Prosperita akciový negarantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 04.02.2016
od začiatku roka -7,27 %
za 1 mesiac -2,97 %
za 3 mesiace -9,29 %
za 6 mesiacov -12,23 %
za 1 rok -10,54 %
za 3 roky (p.a.) 1,72 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,38 %
Cena podielu 0,038550 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 31.12.2015

Posledný mesiac v roku 2015 ovplyvnili trhy najmä európska a americká centrálna banka (ECB a Fed), resp. (ne)naplnenie očakávaní investorov. Nastavenie a smerovanie oboch bánk bolo už dlhšiu dobu opačné. Kým ECB potrebuje podporovať krehkú ekonomiku a slabú infláciu uvoľňovaním menovej politiky, naopak americký Fed sa celý tento rok chystal k správnemu načasovaniu zdvíhania sadzieb, ku ktorému naposledy v USA došlo v roku 2006. Uvoľnená menová politika zvyčajne podporuje rast rizikových aktív. Tento krát v oboch prípadoch bola reakcia trhu opačná, expanzia priniesla pokles, reštrikcia rast.

ECB na svojom zasadnutí začiatkom decembra modifikovala kvantitatívne uvoľnenie (QE), priniesla niekoľko opatrných krokov, ktoré v podstate znamenali ďalšie uvoľnenie. Trh ale reagoval poklesom, pretože guvernér ECB M. Draghi v podstate nepriniesol to, čo signalizoval pred zasadnutím. ECB znížila depozitnú sadzbu o 0,10% na -0,30%, ostatné sadzby nechala nezmenené. Zvláštne bolo oznámenie nepravdivej správy od Financial Times, približne 4 minúty pred oficiálnym zverejnením sadzieb ECB, že všetky sadzby ponechá nezmenené, na čo euro vyletelo nahor a akcie sa posunuli opačným smerom, ceny dlhopisov tiež poklesli. Na neskoršej tlačovke M. Draghi oznámil predĺženie QE z pôvodného septembra 2016 na marec 2017, rozšírenie portfólia aktív, ktoré môže ECB nakupovať do bilancie a reinvestovanie maturujúcich aktív. Tieto opatrenia boli už však investormi započítané. Trh očakával niečo viac, napr. zvýšenie objemu nákupov zo 60 mld. mesačne na 70-75 mld. Namiesto toho prišlo pomerne veľké sklamanie. Pokračujúci program TLTRO (pôžičky bankám od ECB) dosiahol klesajúci príspevok k celkovému objemu, dopyt bánk po novej likvidite je nízky. Tok úverov podnikom na podporu rastu ekonomiky EMÚ ostal slabý.

O necelé dva týždne americká centrálna banka Fed zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu z pásma 0-0,25% na 0,25-0,50%. Málokto pochyboval o tomto kroku, prekvapivá by bola nečinnosť Fed-u. Trh v tomto prípade „dostal, čo chcel“, investori tým nadobudli presvedčenie, že americká ekonomika vyzerá byť dostatočne silná a pripravená na uťahovanie menovej politiky, čo prinieslo na trhy pozitívnu náladu. Na konci roka 2016 očakáva FOMC sadzby na úrovni 1,375%. Tempo zdvíhania sadzieb bude závisieť od vývoja v USA. Trh práce bol stabilný, priemyselná výroba v decembri zaznamenala spomalenie. Mierne sa zvýšili obavy o spomaľovaní čínskej ekonomiky.

Akciové trhy a najmä ťažobný sektor ťahali počas mesiaca nadol klesajúce ceny ropy, ktoré sa dostali k 37 USD/barel. Ropa Brent klesla za december o -16,43%, WTI zlacnela o -11,07%. Zo sledovaných hlavných akciových indexov boli európske najslabšie, za mesiac stratili okolo 5-6% (EuroStoxx50 -6,81%, nemecký DAX -5,62%). Japonský Nikkei225 odpísal -3,61%, americké indexy za december klesli do -2% (S&P500 -1,75%).

Výnosy dlhopisov oproti novembru mierne narástli (ceny inverzne klesali). Americký 10-ročný dlhopis uzavrel rok s výnosom 2,269%. Výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu stúpol na 0,628% a slovenský na 0,735%. Euro si voči doláru prilepšilo o +2,81% pri uzatváracom kurze 1,0856 EUR/USD.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.