenie predpokladaných zvýšení sadzieb v roku 2017 z pôvodných 2 na 3 vplyvom plánov D. Trumpa na fiškálnu stimuláciu ekonomiky. ECB v decembri taktiež bez prekvapenia predĺžila kvantitatívne uvoľňovanie, miernym prekvapením však bolo, že až do decembra 2017, pričom však zároveň znížila plánovaný objem nákupu aktív na 60 mld. EUR mesačne od apríla 2017 z pôvodných 80 mld. EUR. ECB dobre odkomunikovala trhom, že nejde z jej pohľadu o začiatok ukončovania nákupu aktív, ktorých trvanie môže byť opäť predĺžené, či navýšené a trh to prijal s pochopením. Talianske referendum dopadlo podľa prieskumov, voliči sa vyjadrili proti ústavným reformám a tak premiér Renzi odstúpil, keďže už pred referendom vsadil na jeho výsledok svoj mandát.

10-ročné výnosy nemeckých dlhopisov poklesli z 0,275% na úroveň 0,208%, 5-ročné -0,429% na -0,532%. Americké výnosy 10-ročných dlhopisov naopak vzrástli z 2,38% na 2,444% a 5-ročné z 1,8420% na 1,9274%. Pohyb výnosov do splatnosti teda vplýval na ceny európskych dlhopisov pozitívne, kým nárast výnosov na americké negatívne. Kreditné rozpätie európskych aj amerických korporátnych dlhopisov sa zúžilo, čo na ceny dlhopisov s rizikovou prirážkou pôsobilo pozitívne.

Náš dlhopisový garantovaný fond STABILITA dokázal v decembri z pohybu dlhopisových trhov vyťažiť, čiastočne aj vďaka nárastu cien talianskych dlhopisov, kde sa situácia po referende upokojovala, fond sa zhodnotil o +0,65%.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Pobočky
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.