Stabilita dlhopisový garantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 21.08.2014
od začiatku roka 4,10 %
za 1 mesiac 0,37 %
za 3 mesiace 1,47 %
za 6 mesiacov 3,03 %
za 1 rok 5,66 %
za 3 roky (p.a.) 3,01 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,87 %
Cena podielu 0,043333 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 31.07.2014

 

Situácia na Ukrajine sa skomplikovala po zostrelení civilného lietadla. Európska únia a USA sa dohodli na novom balíku sankcií voči Rusku, obchodné vzťahy medzi EMÚ a Ruskou federáciou sú tak ešte viac oslabené. Vojny sužujú aj Blízky východ a severnú Afriku. Argentína prešla ďalším bankrotom, ktorému sa prisudzuje iba formálny charakter a nemal výrazný dopad na trhy.

Uvoľnená menová politika americkej centrálnej banky Fed bude pokračovať. Objem stimulov sa postupne znižuje, kvantitatívne uvoľňovanie by malo byť ukončené v októbri tohto roka a zvyšovanie sadzieb sa očakáva najskôr v prvej polovici roku 2015. V Európe má jastrabie vyhliadky do konca roka snáď len Veľká Británia. ECB naopak hľadá ďalšie možnosti kvantitatívneho uvoľňovania. Prostriedky z TLTRO majú byť použité na úverovanie súkromnej sféry a Draghi apeluje na banky, aby tieto zdroje nevyužívali na sledovanie vlastných záujmov. Okolo ďalšieho nástroja - odkúpenie štruktúrovaných aktív ABS, je na pôde centrálnej banky ešte veľa pochybností.

Inflácia v USA je na úrovni 2,1% a trh práce posilňuje, nezamestnanosť za júl klesla na 6,1%, počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol k úrovniam z roku 2006. Odhad miery rastu HDP za druhý štvrťrok v USA vzrástol na 4%, eurozóna je na slabých 0,2% a jej ťahúň Nemecko má zatiaľ 0,8%. Eurozóna pokračuje s infláciou na úrovni 0,5%, nezamestnanosť má 11,5%. Európa je negatívne ovplyvnená ukrajinskou krízou a sezónnymi faktormi, hrozí jej zastavenie oživovania ekonomiky. Americké 10-ročné dlhopisy kolísali okolo 2,5%, naopak európske benchmarkové dlhopisy sa vlečú na minimách, tesne nad 1,12%. Dlhopisy južnej Európy sú na príliš optimistických úrovniach, portugalské vládne dlhopisy poskočili na 3,98% kvôli finančným problémom miestnej banky, čo údajne poškodilo aj emisiu vládnych dlhopisov Grécka, kde bol umiestnený na trh nižší ako želaný objem.

 

V rámci mesiaca júl sa realizovali v portfóliách dôchodkových fondov obchody so všetkými druhmi aktív. V dlhopisovej zložke sme mierne zvýšili duráciu fondov (citlivosť na pohyb úrokových mier) a znížili sme expozíciu na dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín a Ruska. V akciovej zložke sme vzhľadom na prekúpenosť vyspelých trhov mierne navážili časť investujúcu do akcií rozvíjajúcich sa regiónov, najmä Ázie.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.