Stabilita dlhopisový garantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 16.04.2015
od začiatku roka 2,91 %
za 1 mesiac 0,44 %
za 3 mesiace 2,06 %
za 6 mesiacov 3,36 %
za 1 rok 6,64 %
za 3 roky (p.a.) 4,09 %
od vzniku fondu (p.a.) 3,12 %
Cena podielu 0,045212 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 31.03.2015

 

Prvý štvrťrok roku 2015 máme za sebou, no súčasné geopolitické konflikty stále nepriniesli definitívne riešenia. Grécko od predĺženia záchranného programu nepredložilo dostatočné reformné riešenia, ktoré by presvedčili zahraničných investorov o schopnosti splácať svoje záväzky. Termíny splatností sa blížia a Grékom dochádzajú finančné prostriedky, predvolebné sľuby museli ustúpiť, aby sa krajina vyhla odchodu z eurozóny. Neistota spôsobila masívny výber vkladov z gréckych bánk. Riziková ostala situácia na Ukrajine, aj keď konflikt ovplyvňuje investorov čoraz menej. Európske inštitúcie a niektoré krajiny prisľúbili úverovú pomoc Ukrajine pre vážne zhoršenie miestnej ekonomiky. Ak nedôjde k mierovým riešeniam ukrajinskej krízy, Rusku hrozia ďalšie dodatočné sankcie, prinajmenšom predĺženie platnosti existujúcich sankcií (v súčasnosti platia do júla 2015). Naopak Rusko zvažuje zmierniť zákaz dovozu potravín z niektorých európskych krajín (Maďarsko, Grécko, Cyprus).

Napriek spomínaným rizikám, Európe sa darilo vďaka podpore centrálnej banky (ECB), ktorá spustila kvantitatívne uvoľňovanie, podľa plánu má nakupovať štátne a korporátne cenné papiere s minimálnym výnosom -0,2% v objeme 60 mld. EUR mesačne. Okrem toho ECB v marci poskytla bankám na podporu úverovania ďalších 97,8 mld. prostredníctvom cielených dlhodobých refinančných operácií (TLTRO). Uvoľnená monetárna politika má naštartovať európsku ekonomiku a zvýšiť infláciu k cieleným 2%, ktorú v súčasnosti ťahajú nadol ceny energií. V eurozóne sa pokles inflácie spomalil (-0,3%), jadrová inflácia rástla medziročne o 0,7%. Ekonomické ukazovatele vykázali mierne lepšie výsledky, slabšie euro voči doláru zlacneli európske výrobky pre zahraničie. Nezamestnanosť klesla na 11,2% no s veľkými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami. Viac sa darí americkému trhu práce, nezamestnanosť klesla na 5,5%. Ostatné dáta z USA boli pomerne zmiešané, tuhá zima priniesla spomalenie ekonomiky. Americká centrálna banka Fed vypustila vyjadrenia o trpezlivosti pred dvíhaním úrokových sadzieb, na druhej strane znížila predikcie rastu ekonomiky a inflácie. Sadzby bude Fed dvíhať podľa vývoja americkej ekonomiky, zhoršenie ukazovateľov a príliš silný dolár môžu tento termín oddialiť.

V portfóliu dôchodkového fondu neprišlo k žiadnym významným zmenám.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.