Prosperita akciový negarantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 26.03.2015
od začiatku roka 7,37 %
za 1 mesiac 0,50 %
za 3 mesiace 7,33 %
za 6 mesiacov 9,96 %
za 1 rok 16,17 %
za 3 roky (p.a.) 7,81 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,94 %
Cena podielu 0,044391 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

k 28.02.2015

Vo februári bola pozornosť trhov nasmerovaná na geopolitické dianie v Európe, konkrétne v Grécku a na Ukrajine. Predvolebné sľuby novej gréckej vlády museli ustúpiť požiadavkám zahraničných veriteľov gréckeho dlhu. Trojka (MMF, Európska komisia a ECB) sa s politikmi dohodla na predĺžení finančnej pomoci o 4 mesiace (do konca júna 2015) a predišli tak scenáru odpúšťania dlhov, či grexitu. Otázkou ostáva, či bude Grécko disciplinovane platiť svoje súčasné záväzky a splátky po uplynutí tejto doby. Ďalším krokom k ukončeniu ukrajinského konfliktu bolo uzavretie mierovej dohody v Minsku. Od vyhlásenia pokoja zbraní po jeho realizáciu prebiehali intenzívne boje o strategické územia, v niektorých  oblastiach sa bojovalo aj po začatí platnosti dohodnutého mieru. V pláne sú nové sankcie voči Ruskej federácii.

Európe sa začalo po ekonomickej stránke mierne dariť, čo preukázali predstihové indikátory v zóne expanzie, podnikateľská nálada firiem, či objednávky tovarov. Ťahúňom rastu HDP v eurozóne je Nemecko, ktoré v 4. štvrťroku rástlo o 0,7%. Slabinou ostáva nízka inflácia (-0,3%), nezamestnanosť mierne klesla na 11,2% a pretrvávajú vysoké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. USA začali mesiac so zmiešanými dátami, no celkovo nestratili dobrú výkonnosť ekonomických ukazovateľov. HDP USA za rovnaké obdobie rástlo o 2,2%, nezamestnanosť je na 5,7%, ale inflácia aj tu poklesla do záporných čísiel (-0,1%), čo americkú centrálnu banku Fed nenúti rýchlo zdvíhať sadzby. Návrh fiškálneho rozpočtu USA má prostredníctvom reforiem a repatriácie ziskov efektívne zvýšiť príjmy do rozpočtu.

Akciám sa vo februári darilo, svetový akciový index rástol o +5,68%. Dobrá výsledková sezóna amerických korporácií dopomohla k rastu akciových indexov nad 5% (index S&P500 na novom historickom maxime 2115,48 b). Európske akcie naviazali na rastúci trend z januára, kedy bolo ohlásené kvantitatívne uvoľňovanie, za február rástli o 6-8% (EuroStoxx50 +7,39%). Na rast naviazali aj ázijské trhy, Japonsku pomohol rast HDP o 2% a dáta zo zahraničného obchodu, Čína bola menej zaujímavá vzhľadom na oslavy nového lunárneho roku (Nikkei225 +6,36%, HangSeng +1,29%). Index Emerging markets si pripísal +2,98%.

Dlhopisový trh sa vyvíjal zmiešane, kým americký 10-ročný dlhopis zlacnel a jeho výnos stúpol na 1,993%, nemecký výnos vládneho dlhopisu ostáva na minimách na úrovni 0,328%, výnos slovenského dlhopisu so splatnosťou 10 rokov si udržal 0,800%. Ratingové agentúry znížili známku Ruska aj Grécka vzhľadom na schopnosti splácať svoje záväzky. Po dohode v Grécku klesol výnos dlhopisu krajiny na 9,5%. Napätie zatiaľ nemalo výrazný vplyv na perifériu Európy. Portugalsko sa dokázalo financovať bez externej pomoci, 10-ročné dlhopisy predalo s výnosom 2,5%.

Euro voči doláru vo februári spomalilo v oslabovaní, za február celkovo kleslo -0,84% na úroveň 1,1195 EUR/USD. Cena zlata klesla o -5,5% na 1213,18 USD/unca. Ropa sa odrazila od lokálneho dna, jej cena sa podľa druhu pohybovala medzi 50-60 USD/barel.

V dlhopisovej a akciovej zložke našich fondov nedošlo k výrazným zmenám. Do Prosperity sme nakúpili turecké dlhopisy.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.