Stabilita dlhopisový garantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 27.01.2015
od začiatku roka 1,47 %
za 1 mesiac 1,41 %
za 3 mesiace 1,90 %
za 6 mesiacov 3,21 %
za 1 rok 6,50 %
za 3 roky (p.a.) 3,76 %
od vzniku fondu (p.a.) 3,04 %
Cena podielu 0,044578 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 31.12.2014

Dianie na trhoch v decembri ovplyvňovali pokračujúci pokles cien ropy, kroky centrálnych bánk a forexový trh. Americká centrálna banka Fed plánuje „správne“ načasovanie zvyšovania sadzieb. Naopak snahou európskej ECB je naštartovať rast ekonomiky, naznačená bola možnosť priameho kvantitatívneho uvoľňovania v štýle Fed-u. V druhom kole cielených refinančných operácií určených na podporu úverovania podnikov (TLTRO) si európske banky požičali od ECB tentokrát viac eur (129,85 mld. oproti 82,6 mld. z prvého kola).

Revízia HDP za tretí štvrťrok zvýšila rast ekonomiky USA na 5%, americký trh práce posilňuje, miera nezamestnanosti je na 5,8% oproti 11,5% za eurozónu. Inflácia je pod cielenými 2% aj v Európe, kde prevládajú obavy z deflácie. Decembrové ukazovatele európskej ekonomiky (ZEW, Ifo, PMI) sa mierne zlepšili, k posunu do zóny expanzie im pomáha slabšie euro voči doláru (čím sa eurozóna stáva mierne konkurencieschopnejšou - statky relatívne zlacňujú). Lacnejšia ropa na jednej strane znižuje výrobcom náklady, no negatívny efekt má pre energetický priemysel a pre štáty, ktorých príjmy závisia od cien ropy (Rusko, Nórsko,...).

Dlhopisy rovnako odzrkadľovali ekonomické a politické dianie, výnos amerického 10-ročného dlhopisu je na 2,1712%, nemecký výnos dlhopisu klesol na nové minimum 0,541% slovenský 10-ročný dlhopis na 1,167%. V Grécku sa opäť zvýšilo politické napätie (v januári sa budú konať predčasné parlamentné voľby kvôli neúspešnej voľbe prezidenta). Obavy z výhry ľavicových strán spôsobili pokles cien na gréckych akciových a dlhopisových trhoch, výnos 10-ročného vládneho dlhopisu stúpol na 9,745%, grécka výnosová krivka nadobudla inverzný tvar, čo znamená vyššie riziko.

Eurodolár za december klesol na 1,2098 EUR/USD. Od 1.1.2015 sa stáva novým členom eurozóny Litva. Zlato uzavrelo december na 1184,37 USD/unca.

 

V dlhopisovej zložke dôchodkových fondov neprebehli zásadnejšie zmeny.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.