Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%

Výkonnosť k 17.02.2017

od začiatku roka 3,12 %
za 1 mesiac 2,98 %
za 3 mesiace 7,51 %
za 6 mesiacov 11,25 %
za 1 rok 16,24 %
za 3 roky (p.a.) 3,96 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,18 %
Cena podielu 0,042938 EUR
NAV 48 093 473,69 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.01.2017

PROSPERITA

Začiatok nového roka sa niesol v pokojnom duchu. Európska centrálna banka (ECB) a Japonská centrálna banka (BoJ) podľa očakávaní ponechali v januári sadzby nezmenené a nepriniesli ani zmeny vo svojom nastavení menovej politiky. ECB by teda mala začať od apríla s predĺžením kvantitatívneho uvoľňovania v objeme 60 mld. eur mesačne do decembra 2017, v prípade potreby aj dlhšie. Predstihové indikátory z eurozóny zatiaľ indikujú dobrý štart do roku 2017. V januári podľa rýchleho odhadu dosiahol nemecký PMI hodnotu 54,7 bodu, čo je síce mierne pod decembrovou úrovňou, ale hodnota PMI nad 50 stále naznačuje expanziu. Pre celú eurozónu skončil rýchly odhad PMI za január na úrovni 54,3 bodu a súčasne inflácia v eurozóne vyskočila na najvyššiu úroveň za posledné štyri roky (1,8%). Na druhej strane to ale bolo primárne spôsobené rastom cien energií. Jadrová inflácia zostáva naďalej na 0,9%. Aj preto pravdepodobne nebudú vyššie inflačné čísla zatiaľ znamenať žiadnu zmenu v menovej politike, keďže podľa prezidenta ECB inflácia musí splniť viac podmienok ako len jednorazový nárast. Vo Veľkej Británii rozhodol Najvyšší súd, že vláda nemôže aktivovať Článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým sa oficiálne začínajú rokovania o odchode krajiny z EÚ, bez súhlasu parlamentu. V USA výsledky PMI najprv pozitívne prekvapili (55,1 bodu), avšak sklamaním bol rast amerického hospodárstva na úrovni 1,9 % za 4. kvartál 2016, keďže trh očakával rast o 2,2 %. US trh práce a výhľad inflácie podporujú uťahovanie menovej politiky a pravdepodobná politika Donalda Trumpa, vrátane sľúbeného zníženia daní a fiškálnych stimulov, bude tiež vytvárať inflačné tlaky. Trh očakáva od Fed-u trojnásobné zvýšenie sadzieb v roku 2017, čím by sa kľúčová sadzba dostala do pásma 1,25-1,5 %. Na druhú stranu stále pretrvávajú politické riziká od brexitu, cez francúzske a nemecké voľby až po neistú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Z amerických indexov sa najviac darilo akciovému indexu Nasdaq 100, ktorý počas januára vzrástol o 4,30%, americký akciový index S&P500 vzrástol o 1,79%, avšak najviditeľnejší úspech zaznamenal americký akciový index Dow Jones, ktorý prvýkrát vo svojej 130-ročnej histórii prekonal psychologicky dôležitú úroveň 20 000 bodov. Výraznou podporou hlavných amerických akciových titulov bola silná výsledková sezóna. Darilo sa aj MSCI Emerging markets indexu, ktorý vzrástol o 5,45%. Nemecký akciový index DAX 30 zaznamenal počas januára mierny nárast o 0,47%,  európsky akciový index Eurostoxx50 poklesol o 1,82%, britský FTSE 100 si odpísal za január 0,38% a japonský Nikkei 225 poklesol o 0,38%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.