Prosperita akciový negarantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 07.12.2016
od začiatku roka -2,36 %
za 1 mesiac 4,09 %
za 3 mesiace 4,25 %
za 6 mesiacov 7,35 %
za 1 rok -1,66 %
za 3 roky (p.a.) 2,66 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,73 %
Cena podielu 0,040591 EUR
NAV 45 088 599,96 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 31.10.2016

V mesiaci október pokračovala pomerne pokojná situácia na trhoch. Dobré výsledky prichádzali z makroekonomickej sféry i na úrovni podnikov. Z inflácie sledovanej na ročnom horizonte postupne vypadával prepad cien ropy. Predstihové indikátory (PMI, ISM) potvrdzujú fázu expanzie v najvýznamnejšej ekonomike USA. Darilo sa aj Emerging Markets trhom, oživenie prišlo v Rusku i Ázii, situácia v Číne sa načas stabilizovala.

Zo strany najvýznamnejších centrálnych bánk (Fed, ECB, BoJ) sledujeme divergenciu v menovej politike USA na jednej strane a európskou či japonskou na strane druhej. V prípade Americkej centrálnej banky Fed sa očakáva ďalšie zdvíhanie sadzieb po poslednej finančnej kríze znova na decembrovom zasadnutí. Neoficiálnym dôvodom, prečo Fed nezdvihol druhýkrát sadzby už skôr, sú americké prezidentské voľby. Fed radšej počká na ich výsledky, v prípade výhry Clintonovej sa pravdepodobne dočkáme zvyšovania ešte v tomto roku. Výhra Trumpa by mohla tento krok naopak oddialiť, keďže jeho ekonomické opatrenia by predstavovali väčšiu neistotu vo vývoji americkej ekonomiky. Na druhej strane Atlantiku kvantitatívne uvoľňovanie ECB má zatiaľ oficiálne trvať do marca 2017. ECB však vyhodnocuje ďalšie kroky, ktoré by boli efektívnejšie a mohli by predĺžiť nákup dlhopisov o 6-9 mesiacov. Konkrétne opatrenia by mala priniesť podobne v decembri. Zároveň ECB spomenula aj druhú stranu mince – ako postupne QE ukončovať (tzv. tapering – znižovanie objemu nakupovaných cenných papierov). Zmienky o taperingu posunuli výnosy európskych bondov nahor. Nárast yieldov bol spôsobený aj posunom inflácie nahor, z ktorej postupne na ročnom horizonte vypadával efekt prepadu cien ropy. Euro voči doláru oslabilo za mesiac o -2,26% na úroveň 1,0981 EUR/USD.

Americké prezidentské voľby sú top udalosťou najmä pre akciové trhy. S prevahou preferencií kandidátky demokratov Clintonovej posilňovali aj akcie, naopak to bolo v prípade prevahy republikána Trumpa. Preferencie ovplyvňovali najmä rôzne kauzy, ktoré sú ľahkým nástrojom pre ovplyvnenie laikov. Americké indexy za celý mesiac mierne klesali (S&P500 -1,94%, DJIA -0,91%). S blížiacim sa termínom volieb (8. novembra) sa zvyšuje nervozita. Európske indexy v úvode mesiaca ťahal nadol bankový sektor. Talianske banky ohrozuje vysoký objem zlých úverov, DeutscheBank čelí hrozbe vysokej pokuty od amerického regulátora. Akcie najväčšej nemeckej banky sa odrazili od svojho dna po správe, že táto pokuta by mala byť približne tretinová. Postupne sa mesačný vývoj európskych indexov otočil do plusu (EuroStoxx50 +1,77%, DAX +1,47%, FTSE100 +0,8%).  Najviac sa darilo japonskému regiónu (Nikkei225 +5,93%).

Prosperite sme región USA vymenili za Kanadu, Východnú Európu a Emerging Markets (Ázia).

 

 

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Pobočky
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.