Stabilita dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 20.10.2016
od začiatku roka 4,01 %
za 1 mesiac 0,18 %
za 3 mesiace 1,30 %
za 6 mesiacov 2,18 %
za 1 rok 4,45 %
za 3 roky (p.a.) 3,99 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,96 %
Cena podielu 0,046544 EUR
NAV 299 991 077,37 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 30.09.2016

 Vývoj na trhoch za posledný mesiac ostal pomerne pokojný. V septembri sa konali ďalšie zasadnutia centrálnych bánk. Európska centrálna banka (ECB), Americká centrálna banka (Fed) ani Britská centrálna banka (BoE) nepriniesli zmeny vo svojom nastavení menovej politiky. ECB mierne znížila prognózu rastu HDP eurozóny na budúci rok z 1,7% na 1,6% a prognózu inflácie obdobne o desatinu na 1,2%. Pôvodne očakávala lepšiu reakciu ekonomiky na menové stimuly, zároveň vyhodnocuje efekty negatívnych sadzieb. ECB v auguste nakúpila nižší objem dlhopisov (čo bolo spôsobené aj nižšou letnou likviditou). Za súčasných podmienok môže mať do konca QE (marec 2017) problém s nákupmi z dôvodu príliš nízkych výnosov a nízkej ponuky, preto sa predpokladá zmena v nastavaní QE. Guvernér M. Draghi stále apeluje na vlády, aby podporili ekonomický rast fiškálnymi stimulmi. Nejde o jednoduché riešenie vzhľadom na už existujúcu výšku dlhu krajín, či politických tlakov pred dôležitými voľbami, ktoré Európu čakajú v budúcom roku. Pod pokrievkou ostali aj dopady Brexitu, ktoré sa odsunuli na neskôr. Premiérka T. Mayová avizovala začiatok oficiálneho procesu vystúpenia z Únie najneskôr na marec 2017. BoE si necháva priestor na ďalšiu podporu a uvoľnenie menovej politiky na neskôr, ak to bude potrebné. Posledné prichádzajúce dáta z Veľkej Británie boli pozitívne a prekonávali očakávania.

Spojené štáty americké sú na tom ekonomicky lepšie, silný trh práce a vyššia inflácia dovoľujú Fed-u postupne uťahovať menovú politiku. Banková rada Fed-u čaká na potvrdenie vývoja smerom k ich cieľom. Je tu však politické riziko z dôvodu nadchádzajúcich novembrových prezidentských volieb. Proti sebe stoja kandidáti D. Trump a H. Clintonová, pričom v prípade výhry Trumpa sa očakáva väčšia neistota a nárast rizík.

Dlhopisové trhy sa vyvíjali zmiešane. Výnos amerického 10-ročného dlhopisu mierne stúpol za september z 1,58% na 1,59%. Nemecký opačne ostal v negatívnom pásme na úrovni -0,122%. Euro voči doláru mierne posilnilo o 0,53%, menový pár uzavrel tretí kvartál na úrovni 1,1235 EUR/USD.

Počas septembra sme vypredali časť dlhopisov s výnosom okolo nuly a za voľné peňažné prostriedky dokúpili výnosnejšie dlhopisy. Fond Stabilita pokračoval v dosahovaní nových historických maxím hodnoty dôchodkovej jednotky. Od začiatku roka 2016 dosiahol výnos 3,95% a v horizonte jedného roka 4,99%.

 

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Pobočky
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.