Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 23.05.2017

od začiatku roka 1,42 %
za 1 mesiac 0,35 %
za 3 mesiace 1,15 %
za 6 mesiacov 2,19 %
za 1 rok 2,69 %
za 3 roky (p.a.) 3,02 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,86 %
Cena podielu 0,046767 EUR
NAV 326 757 109,27 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 28.4.2017

Hlavnou témou pre investorov v apríli boli francúzske prezidentské voľby. Výsledky tento krát dopadli podľa volebných prieskumov a do druhého kola postúpil proeurópsky E. Macron, spolu s populistickou kandidátkou Marine Le Pen.  Riziko sa po prvom kole volieb podstatne zmenšilo, čo sa prejavilo zúžením rozdielu medzi 10 ročnými výnosmi nemeckých a francúzskych dlhopisov. Aj v prípade, že Le Penová vyhrá celé prezidentské voľby, stále potrebuje na presadenie svojich radikálnych návrhov súhlas parlamentu. Z toho dôvodu bude záležať aj na tom, ako dopadnú francúzske parlamentné voľby v júni. V júni by sa mali konať aj predčasné parlamentné voľby vo Veľkej Británii. Premiérka T. Mayová si od nich sľubuje získanie väčšieho počtu hlasov pre svoju Konzervatívnu stranu a tým silnejší mandát pri vyjednávaní dohody o odchode z Európskej Únie. V apríli z hlavných centrálnych bánk zasadala Japonska centrálna banka (BoJ) a Európska centrálna banka (ECB). Obidve centrálne banky podľa očakávaní ponechali uvoľnenú menovú politiku bez zmeny. ECB tak bude pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní v objeme 60 mld. EUR mesačne do konca tohto roka. Mierna zmena prišla v rétorike guvernéra ECB Maria Dragiho, ktorý teraz vníma  riziká pre rast ekonomiky ako vyrovnané, predtým ich vnímal skôr na strane poklesu. Inflácia v Európskej menovej únii podľa odhadov v apríli medziročne vzrástla o 1,9 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti marcovému rastu na úrovni 1,5 %. Začala rásť aj jadrová inflácia (očistená o volatilné zložky ako potraviny a energie), ktorá poskočila na 1,3 %. Pokiaľ inflačné tlaky ešte viac zosilnia, môže sa na pôde ECB zintenzívniť debata medzi nemeckým krídlom, ktoré by chcelo začať viac uťahovať politiku a južným krídlom, ktoré by chcelo ponechať menovú politiku ešte nejaký čas uvoľnenú. Trump v apríli predstavil dlho očakávaný návrh novej daňovej reformy. Nová daňová reforma zahŕňa výrazné zníženie korporátnej dane zo súčasných 35 % na 15 %, čo je pozitívna správa pre amerických podnikateľov. Zároveň Trump navrhol, aby firmy mohli presúvať svoje zisky zo zahraničia do USA pri oveľa nižšej daňovej sadzbe. Na konci mesiaca  boli zverejnené výsledky amerického HDP za prvý kvartál, ktoré dopadli pod konsenzom na úrovni 0,7 %. Ak sa pozrieme na zložky, ktoré najviac prispeli k spomaleniu ratu HDP, tak zistíme, že HDP bolo ťahané dole najmä poklesom vládnej spotreby (- 1,7 %), čo je ale pravdepodobne len dočasná záležitosť.

Vývoj v oblasti dlhopisov bol ovplyvnený geopolitickým napätím, ktoré prispelo k rastu cien dlhopisov a inverzne k poklesu výnosov na dlhopisoch. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov poklesli o 0,31 p.b. na úroveň 2,28 %. Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov poklesli z 0,325 % na 0,315 %. Výnosy 10-ročných slovenských dlhopisov mierne klesali a odpísali si 4,5 bázických bodov za apríl.

Vo fonde Stabilita sme vymenili niekoľko štátnych, podnikových a bankových dlhopisov s kratšou splatnosťou za štátne, podnikové a bankové dlhopisy s dlhšou splatnosťou. Fond Stabilita si pripísal za mesiac apríl 0,29 % a v horizonte jedného roka dosiahol výnos 2,15 %.

 

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.