Prosperita akciový negarantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 26.09.2016
od začiatku roka -7,59 %
za 1 mesiac -0,92 %
za 3 mesiace 4,58 %
za 6 mesiacov 2,28 %
za 1 rok -2,98 %
za 3 roky (p.a.) 1,20 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,28 %
Cena podielu 0,038417 EUR
NAV 42 172 325,74 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 31.8.2016

Posledný letný mesiac sa niesol v pokojnej atmosfére.  Začiatkom augusta boli zverejnené výsledky zo stresového testovania najvýznamnejších bánk eurozóny, ktoré vyšli pomerne dobre. Záťažové kritériá však neboli až také prísne, zároveň boli prispôsobované jednotlivým krajinám. Z výsledkov vyplynula pozitívna správa - banky preukázali zlepšenie schopnosti absorbovať hospodárske šoky. Bankám sa v skutočnosti podarilo navýšiť svoj kapitál, čo je v súlade s požiadavkami regulátora. Najrizikovejšími sú však talianske banky, ktoré sa musia popasovať s príliš vysokým podielom zlých úverov.

Britská centrálna banka splnila očakávania a na augustovom zasadnutí uvoľnila menovú politiku (znížila úrokovú sadzbu z 0,50% na 0,25% a zvýšila objem nakupovaných dlhopisov). Menový stimul má pomôcť ľahšie znášať následky prípadného Brexitu, ktorý zatiaľ nebol oficiálne spustený. Významným stretnutím centrálnych bankárov bolo ekonomické sympózium v Jackson Hole, kde guvernérka Americkej centrálnej banky Fed Yellenová naznačila možné zvyšovanie sadzieb v najbližších mesiacoch. Dôvodom je silný trh práce a zlepšenie ekonomických prognóz v USA. Taktiež globálne riziká mierne utíchli (Čína nie je aktuálne témou, ceny ropy sa stabilizovali medzi 40-50 USD/barel, Brexit bude ešte beh na dlhé trate...).

V lete sa výnosy štátnych dlhopisov držali na nízkych úrovniach, kratšie splatnosti dosahujú dokonca záporný výnos. Kvôli nízkej inflácii a pomalému rastu, či už v Európe alebo Japonsku, sa snažia centrálne banky podporiť ekonomiku znižovaním sadzieb a kvantitatívnym uvoľnením v podobe nákupov dlhopisov. To zvyšuje dopyt po nich, čím rastie ich cena a výnos inverzne klesá. Výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu sa držal v zápore (-0,066%), slovenský mierne klesol na 0,270%. Výnos amerického 10-ročného dlhopisu vzrástol na 1,58% v súlade so zvýšenou pravdepodobnosťou rastu sadzieb v USA. Euro voči doláru mierne oslabilo o -0,14% na úroveň 1,1158 EURUSD.

Akciové trhy v auguste nezažívali žiadne drámy, americké akcie posunuli počas mesiaca svoje maximá ešte vyššie, za celý august skončili v miernom mínuse (S&P 500 -0,12%). Európske pridali okolo 1-2,5% (DAX 2,47%), britský FTSE100 (+0,85%) podporilo uvoľnenie menovej politiky, japonský Nikkei 225 pridal o +1,92%, čínsky HangSeng o +4,96% a Emerging Markets rástli 3. mesiac v rade - v auguste si polepšili o +2,31%. Zlato si dalo pauzu v raste, silný dolár cene zlata veľmi nepomáha, jeho cena mierne klesla (-3,13%).

Vo fonde Benefit sme počas augusta znížili dlhopisovú zložku a nakúpili ETF z amerického regiónu. V Prosperite sme v auguste znížili dlhopisovú zložku a v akciovej zložke navážili o amerického regiónu.

 

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Pobočky
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.