Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.02.2019

od začiatku roka 10,78 %
za 1 mesiac 5,99 %
za 3 mesiace 1,48 %
za 6 mesiacov -7,16 %
za 1 rok -2,09 %
za 3 roky (p.a.) 6,22 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,09 %
Cena podielu 0,044261 EUR
NAV 57 394 180,69 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.01.2019

Akcie odštartovali rok 2019 silným rastom. Pozitívne na trh pôsobilo upokojenie obchodnej vojny medzi USA a Čínou a rast akcií nezastavili ani vyhlásenia spomaľujúceho HDP v Nemecku a Číne, čo trh zacenil koncom minulého roka. Ostro sledovanými udalosťami bolo hlasovanie o brexite spolu s vyjadrením dôvery britskej premiérke Therese Mayovej. Britský parlament vyjednanú dohodu o brexite odmietol a zároveň odmietol neriadený brexit – odchod z EÚ bez dohody.  Mayovej sa ale v prípade vyslovenia dôvery podarilo získať dostatočnú podporu v parlamente. Premiérka dostala mandát na vyjednanie novej dohody, Únia však so zmenami v dohode nesúhlasí. Problém tak ostáva stále otvorený a na jeho riešenie ostáva len málo času, keďže „rozvod“ je naplánovaný na 29. marec 2019. Predseda Európskej rady Tusk nevylúčil posunutie termínu brexitu. Na tento vývoj súčasne so zvyšujúcou sa pravdepodobnosťou predĺženia lehoty na vystúpenie UK z EÚ reagoval britský akciový trh rastom.

 V januári sme boli svedkami najdlhšieho 35-dňového „government shutdownu“ - pozastavenia financovania federálnych inštitúcií USA v histórií. Zamestnanci vládnych organizácií tak zostali bez výplat. Odstávka bola prerušená do polovice februára, tento stav môže pokračovať, kým Trump nezíska zdroje na financovanie stavby múru medzi USA a Mexikom, ktorý sľuboval ešte v predvolebnej kampani.

Podstatný vplyv z USA malo zasadnutie centrálnej banky Fed, ktorá si zobrala oddychový čas v jastrabích vyjadreniach o uťahovaní menovej politiky. Uľavila tým najmä akciovým trhom, ktorým sa za prvý mesiac roka darilo rásť k hodnotám spred decembrovej korekcie. Na programe boli aj vyhlásenia štvrťročných výsledkov firiem. Slušné výsledky vykázali spoločnosti ako Facebook alebo Mastercard na čo ich akcie reagovali rastom, naopak oslabili akcie spoločnosti Microsoft. V januári rástli všetky svetové akciové indexy, najvýraznejšie tie americké (v priemere o takmer 9%). Európske akciové indexy rástli v priemere o viac ako 5% a darilo sa aj rozvíjajúcim sa trhom, pričom index MSCI Emerging Markets rástol o 8,71%. Index MSCI World odrážajúci výkonnosť akcií vo svete posilnil o 7,68%. Z akciových regiónov sa najviac darilo regiónu rozvíjajúcich sa trhov Latinskej Ameriky (+14,87%), naopak región Spojeného kráľovstva rástol len o 3,5%. Najvýkonnejšími akciovými sektormi boli za január nehnuteľnosti a energie. Rastom prekonávajúcim januárovú výkonnosť indexu S&P500 začali akcie AMD (Advanced Micro Devices), Twiter alebo AAP (Advanced Auto Parts), ktoré držíme vo fonde Prosperita (akcie AMD a AAP patrili medzi top 5 najvýkonnejších v indexe S&P500 za rok 2018).

Z makroekonomických ukazovateľov sme videli pokles inflácie ale aj spomalenie rastu HDP rôznych krajín. Inflácia v USA poklesla z 2,2% na 1,9% (najnižšie od augusta 2017) z dôvodu znižujúcich sa cien pohonných hmôt a rovnako v Číne z dôvodu klesajúcich cien výrobkov (okrem potravín). Inflácia klesala aj v eurozóne na 1,6%, čím prekonala trhové očakávania. Nemecká ekonomika v roku 2018 rástla o 1,5% čo predstavuje výrazné spomalenie oproti minulému roku (v roku 2017 o 2,2%) z dôvodu pomalšieho rastu spotreby domácností, exportu aj vládnych výdavkov. Čína zaznamenala najpomalší rast od roku 1990 a v porovnaní s minulým rokom rástla o 6,4% (výrazne pod pôvodnými odhadmi) najmä z dôvodu spomalenia rastu investícií.

V úvode mesiaca sa darilo doláru,  ďalšiemu posilňovaniu zabránili holubičie vyhlásenia predstaviteľov americkej centrálnej banky a nadol ho v priebehu mesiaca ťahalo zhoršenie nálady medzi americkými podnikateľmi (PMI) a spomínaný shutdown. Euro voči doláru celkovo v januári stratilo len mierne – 0,17% a menový pár mesiac uzavrel na hodnote 1,1448 EUR/USD. Britskou librou zamávalo hlasovanie o brexite a vyjadrenie dôvery Therese Mayovej. Odmietnutie dohody a zároveň zotrvanie Theresy Mayovej na svojom poste vyvolalo posilňovanie libry. Hedžing libry sme v prvej polovici mesiaca ukončili a libru nechali pracovať v prospech fondu. Euro voči libre za január oslabilo o 2,86% na hodnotu 0,87321 EUR/GBP.

Fond Prosperita zaznamenal v dôsledku pozitívneho vývoja na akciových trhoch za prvý mesiac roka 2019 rast o 8,45%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.