Perspektíva

Indexový negarantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2014. Od 1.1.2016 pracujeme s novou stratégiou vo fonde Perspektíva.

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 23.4.2012
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 22.06.2017

od začiatku roka 4,61 %
za 1 mesiac 1,45 %
za 3 mesiace 1,74 %
za 6 mesiacov 4,12 %
za 1 rok 16,67 %
za 3 roky (p.a.) 7,01 %
od vzniku fondu (p.a.) 9,79 %
Cena podielu 0,053778 EUR
NAV 18 607 920,31 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stratégiou fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný  d.f. je kopírovanie výkonnosti referenčnej hodnoty Fondu, ktorá je tvorená akciovým indexom Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Cieľom indexu Goldman Sachs je dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako tradičné indexy používané konkurenciou, na absolútnej a rizikom váženej báze, za využitia piatich faktorov (výberových kritérií pre akcie obsiahnuté v indexe), ktoré túto nadvýkonnosť vytvárajú: konkrétne ide o faktor nízkej citlivosti na pohyb akciového trhu, uprednostňovania menších akcii, vyhľadávania lacných akcii, akcií, ktoré vykazujú silne rastúci trend, a akcie, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti.  Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval expozíciu voči uvedeným faktorom, za súčasnej kontroly rizika krajín a sektorov v porovnaní s tradičným indexom svetových akciových trhov.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 23. 4. 2014
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

K 31.05.2017

V úvode mája bola pozornosť venovaná druhému kolu francúzskych prezidentských volieb. Emmanuel Macron podľa predpokladov porazil Marine Le Penovú a prebral prezidentské kreslo po F. Hollandovi. Výsledok potešil najmä proeurópskych politikov a v eurozóne sa načrtla silná dvojica Macron-Merkelová pri presadzovaní budúcej užšej spolupráci jadra menovej únie. Euro reagovalo voči americkému doláru ďalším posilňovaním (za máj celkovo o 3,2% na úroveň 1,1244 EUR/USD). Vodou na mlyn mu boli taktiež zvýšené očakávania investorov od Európskej centrálnej banky, že v blízkej budúcnosti zmení rétoriku smerom k jej sprísňovaniu. Aktuálne ECB stále udržiava extrémne uvoľnenú menovú politiku. Napriek tomu, že riziká v EMÚ sa znížili a ekonomika napreduje, posledné inflačné očakávania a krehkosť periférie eurozóny držali smerovanie ECB zatiaľ nezmenené. Americký dolár strácal s politickými otrasmi v USA po odvolaní šéfa FBI a skloňovaní Trumpovho impeachmentu (trestné konanie voči verejnému činiteľovi). To nachvíľu opäť zneistelo trhy v téme presadzovania sľubovaných fiškálnych reforiem. Od americkej centrálnej banky Fed sa očakáva zvyšovanie sadzieb na júnovom zasadnutí. Otáznym sa stal počet ďalších zvyšovaní v tomto roku, keď pôvodne Fed avizoval 3 zvyšovania. To bude záležať od prichádzajúcich dát z amerického trhu práce, inflačných očakávaní a prípadne rizika excesov amerického prezidenta Trumpa.

Akciovým indexom sa darilo najmä vďaka dobrej výsledkovej sezóne. Americké akciové indexy pozvoľne dosahovali nové historické maximá. Okrem smallcapového indexu Russell2000 (-2,16% - pokles spôsobený politickými otrasmi v USA), ostatné hlavné indexy za máj rástli (S&P 500 +1,16%, Nasdaq +2,50%, DowJones +0,33%). Európsky akciový index EuroStoxx50 si za mesiac odpísal -0,14%. Nemecký DAX30 vzrástol o 1,42%. Viac sa darilo britskému FTSE100 (+4,39%), ktorý ťažil najmä z oslabenia libry. Rástli aj ázijské akciové indexy (japonský Nikkei225 +2,36%). Svetový akciový index MSCI World vzrástol o 1,78%. Rozvíjajúce sa trhy (EM) opäť prekonali vyspelé trhy, index MSCI EM zaznamenal nárast o 2,80%.

Fond Perspektíva v mesiaci apríl mierne poklesol o 0,32%. Od začiatku roka dosiahol výnos +2,95% a v horizonte jedného roka vzrástol o 14,57%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Godman Sachs ako tvorca indexu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD(ďalej len „INDEX“)  nie je majetkovo ani personálne prepojený s DSS,   nezodpovedá za hospodárenie Fondu a výkonnosť Fondu,  nie je zodpovedný za  dáta obsiahnuté v Indexe, nezodpovedá DSS ani sporiteľom Fondu za akékoľvek škody, ktoré vzniknú na majetku Fondu z dôvodu používania Indexu,  nezodpovedá sporiteľom, ktorí si zvolili Fond, že Fond je pre nich vhodný.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.