Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

PROSPERITA akciový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 15.10.2018

od začiatku roka -3,11 %
za 1 mesiac -6,33 %
za 3 mesiace -6,58 %
za 6 mesiacov -1,71 %
za 1 rok -1,06 %
za 3 roky (p.a.) 2,15 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,08 %
Cena podielu 0,043908 EUR
NAV 54 908 027,21 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 28.09.2018

Akciové trhy sa v septembri vyvíjali zmiešane. O relatívne dobrú náladu sa postarali pozitívne výsledky z americkej ekonomiky. Naopak vyššiu nervozitu opäť prinášala téma obchodnej vojny medzi USA a Čínou, či rodiaca sa reforma Severoatlantickej dohody o voľnom obchode NAFTA medzi USA, Mexikom a Kanadou. Americký index S&P500 rástol už šiesty mesiac v rade a september uzavrel v zisku 0,43%. Britský akciový index FTSE100 rástol o 1,05% aj napriek stále aktuálnej téme, ktorou je dohoda o Brexite. Podľa Medzinárodného menového fondu by boli následky Brexitu pre ekonomiku Británie negatívne v prípade, že opustí Európsku úniu bez dohody, v opačnom prípade (v prípade dohody) by ekonomika Británie mohla rásť o 1,5%. Rastový mesiac zaznamenali aj európske a japonské akcie. Naopak, nedarilo sa technologickým akciám, ktoré trpeli vyberaním ziskov po predchádzajúcom dosahovaní historickým maxím.  Americký technologický index Nasdaq po piatich ziskových mesiacoch uzavrel september v miernej strate 0,35%, nemecký pre technologický index TecDAX znamenal  najhorší mesiac roka 2018, keď stratil až 6,63%. Pokračujúce problémy v krajinách Latinskej Ameriky či Turecku priniesol obavy z rozšírenia nákazy aj na ďalšie rozvíjajúce sa ekonomiky, čo sa odrazilo na vývoji akciového indexu rozvíjajúcich sa krajín MSCI emerging markets, ktorý uzavrel ďalší mesiac v strate (-0,76%), pričom pre tento index bolo stratových až 7 z 9 mesiacov tohto roka.

Pohľad na makroekonomické dáta ukazuje, že nezamestnanosť v eurozóne poklesla na 8,1% a v USA sa nezmenila a ostala na úrovni 3,9%. Inflácia v USA mierne poklesla na 2,7%, naopak v Británií rástla z 2,5% na 2,7%.

Významnou udalosťou bolo očakávané zvýšenie základnej úrokovej sadzby zo strany Americkej centrálnej banky Fed do rozpätia 2,0-2,25%. Fed taktiež uviedol, že do konca roka plánuje sadzby zvyšovať ešte raz a ďalší rok trikrát. Kurz eura voči americkému doláru sa v priebehu mesiaca vďaka pozitívnemu komentáru guvernéra ECB o vývoji európskej ekonomiky dostal k úrovni 1,18 EUR/USD, no po vyhlásení sadzieb značne viedol americký dolár. V medzimesačnom porovnaní posilnilo euro len o 0,02% na úroveň 1,1604 EUR/USD. Na rozdiel od Fed-u sa Európska centrálna banka ECB rozhodla ponechať sadzby podľa očakávaní na nezmenenej úrovni, úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie ostala na úrovni 0%. Sadzby na úrovni 0,75% ponechala nezmenené aj britská centrálna banka BoE. Menový pár EUR/GBP sa ku koncu mesiaca obchodoval na úrovni 0,89037 čo predstavuje oslabenie eura voči libre v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,58%.

Fond Prosperita zaznamenal v mesiaci september stratu 1,48%. V tomto roku Prosperita vzrástla k 28.9. o 4,06% a v horizonte jedného roka dosiahla výnos 8,16% p.a.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.