Stabilita dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 26.11.2015
od začiatku roka 2,58 %
za 1 mesiac 0,64 %
za 3 mesiace 2,05 %
za 6 mesiacov 0,88 %
za 1 rok 2,37 %
za 3 roky (p.a.) 3,34 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,90 %
Cena podielu 0,045067 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 30.10.2015

Október nám priniesol na trhoch dlhšie želaný obrat. Na prelome septembra/októbra trhy našli svoje dno, odkiaľ smerovali na úrovne pred korekciou. Panika odznela a investori, ktorí chceli svoje pozície vypredať, tak už učinili. Pomohla tomu výsledková sezóna  firiem, ktoré prekonali nízko nastavené očakávania. Prichádzajúce makroekonomické údaje dokázali investorov ubezpečiť, že situácia nenasvedčovala k príchodu recesie. Uvoľnená menová politika v Európe a Ázii bude aj naďalej k dispozícii, čo bude ceny rizikových aktív podporovať. Spojené štáty prinášali zmiešané dáta. Americká centrálna banka Fed sa na októbrovom zasadnutí snažila navrátiť späť svoju kredibilitu, keď otvorene vyhlásila decembrové zasadnutie za možné prvé zdvihnutie sadzieb. Silný signál vydala aj Európska centrálna banka (ECB), ktorá začala hľadať vhodný spôsob a nástroje na ďalšiu podporu európskej ekonomiky a slabej inflácie, ktorá sa opäť dostala do záporu (-0,1%). Guvernér Mário Draghi na tlačovej konferencii pomerne jasne naznačil, že v decembri ECB upraví program kvantitatívneho uvoľňovania – buď v jeho dĺžke trvania, objeme mesačných nákupov aktív, alebo z hľadiska štruktúry prípustných aktív. To primälo k rastu ako akciové trhy, tak aj európske dlhopisy. Zároveň 23. októbra čínska centrálna banka PBoC znížila sadzby, a znížila povinné minimálne rezervy bánk, čím ďalej uvoľnila menovú politiku. Najmä od Číny sa očakávali opatrenia pre podporu jej spomaľujúcej ekonomiky, a táto správa trhy rozhodne potešila. Japonská centrálna banka menovú politiku viacej neuvoľnila vzhľadom na nadmerne vysokú bilanciu. Ako vhodnejší sa očakáva fiškálny stimul. Výnos 10-ročného amerického dlhopisu vzrástol na 2,14%, nemecký a slovenský výnos klesal (0,52% a 0,77%).

V priebehu mesiaca sme v dôchodkovom fonde STABILITA vymenili dlhopisy s nízkym výnosom za mierne vyššie (Turecko, ktoré bolo pre nákup atraktívne i kvôli parlamentným voľbám, kde sme vyžili politický cyklus, a ďalej novú emisiu Rumunska).

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.