Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 15.10.2018

od začiatku roka -2,49 %
za 1 mesiac -0,72 %
za 3 mesiace -0,90 %
za 6 mesiacov -2,64 %
za 1 rok -1,64 %
za 3 roky (p.a.) 1,62 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,54 %
Cena podielu 0,046664 EUR
NAV 350 818 888,92 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 28.09.2018

V mesiaci september boli trhy ovplyvňované rôznymi udalosťami. Významnou udalosťou bolo očakávané zvýšenie základnej úrokovej sadzby zo strany Americkej centrálnej banky Fed do rozpätia 2,0-2,25%. Fed taktiež uviedol, že do konca roka plánuje sadzby zvyšovať ešte raz a ďalší rok trikrát. Kurz eura voči americkému doláru sa v priebehu mesiaca  dostal k úrovni 1,18 EUR/USD, no po vyhlásení sadzieb značne viedol americký dolár. V medzimesačnom porovnaní posilnilo euro len o 0,02% na úroveň 1,1604 EUR/USD.

Na rozdiel od Fed-u sa Európska centrálna banka ECB rozhodla ponechať sadzby podľa očakávaní na nezmenenej úrovni, úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie ostala na úrovni 0%, depozitá ostali úročené sadzbou v negatívnom pásme -0,4%. Guvernér ECB Mario Draghi pozitívne komentoval vývoj európskej ekonomiky, inflácie a miezd. ECB sa však ani v roku 2019 nebude so zdvíhaním sadzieb ponáhľať, k prvému zvyšovaniu sadzieb by nemalo dôjsť skôr ako v druhom polroku.

Výnos amerických 10-ročných dlhopisov vzrástol v septembri na 3,06% čo predstavuje nárast o 20 bodov. Nemecký dlhopis s rovnakou splatnosťou vzrástol o 14 bodov na 0,47%. Ceny bezpečných dlhopisov teda inverzne klesali. Výnos slovenských 10-ročných dlhopisov taktiež rástol o 20 bodov z 0,75% na 0,95%. Situácia v Taliansku sa v septembri upokojila a periféria Európy zaznamenala zvýšený dopyt po štátnych dlhopisoch. Talianskym dlhopisom pomohla téma vládneho rozpočtu, keď prisľúbili dodržať stanovené kritériá.

Počas mesiaca nedošlo v portfóliu k významným zmenám. Fond Stabilita zaznamenal za september nárast o 0,64%. V horizonte jedného roka je fond Stabilita v miernej strate 0,77%. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,52.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.