Prosperita akciový negarantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 02.10.2015
od začiatku roka -3,28 %
za 1 mesiac -1,15 %
za 3 mesiace -8,58 %
za 6 mesiacov -10,66 %
za 1 rok 0,51 %
za 3 roky (p.a.) 3,48 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,78 %
Cena podielu 0,039988 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 31.08.2015

Koniec leta bol na trhoch náročný. Presne pred rokom bola pozornosť upriamená na rusko-ukrajinskú krízu. Tento rok Európu „zamestnávalo“ Grécko, ktoré sa napokon v auguste dohodlo s veriteľmi na novom balíku pomoci. Záujem investorov o dianí na Ukrajine ako a v Grécku je nateraz v úzadí, svoju pozornosť upriamili na Čínu a reakcie najväčších svetových centrálnych bánk. Nedávny prepad na čínskych akciových trhoch a slabšie ekonomické dáta, ktoré indikujú spomaľovanie miestnej ekonomiky, v kombinácii s nízkou likviditou v letnom období a ľahko šíriacou sa panikou, pokles cien komodít a slabá inflácia, to všetko ťahalo trhy v auguste nadol. V súčasnej globalizácii je aj z takej diaľky dopad na naše trhy pomerne výrazný. Čína devalvovala svoju menu s cieľom zabrániť ďalším prepadom akciových indexov, efekt bol však len krátkodobý a s nasledovnou devalváciou sa hlavné akciové indexy opäť posunuli nadol. Volatilita poskočila na úrovne z roku 2011. Na vyspelejšie trhy pôsobili aj obavy zo zdvíhania sadzieb americkou centrálnou bankou Fed, ktorá sa chystá takmer po dekáde posunúť ich o 0,25% nahor. Silný americký trh práce a pomerne stabilná ekonomika na jednej strane dovoľujú samotným USA sadzby zdvíhať, na druhej strane brzdou je nízka inflácia kvôli prepadu cien energií. Horšie je to s potenciálnym negatívnym dopadom na zvyšok sveta, globálnu ekonomiku a najmä rozvíjajúce sa krajiny a rozvojové krajiny (emerging markets), čo by sa ako bumerang mohlo nepekne vrátiť naspäť USA. Rast v eurozóne ostáva krehký. Nemecké HDP rástlo za druhý kvartál o 0,4%. Na ročnej báze je HDP európskych krajín v rastovej zóne (okrem Ukrajiny, Ruska a Bieloruska). Európska centrálna banka pomáha ekonomike kvantitatívnym uvoľňovaním, na jej podporu by mohla pridať ďalšie opatrenia.

Výnosy amerických dlhopisov sa pohybovali priamo úmerne s očakávaniami týkajúcich sa zdvíhania sadzieb. Na konci augusta mal dlhopis so splatnosťou výnos 2,22%. Výnos nemeckého 10-ročného dlhopisu celkovo vzrástol na 0,789% a slovenský na 1,11%. Euro si voči doláru pripísalo zisk 2,07%, kurz eurodoláru ukončil mesiac na úrovni 1,12 EUR/USD.

Na akciových trhoch dochádzalo od polovice mesiaca ku korekciám. 24. august sa zapísal do histórie ako „Black Monday“ (čierny pondelok), po ktorom od začiatku mesiaca hlavné indexy nabalili 11 až 15%-tnú stratu. Straty boli na konci augusta korigované približne o 5%. Americký index S&P500 klesol za august o -6,26%. Európsky EuroStoxx50 si odpísal -9,19%, nemecký DAX -9,28%, čím sa indexy dostali na januárové úrovne. Japonský Nikkei255 stratil -8,23%. Svetový index sa posunul o -6,81%, Emerging Markets o -9,20% nadol.

Korekcie však nie sú ojedinelý jav, zväčša pomáhajú zabrániť prehnanému nafukovaniu bublín. Investori by nemali podliehať panike, najmä ak je ich investičný horizont dlhší. Sporenie na dôchodok je nepochybne dlhodobou záležitosťou.

V zmiešaných portfóliách nedošlo počas mesiaca k výrazným zmenám.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.