Stabilita dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 07.12.2016
od začiatku roka 2,79 %
za 1 mesiac -0,81 %
za 3 mesiace -1,06 %
za 6 mesiacov 0,70 %
za 1 rok 2,44 %
za 3 roky (p.a.) 3,43 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,82 %
Cena podielu 0,045998 EUR
NAV 298 485 540,04 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 31.10.2016

Pomerne pokojná situácia pokračovala aj v mesiaci október. Dobré výsledky z makroekonomickej sféry i na úrovni výsledkov podnikov spolu s čakaním na top udalosti roka nezvyšovali volatilitu na trhoch. Rizikové oblasti ako Čína, Rusko či Brexit aktuálne utíchli. Zo strany centrálnych bánk sledujeme divergenciu v menovej politike USA na jednej strane a európskou či japonskou na strane druhej.

Americká ekonomika postupne naberá na sile, ťahal ju najmä silný trh práce, inflácia sa pomaly dostáva k cieľu 2%, ekonomický cyklus je vo fáze expanzie. To dovoľuje a priam núti Americkú centrálnu banku Fed reagovať na rast a postupne zdvíhať sadzby, aby nedošlo k prehriatiu ekonomiky. K prvému hike-u po poslednej finančnej kríze došlo koncom minulého roka. Ďalší sa očakáva znova na decembrovom zasadnutí. Neoficiálnym dôvodom, prečo Fed nezdvihol druhýkrát sadzby už skôr, sú americké prezidentské voľby. Fed radšej počká na ich výsledky, v prípade výhry Clintonovej sa pravdepodobne dočkáme zvyšovania ešte v tomto roku. Výhra Trumpa by mohla tento krok naopak oddialiť, keďže jeho ekonomické opatrenia by predstavovali väčšiu neistotu vo vývoji americkej ekonomiky.

Na druhej stane Atlantiku je rast eurozóny síce kladný, no pohybuje sa na slabých úrovniach, nezamestnanosť posledné mesiace stagnovala, inflácia bola nízka. Európska centrálna banka (ECB) podporuje rast nízkymi sadzbami (hlavná sadzba stále 0%) a kvantitatívnym uvoľňovaním QE (nákup cenných papierov do bilancie banky). Prílev peňazí má podporiť úverovanie a ekonomickú aktivitu. QE ECB má zatiaľ oficiálne trvať do marca 2017. ECB však vyhodnocuje ďalšie kroky, ktoré by boli efektívnejšie a predĺžili by nákup dlhopisov o 6-9 mesiacov. Konkretizovať by ich mala na decembrovom zasadnutí. Zároveň ECB spomenula aj druhú stranu mince – ako postupne QE ukončovať (tzv. tapering – znižovanie objemu nakupovaných cenných papierov).

Vývoj v oblasti dlhopisov bol v prospech nárastu yieldov. Výnos 10-ročného amerického dlhopisu stúpol za október z 1,59% na 1,83%. Nárast bol v súlade s očakávaným ďalším zdvíhaním sadzieb. Výnosy európskych bundov stúpali vďaka postupnému zvyšovaniu inflácie a zmienkam o taperingu ECB, aj keď k nemu dôjde výrazne neskôr. Výnos nemeckého 10-ročného dlhopisu sa dostal zo záporu (-0,122%) na úroveň 0,161%. Výnos slovenského dlhopisu stúpol na 0,55%. Rizikové prirážky periférie EÚ klesali (okrem Talianska, kde sa môže meniť politická scéna, čo naznačí novembrové referendum v krajine). Euro voči doláru oslabilo za mesiac o -2,26% na úroveň 1,0981 EUR/USD.

Do konca roka trhy čakajú dve významné udalosti – 8. novembra voľby o „najmocnejšieho“ prezidenta a v posledný mesiac roka zasadnutia centrálnych bánk, kde sa za súčasných podmienok očakávajú zmeny v nastaveniach menovej politiky (u ECB skôr „kozmetické“ úpravy).

Stabilite počas mesiaca nedošlo k výrazným zmenám. Splatný bol jeden podnikový dlhopis a z voľné finančné prostriedky sa priebežne investujú. Fond i v októbri pokračoval v dosahovaní nových historických maxím hodnoty dôchodkovej jednotky.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Pobočky
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.