Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 16.08.2018

od začiatku roka 5,19 %
za 1 mesiac -0,19 %
za 3 mesiace 1,25 %
za 6 mesiacov 5,46 %
za 1 rok 15,52 %
za 3 roky (p.a.) 4,37 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,74 %
Cena podielu 0,047672 EUR
NAV 58 333 344,39 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.07.2018

Trhom sa počas prázdninového mesiaca júl uhorková nálada jednoznačne vyhýbala. Na programe bola výsledková sezóna firiem, zasadnutia centrálnych bánk a ani Donald Trump sa podľa počtu svojich prednesov na dovolenku nedostal. Zavedenie ciel začalo doliehať na amerických domácich farmárov, ktorým sa nepáčilo jednorazové zaplátanie výpadku tržieb sľúbenými dotáciami, a preto požadovali systémové riešenie. Okrem toho sa Trump pustil do domácej centrálnej banky Fed, čo je v zmysle zásady politickej nezávislosti neprípustné a stihol vyjadriť nespokojnosť s oslabovaním čínskej meny, či povyhrážať sa Iránu, aby neohrozovali USA. Pozitívnym krokom však bolo stretnutie s predsedom Európskej komisie Junckerom, na ktorom sa dohodli na odstraňovaní obchodných bariér. Z makroekonomických dát potešil výrazný rast americkej ekonomiky v druhom kvartáli o 4,10% anualizovane, kým ekonomika eurozóny dosiahla rast za druhý kvartál o 0,3%. Miera nezamestnanosti v USA sa vrátila na 4%, trh práce ostáva podľa ďalších indikátorov stále vo výbornej kondícii. V eurozóne miera nezamestnanosti klesla na 8,3%.

Akciovým indexom sa v júli darilo, výnimkou bol čínsky HangSeng, na ktorý dolieha napätie z rizika obchodnej vojny medzi Čínou a USA. Americké akcie rástli za mesiac júl v priemere cez 3,4%, z vyspelých regiónov najviac darilo európskemu s nárastom cez 4%. Akciový index rozvíjajúcich sa krajín MSCI Emerging Markets po dlhých piatich mesiacoch so zápornou výkonnosťou skončil v pluse 1,68% s vedúcou Latinskou Amerikou +9%. Všetky sektorové indexy ukončili mesiac v pluse, najviac získali sektory zdravotníctvo, priemysel a financie, kde ťahúňmi rastu boli bankové domy s dobrými dátami počas aktuálne prebiehajúcej výsledkovej sezóny. Celkovo výsledková sezóna firiem počas júla priniesla zväčša pozitívne prekvapenia. V závere mesiaca však veľké straty utrpeli firmy prevádzkujúce sociálne siete (Facebook a Twitter), ktoré kvôli sklamaniu z nízkeho počtu užívateľov prudko klesali.

Euro voči americkému doláru v medzimesačnom porovnaní posilnilo len „kozmeticky“ o 0,06% na úroveň 1,1691 EUR/USD. Voči britskej libre si euro pripísalo 0,70% vplyvom nedoriešených otázok okolo Brexitu. Zodpovednosť za Brexit zobrala pod svoje krídla premiérka Mayová a zintenzívnila počet vyjednávaní s hlavnými európskymi predstaviteľmi o dosiahnutí dohôd s EÚ o finálnom fungovaní vzájomných vzťahov po odchode krajiny zo zoskupenia.

Fond Prosperita si za júl pripísal 1,89%. V tomto roku Prosperita vzrástla k 31.7. o 3,89% a v horizonte jedného roka dosiahla výnos 13,27% p.a.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.