Prosperita akciový negarantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 25.05.2015
od začiatku roka 10,06 %
za 1 mesiac 0,10 %
za 3 mesiace 3,73 %
za 6 mesiacov 10,48 %
za 1 rok 16,15 %
za 3 roky (p.a.) 8,53 %
od vzniku fondu (p.a.) 3,15 %
Cena podielu 0,045505 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 30.04.2015

Začiatok apríla bol na finančných trhoch pomerne pokojný. Kvantitatívne uvoľňovanie sa Európskej centrálnej banke (ECB) darilo napĺňať. Liatie peňazí do ekonomiky oslabovalo euro, čo sa začalo prejavovať v lepších výsledkoch nemeckého exportu a priemyselnej produkcii v eurozóne. Inflácia sa dostala zo záporných čísel na nulu, no od cielených 2% je ešte pomerne ďaleko. Pokojná situácia sa zmenila po náraste neistoty ohľadom Grécka a slabších makroekonomických dát z USA. Grécka vláda svoju aprílovú splátku 460 mil. € uhradila a ECB navýšila strop finančnej pomoci gréckym bankám, no vláda nepredložila návrh reforiem, ktorý by viedol k spokojnosti veriteľov. Grécku tak dochádzajú peniaze, na fungovanie chodu štátu chcelo využiť aj prebytky štátnych inštitúcií a firiem. Zhoršenie úverovej schopnosti sa prejavilo v znížení ratingu Grécka, ktorý agentúra Moody´s znížila na Caa2 s negatívnym výhľadom. USA sa nedarilo nadviazať na rast z posledného kvartálu minulého roka. Za prvý kvartál 2015 rástla americká ekonomika iba o 0,2%, čo bolo pod očakávaním trhu. Inflácia bola na -0,1%, nezamestnanosť ostala na úrovni 5,5%. Americká centrálna banka Fed bude pri otázke zdvíhania sadzieb hľadieť na pokračujúce výsledky ekonomiky, najmä na trh práce. Možné je oddialenie termínu do druhého polroku 2015.

Lepšie dáta európskej ekonomiky pomohli k rastu výnosov štátnych dlhopisov (ich ceny klesali). Od dna sa odrazil výnos nemeckého 10-ročného dlhopisu, ktorý narástol na úroveň 0,366%, slovenský tiež mierne stúpol na 0,549%. Americký dlhopis so splatnosťou 10 rokov mal výnos mierne nad 2%.

Akcie si neudržali svoje historické maximá a pod vplyvom zhoršených makrodát klesali. Americké si tak celkovo za apríl pripísali iba mierny zisk (S&P500 +0,85%). Efekt rastu vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu ECB na európskych akciách skončil a dochádzalo k miernym korekciám (EuroStoxx50 klesol o -2,21%). Z akcií sa najviac darilo Ázii (japonský Nikkei225 +1,63%). Čínska centrálna banka pre podporu miestnej ekonomiky znížila povinné minimálne rezervy, čo pomohlo akciám v raste (HangSeng   +12,99%). Svetový akciový index MSCI World rástol o +2,16%, rizikovejší akciový index rozvojových trhov MXEF si pripísal +7,51%.

V zmiešaných portfóliách (Prosperita, Benefit) sme pred korekciou znížili akciovú zložku.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.