Prosperita akciový negarantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 02.05.2016
od začiatku roka -10,45 %
za 1 mesiac -0,44 %
za 3 mesiace -6,00 %
za 6 mesiacov -12,03 %
za 1 rok -17,11 %
za 3 roky (p.a.) -0,33 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,04 %
Cena podielu 0,037229 EUR
NAV 39 853 605,54 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 31.03.2016

V marci sa trhom darilo prekonať pesimizmus z úvodu roka, kedy negatívna nálada prinášala až prehnané obavy z príchodu recesie. Recesia je však v súčasnosti nepravdepodobná, aj keď ekonomiky čelia mnohým negatívnym rizikám, či už medzi ne patrí dopad spomaľovania v Číne, alebo nevyriešené geopolitické riziká, prípadná možnosť vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie, nehovoriac o vojenských konfliktoch, teroristických útokoch a migračnej kríze, ktorá načas utíchla. Pretrvávajúce riziká sa premietajú do spomaľovania rastu ekonomík. V marci priniesli silnú podporu centrálne banky, najmä Európska centrálna banka (ECB), ktorá ďalej uvoľnila menovú politiku, tento krát dokonca prekonala očakávania investorov. Konkrétne došlo k zníženiu všetkých troch sadzieb, ECB navýšila objem nákupov dlhopisov zo 60 na 80 mld. eur mesačne, do okruhu nakupovaných aktív sa dostali aj korporátne dlhopisy s ratingom z investičného pásma. ECB taktiež oznámila, že spustí ďalšie 4 kolá TLTRO na podporu likvidity bánk, aby mohli rozprúdiť úverovanie domácnosti a nefinančných spoločností. Guvernér ECB Draghi však naďalej apeluje na vlády, aby ekonomiky podporili aj fiškálnymi stimulmi. 

Americká ekonomika je v dobrej kondícii, potvrdzujú to najmä solídne dáta z trhu práce. Ceny pomaly rastú a HDP sa blíži k vrcholu ekonomického cyklu. Slabšie správy z priemyslu prichádzali v ťažobnom priemysle, ktorý postihujú nízke ceny ropy. V marci zasadala i Americká centrálna banka (Fed), ktorá ponechala sadzby bez zmeny, zároveň znížila počet očakávaných zvýšení sadzieb v tomto roku na 2, tzn. sadzby na konci roku môžu byť na úrovni 1% (aktuálne 0,25%-0,5%). 

Euro voči doláru posilnilo v marci o 4,66% na úroveň 1,138 EUR/USD. Vplyv ECB na oslabenie eura bol iba krátkodobý, prevahu mal Fed a očakávania investorov, na čo dolár silno oslaboval. Taktiež výnosy európskych dlhopisov klesali až koncom mesiaca, celkovo sa za marec výnos nemeckého 10-ročného dlhopisu mierne zvýšil na 0,152%. ECB spôsobila väčšiu rally na korporátnych dlhopisoch, ich ceny vyrazili nahor (výnosy inverzne nadol). 

Akcie sa v marci vrátili k rastu (uvoľnenie ECB a nesprísnenie menovej politiky Fed-u podporilo rizikové aktíva). Americký akciový index S&P500 si v marci pripísal 6,6%, nemecký DAX rástol o 4,95%, Eurostoxx50 vzrástol o 2,01%, japonský Nikkei225 vzrástol o 4,57%. Krajinám emerging markets pomohol marcový nárast cien komodít, akciový index vzrástol o 13,03%, svetový akciový index o 6,52%.

Ropa v marci poskočila o desatinu, WTI na 38,34 USD/barel, Brent na 39,6 USD/barel. Vývoj cien ropy bude v blízkej dobe závisieť od dohody ropných veľmocí o prípadnom zmrazení jej produkcie. Zlato vzhľadom na odvrátenie pesimizmu na trhu v marci bez výraznej zmeny (-0,48%) ukončilo mesiac na úrovni 1232,75 USD/unca (za prvý kvartál však cena poskočila o 16,18%).

V dôchodkových fondoch Benefit a Prosperita sme mierne upravili alokáciu akciových investícií.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.