Prosperita akciový negarantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 29.07.2014
od začiatku roka 4,55 %
za 1 mesiac 0,76 %
za 3 mesiace 3,33 %
za 6 mesiacov 5,39 %
za 1 rok 7,92 %
za 3 roky (p.a.) 4,39 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,96 %
Cena podielu 0,039818 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 30.06.2014

Európska centrálna banka uvoľnila menovú politiku s cieľom zvýšiť likviditu, podporiť úverovú aktivitu a zabrániť klesajúcej inflácii. Dňa 11.6.2014 znížila úrokové sadzby na historické minimá (sadzba pre hlavné refinančné operácie 0,15%,  po prvýkrát záporná sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie -0,10%).  Americká centrálna banka Fed čaká na pozitívne správy z trhu, aby mohla pristúpiť k miernej reštrikcii. Najskôr by však mala ukončiť kvantitatívne uvoľňovanie, až potom zvyšovať úrokové sadzby, čo sa nepredpokladá skôr ako v druhej polovici roku 2015.

Situácia na Ukrajine je naďalej napätá, vyhlásené prímerie sa hrubo porušovalo. Ukrajina podpísala asociačnú zmluvu s Európskou úniou (tú s EÚ podpísali aj Gruzínsko a Moldavsko). Investori však už na udalosti na Ukrajine reagovali iba v limitovanej miere.

Spotrebiteľské ceny za eurozónu rástli iba o 0,5%, čo je stále ďaleko od cielených 2%. Nezamestnanosť za eurozónu klesla pod hranicu 12% a priemyselná výroba bola na 5-mesačných maximách. Taktiež vo Veľkej Británii došlo k najvyššiemu zrýchleniu produkcie za posledné 3 roky. Pozitívnym impulzom pre americkú ekonomiku bol rast produkcie a zahraničných objednávok. Tempo rastu nových zamestnancov v USA však spomalilo. Koncom mesiaca negatívne prekvapil pokles investícií a nižší rast spotreby.

Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov sa medzimesačne výrazne nezmenili (pokles o 0,06%). Na európskom trhu bol výraznejší pohyb v dôsledku uvoľnenej menovej politiky a nízkej inflácie. Výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov klesli z 1,36% na 1,25%, podobne výnosy slovenských 10-ročných dlhopisov klesali z 2,19% na 2,02%.

Akciové indexy v súhrne rástli, Európe sa však až tak nedarilo. Index S&P 500 medzimesačne rástol o 1,91%, japonský Nikkei 225 posilnil o 3,62% a rozvíjajúce sa trhy rástli o 2,25%, kým EuroStoxx 50 zaznamenal medzimesačný mierny pokles o 0,5%.

V portfóliách fondov počas mesiaca nenastali významnejšie zmeny.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.