Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2014. Od 1.1.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 17.08.2017

od začiatku roka 0,43 %
za 1 mesiac -0,71 %
za 3 mesiace -1,33 %
za 6 mesiacov -2,21 %
za 1 rok 8,49 %
za 3 roky (p.a.) 5,93 %
od vzniku fondu (p.a.) 8,66 %
Cena podielu 0,051626 EUR
NAV 18 501 397,77 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2014
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

K 31.07.2017

Počas siedmeho mesiaca tohto roka dominovala naďalej téma koordinovaného uťahovania menovej politiky centrálnych bánk. Ako prvá v mesiaci zasadala Európska centrálna banka (ECB), ktorá síce ponechala sadzby nezmenené, no trh si vyložili rôznym spôsobom slová M. Draghiho z tlačovej konferencie.  Draghi v prejave pochválil ekonomický progres v EMÚ, vyjadril nádej, že povedie skôr, či neskôr k nárastu inflácie, no zároveň sa vyslovil, že ECB musí byť opatrná vo vzťahu k znižovaniu ekonomických stimulov, aby krehké zotavovanie neudusila. Tiež uviedol, že ECB sa vyjadrí k budúcnosti kvantitatívneho uvoľňovania na zasadaní na jeseň, a v princípe je viac-menej jasné, že počas roka 2018 dôjde k postupnému ukončeniu európskeho programu nákupu aktív. Reakciou bolo výrazné posilnenie eura voči doláru, až na úrovne nad 1,18, kde sa naposledy tento menový pár nachádzal v januári 2015. Americká centrálna banka (Fed) na svojom zasadaní v júli nezmenila rétoriku zápisu zo zasadania, od ktorého sa neočakávala žiadna zmena sadzieb, avšak trhy striehli na bližšie detaily ohľadom začiatku znižovania jeho bilancie, ktorá je nafúknutá na rekordné rozmery už ukončeným kvantitatívnym uvoľňovaním. Fed vo vyjadrení jasne potvrdil zámer skorého začatia jej znižovania, termín však neupresnil, čo trhy mierne sklamalo, a dolár v reakcii oslabil.

V júli začala výsledková sezóna za druhý kvartál. Z amerického indexu S&P 500 zverejnilo výsledky za druhý štvrťrok zatiaľ 350 firiem z 500. Tržby v priemere rástli medziročne o takmer 6%, zisky o vyše 10%. Americký akciový index S&P500 vzrástol o 1,93% a akciový index Nasdaq 100 vzrástol o 2,54%. Na posilňovanie eura voči americkému doláru reagovali s nevôľou európske akcie, najmä akcie exportérov. Európsky akciový index Eurostoxx50 v júli iba mierne vzrástol o 0,2%. Menej sa už darilo nemeckému akciovému indexu DAX 30, ktorý poklesol o 1,68%. Britský akciový index FTSE 100 si aj napriek silnej britskej libre pripísal 0,81%. Globálne pozitívne ekonomické dáta podporili rast akciového indexu MSCI World, ktorý vzrástol o 2,33%. V júli rástli akcie rozvíjajúcich sa trhov (EM) rýchlejšie v porovnaní s vyspelými trhmi. Index MSCI EM využil slabší dolár a zaznamenal rast o 5,48%.

Korekcia európskych akciových trhov a pokračovanie posilňovania EUR voči USD negatívne ovplyvnilo aj výkonnosť fondu Perspektíva. Fond Perspektíva v mesiaci júl poklesol o 1,49%. V horizonte jedného roka dosiahol výnos +7,85%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.