Prosperita akciový negarantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 27.05.2016
od začiatku roka -8,69 %
za 1 mesiac 1,78 %
za 3 mesiace 2,44 %
za 6 mesiacov -11,84 %
za 1 rok -15,68 %
za 3 roky (p.a.) 0,80 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,21 %
Cena podielu 0,037961 EUR
NAV 40 965 358,95 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 29.04.2016

Trhy v apríli reflektovali výsledky makroekonomických dát a aj postupne prichádzajúcich výsledkov firiem za prvý kvartál tohto roka. Makro dáta boli skôr vlažné – rast HDP veľmi neoslnil, mierne ale utíchli globálne riziká. V Číne, ktorá sa v poslednom období stala postrachom pre trhy, sa situácia mierne upokojila. HDP eurozóny rástlo v prvom štvrťroku o +0,6%. Jadrová inflácia sledovaná Európskou centrálnou bankou ostáva veľmi slabá. Vplyv uvoľnenej menovej politiky ECB bude nejakú chvíľu trvať a podľa guvernéra Draghiho treba ostať trpezlivý. Efekt opatrení prijímaných centrálnou bankou sa bežne odzrkadľuje v reálnych dátach (inflácia, hospodársky rast, a i.) s určitým oneskorením. Americký dolár strácal najmä po zverejnení údajov o vývoji HDP, rast ekonomiky USA bol znova o niečo pomalší (+0,5% medzikvartálne, anualizovane). Miera nezamestnanosti v USA sa vrátila na 5%, avšak trh práce ostáva robustný (silná tvorba pracovných miest, nízky počet žiadostí o podporu). Výsledková sezóna firiem zatiaľ vo väčšine prinášala pozitívne prekvapenia v porovnaní s nízko nastavenými očakávaniami.

Euro voči doláru celkovo za apríl mierne posilnilo z 1,1380 EUR/USD na úroveň 1,1451 EUR/USD (+0,62%), keď dolár strácal najmä v závere mesiaca. Výrazným impulzom bolo zasadnutie Americkej centrálnej banky Fed, ktorá ostala holubičia – ďalšie zdvíhanie sadzieb nebude tak rýchle. Trh sa prikláňa k názoru, že sadzby sa zvýšia tento rok max. raz, Fed by videl priestor aj na dve zvýšenia.  Slabnúci dolár napomáhal k rastu cien komodít vrátane ropy, ktoré priniesla zmiernenie napätia u producentov a spracovateľov tejto strategickej suroviny. Zároveň rástli krajiny závislé na produkcii komodít (emerging markets).

Hlavné akciové indexy celkovo za apríl mierne rástli. Európske si pripísali okolo 1% (EuroStoxx50 +0,77%, nemecký DAX +0,74%). Európa je neistá ohľadom júnového referenda o Brexite. Predbežné prieskumy zatiaľ nedávajú jasné preferencie zotrvaniu alebo odchodu krajiny z Únie. Americký akciový index S&P500 rástol o +0,27%. Opačne sa vyvíjal japonský Nikkei225, ktorý si odpísal -0,55%, index ovplyvňuje aj silný yen a ponechanie menovej politiky Bank of Japan bez zmeny, napriek tomu, že trh očakával ďalší stimul. Svetový akciový index si pripísal +1,38%, index rozvíjajúcich krajín rástol o +0,41%.

Výnosy štátnych dlhopisov rástli, k čomu prispel odraz cien komodít od lokálneho dna, čo dáva šancu k rastu inflácie bližšie k cielenej hranici. Výnos nemeckého dlhopisu so splatnosťou 10 rokov stúpol z 0,152% na 0,271%. Slovenský sa vyvíjal podobne (rast výnosu z 0,364% na 0,481%). Výnos amerického dlhopisu so splatnosťou 10 rokov taktiež stúpol z 1,769% na 1,833%. pomohol Posledné marcové rozšírenie kvantitatívneho uvoľňovania ECB zvýšilo dopyt najmä po korporátnych dlhopisoch, čím ich ceny stúpali (výnosy inverzne klesali).

Ropa sa dostala na 48 USD/barel (Brent; WTI 45 USD/barel). Jej rast najskôr zabrzdilo zasadnutie krajín OPEC a non-OPEC v Dohe, kde neprišlo k dohode o znížení produkcie, neskôr jej výrazne pomohol slabnúci dolár. Zlato si pripísalo 4,93%, jeho cena na konci apríla bola 1293,53 USD/unca.

Začiatkom mesiaca sme presunuli časť alokácie z japonského regiónu do amerického a ázijského emerging markets, v európskom sme sa zamerali na východnú oblasť.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.