Prosperita akciový negarantovaný d.f.

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 17.10.2014
od začiatku roka 2,19 %
za 1 mesiac -4,33 %
za 3 mesiace -1,58 %
za 6 mesiacov 1,42 %
za 1 rok 3,27 %
za 3 roky (p.a.) 3,47 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,67 %
Cena podielu 0,038917 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

 k 30.09.2014

Vyhlásené prímerie na Ukrajine sa porušovalo, kríza priniesla už 4. kolo sankcií voči Ruskej federácii zamerané na energetický a obranný priemysel. Rusko zvažuje znárodnenie zahraničných aktív, tok plynu do Európy klesol. Boje sa zostrili aj v juhozápadnej Ázii - USA zaútočili proti Islamskému štátu, čo zvýšilo hrozbu teroristických útokov v krajinách, ktoré sa spojili s americkým vojskom.

                Rozdielny vývoj menových politík USA a EMÚ je spojený s rôznym ekonomickým vývojom v týchto krajinách. Americká ekonomika naberá na sile, trh s nehnuteľnosťami pozvoľne rastie, nezamestnanosť je na úrovni 6,1%, inflácia však mierne klesla na 1,7%. Obmedzenie obchodnej aktivity s Ruskom a zhoršujúce sa vyhliadky pre rast čínskej ekonomiky oslabujú ekonomické ukazovatele v krajinách EÚ. HDP ťahá súkromná spotreba, OECD znížila predpoklad rastu HDP v eurozóne za rok 2014 na 0,8% a nasledujúci rok na 1,1%. Európska centrálna banka v septembri reagovala ďalším znížením základných úrokových sadzieb o 0,1% (sadzba pre hlavné refinančné operácie je 0,05%), spustením programu ABS a krytých dlhopisov. V prvej aukcii refinančných operácií TLTRO, ktoré majú slúžiť na podporu úverovania podnikov, si európske banky požičali iba 82,6 mld. z celkového ponúknutého objemu 400 mld. EUR. Čínska centrálna banka poskytla na posilnenie miestnej ekonomiky 500 mld. CNY (približne 64,5 mld. EUR), no vláda nateraz nemá v pláne stimulovať ekonomiku pre jej vysokú zadlženosť.

Výnosy 10-ročných amerických i nemeckých dlhopisov stúpli o vyše 6%. Kým prvé uzavreli mesiac na úrovni 2,489%, výnos nemeckých bondov sa najskôr dostal na úroveň 1,082, no mesiac ukončil na 0,947%. Výnos slovenských 10-ročných dlhopisov klesol z 1,717 na 1,536%. Akciové trhy sa v septembri vyvíjali zmiešane, americké v súhrne klesali (S&P500 sa vrátil pod hranicu 2000 b, klesol o 1,55%), európskym sa v prvej polovici mesiaca darilo, no ku koncu vymazali väčšinu ziskov (EuroStoxx50 stúpol o 1,68%), na ázijských akciových trhoch bol rozdielny vývoj (v pluse skončil iba Nikkei225 o 4,86%), najmenej sa darilo rozvíjajúcim sa trhom, ich akciový index klesol o 7,59%.

Vplyvom rozdielnych menových politík ECB a Fed-u pokračovalo euro v oslabovaní voči doláru o 3,82% na úroveň 1,2631 EURUSD. Komoditám sa celkovo v septembri nedarilo, silnejúci dolár mal vplyv aj na vývoj ceny zlata, ktorá klesla o 6,15% na úroveň 1208,15 USD/oz.

V portfóliu Prosperity sme počas mesiaca navýšili akciovú zložku k 70%. Dôvodom bola okrem pozitívnych makroekonomických údajov aj zmena strategickej alokácie v záujme zvýšenia očakávaného výnosu fondu.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.